Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Міжнародна конвенція про контроль суднових баластних вод й осадів та управління ними 2004 року " Офіційний переклад"Сторони цієї Конвенції,. Міжнародна морська організація. 2004

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Міжнародна конвенція про контроль суднових баластних вод й осадів та управління ними 2004 року Офіційний переклад Сторони цієї Конвенції, посилаючися на пункт 1 статті 196 Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права (ЮНКЛОС) 1982 року ( 995_057 ), яким передбачається, що "держави здійснюють усіх заходів, необхідних для запобігання забрудненню морського середовища, його скорочення й зберігання під контролем в результаті використання технології під їхньою юрисдикцією чи контролем, або такого навмисного чи випадкового введення видів організмів, далеких або нових для будь-якої конкретної частини морського середовища, які можуть викликати в ній значні та шкідливі зміни"; відзначаючи цілі Конвенції про охорону біологічного різноманіття (КБР) 1992 року ( 995_030 ) й те, що перенос і внесення шкідливих водних і патогенних організмів через суднові баластні води загрожують збереженню й сталому використанню біологічного різноманіття, а також відзначаючи рішення IV/5 Конференції Сторін КБР 1998 року (КС-4), яке стосується збереження й сталого використання морських і прибережних екосистем, а також рішення VI/23 Конференції Сторін КБР 2002 року (КС-6) про чужорідні види, що загрожують екосистемам, місцям існування або видам, у тому числі керівні принципи стосовно інвазійних видів; відзначаючи далі, що Конференція Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища та розвитку (ЮНСЕД) 1992 року висловила клопотання перед Міжнародною морською організацією (Організація) про розгляд питання стосовно ухвалення належних правил скидання баластних вод; з огляду на обережний підхід, викладений у Принципі 15 Ріо-де-Жанейрської декларації з навколишнього середовища та розвитку ( 995_455 ) й згаданий у резолюції МЕРС.67(37), ухваленої Комітетом із захисту морського середовища Організації 15 вересня 1995 р.; також з огляду на те, що Всесвітній самміт зі сталого розвитку 2002 року в підпункті "b" пункту 34 свого Плану дій закликає до дій на всіх рівнях з метою прискорення розробки заходів для вирішення проблеми інвазії чужорідних організмів у баластні води; усвідомлюючи, що неконтрольоване скидання із суден баластних вод й осадів призвело до переносу шкідливих водних і патогенних організмів, заподіюючи шкоду чи збиток навколишньому середовищу, здоров'ю людини, майну й ресурсам, визнаючи важливість, яку Організація приділяє цьому питанню за допомогою резолюцій Асамблеї A.774(18) від 1993 року та A.868(20) від 1997 року, ухвалених з метою вирішення проблеми переносу шкідливих водних і патогенних організмів; визнаючи далі, що деякі держави почали односторонні дії з наміром запобігання ризикам занесення шкідливих водних і патогенних організмів із суден, що заходять у їхні порти, зведення до мінімуму й остаточного усунення таких ризиків, а також те, що це питання, будучи проблемою світового значення, вимагає дій, що ґрунтуються на глобально застосовних правилах разом з посібником з їхнього ефективного вжиття й однакового тлумачення; бажаючи продовжити розробку більш безпечних і більш ефективних альтернатив управління баластними водами, результатом яких буде постійне запобігання переносові шкідливих водних і патогенних організмів, зведення його до мінімуму й остаточна ліквідація; сповнені рішучості запобігти ризикам для навколишнього середовища, здоров'я людини, майна і ресурсів, пов'язаних з переносом шкідливих водних і патогенних організмів, звести їх до мінімуму й остаточно усунути шляхом контролю суднових баластних вод й осадів та управління ними, а також уникнути небажаного побічного впливу цього контролю, і заохочувати розробки у відповідних галузях науки й техніки; уважаючи, що зазначені цілі можуть бути щонайліпше досягнуті через укладення Міжнародної конвенції про контроль суднових баластних вод й осадів та управління ними, домовилися про таке:... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародна морська організація:

 1. "МАНІЛЬСЬКІ ПОПРАВКИ до додатка до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти (ПДНВ) 1978 року(Резолюція 1 Конференції Сторін Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року)""МАНІЛЬСЬКІ ПОПРАВКИ до Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти (ПДНВ)(Резолюція 2 Конференції Сторін Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року)". Міжнародна морська організація. 2010 рікк
 2. Найробійська міжнародна конвенція про видалення затонулих суден 2007 року " Офіційний переклад"Держави - учасниці цієї Конвенції,. Міжнародна морська організація. 2007 рікк
 3. Поправки к Конвенции о Международной организации подвижной спутниковой связи, одобренные на восемнадцатой сессии Ассамблеи " (Лондон, 29 сентября 2006 года)"Второй пункт преамбулы заменяется следующим текстом:. Міжнародна морська організація. 2006 рікк
 4. Резолюция 7 "Введение надлежащих мер по усилению охраны судов, портовых средств, морских передвижных буровых установок на месте их расположения, а также стационарных и плавучих платформ, не охватываемых главой XI-2 Конвенции СОЛАС 1974 года" Конференции Договаривающихся правительств Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года " 12 декабря 2002 года"КОНФЕРЕНЦИЯ,. Міжнародна морська організація. 2002 рікк
 5. Резолюция 8 "Работа по усилению мер безопасности в сотрудничестве с Международной организацией труда"Конференции Договаривающихся правительств Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года " 12 декабря 2002 года" (Удостоверения личности моряков и работа по более широким вопросам охраны портов). Міжнародна морська організація. 2002 рікк
 6. Резолюция 9 "Работа по усилению мер безопасности в сотрудничестве со Всемирной таможенной организацией"Конференции Договаривающихся правительств Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года " 12 декабря 2002 года" (Закрытые грузовые транспортные единицы). Міжнародна морська організація. 2002 рікк
 7. Международный кодекс по охране судов и портовых средств " 12 декабря 2002 года" Приложение к Резолюции 2 Конференции "Одобрение Международного кодекса по охране судов и портовых средств"( 896_039 ) Преамбула. Міжнародна морська організація. 2002 рікк
 8. Резолюция 10 "Скорейшее внедрение систем раннего опознавания и сопровождения судов"Конференции Договаривающихся правительств Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года " 12 декабря 2002 года"Конференция,. Міжнародна морська організація. 2002 рікк
 9. Резолюция 3 "Дальнейшая работа Международной морской организации, относящаяся к усилению охраны на море"Конференции Договаривающихся правительств Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года " 12 декабря 2002 года"Конференция,. Міжнародна морська організація. 2002 рікк
 10. Статус Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 г. (СОЛАС/SOLAS) ( 995_251 ) " (по состоянию на 30 июня 2002 года)"Конвенция ( 995_251 ) вступила в силу 25.05.1980.. Міжнародна морська організація. 2002 рікк
 11. Резолюция 2 "Одобрение Международного кодекса по охране судов и портовых средств"Конференции Договаривающихся правительств Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года " 12 декабря 2002 года"Конференция,. Міжнародна морська організація. 2002 рікк
 12. Резолюция 4 ""Будущие поправки к главам XI-1 и XI-2 Конвенции СОЛАС"1974 года о специальных мерах по повышению безопасности. Міжнародна морська організація. 2002 рікк
 13. Резолюция 11 "Аспекты, относящиеся к человеческому фактору, и увольнение моряков на берег"Конференции Договаривающихся правительств Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года " 12 декабря 2002 года"Конференция,. Міжнародна морська організація. 2002 рікк
 14. Резолюция 1 "Одобрение поправок к Приложению к Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года"Конференции Договаривающихся правительств Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года " 12 декабря 2002 года"Конференция,. Міжнародна морська організація. 2002 рікк
 15. Резолюция 5 "Содействие техническому сотрудничеству и помощи""Конференции Договаривающихся правительств Международной"конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года. Міжнародна морська організація. 2002 рікк
 16. Резолюция 6 "Скорейшее осуществление специальных мер по усилению "охраны на море"Конференции Договаривающихся правительств Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года" 12 декабря 2002 года. Міжнародна морська організація. 2002 рікк
 17. Міжнародна конвенція про контроль над шкідливими протиобростаючими системами на суднах "Офіційний переклад. Міжнародна морська організація. 2001 рікк
 18. Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом " (Лондон, 23 марта 2001 года)"Государства-участники настоящей Конвенции,. Міжнародна морська організація. 2001 рікк
 19. Поправки к пределам ответственности в Протоколе 1992 года об изменении "Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1969 года" (18 октября 2000 года). Міжнародна морська організація. 2000 рікк
 20. Поправки к пределам компенсации в Протоколе 1992 года об изменении Международной конвенции о создании Международного фонда для компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1971 года " (18 октября 2000 года)"Статья 6 (3) Протокола 1992 года к Конвенции о Фонде ( 995_585 ) изменяется следующим образом:. Міжнародна морська організація. 2000 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -