<<
>>

Директива Ради 92/100/ЄЕС "Щодо права на прокат та права на отримання рентної плати та деяких прав, пов'язаних з авторським правом в галузі інтелектуальної власності" від 19 листопада 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) і, зокрема, статті 57 (2), 66 та 100a цього Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Директива Ради 92/100/ЄЕС "Щодо права на прокат та права на отримання рентної плати та деяких прав, пов'язаних з авторським правом в галузі інтелектуальної власності" від 19 листопада 1992 року РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ, беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) і, зокрема, статті 57 (2), 66 та 100a цього Договору, беручи до уваги пропозицію Співтовариства (1), у співпраці з Європейським Парламентом (2), беручи до уваги висновок Економічного і Соціального Комітету (3),_______________ (1) OJ N C 53, 28.2.1991, p. 35 та OJ N C 128, 20.5.1992, p. 8. (2) OJ N C 67, 16.3.1992, p.92 та рішення від 28 жовтня 1992 р. (ще не опубліковане в Офіційному виданні). (3) OJ N C 269, 14.10.1991, p. 54. враховуючи, що в правовому захисті існують розходження, зумовлені законами та діяльністю держав-членів стосовно продуктів авторського права та предмета захисту суміжних прав з приводу прокату та отримання рентного прибутку; враховуючи, що такі відмінності є джерелом перешкод в торгівлі та деформацій конкуренції, які перешкоджають досягненням та правильному функціонуванню зовнішнього ринку; враховуючи, що такі розходження в правовому захисті можуть збільшитися, оскільки держави-члени приймають нове та інше законодавство або державне тлумачення судових прецедентів такого законодавства розвивається по-іншому; враховуючи, що такі розходження потрібно усунути, маючи на меті запровадження зон без внутрішніх кордонів, як зазначено в статті 8a Договору ( 994_017 ), щоб заснувати, згідно з статтею 3 (f) Договору, систему, яка забезпечить нормальну здорову конкуренцію на загальному ринку; враховуючи, що прокат авторської продукції та отримання від неї рентного прибутку і предмет захисту відповідних прав відіграють дуже важливу роль, зокрема для авторів, виконавців та виробників фонограм та фільмів; та беручи до уваги зростаючу загрозу піратства; враховуючи, що відповідний захист авторської продукції та предмет захисту суміжних прав правом прокату та правом на рентний прибуток, а також захист предмета захисту суміжних прав правом фіксації, правом відтворення, правом на передачу в ефір та публічне сповіщення відповідно може мати важливе значення для економічного та культурного розвитку Співтовариства; враховуючи, що захист авторського права та суміжних прав повинен бути пристосований до нових економічних розробок, таких як нові форми експлуатації; враховуючи, що творча та мистецька діяльність авторів та виконавців вимагає певного прибутку як основи для подальшої творчої та мистецької праці, а інвестиції, які потрібні зокрема для виробництва фонограм та фільмів особливо високі та ризиковані; враховуючи, що можливість отримання цього прибутку та відшкодування цієї інвестиції може бути гарантована тільки належним правовим захистом відповідних осіб, що володіють авторським правом; враховуючи, що ця творча, художня та підприємницька діяльність здебільшого є діяльністю осіб, які працюють не за наймом; враховуючи, що проведення такої діяльності можна полегшити за допомогою гармонійного правового захисту всередині Співтовариства; враховуючи, що ця діяльність головним чином складає послуги, її умови повинні бути полегшені за допомогою створення в Співтоваристві гармонійної правової схеми; враховуючи, що законодавство держав-членів влаштоване таким чином, щоб не вступати в конфлікт із міжнародними конвенціями, на яких базуються багато законів держав-членів щодо авторського права та суміжних прав; враховуючи, що правова схема Співтовариства щодо права на рентний прибуток та права на прокат і щодо певних прав, пов'язаних з авторським правом може обмежуватися запровадженням того, що держави-члени забезпечують права на прокат та отримання рентного прибутку для певних груп осіб, що володіють авторським правом, і надалі встановленням права фіксації, права відтворення, права розповсюдження, права на передачу в ефір та публічне сповіщення для певних груп осіб, що володіють правом у галузі захисту суміжних прав; враховуючи, що для цілей цієї Директиви необхідно визначити концепції рентного прибутку та прокату; враховуючи, що з метою прояснення в розумінні цієї директиви бажано виключити з рентного прибутку та прокату певні форми надання продукції, як наприклад надання фонограм або фільмів (кінематографічної або візуальної продукції або кінообрази, із супроводжуючим звучанням або без нього) для публічного виконання або передачі в ефір, надання продукції до виставки або для використання на місці; враховуючи, що прокат у значенні цієї директиви не включає надання продукції між установами, які є доступними для публіки; враховуючи, що, прокат продукції установою, доступною для публіки, приносить прибуток, сума якого не виходить за межу необхідних робочих витрат установи, щодо цього, в значенні цієї директиви, немає прямих чи опосередкованих економічних або комерційних переваг; враховуючи, що необхідно ввести домовленості, які б гарантували надання невід'ємної справедливої винагороди авторам та виконавцям, які в свою чергу повинні відновити можливість доручення здійснення цього права спілкам, що представляють їхні інтереси; враховуючи, що справедлива винагорода може бути сплачена одним або декількома платежами в невизначений проміжок часу або відразу після укладання контракту; враховуючи, що також необхідно захищати принаймні права авторів за умови державного прокату, укладаючи спеціальні угоди; враховуючи, що, однак, будь-які заходи засновані на статті 5 цієї Директиви повинні підпорядковуватися закону Співтовариства, зокрема статті 7 Договору ( 994_017 ); враховуючи, що положення Глави 2 не утримують держав-членів від поширення презумпції викладеної в статті 2 (5) на виняткові права, охоплені цією статтею; враховуючи, що і надалі положення Глави 2 не утримують держав-членів від вживання спрощеної презумпції санкціонування експлуатації виняткових прав виконавців, передбачених в цих статтях, оскільки ця презумпція близька до міжнародної конвенції Про захист виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення ( 995_763 ) (надалі названа Римською Конвенцією);... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Європейське економічне співтовариство (ЄЕС):

 1. Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами (1), (2) "_______________ (1) Конвенція укладена між Європейським економічним співтовариством та Республікою Австрія, Республікою Фінляндія, Республікою Ісландія, Королівством Норвегія, Королівством Швеція й Швейцарською Конфедерацією про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Офіційний вісник L 134/87, 22.05.1987, с. 2-77."(2) Консолідований текст станом на 25.06.2003. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 2003 рікк
 2. Директива Ради (93/22/ЄЕС) "Про інвестиційні послуги у сфері цінних паперів" від 10 травня 1993 року " ( Щодо припинення дії Директиви додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 )"Рада Європейських Співтовариств,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 3. Директива Ради 93/76/ЄЕС спрямована на обмеження викидів вуглекислого газу "шляхом підвищення ефективності використання енергії (SAVE) від 13 вересня 1993 року"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 4. Директива 93/6/ЄЕС Ради Європейського Співтовариства "Про адекватність капіталу інвестиційних фірм і кредитних установ"" 15 березня 1993 року" { Щодо змін додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 та Директиву 2006/48/ЄС ( 994_862 ) від 14.06.2006 }. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 5. Директива Ради 93/83/ЄЕС "Про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав при застосуванні їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції" від 27 вересня 1993 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА,"Враховуючи Угоду, укладену Європейським Економічним Співтовариством ( 994_017 ) та, зокрема, на її Статті 57(2) та 66,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 6. Директива Ради 92/96/ЄЕС "Щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, які стосуються прямого страхування життя та про внесення змін до директив 79/267/ЄЕС і 90/267/ЄЕС (третя директива, яка стосується страхування життя)" від 10 листопада 1992 року "Зі змінами внесеними:"Директивою Європейського Парламенту та Ради 95/26/ЄС від 29 червня 1995 року, що вносить зміни до Директив 77/780/ЄЕС ( 994_297 ) та 89/646/ЄЕС ( 994_353 ) у сфері діяльності кредитних установ, Директив 73/239/ЄЕС ( 994_281 ) та 92/49/ЄЕС ( 994_290 ) у сфері страхування, іншого, ніж страхування життя, Директив 79/267/ЄЕС ( 994_286 ) та 92/96/ЄЕС у сфері страхування життя, Директиви 93/22/ЄЕС ( 994_187 ) у сфері діяльності інвестиційних фірм та Директиви 85/611/ЄЕС ( 994_293 ) у сфері інститутів спільного інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (Ucits), з метою посилення пруденційного нагляду;. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 7. Директива Ради 92/84/ЄЕС "Про наближення акцизних зборів на спирт та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства і, зокрема, Статтю 99 Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 8. Директива Ради 92/83/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на алкоголь та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Враховуючи Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) та, зокрема, статтю 99 Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 9. Директива Ради 92/82/ЄЕС "Про апроксимацію ставок акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року "Зміни:"Змінено документом 394 L 0074 (OJ L 365 31.12.1994 p. 46). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 10. Директива Ради 92/81/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року "Поправки:"Доповнено документом 392L0108 (OJ L 390 31.12.92 p. 124). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 11. Директива Ради 92/80/ЄЕС "Про наближення податків на тютюнові вироби, інші, ніж сигарети" від 19 жовтня 1992 року "Поправки:"Внесено документом 399 L 0081 (OJ L 211, 11.08.1999, p. 47). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 12. Рекомендація Ради 92/441/ЄЕС про загальні критерії стосовно достатніх ресурсів та соціальної допомоги в системах соціального захисту від 24 червня 1992 року. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 13. Протокол про статтю 141 Договору про заснування Європейської Спільноти " 7 лютого 1992 року"( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 14. Протокол про Статут Європейського валютного інституту " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 15. Протокол про процедуру щодо надмірного дефіциту " ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року )"{ Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу з протоколами та деклараціями станом на 30.03.2010 див. в ( 994_b06) }. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 16. Протокол про критерії конвергенції згідно зі статтею 121 Договору про заснування Європейської Спільноти " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 17. Протокол про Данію " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 18. Протокол про Португалію " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 19. Директива Ради 92/3/Євратом "Про нагляд та контроль за перевезеннями радіоактивних відходів між державами-членами до Співтовариства та із нього" від 3 лютого 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Враховуючи положення Угоди про створення Європейського Співтовариства з атомної енергії ( 994_027 ) та, зокрема, її Статей 31 і 32,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 20. Директива Ради 92/79/ЄЕС "Про наближення ставок податків на сигарети" від 19 жовтня 1992 року "Змінено 392L0081 (OJ L 211, 11.08.99, p. 47)"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк