Завантажити Регламент Совета (ЕЭС) N 2913/92, учреждающий Таможенный кодекс сообщества " (Люксембург, 12 октября 1992 года)" Неофициальный перевод

Для того, що б завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час, будь ласка, перейдіть по посиланню нижче:

Завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час

КОРОТКИЙ ЗМІСТ ЗАКОНОДАВЧОГО АКТУ:

Глава 1
Статья 1
Статья 2
Статья 3
Статья 4
Раздел 1. ПРАВО НА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Глава 2
Раздел 2. РЕШЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИМЕНЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ
Статья 5
Статья 6
Статья 7
Статья 8
Статья 9
Раздел 3. ИНФОРМАЦИЯ
Статья 10
Статья 11
Раздел 4. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 12
Статья 13
Статья 14
Статья 15
Статья 16
Статья 17
Статья 18
Статья 19
Глава 1
Статья 20
Статья 21
Раздел 1. НЕПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ
Глава 2
Статья 22
Статья 23
Статья 24
Статья 25
Раздел 2. ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОВАРОВ
Статья 26
Статья 27
Глава 3
Статья 28
Статья 29
Статья 30
Статья 31
Статья 32
Статья 33
Статья 34
Статья 35
Статья 36
Глава 1
Статья 37
Статья 38
Статья 39
Глава 2
Статья 40
Статья 40 не препятствует применению правил, действующих в отношении следующих товаров:
Статья 42
Глава 3
Статья 43
Статья 44
Статья 45
Статья 46
Статья 47
Глава 4
Статья 48
Статья 49
Глава 5
Статья 50
Статья 51
Статья 52
Статья 53
Глава 6
Статья 54
Статья 55
Глава 7
Статья 56
Статья 57
Глава 1
Статья 58
Раздел 1. ПОМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ ПОД ТАМОЖЕННУЮ ПРОЦЕДУРУ
Глава 2
Статья 59
Статья 60
Статья 61
Статья 62
Статья 63
Статья 64
Статья 65
Статья 66
Статья 67
Статья 68
Статья 69
Статья 70
Статья 71
Статья 72
Статья 73
Статья 74
Статья 75
Статья 76
Статья 77
Раздел 2. ВЫПУСК В СВОБОДНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Статья 78
Статья 79
Статья 80
Статья 81
Статья 82
Статья 83
Раздел 3. ПРИОСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ И ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
Статья 84
Статья 85
Статья 86
Статья 87
Статья 88
Статья 89
Статья 90
Статья 91
Статья 92
Статья 93
Статья 94
Статья 95
Статья 96
Статья 97
Статья 98
Статья 99
Статья 100
Статья 101
Статья 102
Статья 103
Статья 104
Статья 105
Статья 106
Статья 107
Статья 108
Статья 109
Статья 110
Статья 111
Статья 112
Статья 113
Статья 114
Статья 115
Статья 116
Статья 117
Статья 118
Статья 119
Статья 120
Статья 121
Статья 122
Статья 123
Статья 124
Статья 125
Статья 126
Статья 127
Статья 128
Статья 129
Статья 130
Статья 131
Статья 132
Статья 133
Статья 134
Статья 135
Статья 136
Статья 137
Статья 138
Статья 139
Статья 140
Статья 141
Статья 142
Статья 143
Статья 144
Статья 145
Статья 146
Статья 147
Статья 148
Статья 149
Статья 150
Статья 151
Статья 152
Статья 153
Статья 154
Статья 155
Статья 156
Статья 157
Статья 158
Статья 159
Раздел 4. ЭКСПОРТ
Статья 160
Статья 161
Раздел 5. ВНУТРЕННИЙ ТРАНЗИТ
Статья 162
Статья 163
Статья 164
Статья 165
Глава 3
Раздел 1. СВОБОДНЫЕ ЗОНЫ И СВОБОДНЫЕ СКЛАДЫ
Статья 166
Статья 167
Статья 168
Статья 169
Статья 170
Статья 171
Статья 172
Статья 173
Статья 174
Статья 175
Статья 176
Статья 177
Статья 178
Статья 179
Статья 180
Раздел 2. РЕЭКСПОРТ, УНИЧТОЖЕНИЕ И ПРИЗНАНИЕ ВЫМОРОЧЕННЫМ
Статья 181
Статья 182
Статья 183
Глава 1
Статья 184
Глава 2
Статья 185
Статья 186
Статья 187
Глава 3
Статья 188
Глава 1
Статья 189
Статья 190
Статья 191
Статья 192
Статья 193
Статья 194
Статья 195
Статья 196
Статья 197
Статья 198
Статья 199
Статья 200
Глава 2
Статья 201
Статья 202
Статья 203
Статья 204
Статья 205
Статья 206
Статья 207
Статья 208
Статья 209
Статья 210
Статья 211
Статья 212
Статья 213
Статья 214
Статья 215
Статья 216
Раздел 1. ЗАПИСЬ СУММЫ ДОЛГА И ИНФОРМИРОВАНИЕ ДОЛЖНИКА
Глава 3
Статья 217
Статья 218
Статья 219
Статья 220
Раздел 2. СРОКИ И СПОСОБЫ УПЛАТЫ СУММ ПОШЛИН
Статья 221
Статья 222
Статья 223
Статья 224
Статья 225
Статья 226
Статья 227
Статья 228
Статья 229
Статья 230
Статья 231
Статья 232
Глава 4
Статья 233
Статья 234
Глава 5
Статья 235
Статья 236
Статья 237
Статья 238
Статья 239
Статья 240
Статья 241
Статья 242
Статья 243
Статья 244
Статья 245
Статья 246
Глава 1
Статья 247
Статья 248
Статья 249
Глава 2
Статья 250
Глава 3
Статья 251
Статья 252
a) Статья 8 изменяется следующим образом:
Статья 253
При этом статья 161 и статьи 182 и 183, насколько они касаются реэкспорта, применяются с 1 января 1993 г. В том, что касается упомянутых статей, ссылки, сделанные в них на другие положения настоящего Кодекса до вступления их в силу, считаются как ссылки на положения соответствующих регламентов и директив, перечисленных в статье 251.

Завантажити інші законодавчі акти Європейське економічне співтовариство (ЄЕС):

 1. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами (1), (2) "_______________ (1) Конвенція укладена між Європейським економічним співтовариством та Республікою Австрія, Республікою Фінляндія, Республікою Ісландія, Королівством Норвегія, Королівством Швеція й Швейцарською Конфедерацією про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Офіційний вісник L 134/87, 22.05.1987, с. 2-77."(2) Консолідований текст станом на 25.06.2003 - 2003 год
 2. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради (93/22/ЄЕС) "Про інвестиційні послуги у сфері цінних паперів" від 10 травня 1993 року " ( Щодо припинення дії Директиви додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 )"Рада Європейських Співтовариств, - 1993 год
 3. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 93/76/ЄЕС спрямована на обмеження викидів вуглекислого газу "шляхом підвищення ефективності використання енергії (SAVE) від 13 вересня 1993 року"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ, - 1993 год
 4. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива 93/6/ЄЕС Ради Європейського Співтовариства "Про адекватність капіталу інвестиційних фірм і кредитних установ"" 15 березня 1993 року" { Щодо змін додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 та Директиву 2006/48/ЄС ( 994_862 ) від 14.06.2006 } - 1993 год
 5. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 93/83/ЄЕС "Про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав при застосуванні їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції" від 27 вересня 1993 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА,"Враховуючи Угоду, укладену Європейським Економічним Співтовариством ( 994_017 ) та, зокрема, на її Статті 57(2) та 66, - 1993 год
 6. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 92/96/ЄЕС "Щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, які стосуються прямого страхування життя та про внесення змін до директив 79/267/ЄЕС і 90/267/ЄЕС (третя директива, яка стосується страхування життя)" від 10 листопада 1992 року "Зі змінами внесеними:"Директивою Європейського Парламенту та Ради 95/26/ЄС від 29 червня 1995 року, що вносить зміни до Директив 77/780/ЄЕС ( 994_297 ) та 89/646/ЄЕС ( 994_353 ) у сфері діяльності кредитних установ, Директив 73/239/ЄЕС ( 994_281 ) та 92/49/ЄЕС ( 994_290 ) у сфері страхування, іншого, ніж страхування життя, Директив 79/267/ЄЕС ( 994_286 ) та 92/96/ЄЕС у сфері страхування життя, Директиви 93/22/ЄЕС ( 994_187 ) у сфері діяльності інвестиційних фірм та Директиви 85/611/ЄЕС ( 994_293 ) у сфері інститутів спільного інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (Ucits), з метою посилення пруденційного нагляду; - 1992 год
 7. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 92/84/ЄЕС "Про наближення акцизних зборів на спирт та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства і, зокрема, Статтю 99 Договору, - 1992 год
 8. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 92/83/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на алкоголь та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Враховуючи Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) та, зокрема, статтю 99 Договору, - 1992 год
 9. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 92/82/ЄЕС "Про апроксимацію ставок акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року "Зміни:"Змінено документом 394 L 0074 (OJ L 365 31.12.1994 p. 46) - 1992 год
 10. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 92/81/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року "Поправки:"Доповнено документом 392L0108 (OJ L 390 31.12.92 p. 124) - 1992 год
 11. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 92/80/ЄЕС "Про наближення податків на тютюнові вироби, інші, ніж сигарети" від 19 жовтня 1992 року "Поправки:"Внесено документом 399 L 0081 (OJ L 211, 11.08.1999, p. 47) - 1992 год
 12. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Рекомендація Ради 92/441/ЄЕС про загальні критерії стосовно достатніх ресурсів та соціальної допомоги в системах соціального захисту від 24 червня 1992 року - 1992 год
 13. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Протокол про статтю 141 Договору про заснування Європейської Спільноти " 7 лютого 1992 року"( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ) - 1992 год
 14. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Протокол про Статут Європейського валютного інституту " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ) - 1992 год
 15. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Протокол про процедуру щодо надмірного дефіциту " ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року )"{ Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу з протоколами та деклараціями станом на 30.03.2010 див. в ( 994_b06) } - 1992 год
 16. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Протокол про критерії конвергенції згідно зі статтею 121 Договору про заснування Європейської Спільноти " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ) - 1992 год
 17. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Протокол про Данію " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ) - 1992 год
 18. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Протокол про Португалію " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ) - 1992 год
 19. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 92/3/Євратом "Про нагляд та контроль за перевезеннями радіоактивних відходів між державами-членами до Співтовариства та із нього" від 3 лютого 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Враховуючи положення Угоди про створення Європейського Співтовариства з атомної енергії ( 994_027 ) та, зокрема, її Статей 31 і 32, - 1992 год
 20. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Директива Ради 92/100/ЄЕС "Щодо права на прокат та права на отримання рентної плати та деяких прав, пов'язаних з авторським правом в галузі інтелектуальної власності" від 19 листопада 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) і, зокрема, статті 57 (2), 66 та 100a цього Договору, - 1992 год