<<
>>

НАКАЗ від 12.05.2017 № 317 "Про затвердження Змін до Методики проведення контрольних вимірів фактичної електричної потужності в споживачів у години максимуму навантаження об'єднаної енергетичної системи України". Міненерговугілля України. 2017

Документ актуальний на 14.07.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.05.2017  № 317


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 червня 2017 р.
за № 689/30557

Про затвердження Змін до Методики проведення контрольних вимірів фактичної електричної потужності в споживачів у години максимуму навантаження об'єднаної енергетичної системи України

Відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про електроенергетику», з метою підвищення ефективності організації та виконання контрольних вимірів фактичної електричної потужності у споживачів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Методики проведення контрольних вимірів фактичної електричної потужності в споживачів у години максимуму навантаження об'єднаної енергетичної системи України, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 19 травня 2003 року № 241, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 03 червня 2003 року за № 426/7747, що додаються.

2. Департаменту електроенергетичного комплексу (Буславець О.А.) забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Корзуна А.В.

Міністр

І.С. Насалик

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг
Д.В.

ВовкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
12.05.2017  № 317


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 червня 2017 р.
за № 689/30557

ЗМІНИ
до Методики проведення контрольних вимірів фактичної електричної потужності в споживачів у години максимуму навантаження об'єднаної енергетичної системи України

1. У розділі 1:

пункти 1.4, 1.5 викласти в такій редакції:

«1.4. Контроль за електричною потужністю відповідно до цієї Методики здійснюється на об'єктах споживачів електричної енергії з приєднаною потужністю 150 кВт та більше і середньомісячним споживанням 50000 кВтгод та більше (за підсумком минулого року), для яких установлюються граничні величини електричної потужності згідно з Порядком постачання електричної енергії споживачам, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 1999 року № 441.

1.5. Контрольні виміри проводяться у присутності уповноваженого представника споживача шляхом фіксації показів розрахункових засобів та систем обліку електроенергії, які зазначені в договорі про постачання електричної енергії.».

2. У розділі 2:

у пункті 2.1:

підпункт 2.1.1 після слова «години» доповнити словом «контролю»;

підпункт 2.1.6 викласти в такій редакції:

«2.1.6. Найбільша фактична електрична потужність у період контролю порівнюється з договірною величиною споживання електричної потужності, доведеною споживачу на розрахунковий період.»;

підпункт 2.1.7 викласти в такій редакції:

«2.1.7. 30-хвилинні інтервали часу вимірів відлічуються за приладами обліку часу, які пройшли повірку в установленому законодавством порядку.»;

пункт 2.2 викласти в такій редакції:

«2.2. Проведення контролю за показами локального устаткування збору та обробки даних (ЛУЗОД) або автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ), що фіксують максимальну електричну потужність.

2.2.1. Контроль за дотриманням договірних величин споживання електричної потужності за допомогою ЛУЗОД або АСКОЕ в години максимуму навантаження ОЕС України проводиться у будь-який робочий день поточного розрахункового періоду. З архіву показань сумарної електричної потужності вибираються найбільші 30-хвилинні величини окремо за періоди ранкового та вечірнього максимуму навантаження і порівнюються з відповідними договірними величинами споживання електричної потужності, доведеними споживачу на розрахунковий період.

2.2.2. Контроль за дотриманням договірних величин споживання електричної потужності засобами обліку, що фіксують фактичну максимальну електричну потужність, проводиться у будь-який робочий день розрахункового періоду. Максимальна величина електричної потужності, що зафіксована засобом обліку електричної енергії за відповідний розрахунковий період, порівнюється з договірною величиною споживання електричної потужності, доведеною споживачу на розрахунковий період. Роздруківка показів ЛУЗОД (АСКОЕ) додається до Акта з контролю електричної потужності.».

3. У розділі 3:

пункт 3.3 викласти в такій редакції:

«3.3. Акт підписується контролюючою особою й уповноваженим представником споживача.»;

пункт 3.5 викласти в такій редакції:

«3.5. У разі відмови уповноваженого представника споживача підписати акт у ньому робиться відповідна позначка і другий примірник протягом трьох робочих днів надсилається споживачу поштою з повідомленням про отримання.».

4. У тексті Методики слово «показання» у всіх відмінках замінити словом «покази» у відповідному відмінку.

5. У додатках до Методики слова «показання», «підприємство», «Міністерство палива та енергетики України», «Держенергонагляд України», «особа споживача» у всіх відмінках та цифру «200» замінити відповідно словами «покази», «споживач», «Міністерство енергетики та вугільної промисловості України», «Державна інспекція енергетичного нагляду України», «представник споживача» у відповідних відмінках та цифрами «20».

Заступник
директора Департаменту
електроенергетичного
комплексу -
начальник відділу

Л. Власенко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 14.07.2017 — 2017 р., № 55, стор. 90, стаття 1641, код акта 86459/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міненерговугілля України:

 1. НАКАЗ від 20.03.2019 № 125 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 24 листопада 2014 року № 824". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 22.04.2019 № 176 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, на підприємствах, в установах, організаціях та об’єднаннях, що належать до сфери його управління, у господарських товариствах, щодо яких Міністерство енергетики та вугільної промисловості України здійснює управління корпоративними правами держави, та у Державній інспекції енергетичного нагляду України". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 23.01.2019 № 28 "Про затвердження Положення про Комісію з виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їхньої переробки". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 07.05.2019 № 200 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства палива та енергетики України від 28 жовтня 2009 року № 570". Міненерговугілля України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ 26.11.2012 N 925 "Про внесення змін до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 6. МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством енергетики Литовської Республіки стосовно стратегічної співпраці у сфері енергетики. Міненерговугілля України. 2018 рікк
 7. НАКАЗ від 30.01.2018 № 77 "Про затвердження Правил виконання оперативних перемикань в електроустановках". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 8. НАКАЗ від 19.02.2018 № 123/289 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства фінансів України від 03 серпня 2015 року № 493/688". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 9. НАКАЗ від 06.02.2018 № 87 "Про затвердження Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 10. НАКАЗ від 26.03.2018 № 184 "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в апараті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 11. УГОДА II УДЕЦ від Сторони домовились про таке: "Угода між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством закордонних справ Королівства Данія про продовження співробітництва у сфері розвитку та діяльності Українсько-данського енергетичного центру". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 12. МЕМОРАНДУМ про співробітництво між Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та Міністерством економіки та інфраструктури Республіки Молдова про спільні дії, спрямовані на забезпечення євроінтеграційних процесів по досягненню можливості синхронної роботи енергосистем України та Республіки Молдова з ENTSO-E Дата підписання: 12.04.2018 Дата набрання чинності для України: 12.04.2018. Міненерговугілля України. 2018 рікк
 13. НАКАЗ від 10.05.2018 № 250 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної акціонерної холдингової компанії «Укргаз» від 30 липня 1997 року № 35". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 14. НАКАЗ від 12.07.2018 № 377 "Про затвердження Типового технічного завдання на проведення аудиту технічного стану теплоелектроцентралі". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 15. НАКАЗ від 10.08.2018 № 413 "Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів преміювання керівників підприємств, заснованих на державній власності, та об’єднань державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля, акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) державних підприємств, та акціонерних товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 16. НАКАЗ від 27.08.2018 № 448 "Про затвердження Правил про безпеку постачання електричної енергії". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 17. НАКАЗ від 26.10.2018 № 539 "Про затвердження Порядку формування прогнозного балансу електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України на розрахунковий рік". Міненерговугілля України. 2018 рікк
 18. НАКАЗ від 11.01.2017 № 7 "Про затвердження Змін до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів". Міненерговугілля України. 2017 рікк
 19. НАКАЗ від 11.01.2017 № 10 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства енергетики та електрифікації України від 09 вересня 1996 року № 157". Міненерговугілля України. 2017 рікк
 20. НАКАЗ від 13.01.2017 № 31 "Про затвердження Змін до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день". Міненерговугілля України. 2017 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -