Завантажити ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/1629 від 14 вересня 2016 року про встановлення технічних вимог до суден внутрішнього плавання, про внесення змін до Директиви 2009/100/ЄС і про скасування Директиви 2006/87/ЄС

Для того, що б завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час, будь ласка, перейдіть по посиланню нижче:

Завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗАКОНОДАВЧОГО АКТУ:

ГЛАВА 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ, ТЕРМІНИ ТА ОЗНАЧЕННЯ І ЗОНИ ВОДНИХ ШЛЯХІВ
(До Розділу V "Економічне та галузеве співробітництво"Глава 7. Транспорт)
Стаття 1 Предмет
Стаття 2 Сфера застосування
Стаття 3 Терміни та означення
ГЛАВА 2 СВІДОЦТВА ПРО ПРИДАТНІСТЬ ДО ПЛАВАННЯ
Стаття 4 Класифікація внутрішніх водних шляхів
Стаття 5 Відповідність технічним вимогам і вимогам безпеки
Стаття 6 Свідоцтва Союзу про придатність до плавання внутрішніми водними шляхами
Стаття 7 Обов’язок мати свідоцтво
Стаття 8 Додаткові свідоцтва Союзу про придатність до плавання внутрішніми водними шляхами
Стаття 9 Тимчасові свідоцтва Союзу про придатність до плавання внутрішніми водними шляхами
Стаття 10 Дійсність свідоцтв Союзу про придатність до плавання внутрішніми водними шляхами
Стаття 11 Виняткове подовження строку дії свідоцтв Союзу про придатність до плавання внутрішніми водними шляхами
Стаття 12 Поновлення свідоцтв Союзу про придатність до плавання внутрішніми водними шляхами
Стаття 13 Заміна свідоцтв Союзу про придатність до плавання внутрішніми водними шляхами
Стаття 14 Значні зміни або капітальний ремонт плавучого засобу
Стаття 15 Відмова видавати або поновлювати свідоцтва Союзу про придатність до плавання внутрішніми водними шляхами та їх відкликання
Стаття 16 Визнання свідоцтв про придатність до плавання плавучих засобів з третіх країн
ГЛАВА 3 ІДЕНТИФІКАЦІЯ СУДЕН, ПЕРЕВІРКИ ТА ЗМІНЕНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
Стаття 17 Реєстри свідоцтв
Стаття 18 Унікальний європейський ідентифікаційний номер судна
Стаття 19 Європейська база даних суднових корпусів
Стаття 20 Проведення технічних перевірок
Стаття 21 Визнання класифікаційних товариств
Стаття 22 Контроль відповідності
Стаття 23 Змінені технічні вимоги для певних зон
Стаття 24 Відступи для певних категорій плавучих засобів
Стаття 25 Використання нових технологій і відступи для окремих плавучих засобів
Стаття 26 Труднощі
ГЛАВА 4 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 27 Реєстр затвердженого за типовим зразком обладнання
Стаття 28 Перехідні положення стосовно використання документів
Стаття 29 Плавучі засоби, виключені зі сфери дії Директиви 82/714/ЄЕС
Стаття 30 Перехідні положення стосовно тимчасових вимог згідно з Директивою 2006/87/ЄС
Стаття 31 Адаптація додатків
Стаття 32 Здійснення делегованих повноважень
Стаття 33 Процедура Комітету
Стаття 34 Огляд
Стаття 35 Санкції
Стаття 36 Зміни і доповнення до Директиви 2009/100/ЄС
"Стаття 1
Стаття 37 Транспозиція
Стаття 38 Скасування
Стаття 39 Набуття чинності
Стаття 40 Адресати
ГЛАВА 1
ГЛАВА 2
Стаття 2.01 Органи контролю
Стаття 2.02
Стаття 2.03 Надання плавучого засобу для перевірки
Стаття 2.04
Стаття 2.05
Стаття 2.06
Стаття 2.07 Відомості у свідоцтві Союзу про придатність до плавання внутрішніми водними шляхами та зміни до нього
Стаття 2.08
Стаття 2.09 Періодичні перевірки
Стаття 2.10 Добровільна перевірка
Стаття 2.11
Стаття 2.12
Стаття 2.13
Стаття 2.14
Стаття 2.15 Витрати
Стаття 2.16 Інформація
Стаття 2.17 Реєстр свідоцтв Союзу про придатність до плавання внутрішніми водними шляхами
Стаття 2.18 Унікальний європейський ідентифікаційний номер судна
Стаття 2.19
Стаття 2.20 Повідомлення
Стаття 1
Стаття 2
Стаття 3
Стаття 4
Стаття 5
Стаття 6(1) і (3)
Стаття 6(2) і (4)
Стаття 6(5)
Стаття 7
Стаття 8
Стаття 9
Стаття 10
Стаття 11
Стаття 12
Стаття 13
Стаття 14
Стаття 15
Стаття 16
Стаття 17
Стаття 18
Стаття 19
Стаття 20
Стаття 21
Стаття 22
Стаття 23
Стаття 24
Стаття 25
Стаття 26
Стаття 27
Стаття 28
Стаття 29
Стаття 30
Стаття 31
Стаття 32
Стаття 33
Стаття 34
Стаття 35
Стаття 36
Стаття 37(1) і (2)
Стаття 37(3)
Стаття 38
Стаття 39
Стаття 40

Завантажити інші законодавчі акти Законодавство Європейського Союзу:

 1. Європейський Союз. УГОДА про фінансування заходу «EU4BUSINESS: Підтримка малих та середніх підприємств (МСП) в Україні» (ENI/2020/042-435) - 2020 год
 2. Європейський Союз. РІШЕННЯ № ____/2019 РАДИ АСОЦІАЦІЇ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС від ____ ____________ 2019 року про внесення змін і доповнень до Додатка XXVII до Угоди про асоціацію між Європейським Союзом і Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з однієї сторони, та між Україною, з іншої сторони - 2019 год
 3. Європейський Союз. "ДОДАТКОВА УГОДА № 1 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом від 20 грудня 2013 року" - 2018 год
 4. Європейський Союз. "УГОДА між Урядом України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС “Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014-2020)”" - 2018 год
 5. Європейський Союз. ДОДАТКОВА УГОДА № 2 між Урядом України та Європейською Комісією, що діє від імені Європейського Союзу, до Угоди про фінансування ENPI/2013/024-517 "Програма підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України" - 2017 год
 6. Європейський Союз. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння щодо Стратегічного Енергетичного Партнерства між Україною та Європейським Союзом спільно з Європейським Співтовариством з атомної енергії" - 2016 год
 7. Європейський Союз. ДИРЕКТИВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/1148 від 6 липня 2016 року про заходи для високого спільного рівня безпеки мережевих та інформаційних систем на території Союзу - 2016 год
 8. Європейський Союз. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/ЄС (Загальний регламент про захист даних) - 2016 год
 9. Європейський Союз. ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНЕ РІШЕННЯ КОМІСІЇ (ЄС) 2016/650 від 25 квітня 2016 року щодо стандартів оцінки безпеки засобів для створення кваліфікованих підпису та печатки відповідно до статей 30(3) та 39(2) Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку - 2016 год
 10. Європейський Союз. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/426 від 9 березня 2016 року про прилади, що працюють на газоподібному паливі, та про скасування Директиви 2009/142/ЄС - 2016 год
 11. Європейський Союз. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) № 2016/425 від 9 березня 2016 року про засоби індивідуального захисту та скасування Директиви Ради 89/686/ЄЕС - 2016 год
 12. Європейський Союз. РЕГЛАМЕНТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ (ЄС) 2016/424 від 9 березня 2016 року про канатні дороги та скасування Директиви 2000/9/ЄС - 2016 год
 13. Європейський Союз. УГОДА про фінансування - 2016 год
 14. Європейський Союз. УГОДА про фінансування - 2016 год
 15. Європейський Союз. "УГОДА (у формі обміну нотами) між Урядом України, Урядом Республіки Молдова та Європейською Комісією про продовження дії мандату Місії Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова" - 2015 год
 16. Європейський Союз. "ДОДАТКОВА УГОДА № 2 (у формі обміну листами)між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування програми "Твіннінг і технічна допомога для підтримки Європейської політики сусідства"(ENPI/2010/22315) від 30 листопада 2011 року" - 2015 год
 17. Європейський Союз. "МАКРОФІНАНСОВА ДОПОМОГА УКРАЇНІ""КРЕДИТНА УГОДА між УКРАЇНОЮ як Позичальником, НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ як Фінансовим агентом Позичальника та ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ як Кредитором" - 2015 год
 18. Європейський Союз. "РЕКОМЕНДАЦІЯ № 2015/1 від 16.03.2015 про імплементацію Порядку денного асоціації між Україною та ЄС" - 2015 год
 19. Європейський Союз. "ДОДАТКОВА УГОДА № 1 (у формі обміну листами) між Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською Комісією, до Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод між Україною та Європейським Союзом від 19 грудня 2012 року" - 2015 год
 20. Європейський Союз. "МЕМОРАНДУМ про взаєморозуміння між Верховною Радою України та Європейським Парламентом про спільні рамки парламентської підтримки та підвищення інституційної спроможності" - 2015 год