<<
>>

Директива Ради 92/83/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на алкоголь та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Враховуючи Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) та, зокрема, статтю 99 Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Директива Ради 92/83/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на алкоголь та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ, Враховуючи Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) та, зокрема, статтю 99 Договору, Враховуючи пропозицію Комісії (1), Враховуючи висновок Європейського Парламенту (2), Враховуючи висновок Комітету з Економічних та Соціальних питань (3),_______________ (1) OJ No C 322, 21.12.1990 p. 11. (2) OJ No C 67, 16.3.1992 p. 165. (3) OJ No C 96, 18.3.1991 p. 25. Оскільки Директива 92/12/ЄЕС ( 994_361 ) встановлює положення стосовно спільних домовленостей для товарів, що підлягають акцизному збору (4);_______________ (4) OJ No L 76, 23.3.1992 p. 1. Оскільки Директива 92/84/ЄЕС ( 994_431 ) (5) встановлює мінімальні ставки акцизного збору, що повинні застосовуватися у державах-членах на алкоголь та алкогольні напої;_______________ (5) див. сторінку 29 цього Офіційного Вісника. Оскільки для відповідного функціонування внутрішнього ринку важливо встановити спільні визначення для усіх відповідних продуктів; Оскільки вважається корисним взяти за основу цих визначень ті визначення, які представлені у змішаній товарній номенклатурі, яка є чинною на день прийняття цієї Директиви; Оскільки, що стосується пива, можливо дозволити альтернативні методи обчислення податку на готовий продукт; Оскільки, що стосується пива, можливо в рамках певних обмежень дозволити державам-членам застосовувати податок на шкали густини пива з міцністю більше одного градуса за шкалою Плато при умові, що жодне пиво не обкладається податком, меншим за мінімальну ставку Співтовариства, Оскільки, що стосується пива, яке виробляється невеликими незалежними пивоварними заводами, та етилового спирту, який виробляється невеликими перегінними заводами, необхідні спільні рішення, які дозволили б державам-членам застосовувати менші ставки податку на ці продукти; Оскільки можливо дозволити зміну міцності, при котрій у державах-членах вводять податок на пиво, забезпечуючи, що жодних неприйнятних проблем на внутрішньому ринку не буде; Оскільки, що стосується пива, вина та інших ферментованих напоїв, є доцільним дозволяти державам-членам звільняти від податку продукти, що вироблені у домашній спосіб не з комерційними цілями; Оскільки, головне, держави-члени застосовують єдину ставку на один гектолітр кінцевого продукту всіх типів вин та інших ферментованих напоїв, а також єдину ставку на один гектолітр кінцевого продукту всіх іскристих вин та іскристих ферментованих напоїв; Оскільки вважається доцільним дозволити державам-членам застосовувати знижені ставки податку до всіх типів вина та інших ферментованих напоїв за умови, що міцність таких продуктів не перевищує 8.5%; Оскільки державам-членам, які використовують більшу ставку на певні вина станом на 1 січня 1992 року, дозволено продовжувати застосовувати таку ставку; Оскільки, у принципі, держави-члени мають застосовувати єдину ставку податку на гектолітр кінцевого продукту до усіх проміжних продуктів; Оскільки є доцільним дозволити державам-членам застосовувати зменшену ставку податку на проміжні продукти, з одного боку, на продукти, міцність яких не перевищує 15% об'єму, а з іншого боку, на натуральні солодкі вина; Оскільки, у принципі, держави-члени мають застосовувати ту ж саму ставку податку на один гектолітр чистого спирту до усіх видів виробів з етилового спирту, як визначається у цій Директиві; Оскільки можливо дозволити державам-членам застосовувати зменшені ставки або звільнення від податку для деяких продуктів, що мають регіональний чи традиційний характер; Оскільки у випадках, коли державам-членам дозволяється застосовувати зменшені ставки, такі зменшені ставки не повинні призводити до погіршення стану конкуренції на внутрішньому ринку; Оскільки державам-членам дозволяється відшкодовувати суми сплаченого раніше акцизного податку на алкогольні напої, які стали непридатними для споживання; Оскільки необхідно на рівні Співтовариства встановити звільнення, які застосовувались би до товарів, що перевозяться між державами-членами; Оскільки, однак, можливо дозволити державам-членам мати вибір у застосуванні звільнень від податку, пов'язаних з кінцевим використанням у межах своєї території; Оскільки необхідно забезпечити наявність системи повідомлення про вимоги щодо денатурації кожної держави-члена для повної денатурації алкоголю та для їх прийняття іншими державами-членами; Оскільки держави-члени не повинні бути позбавлені засобів боротьби з ухиленням від сплати податку, зменшення суми податку чи податкових зловживань, які можуть з'являтися у сфері звільнення від податку; Оскільки державам-членам повинно бути дозволено здійснювати звільнення від податку, які вимагаються цією Директивою, шляхом відшкодування сум раніше сплаченого податку; Оскільки, у зв'язку з тим, що певні держави-члени застосовують більш високу ставку податку на "інші ігристі ферментовані напої", ніж на проміжні продукти, вони повинні мати дозвіл застосовувати цю вищу ставку на проміжні продукти, які мають характеристику "інших ігристих ферментованих напоїв", ПРИЙНЯЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>
Розділ I. Пиво. Обсяг та сфера застосування
Розділ II. Вина
Розділ III. Ферментовані напої за виключенням вина та пива
Розділ IV. Проміжні продукти
Розділ V. Етиловий спирт
Розділ VI. Різне
Розділ VII. Звільнення від податку
Розділ VIII. Заключні положення

Європейське економічне співтовариство (ЄЕС):

 1. Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами (1), (2) "_______________ (1) Конвенція укладена між Європейським економічним співтовариством та Республікою Австрія, Республікою Фінляндія, Республікою Ісландія, Королівством Норвегія, Королівством Швеція й Швейцарською Конфедерацією про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Офіційний вісник L 134/87, 22.05.1987, с. 2-77."(2) Консолідований текст станом на 25.06.2003. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 2003 рікк
 2. Директива Ради (93/22/ЄЕС) "Про інвестиційні послуги у сфері цінних паперів" від 10 травня 1993 року " ( Щодо припинення дії Директиви додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 )"Рада Європейських Співтовариств,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 3. Директива Ради 93/76/ЄЕС спрямована на обмеження викидів вуглекислого газу "шляхом підвищення ефективності використання енергії (SAVE) від 13 вересня 1993 року"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 4. Директива 93/6/ЄЕС Ради Європейського Співтовариства "Про адекватність капіталу інвестиційних фірм і кредитних установ"" 15 березня 1993 року" { Щодо змін додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 та Директиву 2006/48/ЄС ( 994_862 ) від 14.06.2006 }. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 5. Директива Ради 93/83/ЄЕС "Про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав при застосуванні їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції" від 27 вересня 1993 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА,"Враховуючи Угоду, укладену Європейським Економічним Співтовариством ( 994_017 ) та, зокрема, на її Статті 57(2) та 66,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 6. Директива Ради 92/96/ЄЕС "Щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, які стосуються прямого страхування життя та про внесення змін до директив 79/267/ЄЕС і 90/267/ЄЕС (третя директива, яка стосується страхування життя)" від 10 листопада 1992 року "Зі змінами внесеними:"Директивою Європейського Парламенту та Ради 95/26/ЄС від 29 червня 1995 року, що вносить зміни до Директив 77/780/ЄЕС ( 994_297 ) та 89/646/ЄЕС ( 994_353 ) у сфері діяльності кредитних установ, Директив 73/239/ЄЕС ( 994_281 ) та 92/49/ЄЕС ( 994_290 ) у сфері страхування, іншого, ніж страхування життя, Директив 79/267/ЄЕС ( 994_286 ) та 92/96/ЄЕС у сфері страхування життя, Директиви 93/22/ЄЕС ( 994_187 ) у сфері діяльності інвестиційних фірм та Директиви 85/611/ЄЕС ( 994_293 ) у сфері інститутів спільного інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (Ucits), з метою посилення пруденційного нагляду;. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 7. Директива Ради 92/84/ЄЕС "Про наближення акцизних зборів на спирт та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства і, зокрема, Статтю 99 Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 8. Директива Ради 92/82/ЄЕС "Про апроксимацію ставок акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року "Зміни:"Змінено документом 394 L 0074 (OJ L 365 31.12.1994 p. 46). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 9. Директива Ради 92/81/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року "Поправки:"Доповнено документом 392L0108 (OJ L 390 31.12.92 p. 124). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 10. Директива Ради 92/80/ЄЕС "Про наближення податків на тютюнові вироби, інші, ніж сигарети" від 19 жовтня 1992 року "Поправки:"Внесено документом 399 L 0081 (OJ L 211, 11.08.1999, p. 47). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 11. Рекомендація Ради 92/441/ЄЕС про загальні критерії стосовно достатніх ресурсів та соціальної допомоги в системах соціального захисту від 24 червня 1992 року. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 12. Протокол про статтю 141 Договору про заснування Європейської Спільноти " 7 лютого 1992 року"( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 13. Протокол про Статут Європейського валютного інституту " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 14. Протокол про процедуру щодо надмірного дефіциту " ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року )"{ Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу з протоколами та деклараціями станом на 30.03.2010 див. в ( 994_b06) }. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 15. Протокол про критерії конвергенції згідно зі статтею 121 Договору про заснування Європейської Спільноти " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 16. Протокол про Данію " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 17. Протокол про Португалію " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 18. Директива Ради 92/3/Євратом "Про нагляд та контроль за перевезеннями радіоактивних відходів між державами-членами до Співтовариства та із нього" від 3 лютого 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Враховуючи положення Угоди про створення Європейського Співтовариства з атомної енергії ( 994_027 ) та, зокрема, її Статей 31 і 32,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 19. Директива Ради 92/100/ЄЕС "Щодо права на прокат та права на отримання рентної плати та деяких прав, пов'язаних з авторським правом в галузі інтелектуальної власності" від 19 листопада 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) і, зокрема, статті 57 (2), 66 та 100a цього Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 20. Директива Ради 92/79/ЄЕС "Про наближення ставок податків на сигарети" від 19 жовтня 1992 року "Змінено 392L0081 (OJ L 211, 11.08.99, p. 47)"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк