Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 19.04.2019 № 676 "Про затвердження Порядку ведення реєстру програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу". Мінекономрозвитку України. 2019

Документ актуальний на 01.08.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.04.2019  № 676

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 травня 2019 р.

за № 566/33537

Про затвердження Порядку ведення реєстру програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

Відповідно до Указу Президента України від 28 лютого 2004 року № 246 «Про Національного координатора з питань технічної допомоги Європейського Союзу», підпункту 191 пункту 4 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459, постанови Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2010 року № 841 «Про затвердження Порядку підготовки, виконання та проведення моніторингу програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу в Україні», з метою врегулювання порядку ведення реєстру програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення реєстру програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу, що додається.

2. Департаменту державних інвестиційних проектів та підтримки розвитку (Гришкевич О.М.) забезпечити ведення реєстру програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Нефьодова М.Є.

Перший

віце-прем’єр-міністр України -

Міністр

С.І. Кубів

ПОГОДЖЕНО:

В.о.

Голови Державного агентства з питань

електронного урядування України

Міністр фінансів України

О. Вискуб

О. Маркарова


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного

розвитку і торгівлі України

19 квітня 2019 року № 676

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 травня 2019 р.

за № 566/33537

ПОРЯДОК

ведення реєстру програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру формування та ведення реєстру програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу (далі - програма).

2. Реєстр програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу (далі - реєстр) ведеться в електронній формі у вигляді таблиці (додаток).

3. Метою ведення реєстру є забезпечення обліку програм, що реалізуються на території України.

4. Унесення інформації про програми до реєстру здійснюється на етапі підготовки та реалізації програми.

5. Ведення реєстру здійснюють працівники Мінекономрозвитку, які відповідно до своїх обов’язків, визначених посадовою інструкцією, уносять інформацію до реєстру.

6. Реєстр розміщується на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.

7. Доступ до реєстру є безоплатним і вільним.

II. Ведення реєстру на етапі підготовки програми

1. Після прийняття державної або галузевої програми, стратегії, концепції реформування відповідної сфери реалізації державної політики, відповідно до якої планується залучення секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу (далі - галузева програма) та узгодження зі стороною Європейського Союзу (далі - ЄС) пропозицій щодо пріоритетів такої підтримки, протягом п’яти робочих днів уноситься інформація про:

дату і номер прийнятої галузевої програми;

результати узгоджених їз ЄС пропозицій щодо пріоритетів залучення секторальної бюджетної підтримки ЄС та початку підготовки програми;

дату і номер листа Мінекономрозвитку щодо інформування відповідального за підготовку програми органу про необхідність утворення робочої групи для визначення переліку індикаторів.

2. Після отримання повідомлення від відповідального за підготовку програми органу про утворення робочої групи протягом п’яти робочих днів уноситься інформація про дату і номер рішення щодо утворення такої групи. У разі перевищення 12-місячного строку підготовки програми та проведення консультацій з Європейською Комісією (далі - ЄК) протягом п’яти робочих днів уноситься інформація про їх результати.

III. Ведення реєстру на етапі реалізації програми

1. Після підписання угоди про фінансування програми протягом п’яти робочих днів до реєстру вноситься інформація про:

дату підписання угоди щодо фінансування програми;

дату набрання чинності угодою про фінансування програми;

назву і мету програми;

термін реалізації програми;

кошторисну вартість програми;

відповідальний за виконання програми орган;

терміни та суми запланованих траншів у межах програм.

У разі підписання додаткової угоди про внесення змін до угоди про фінансування програми протягом п’яти робочих днів уноситься інформація про дату підписання додаткової угоди та зміни, унесені до угоди про фінансування програми.

2. Після отримання повідомлення від відповідального за виконання програми органу про утворення спільної групи моніторингу програми протягом п’яти робочих днів уноситься інформація про дату і номер рішення щодо утворення такої групи.

3. У разі прийняття акта Кабінету Міністрів України про виконання індикаторів та досягнення очікуваних результатів програми протягом п’яти робочих днів уноситься інформація про його дату і номер.

4. Мінекономрозвитку на підставі отриманої від Мінфіну інформації щодо зарахування до державного бюджету коштів ЄС протягом п’яти робочих днів уносить інформацію про:

номер і вид траншу;

суму виплаченого траншу (в євро та гривні);

дату зарахування коштів на відповідний рахунок в Національному банку України;

суму (у разі наявності) недоотриманих коштів від запланованої суми траншу.

5. Після проведення Мінекономрозвитку разом з ЄК огляду виконання програм уноситься протягом п’яти робочих днів інформація про дату проведення огляду та результати його проведення.

6. Після надіслання Мінекономрозвитку ЄК зведеного поточного звіту про стан реалізації заходів, необхідних для виконання індикаторів та виплати траншів програм секторальної бюджетної підтримки ЄС, уноситься протягом п’яти робочих днів інформація про дату і номер листа.

7. Після отримання від відповідального за виконання програми органу заключного звіту про стан виконання індикаторів та виплати траншів секторальної бюджетної підтримки ЄС уноситься протягом п’яти робочих днів інформація про дату і номер листа відповідального за виконання програми органу на адресу Мінекономрозвитку.

Директор департаменту

державних інвестиційних

проектів та підтримки

розвитку

О.М. Гришкевич


Додаток

до Порядку ведення реєстру

програм секторальної бюджетної

підтримки Європейського Союзу

(пункт 2 розділу I)

РЕЄСТР

програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу


Документи та файли

Сигнальний документ — f486504n55.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 12.07.2019 — 2019 р., № 52, стор. 124, стаття 1813, код акта 95024/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінекономрозвитку України:

 1. НАКАЗ від 27.02.2019 № 329 "Про затвердження форми заяви на одержання висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком, та Інструкції щодо її заповнення, форми висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 29.01.2019 № 96 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності, та форми припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 23.01.2019 № 68 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення заяви про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 04.02.2019 № 149/44 "Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між електронною системою закупівель, єдиним веб-порталом використання публічних коштів та інформаційною системою Державної казначейської служби України". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 22.02.2019 № 302 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства статистики України". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 13.02.2019 № 217 "Про затвердження Інструкції з оформлення державними інспекторами з питань інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України матеріалів про адміністративні правопорушення". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 11.03.2019 № 380 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного агентства України з інвестицій та розвитку від 23 листопада 2010 року № 122". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 06.03.2019 № 358 "Про затвердження Технічного регламенту маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу споживачу". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 19.02.2019 № 263 "Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 21.03.2019 № 463 "Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22 березня 2016 року № 490". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 24.05.2019 № 898 "Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 03.05.2019 № 770 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 жовтня 2010 року № 487". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 17.04.2019 № 647 "Про затвердження форми звіту телерадіоорганізацій". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 13.05.2019 № 825/453/1455/5 "Про затвердження Змін до Порядку передачі нерухомого майна у власність творчим спілкам". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 07.05.2019 № 790 "Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 16.04.2019 № 642 "Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 19.04.2019 № 667 "Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду і державного контролю продукції". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 13.05.2019 № 823/191/153 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства статистики України від 18 квітня 1996 року № 49/76/117". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 03.04.2019 № 552 "Про затвердження Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 15.05.2019 № 851 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами здійснення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов’язків, установлених Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та відповідними технічними регламентами". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -