Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

про Державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених). Мінекономрозвитку України. 2019

Документ актуальний на 25.09.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

19 липня 2019 року № 1241

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 серпня 2019 р.

за № 921/33892

ПОЛОЖЕННЯ

про Державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)

1. Це Положення визначає порядок ведення Державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) (далі - Реєстр) та видачі свідоцтв представникам у справах інтелектуальної власності (патентним повіреним).

2. Реєстр - сукупність офіційних відомостей щодо реєстрації громадян України, які атестовані як представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені), що зберігаються в електронній формі та на паперових носіях.

3. Мінекономрозвитку забезпечує здійснення реєстрації та інших дій, пов’язаних із веденням Реєстру.

Під час ведення Реєстру Мінекономрозвитку здійснює:

унесення до Реєстру інформації про реєстрацію патентного повіреного;

унесення змін до записів Реєстру у разі зміни відомостей про патентних повірених;

виправлення технічних і очевидних помилок у Реєстрі;

внесення відомостей про виключення патентного повіреного із Реєстру;

надання інформації з Реєстру у формі витягу.

Технічне адміністрування Реєстру здійснюється Мінекономрозвитку та/або за рішенням Мінекономрозвитку визначеним(ою) підприємством, установою чи організацією, що входить до державної системи правової охорони інтелектуальної власності.

Безпосереднє внесення відомостей до Реєстру забезпечують посадові особи Мінекономрозвитку, відповідальні за його ведення.

4. Реєстрація патентних повірених здійснюється відповідно до Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 року № 545 (далі - Положення № 545), на підставі рішення атестаційної комісії про атестацію патентного повіреного та наказу Мінекономрозвитку про внесення патентного повіреного до Реєстру.

5.

Реєстрація патентного повіреного в Реєстрі та видача свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) здійснюються за заявою особи, яка атестована як патентний повірений, про реєстрацію у Реєстрі та про видачу свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного), що подається за зразком, наведеним у додатку 3 до Положення № 545.

Зазначена заява подається до Мінекономрозвитку особою, яка атестована як патентний повірений, протягом 12 місяців від дати прийняття рішення атестаційною комісією Мінекономрозвитку.

Якщо заяву не подано в цей термін, заінтересована особа повинна пройти атестацію повторно.

За видачу свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) сплачується збір, розмір якого визначається Кабінетом Міністрів України.

Свідоцтво представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) Мінекономрозвитку видає за формою, наведеною у додатку 2 до Положення № 545.

Під час реєстрації патентного повіреного в Реєстрі патентному повіреному присвоюється реєстраційний номер. Реєстраційні номери патентних повірених присвоюються послідовно в порядку наскрізної нумерації.

6. Запис про реєстрацію патентного повіреного у Реєстрі містить такі відомості:

реєстраційний номер, який одночасно є номером свідоцтва;

дату реєстрації патентного повіреного в Реєстрі;

прізвище, ім’я, по батькові патентного повіреного;

відомості про місце проживання;

дату та номер рішення атестаційної комісії;

дату та номер наказу Мінекономрозвитку про внесення патентного повіреного до Реєстру;

дані про спеціалізацію діяльності патентного повіреного;

місце роботи та посаду;

адресу для листування, номери телефонів, телетайпа, факсу, адресу електронної пошти;

відомості про заходи, які передбачені пунктом 29 Положення № 545 та які застосовані до патентного повіреного.

7. У процесі ведення Реєстру до нього вносяться зміни у відомості про патентних повірених, що зазначені в пункті 6 цього Положення.

8. Зміни до записів Реєстру вносяться:

за заявою патентного повіреного про зміну відомостей, які містяться у Реєстрі,- у відомості, зазначені в абзацах п’ятому, дев’ятому, десятому пункту 6 цього Положення;

за заявою патентного повіреного про видачу нового свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) - у відомості, зазначені в абзаці четвертому пункту 6 цього Положення;

на підставі рішення атестаційної комісії Мінекономрозвитку, затвердженого наказом Мінекономрозвитку, у зв’язку із розширенням спеціалізацій діяльності патентного повіреного, щодо яких атестований патентний повірений,- у відомості, зазначені в абзацах шостому - восьмому пункту 6 цього Положення;

на підставі рішення Мінекономрозвитку або рішення суду - у відомості, зазначені в абзаці одинадцятому пункту 6 цього Положення (відомості про заходи, які передбачені пунктом 29 Положення № 545 та які застосовані до патентного повіреного).

9. Мінекономрозвитку вносить до Реєстру інформацію про реєстрацію патентного повіреного та про зміни у відомості про патентних повірених протягом 14 календарних днів (з дня отримання заяв, зазначених у пунктах 5, 8 цього Положення, та з дня винесення Мінекономрозвитку рішення чи отримання Мінекономрозвитку рішення суду), що зазначені в пункті 8 цього Положення.

10. Виправлення очевидних і технічних помилок у Реєстрі здійснюється Мінекономрозвитку на підставі заяви патентного повіреного або у разі їх виявлення Мінекономрозвитку з власної ініціативи з одночасним повідомленням про це патентного повіреного.

Виправлення очевидних і технічних помилок у Реєстрі здійснюється посадовими особами Мінекономрозвитку протягом 14 календарних днів з дня виявлення таких помилок або з дня отримання заяви патентного повіреного.

11. З метою актуалізації відомостей про патентних повірених, що містяться у Реєстрі, Мінекономрозвитку має право звернутися до патентного повіреного за адресою, що зазначена в Реєстрі, з вимогою підтвердити відомості, які містяться в Реєстрі, та надати підтвердження здійснення діяльності патентного повіреного протягом останнього календарного року.

Патентний повірений повинен надати запитувану інформацію протягом 30 календарних днів з дня отримання відповідного запиту Мінекономрозвитку.

12. Мінекономрозвитку вносить відомості про виключення патентного повіреного із Реєстру у разі скасування свідоцтва представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного):

за заявою патентного повіреного у разі наявності підстав, передбачених пунктом 4 та абзацами другим - четвертим пункту 30 Положення № 545;

на підставі рішення Мінекономрозвитку у випадках, передбачених абзацом сьомим пункту 30 Положення № 545;

на підставі рішення суду у випадках, передбачених абзацами п’ятим - сьомим пункту 30 Положення № 545.

13. Відомості про виключення патентного повіреного із Реєстру вносяться Мінекономрозвитку до Реєстру протягом 30 календарних днів з дня отримання заяв (рішень), зазначених у пункті 12 цього Положення.

14. Відомості про реєстрацію патентного повіреного, зміни до відомостей про патентних повірених, відомості про виправлення технічних і очевидних помилок у Реєстрі та відомості про виключення патентного повіреного із Реєстру публікуються в офіційному бюлетені «Промислова власність» та розміщуються на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.

15. Посадові особи Мінекономрозвитку, відповідальні за ведення Реєстру, забезпечують повноту і достовірність унесених до Реєстру відомостей у межах компетенції та відповідно до законодавства.

16. Після внесення до Реєстру відомостей щодо реєстрації патентних повірених Мінекономрозвитку надає витяги з Реєстру за заявою будь-якої особи. Витяг стосується даних про реєстрацію одного патентного повіреного та містить відомості, визначені абзацами другим - четвертим, шостим - одинадцятим пункту 6 цього Положення.

Витяг видається особі, яка подала заяву, або надсилається за адресою, зазначеною в заяві, протягом місяця від дати надходження заяви. Витяг видається за формою, наведеною у додатку до цього Положення.

Директор департаменту

інтелектуальної власності

В.О. Жалдак


Додаток

до Положення про Державний реєстр

представників у справах інтелектуальної

власності (патентних повірених)

(пункт 16)

ВИТЯГ

з Державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)


Документи та файли

Сигнальний документ — f488073n58.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 10.09.2019 — 2019 р., № 69, стор. 267, стаття 2437, код акта 95815/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінекономрозвитку України:

 1. НАКАЗ від 27.02.2019 № 329 "Про затвердження форми заяви на одержання висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком, та Інструкції щодо її заповнення, форми висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 29.01.2019 № 96 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності, та форми припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 23.01.2019 № 68 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення заяви про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 04.02.2019 № 149/44 "Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між електронною системою закупівель, єдиним веб-порталом використання публічних коштів та інформаційною системою Державної казначейської служби України". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 22.02.2019 № 302 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства статистики України". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 13.02.2019 № 217 "Про затвердження Інструкції з оформлення державними інспекторами з питань інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України матеріалів про адміністративні правопорушення". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 11.03.2019 № 380 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного агентства України з інвестицій та розвитку від 23 листопада 2010 року № 122". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 06.03.2019 № 358 "Про затвердження Технічного регламенту маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу споживачу". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 19.02.2019 № 263 "Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 21.03.2019 № 463 "Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22 березня 2016 року № 490". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 24.05.2019 № 898 "Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 03.05.2019 № 770 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 жовтня 2010 року № 487". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 17.04.2019 № 647 "Про затвердження форми звіту телерадіоорганізацій". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 13.05.2019 № 825/453/1455/5 "Про затвердження Змін до Порядку передачі нерухомого майна у власність творчим спілкам". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 07.05.2019 № 790 "Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 16.04.2019 № 642 "Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 19.04.2019 № 667 "Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду і державного контролю продукції". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 13.05.2019 № 823/191/153 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства статистики України від 18 квітня 1996 року № 49/76/117". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 03.04.2019 № 552 "Про затвердження Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 15.05.2019 № 851 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами здійснення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов’язків, установлених Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та відповідними технічними регламентами". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -