<<
>>

Директива Ради 92/80/ЄЕС "Про наближення податків на тютюнові вироби, інші, ніж сигарети" від 19 жовтня 1992 року "Поправки:"Внесено документом 399 L 0081 (OJ L 211, 11.08.1999, p. 47). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

           Директива Ради 92/80/ЄЕС 

"Про наближення податків на тютюнові вироби,

інші, ніж сигарети"

від 19 жовтня 1992 року

Поправки: Внесено документом 399 L 0081 (OJ L 211, 11.08.1999, p. 47)

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ, Беручи до уваги Договір про утворення Європейського

Економічного Співтовариства ( 994_017 ) і, зокрема, Статтю 99

Договору, Беручи до уваги пропозицію Комісії (1), Беручи до уваги висновок Європейського Парламенту (2), Беручи до уваги висновок Економічного і Соціального Комітету

(3), _______________

(1) OJ N C 12, 18.01.1990, p. 8.

(2) OJ N C 94, 13.01.1992, p. 38.

(3) OJ N C 225, 10.09.1990, p. 56.

Враховуючи, що Директива 72/464/ЄЕС (4) у Розділі I закріплює

загальні положення про акцизний збір, що застосовуються до всіх

тютюнових виробів; враховуючи, що згідно з Розділом II вже було

прийнято спеціальні положення щодо сигарет; враховуючи, що

спеціальні положення мають бути прийнятими щодо інших видів

тютюнових виробів; Враховуючи, що у Директиві 79/32/ЄЕС (5) сформульовано

визначення стосовно різних груп тютюнових виробів; _______________

(4) OJ N L 303, 31.12.1972, p. 1. Поправки востаннє внесено

Директивою 92/78/ЄЕС ( Див. стор. 5 цього Офіційного журналу). (5) OJ N C 10, 16.01.1979, p. 8.

Враховуючи, що з метою створення внутрішнього ринку до 1

січня 1993 року потрібно встановити мінімальний акцизний збір на

тютюнові вироби, інші, ніж сигарети; Враховуючи, що слід запровадити гармонізоване оподаткування

всієї продукції, що належить до тієї самої групи тютюнових

виробів; Враховуючи, що встановлення загального мінімального акцизного

збору, вираженого у відсотках як сума з кілограма або з певної

кількості предметів є найбільш придатним для досягнення

внутрішнього ринку; Враховуючи, що Італійській Республіці та Королівству Іспанії

слід надати до 31 грудня 1998 року можливість встановлення нижчої

ставки податку на сигари та сигарили по відношенню до тютюнових

ролів, що складаються повністю з натурального тютюну, які не є

сигаретами; Враховуючи, що слід запровадити процедуру, яка б

уможливлювала періодичний перегляд ставок чи сум, встановлених у

Директиві, на підставі доповіді Комісії, з урахуванням усіх

відповідних чинників; Враховуючи, що слід створити механізм, аби уможливити

конвертацію твердих сум, виражених в екю, в національну валюту; ПРИЙНЯЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

Стаття 1

Такі групи тютюнових виробів, виготовлених у Співтоваристві

та ввезених з країн не членів Співтовариства, підлягають у кожній

країні-члені Співтовариства обкладенню мінімальним акцизним

збором, встановленим у статті 3: (a) сигари і сигарили; (b) подрібнений тютюн, призначений для скручування сигарет; (c) інші види тютюну для паління.

Стаття 2

Для цілей цієї Директиви визначення продуктів, зазначених у

статті 1, мають бути такими, що встановлено, відповідно, у статтях

2, 4 та 4а Директиви 79/32/ЄЕС.

Стаття 3

Не пізніше як з 1 січня 1993 року держави-члени

Співтовариства мають застосовувати акцизний збір, який може бути: - або збір "ад валорем" (у відсотковому відношенні від

вартості), обчислений на основі максимальної роздрібної ціни

кожного продукту, що вільно визначається виробниками, створеними у

Співтоваристві, та імпортерами з країн не членів Співтовариства,

відповідно до статті 5 Директиви 72/464/ЄЕС, - або специфічний збір, з кількості, - або поєднання обох: компонента "ад валорем" та специфічного

компонента, за умови, що загальний акцизний збір, виражений у

відсотковому відношенні, як сума на кілограм чи за певну кількість

предметів є принаймні еквівалентним ставкам або мінімальним сумам,

встановленим для:

- сигар та сигарил: 5% роздрібної ціни з урахуванням усіх

податків або 7 екю з 1000 одиниць або з кілограма;

- подрібнений тютюн для паління, призначений для

скручування сигарет: 30% роздрібної ціни з урахуванням усіх

податків або 20 екю з кілограма;

- інші види тютюну для паління: 20% роздрібної ціни з

урахуванням усіх податків або 15 екю з кілограма. 2. Ставки або тверді суми, зазначені у пункті 1, мають

застосовуватися до всієї продукції, що належить до цієї групи

тютюнових виробів, без розрізнення в межах групи за якістю,

оформленням, походженням продукції, використаними матеріалами,

характеристиками фірм-виробників чи будь-яким іншим критерієм. 3. Італійська Республіка та Королівство Іспанії можуть до 31

грудня 1998 року застосовувати до тютюнових ролів, що складаються

повністю з натурального тютюну, які не є сигаретами, ставку або

тверду суму, яка може бути на 50% нижчою від звичайної

внутрішньодержавної ставки акцизного збору на сигари та сигарили і

яка може бути нижчою від мінімальної ставки, встановленої у пункті

1.

Стаття 4

Раз на два роки і вперше не пізніше ніж 31 грудня 1994 року

Рада, діючи на підставі звіту та, де це доречно, пропозиції

Комісії, переглядає встановлені цією Директивою ставки збору, і,

діючи одностайно після консультацій з Європейським Парламентом,

вживає необхідних заходів. У звіті Комісії та розгляді Радою

враховуються належне функціонування внутрішнього ринку,

конкуренція між різними категоріями алкогольних напоїв, реальна

величину ставок збору та ширші цілі Договору ( 994_017 ).

Стаття 5

1. Вартість екю в національних валютах, що має

застосовуватися до величини конкретних акцизних зборів,

встановлюється раз на рік. Ставки, що мають застосовуватися,

визначаються за станом на перший робочий день жовтня, публікуються

в Офіційному журналі Європейського Співтовариства та набувають

чинності з 1 січня наступного календарного року. 2. Держави-члени Співтовариства можуть зберігати суми

акцизних зборів, дійсні на час внесення щорічної поправки,

передбаченої у пункті 1, якщо конвертація встановлених сум

акцизного збору, виражених в екю, призводить до зростання, меншого

5% або 5 екю, залежно від того, що з них становитиме меншу суму,

від акцизного збору, вираженого в національній валюті.

Стаття 6

1. Держави-члени Співтовариства приймають закони, постанови

та адміністративні положення, необхідні для виконання цієї

Директиви, не пізніше 31 грудня 1992 року. Вони негайно інформують

про них Комісію. При прийнятті таких заходів державами-членами

Співтовариства ці заходи мають містити посилання на цю Директиву

або супроводжуватися таким посиланням при офіційній публікації.

Форми цих посилань визначаються державами-членами Співтовариства. 2. Держави-члени Співтовариства передають Комісії тексти

основних положень національних законодавств, які вони приймають у

сфері, що регулюється цією Директивою.

Стаття 7

Ця Директива адресована державам-членам Співтовариства.

Вчинено в Люксембурзі, 19 жовтня 1992 року.

За Раду

Голова Дж. Коуп

Офіційний журнал L 316, 31/10/1992, p. 0010 - 0011 Фінське спеціальне видання...: Розділ 9 том 2 с. 89 Шведське спеціальне видання...: Розділ 9 том 2 с. 89

Переклад здійснено Центром порівняльного права при

Міністерстві юстиції України.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>
Фінське спеціальне видання...: Розділ 9 том 2 с. 89

Європейське економічне співтовариство (ЄЕС):

 1. Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами (1), (2) "_______________ (1) Конвенція укладена між Європейським економічним співтовариством та Республікою Австрія, Республікою Фінляндія, Республікою Ісландія, Королівством Норвегія, Королівством Швеція й Швейцарською Конфедерацією про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Офіційний вісник L 134/87, 22.05.1987, с. 2-77."(2) Консолідований текст станом на 25.06.2003. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 2003 рікк
 2. Директива Ради (93/22/ЄЕС) "Про інвестиційні послуги у сфері цінних паперів" від 10 травня 1993 року " ( Щодо припинення дії Директиви додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 )"Рада Європейських Співтовариств,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 3. Директива Ради 93/76/ЄЕС спрямована на обмеження викидів вуглекислого газу "шляхом підвищення ефективності використання енергії (SAVE) від 13 вересня 1993 року"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 4. Директива 93/6/ЄЕС Ради Європейського Співтовариства "Про адекватність капіталу інвестиційних фірм і кредитних установ"" 15 березня 1993 року" { Щодо змін додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 та Директиву 2006/48/ЄС ( 994_862 ) від 14.06.2006 }. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 5. Директива Ради 93/83/ЄЕС "Про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав при застосуванні їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції" від 27 вересня 1993 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА,"Враховуючи Угоду, укладену Європейським Економічним Співтовариством ( 994_017 ) та, зокрема, на її Статті 57(2) та 66,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 6. Директива Ради 92/96/ЄЕС "Щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, які стосуються прямого страхування життя та про внесення змін до директив 79/267/ЄЕС і 90/267/ЄЕС (третя директива, яка стосується страхування життя)" від 10 листопада 1992 року "Зі змінами внесеними:"Директивою Європейського Парламенту та Ради 95/26/ЄС від 29 червня 1995 року, що вносить зміни до Директив 77/780/ЄЕС ( 994_297 ) та 89/646/ЄЕС ( 994_353 ) у сфері діяльності кредитних установ, Директив 73/239/ЄЕС ( 994_281 ) та 92/49/ЄЕС ( 994_290 ) у сфері страхування, іншого, ніж страхування життя, Директив 79/267/ЄЕС ( 994_286 ) та 92/96/ЄЕС у сфері страхування життя, Директиви 93/22/ЄЕС ( 994_187 ) у сфері діяльності інвестиційних фірм та Директиви 85/611/ЄЕС ( 994_293 ) у сфері інститутів спільного інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (Ucits), з метою посилення пруденційного нагляду;. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 7. Директива Ради 92/84/ЄЕС "Про наближення акцизних зборів на спирт та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства і, зокрема, Статтю 99 Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 8. Директива Ради 92/83/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на алкоголь та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Враховуючи Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) та, зокрема, статтю 99 Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 9. Директива Ради 92/82/ЄЕС "Про апроксимацію ставок акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року "Зміни:"Змінено документом 394 L 0074 (OJ L 365 31.12.1994 p. 46). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 10. Директива Ради 92/81/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року "Поправки:"Доповнено документом 392L0108 (OJ L 390 31.12.92 p. 124). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 11. Рекомендація Ради 92/441/ЄЕС про загальні критерії стосовно достатніх ресурсів та соціальної допомоги в системах соціального захисту від 24 червня 1992 року. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 12. Протокол про статтю 141 Договору про заснування Європейської Спільноти " 7 лютого 1992 року"( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 13. Протокол про Статут Європейського валютного інституту " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 14. Протокол про процедуру щодо надмірного дефіциту " ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року )"{ Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу з протоколами та деклараціями станом на 30.03.2010 див. в ( 994_b06) }. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 15. Протокол про критерії конвергенції згідно зі статтею 121 Договору про заснування Європейської Спільноти " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 16. Протокол про Данію " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 17. Протокол про Португалію " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 18. Директива Ради 92/3/Євратом "Про нагляд та контроль за перевезеннями радіоактивних відходів між державами-членами до Співтовариства та із нього" від 3 лютого 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Враховуючи положення Угоди про створення Європейського Співтовариства з атомної енергії ( 994_027 ) та, зокрема, її Статей 31 і 32,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 19. Директива Ради 92/100/ЄЕС "Щодо права на прокат та права на отримання рентної плати та деяких прав, пов'язаних з авторським правом в галузі інтелектуальної власності" від 19 листопада 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) і, зокрема, статті 57 (2), 66 та 100a цього Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 20. Директива Ради 92/79/ЄЕС "Про наближення ставок податків на сигарети" від 19 жовтня 1992 року "Змінено 392L0081 (OJ L 211, 11.08.99, p. 47)"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк