<<
>>

Міжнародна морська організація. Міжнародна конвенція про контроль над шкідливими протиобростаючими системами на суднах "Офіційний переклад. 2001

Міжнародна конвенція про контроль над шкідливими протиобростаючими системами на суднах Офіційний переклад Сторони цієї Конвенції, відзначаючи, що наукові дослідження й розвідки, здійснені урядами й компетентними міжнародними організаціями, показали, що деякі протиобростаючі системи, які використовуються на суднах, створюють значну небезпеку токсичності й іншого хронічного впливу на екологічно й економічно важливі морські організми, а також що вживання в їжу уражених морських продуктів може завдати шкоди здоров'ю людини; відзначаючи, зокрема, серйозну стурбованість, що спричиняється протиобростаючими системами, у яких як біоциди використовуються органічні сполуки, що містять олово, і будучи переконаними в тому, що внесення таких органічних сполук, які містять олово, у довкілля повинно поетапно припинятись; нагадуючи, що глава 17 Порядку денного на XXI століття, прийнятого Конференцією Організації Об'єднаних Націй із довкілля та розвитку 1992 року, закликає держави вжити заходів стосовно скорочення забруднення, яке спричиняється органічними сполуками, що містять олово, які використовуються в протиобростаючих системах; нагадуючи також про те, що резолюція A.895(21), прийнята Асамблеєю Міжнародної морської організації 25 листопада 1999 року, настійно закликає Комітет із захисту морського середовища (КЗМС) Організації провести роботу з якнайскорішого розроблення глобального юридично обов'язкового документа, спрямованого на вирішення в терміновому порядку проблеми шкідливого впливу протиобростаючих систем; ураховуючи принцип уживання запобіжних заходів, викладений у Принципі 15 Ріо-де-Жанейрської декларації стосовно навколишнього середовища та розвитку ( 995_455 ) й зазначений у резолюції МЕРС.67(37), прийнятій КЗМС 15 вересня 1995 року; визнаючи важливість захисту морського середовища й здоров'я людини від негативного впливу протиобростаючих систем; визнаючи також, що використання протиобростаючих систем для запобігання обростанню поверхні суден організмами є вкрай важливим для ефективної торгівлі, судноплавства, а також для стримування розповсюдження шкідливих водних і патогенних організмів; визнаючи, далі, необхідність продовження розроблення ефективних й екологічно безпечних протиобростаючих систем і сприяння заміні шкідливих систем менш шкідливими або ліпше нешкідливими системами, домовилися про таке:... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт =
<< | >>
Стаття 7

Міжнародна морська організація:

 1. Міжнародна морська організація. "МАНІЛЬСЬКІ ПОПРАВКИ до додатка до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти (ПДНВ) 1978 року(Резолюція 1 Конференції Сторін Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року)""МАНІЛЬСЬКІ ПОПРАВКИ до Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти (ПДНВ)(Резолюція 2 Конференції Сторін Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року)" - 2010 год
 2. Міжнародна морська організація. Найробійська міжнародна конвенція про видалення затонулих суден 2007 року " Офіційний переклад"Держави - учасниці цієї Конвенції, - 2007 год
 3. Міжнародна морська організація. Поправки к Конвенции о Международной организации подвижной спутниковой связи, одобренные на восемнадцатой сессии Ассамблеи " (Лондон, 29 сентября 2006 года)"Второй пункт преамбулы заменяется следующим текстом: - 2006 год
 4. Міжнародна морська організація. Міжнародна конвенція про контроль суднових баластних вод й осадів та управління ними 2004 року " Офіційний переклад"Сторони цієї Конвенції, - 2004 год
 5. Міжнародна морська організація. Резолюция 7 "Введение надлежащих мер по усилению охраны судов, портовых средств, морских передвижных буровых установок на месте их расположения, а также стационарных и плавучих платформ, не охватываемых главой XI-2 Конвенции СОЛАС 1974 года" Конференции Договаривающихся правительств Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года " 12 декабря 2002 года"КОНФЕРЕНЦИЯ, - 2002 год
 6. Міжнародна морська організація. Резолюция 8 "Работа по усилению мер безопасности в сотрудничестве с Международной организацией труда"Конференции Договаривающихся правительств Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года " 12 декабря 2002 года" (Удостоверения личности моряков и работа по более широким вопросам охраны портов) - 2002 год
 7. Міжнародна морська організація. Резолюция 9 "Работа по усилению мер безопасности в сотрудничестве со Всемирной таможенной организацией"Конференции Договаривающихся правительств Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года " 12 декабря 2002 года" (Закрытые грузовые транспортные единицы) - 2002 год
 8. Міжнародна морська організація. Международный кодекс по охране судов и портовых средств " 12 декабря 2002 года" Приложение к Резолюции 2 Конференции "Одобрение Международного кодекса по охране судов и портовых средств"( 896_039 ) Преамбула - 2002 год
 9. Міжнародна морська організація. Резолюция 10 "Скорейшее внедрение систем раннего опознавания и сопровождения судов"Конференции Договаривающихся правительств Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года " 12 декабря 2002 года"Конференция, - 2002 год
 10. Міжнародна морська організація. Резолюция 3 "Дальнейшая работа Международной морской организации, относящаяся к усилению охраны на море"Конференции Договаривающихся правительств Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года " 12 декабря 2002 года"Конференция, - 2002 год
 11. Міжнародна морська організація. Статус Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 г. (СОЛАС/SOLAS) ( 995_251 ) " (по состоянию на 30 июня 2002 года)"Конвенция ( 995_251 ) вступила в силу 25.05.1980. - 2002 год
 12. Міжнародна морська організація. Резолюция 2 "Одобрение Международного кодекса по охране судов и портовых средств"Конференции Договаривающихся правительств Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года " 12 декабря 2002 года"Конференция, - 2002 год
 13. Міжнародна морська організація. Резолюция 4 ""Будущие поправки к главам XI-1 и XI-2 Конвенции СОЛАС"1974 года о специальных мерах по повышению безопасности - 2002 год
 14. Міжнародна морська організація. Резолюция 11 "Аспекты, относящиеся к человеческому фактору, и увольнение моряков на берег"Конференции Договаривающихся правительств Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года " 12 декабря 2002 года"Конференция, - 2002 год
 15. Міжнародна морська організація. Резолюция 1 "Одобрение поправок к Приложению к Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года"Конференции Договаривающихся правительств Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года " 12 декабря 2002 года"Конференция, - 2002 год
 16. Міжнародна морська організація. Резолюция 5 "Содействие техническому сотрудничеству и помощи""Конференции Договаривающихся правительств Международной"конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года - 2002 год
 17. Міжнародна морська організація. Резолюция 6 "Скорейшее осуществление специальных мер по усилению "охраны на море"Конференции Договаривающихся правительств Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года" 12 декабря 2002 года - 2002 год
 18. Міжнародна морська організація. Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом " (Лондон, 23 марта 2001 года)"Государства-участники настоящей Конвенции, - 2001 год
 19. Міжнародна морська організація. Поправки к пределам ответственности в Протоколе 1992 года об изменении "Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1969 года" (18 октября 2000 года) - 2000 год
 20. Міжнародна морська організація. Поправки к пределам компенсации в Протоколе 1992 года об изменении Международной конвенции о создании Международного фонда для компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1971 года " (18 октября 2000 года)"Статья 6 (3) Протокола 1992 года к Конвенции о Фонде ( 995_585 ) изменяется следующим образом: - 2000 год
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -