<<
>>

Протокол про критерії конвергенції згідно зі статтею 121 Договору про заснування Європейської Спільноти " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

               Протокол 

про критерії конвергенції згідно зі статтею 121

Договору про заснування Європейської Спільноти

7 лютого 1992 року

( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року )

{ Консолідовані версії Договору про Європейський Союз

та Договору про функціонування Європейського Союзу

з протоколами та деклараціями станом на 30.03.2010

див. в ( 994_b06) }

ВИСОКІ ДОГОВІРНІ СТОРОНИ,

ПРАГНУЧИ закласти докладні положення щодо критеріїв

конвергенції, що ними має керуватися Спільнота, приймаючи рішення

про перехід до третього етапу економічного й валютного союзу, як

зазначено у частині першій статті 121 цього Договору ( 994_017 ),

ПОГОДИЛИСЯ що до Договору про заснування Європейської

Спільноти ( 994_017 ) належить додати такі положення:

Стаття 1

Критерій цінової стабільності, зазначений в абзаці першому

частини першої статті 121 цього Договору ( 994_017 ), належить

розуміти так, що держава-член має стабільну поведінку цін і що

середній рівень інфляції в ній протягом одного року перед

перевіркою не більше, ніж на 11/2 відсоткових абзаців, перевищує

рівень у щонайбільше трьох державах-членах, що мають найкращі

показники цінової стабільності. Інфляцію належить вимірювати за

індексом споживацьких цін на порівнянному базисі з урахуванням

відмінностей означень, прийнятих у різних державах-членах.

Стаття 2

Критерій державного фінансового становища, зазначений в

абзаці другому частини першої статті 121 цього Договору

( 994_017 ), належить розуміти так, що на час перевірки щодо

держави-члена немає рішення Ради про наявність в ній надмірного

дефіциту на підставі частини четвертої статті 106 цього Договору.

Стаття 3

Критерій участі в механізмі обмінного курсу Європейської

Валютної Системи, зазначений в абзаці третьому частини першої

статті 121 цього Договору ( 994_017 ), належить розуміти так, що

держава-член дотримувалася нормальних меж коливань, обумовлених

механізмом обмінного курсу Європейської валютної системи, без

сильної напруги протягом щонайменше останніх двох років перед

перевіркою. Зокрема, що протягом того самого періоду ця

держава-член не девальвувала з власної ініціативи двобічний

центральний курс своєї валюти відносно валюти будь-якої іншої

держави-члена.

Стаття 4

Критерій конвергенції відсоткових ставок, зазначений в абзаці

четвертому частини першої статті 121 цього Договору ( 994_017 ),

належить розуміти так, що спостережувана протягом одного року

перед перевіркою середня довгострокова номінальна відсоткова

ставка у державі-членові не більше, ніж на 2 відсоткові пункти,

перевищує відсоткові ставки у щонайбільше трьох державах-членах,

що мають найкращі показники цінової стабільності. Відсоткові

ставки належить вимірювати на підставі довгострокових державних

боргових зобов'язань чи подібних цінних паперів з урахуванням

відмінностей означень, прийнятих у різних державах-членах.

Стаття 5

Комісії належить надавати статистичні дані, потрібні для

застосування цього Протоколу.

Стаття 6

Відповідні положення, що закладуть деталі критеріїв

конвергенції, згаданих у статті 121 цього Договору ( 994_017 ), та

що скасують цей Протокол, належить ухвалити Раді, діючи одностайно

на пропозицію Комісії та після консультацій з Європейським

Парламентом та, залежно від випадку, з ЄВІ чи ЄЦБ, а також з

комітетом, зазначеним у статті 114.

Конституційні акти Європейського Союзу .Частина I/

Упорядник Г.Друзенко,за загальною редакцією Т.Качки.-К.:

Видавництво " Юстініан", 2005 р.-512с.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Європейське економічне співтовариство (ЄЕС):

 1. Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами (1), (2) "_______________ (1) Конвенція укладена між Європейським економічним співтовариством та Республікою Австрія, Республікою Фінляндія, Республікою Ісландія, Королівством Норвегія, Королівством Швеція й Швейцарською Конфедерацією про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Офіційний вісник L 134/87, 22.05.1987, с. 2-77."(2) Консолідований текст станом на 25.06.2003. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 2003 рікк
 2. Директива Ради (93/22/ЄЕС) "Про інвестиційні послуги у сфері цінних паперів" від 10 травня 1993 року " ( Щодо припинення дії Директиви додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 )"Рада Європейських Співтовариств,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 3. Директива Ради 93/76/ЄЕС спрямована на обмеження викидів вуглекислого газу "шляхом підвищення ефективності використання енергії (SAVE) від 13 вересня 1993 року"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 4. Директива 93/6/ЄЕС Ради Європейського Співтовариства "Про адекватність капіталу інвестиційних фірм і кредитних установ"" 15 березня 1993 року" { Щодо змін додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 та Директиву 2006/48/ЄС ( 994_862 ) від 14.06.2006 }. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 5. Директива Ради 93/83/ЄЕС "Про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав при застосуванні їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції" від 27 вересня 1993 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА,"Враховуючи Угоду, укладену Європейським Економічним Співтовариством ( 994_017 ) та, зокрема, на її Статті 57(2) та 66,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 6. Директива Ради 92/96/ЄЕС "Щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, які стосуються прямого страхування життя та про внесення змін до директив 79/267/ЄЕС і 90/267/ЄЕС (третя директива, яка стосується страхування життя)" від 10 листопада 1992 року "Зі змінами внесеними:"Директивою Європейського Парламенту та Ради 95/26/ЄС від 29 червня 1995 року, що вносить зміни до Директив 77/780/ЄЕС ( 994_297 ) та 89/646/ЄЕС ( 994_353 ) у сфері діяльності кредитних установ, Директив 73/239/ЄЕС ( 994_281 ) та 92/49/ЄЕС ( 994_290 ) у сфері страхування, іншого, ніж страхування життя, Директив 79/267/ЄЕС ( 994_286 ) та 92/96/ЄЕС у сфері страхування життя, Директиви 93/22/ЄЕС ( 994_187 ) у сфері діяльності інвестиційних фірм та Директиви 85/611/ЄЕС ( 994_293 ) у сфері інститутів спільного інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (Ucits), з метою посилення пруденційного нагляду;. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 7. Директива Ради 92/84/ЄЕС "Про наближення акцизних зборів на спирт та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства і, зокрема, Статтю 99 Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 8. Директива Ради 92/83/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на алкоголь та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Враховуючи Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) та, зокрема, статтю 99 Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 9. Директива Ради 92/82/ЄЕС "Про апроксимацію ставок акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року "Зміни:"Змінено документом 394 L 0074 (OJ L 365 31.12.1994 p. 46). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 10. Директива Ради 92/81/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року "Поправки:"Доповнено документом 392L0108 (OJ L 390 31.12.92 p. 124). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 11. Директива Ради 92/80/ЄЕС "Про наближення податків на тютюнові вироби, інші, ніж сигарети" від 19 жовтня 1992 року "Поправки:"Внесено документом 399 L 0081 (OJ L 211, 11.08.1999, p. 47). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 12. Рекомендація Ради 92/441/ЄЕС про загальні критерії стосовно достатніх ресурсів та соціальної допомоги в системах соціального захисту від 24 червня 1992 року. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 13. Протокол про статтю 141 Договору про заснування Європейської Спільноти " 7 лютого 1992 року"( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 14. Протокол про Статут Європейського валютного інституту " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 15. Протокол про процедуру щодо надмірного дефіциту " ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року )"{ Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу з протоколами та деклараціями станом на 30.03.2010 див. в ( 994_b06) }. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 16. Протокол про Данію " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 17. Протокол про Португалію " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 18. Директива Ради 92/3/Євратом "Про нагляд та контроль за перевезеннями радіоактивних відходів між державами-членами до Співтовариства та із нього" від 3 лютого 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Враховуючи положення Угоди про створення Європейського Співтовариства з атомної енергії ( 994_027 ) та, зокрема, її Статей 31 і 32,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 19. Директива Ради 92/100/ЄЕС "Щодо права на прокат та права на отримання рентної плати та деяких прав, пов'язаних з авторським правом в галузі інтелектуальної власності" від 19 листопада 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) і, зокрема, статті 57 (2), 66 та 100a цього Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 20. Директива Ради 92/79/ЄЕС "Про наближення ставок податків на сигарети" від 19 жовтня 1992 року "Змінено 392L0081 (OJ L 211, 11.08.99, p. 47)"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк