Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

НАКАЗ від 12.01.2017 № 16 "Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадових окладів керівників підприємств, заснованих на державній власності, та об’єднань державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) державних підприємств, та публічних акціонерних товариств, щодо яких Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними правами держави". Міненерговугілля України. 2017

Документ актуальний на 31.05.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.01.2017  № 16

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 травня 2017 р.

за № 597/30465

Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадових окладів керівників підприємств, заснованих на державній власності, та об’єднань державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) державних підприємств, та акціонерних товариств, щодо яких Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними правами держави

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства енергетики

та вугільної промисловості

№ 413 від 10.08.2018}

{У заголовку та тексті Наказу слова «відкритих» і «публічних» виключено згідно з Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 413 від 10.08.2018}

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 6 Закону України «Про управління об’єктами державної власності», пунктів 1, 2 постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Умови, критерії, диференційовані показники та розміри посадових окладів керівників підприємств, заснованих на державній власності, та об’єднань державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) державних підприємств та акціонерних товариств, щодо яких Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними правами держави, що додаються.

2.

Управлінню трудової та соціальної політики (Левчук Т.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

І.С. Насалик

ПОГОДЖЕНО:

Голова Спільного

представницького органу

сторони роботодавців

на національному рівні

Міністр соціальної політики України

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

об'єднань профспілок

Д. Олійник

А. Рева

О.О. Шубін


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики

та вугільної промисловості

України

12.01.2017  № 16

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 травня 2017 р.

за № 597/30465

УМОВИ, КРИТЕРІЇ,

диференційовані показники та розміри посадових окладів керівників підприємств, заснованих на державній власності, та об’єднань державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) державних підприємств, та акціонерних товариств, щодо яких Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними правами держави

I. Загальні положення

1. Посадові оклади керівників підприємств, заснованих на державній власності, та об’єднань державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля України (далі - підприємства та об’єднання), акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) державних підприємств, та акціонерних товариств, щодо яких Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними правами держави (далі - товариства), встановлюються (переглядаються) Міністерством енергетики та вугільної промисловості України на підставі розрахунків, здійснених відповідно до розділу ІІ цих Умов.

2. Ці Умови застосовуються при розрахунку посадових окладів:

керівників підприємств та об’єднань, з якими укладено контракти;

керівників акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) державних підприємств, з якими укладено контракти, на період до скликання перших загальних зборів акціонерів товариства;

керівників акціонерних товариств;

виконуючих та тимчасово виконуючих обов’язки керівників підприємств, об’єднань та товариств.

3. Умови оплати праці керівників підприємств, об’єднань та товариств визначаються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств».

4. Для розрахунку розміру посадового окладу керівника застосовуються показники останньої річної фінансової звітності відповідного підприємства або товариства.

5. Розмір посадового окладу керівника підприємства, об’єднання або товариства переглядається Міністерством енергетики та вугільної промисловості України при зміні:

групи, до якої віднесено підприємство або товариство;

мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії.

II. Розрахунок максимально допустимого розміру посадового окладу керівника підприємства або товариства

1. Розрахунок загального коефіцієнта коригування посадового окладу:

Ккориг = R х N1 + A х N2 + H х N3,

де

R

-

вага критерію «вартість активів», що становить 0,25;

А

-

вага критерію «річний чистий дохід», що становить 0,50;

Н

-

вага критерію «середньооблікова чисельність працівників в еквіваленті повної зайнятості робітника за рік», що становить 0,25;

N1, N2, N3

-

коефіцієнти коригування окремого критерію допустимого розміру посадового окладу (далі - коефіцієнт коригування окремого критерію).

Коефіцієнт коригування окремого критерію розраховується за кожним показником (критерієм) таким чином:

N(1, 2, 3) = (F-М1)/(М2-М1),

де

F

-

фактичне значення показника відповідно до фінансової звітності;

М1

-

нижня межа значення показника відповідної групи (таблиця 1);

М2

-

верхня межа значення показника відповідної групи (таблиця 1).

Для підприємств та товариств, що за визначеними критеріями належать до 1 групи, значення показника М1 дорівнює 0.

Для підприємств та товариств, що за визначеними критеріями належать до 5 групи, під час розрахунку коефіцієнтів коригування окремого критерію значення показника М2 дорівнює значенням відповідних показників згідно з даними останньої річної фінансової звітності.

Таблиця 1

Група

Показники підприємства або товариства за звітний рік

(нижня межа (М1), верхня межа (М2))

1

Вартість активів становить менш як 1 млрд гривень, або річний чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) становить менш як 200 млн гривень, або середньооблікова чисельність працівників в еквіваленті повної зайнятості робітника менш як 500 осіб

2

Вартість активів становить більш як 1 млрд гривень та не перевищує 3 млрд гривень, або річний чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) становить більш як 200 млн гривень та не перевищує 1 млрд гривень, або середньооблікова чисельність працівників в еквіваленті повної зайнятості робітника більш як 500 осіб та не перевищує 1 тис. осіб

3

Вартість активів становить більш як 3 млрд гривень та не перевищує 10 млрд гривень, або річний чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) становить більш як 1 млрд гривень та не перевищує 5 млрд гривень, або середньооблікова чисельність працівників в еквіваленті повної зайнятості робітника більш як 1 тис. осіб та не перевищує 5 тис. осіб

4

Вартість активів становить більш як 10 млрд гривень та не перевищує 30 млрд гривень, або річний чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) становить більш як 5 млрд гривень та не перевищує 10 млрд гривень, або середньооблікова чисельність працівників в еквіваленті повної зайнятості робітника більш як 5 тис. осіб та не перевищує 20 тис. осіб

5

Вартість активів становить більш як 30 млрд гривень, або річний чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) становить більш як 10 млрд гривень, або середньооблікова чисельність працівників в еквіваленті повної зайнятості робітника більш як 20 тис. осіб

2. Розрахунок показника кратності допустимого розміру посадового окладу керівника підприємства або товариства до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії (далі - показник кратності):

Ккрат = (R2 - R1) х Ккориг + R1,

де

R1

-

нижня межа показника кратності (таблиця 2);

R2

-

верхня межа показника кратності (таблиця 2).

Таблиця 2

Група

Нижня межа показника кратності допустимого розміру посадового окладу (R1)

Верхня межа показника кратності допустимого розміру посадового окладу (R2)

1

3

9

2

10

29

3

30

59

4

60

99

5

100

199

У разі належності коефіцієнтів коригування окремих критеріїв (N1, N2, N3) до двох і більше груп при розрахунку коефіцієнта кратності (Ккрат) значення показників R1 та R2 визначається як середньоарифметичне значення показників цих груп.

3. Розрахунок розміру посадового окладу керівника підприємства або товариства:

Окер = Омін х Ккрат,

де

Окер

-

посадовий оклад керівника у гривнях;

Омін

-

мінімальний посадовий оклад (ставка) працівника основної професії, визначений у колективному договорі підприємства або товариства, у гривнях.

Показники підприємства та товариства (таблиця 1), що застосовуються при здійсненні розрахунку коефіцієнтів коригування окремого критерію (Ккориг), виражаються в однакових одиницях вимірювання з округленням до двох знаків після коми.

III. Особливі умови розрахунку посадових окладів керівників підприємств, об’єднань та товариств

1. Розрахунок розміру посадового окладу керівника підприємства або товариства у разі, якщо підприємство або товариство розпочало свою діяльність у поточному році, на період до складання підприємством або товариством річної фінансової звітності здійснюється із застосуванням показника кратності (Ккрат) на рівні нижньої межі (R1) групи, до якої відноситься підприємство або товариство за показником вартості активів та показником середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості робітника за рік.

У разі належності значень показників вартості активів та середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості робітника за рік до різних груп (таблиця 2) коефіцієнт кратності (Ккрат) визначається як середньоарифметичне значення нижніх меж (R1) цих груп.

2. У разі якщо посадовий оклад керівника підприємства або товариства після розрахунку згідно з розділом II цих Умов виявиться меншим від вже встановленого, розмір його посадового окладу не змінюється.

3. Розмір посадового окладу керівника об'єднання державних підприємств за умови прибуткової діяльності усіх учасників об'єднання за показниками останньої річної фінансової звітності таких підприємств встановлюється на рівні посадового окладу керівника найбільшого за чисельністю працюючих підприємства, що входить до складу цього об'єднання, який підвищується на 10 відсотків.

Начальник

Управління трудової

та соціальної політики

Т. Левчук


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 06.06.2017 — 2017 р., № 44, стор. 71, стаття 1375, код акта 86103/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міненерговугілля України:

 1. НАКАЗ від 20.03.2019 № 125 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24 листопада 2014 року № 824". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 22.04.2019 № 176 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, на підприємствах, в установах, організаціях та об’єднаннях, що належать до сфери його управління, у господарських товариствах, щодо яких Міністерство енергетики та вугільної промисловості України здійснює управління корпоративними правами держави, та у Державній інспекції енергетичного нагляду України". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 23.01.2019 № 28 "Про затвердження Положення про Комісію з виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 07.05.2019 № 200 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства палива та енергетики України від 28 жовтня 2009 року № 570". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ 26.11.2012 N 925 "Про внесення змін до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 6. МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством енергетики Литовської Республіки стосовно стратегічної співпраці у сфері енергетики. Міненерговугілля України. 2018 рікк
 7. НАКАЗ від 30.01.2018 № 77 "Про затвердження Правил виконання оперативних перемикань в електроустановках". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 8. НАКАЗ від 19.02.2018 № 123/289 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства фінансів України від 03 серпня 2015 року № 493/688". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 9. НАКАЗ від 06.02.2018 № 87 "Про затвердження Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 10. НАКАЗ від 26.03.2018 № 184 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в апараті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 11. УГОДА II УДЕЦ від Сторони домовились про таке: "Угода між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством закордонних справ Королівства Данія про продовження співробітництва у сфері розвитку та діяльності Українсько-данського енергетичного центру". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 12. МЕМОРАНДУМ про співробітництво між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством економіки та інфраструктури Республіки Молдова про спільні дії, спрямовані на забезпечення євроінтеграційних процесів по досягненню можливості синхронної роботи енергосистем України та Республіки Молдова з ENTSO-E Дата підписання: 12.04.2018 Дата набрання чинності для України: 12.04.2018. Міненерговугілля України. 2018 рікк
 13. НАКАЗ від 10.05.2018 № 250 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної акціонерної холдингової компанії «Укргаз» від 30 липня 1997 року № 35". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 14. НАКАЗ від 12.07.2018 № 377 "Про затвердження Типового технічного завдання на проведення аудиту технічного стану теплоелектроцентралі". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 15. НАКАЗ від 10.08.2018 № 413 "Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів преміювання керівників підприємств, заснованих на державній власності, та об’єднань державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля, акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) державних підприємств, та акціонерних товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 16. НАКАЗ від 27.08.2018 № 448 "Про затвердження Правил про безпеку постачання електричної енергії". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 17. НАКАЗ від 26.10.2018 № 539 "Про затвердження Порядку формування прогнозного балансу електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України на розрахунковий рік". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 18. НАКАЗ від 11.01.2017 № 7 "Про затвердження Змін до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів". Міненерговугілля України. 2017 рікк
 19. НАКАЗ від 11.01.2017 № 10 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 09 вересня 1996 року № 157". Міненерговугілля України. 2017 рікк
 20. НАКАЗ від 13.01.2017 № 31 "Про затвердження Змін до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день". Міненерговугілля України. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -