>>

"МАНІЛЬСЬКІ ПОПРАВКИ до додатка до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти (ПДНВ) 1978 року(Резолюція 1 Конференції Сторін Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року)""МАНІЛЬСЬКІ ПОПРАВКИ до Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти (ПДНВ)(Резолюція 2 Конференції Сторін Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року)". Міжнародна морська організація. 2010

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

{Додатково див. Заключний Акт від 25.06.2010}Дата підписання:25.06.2010Дата набрання чинності для України:01.01.2012Офіційний перекладДОПОВНЕННЯ I РЕЗОЛЮЦІЯ 1 Манільські поправки до додатка до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти (ПДНВ) 1978 рокуМАНІЛЬСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ 2010 року,ПОСИЛАЮЧИСЬ на статтю XII 1) b) Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року (далі - Конвенція) стосовно процедури внесення поправок до Конвенції шляхом скликання Конференції Сторін,РОЗГЛЯНУВШИ Манільські поправки до додатка до Конвенції, запропоновані та розіслані Членам Організації та усім Сторонам Конвенції,1. СХВАЛЮЄ, відповідно до статті XII 1) b) ii) Конвенції, поправки до додатка до Конвенції, текст яких наведено в додатку до цієї резолюції;2. ПОСТАНОВЛЯЄ, відповідно до статті XII 1) а) vii) Конвенції, що поправки, які додаються до цієї резолюції, вважаються прийнятими 1 липня 2011 року, якщо до цієї дати більше однієї третини Сторін Конвенції чи Сторін, загальний торговельний флот яких складає не менше 50% валової місткості світового торговельного флоту суден валовою місткістю 100 регістрових тон і більше, не заявлять Генеральному секретарю, що вони заперечують проти поправок;3. ПРОПОНУЄ Сторонам взяти до відома, що відповідно до статті XII 1) a) ix) Конвенції, поправки, що додаються до цієї резолюції, набирають чинності 1 січня 2012 року, після того, як вони будуть вважатися прийнятими відповідно до зазначеного вище пункту 2;4. ПРОСИТЬ Генерального секретаря Організації направити засвідчені копії цієї резолюції й тексту поправок, який викладено в додатку, усім Сторонам Конвенції;5. ДАЛІ ПРОСИТЬ Генерального секретаря направити копії цієї резолюції та додатка до неї всім Членам Організації, які не є Сторонами Конвенції.ДодатокМАНІЛЬСЬКІ ПОПРАВКИ до додатка до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 рокуДодаток до Міжнародної Конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року змінено наступним:"ДОДАТОК... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>
ГЛАВА I Стандарти стосовно загальних положень
ГЛАВА II Стандарти стосовно капітана та палубної команди
ГЛАВА III Стандарти стосовно машинної команди
ГЛАВА IV Стандарти стосовно радіоспеціалістів
ГЛАВА V Стандарти стосовно вимог для спеціальної підготовки персоналу певних типів суден
ГЛАВА VI Стандарти відносно функцій, які стосуються надзвичайних ситуацій, техніки безпеки, охорони судна, медичного догляду та виживання
ГЛАВА VII Стандарти стосовно альтернативного дипломування
ГЛАВА VIII Стандарти стосовно несення вахти
ГЛАВА I Керівництво стосовно загальних положень
ГЛАВА II Керівництво стосовно капітана та палубної команди
ГЛАВА III Керівництво стосовно машинної команди
ГЛАВА IV Керівництво стосовно радіозв'язку та радіооператорів
ГЛАВА V Керівництво стосовно вимог до спеціальної підготовки персоналу певних типів суден
ГЛАВА VI Керівництво стосовно функцій, які стосуються надзвичайних ситуацій, техніки безпеки, охорони судна, медичного догляду та виживання
ГЛАВА VII Керівництво стосовно альтернативного дипломування
ГЛАВА VIII Керівництво стосовно несення вахти

Міжнародна морська організація:

 1. Найробійська міжнародна конвенція про видалення затонулих суден 2007 року " Офіційний переклад"Держави - учасниці цієї Конвенції,. Міжнародна морська організація. 2007 рікк
 2. Поправки к Конвенции о Международной организации подвижной спутниковой связи, одобренные на восемнадцатой сессии Ассамблеи " (Лондон, 29 сентября 2006 года)"Второй пункт преамбулы заменяется следующим текстом:. Міжнародна морська організація. 2006 рікк
 3. Міжнародна конвенція про контроль суднових баластних вод й осадів та управління ними 2004 року " Офіційний переклад"Сторони цієї Конвенції,. Міжнародна морська організація. 2004 рікк
 4. Резолюция 7 "Введение надлежащих мер по усилению охраны судов, портовых средств, морских передвижных буровых установок на месте их расположения, а также стационарных и плавучих платформ, не охватываемых главой XI-2 Конвенции СОЛАС 1974 года" Конференции Договаривающихся правительств Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года " 12 декабря 2002 года"КОНФЕРЕНЦИЯ,. Міжнародна морська організація. 2002 рікк
 5. Резолюция 8 "Работа по усилению мер безопасности в сотрудничестве с Международной организацией труда"Конференции Договаривающихся правительств Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года " 12 декабря 2002 года" (Удостоверения личности моряков и работа по более широким вопросам охраны портов). Міжнародна морська організація. 2002 рікк
 6. Резолюция 9 "Работа по усилению мер безопасности в сотрудничестве со Всемирной таможенной организацией"Конференции Договаривающихся правительств Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года " 12 декабря 2002 года" (Закрытые грузовые транспортные единицы). Міжнародна морська організація. 2002 рікк
 7. Международный кодекс по охране судов и портовых средств " 12 декабря 2002 года" Приложение к Резолюции 2 Конференции "Одобрение Международного кодекса по охране судов и портовых средств"( 896_039 ) Преамбула. Міжнародна морська організація. 2002 рікк
 8. Резолюция 10 "Скорейшее внедрение систем раннего опознавания и сопровождения судов"Конференции Договаривающихся правительств Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года " 12 декабря 2002 года"Конференция,. Міжнародна морська організація. 2002 рікк
 9. Резолюция 3 "Дальнейшая работа Международной морской организации, относящаяся к усилению охраны на море"Конференции Договаривающихся правительств Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года " 12 декабря 2002 года"Конференция,. Міжнародна морська організація. 2002 рікк
 10. Статус Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 г. (СОЛАС/SOLAS) ( 995_251 ) " (по состоянию на 30 июня 2002 года)"Конвенция ( 995_251 ) вступила в силу 25.05.1980.. Міжнародна морська організація. 2002 рікк
 11. Резолюция 2 "Одобрение Международного кодекса по охране судов и портовых средств"Конференции Договаривающихся правительств Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года " 12 декабря 2002 года"Конференция,. Міжнародна морська організація. 2002 рікк
 12. Резолюция 4 ""Будущие поправки к главам XI-1 и XI-2 Конвенции СОЛАС"1974 года о специальных мерах по повышению безопасности. Міжнародна морська організація. 2002 рікк
 13. Резолюция 11 "Аспекты, относящиеся к человеческому фактору, и увольнение моряков на берег"Конференции Договаривающихся правительств Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года " 12 декабря 2002 года"Конференция,. Міжнародна морська організація. 2002 рікк
 14. Резолюция 1 "Одобрение поправок к Приложению к Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года"Конференции Договаривающихся правительств Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года " 12 декабря 2002 года"Конференция,. Міжнародна морська організація. 2002 рікк
 15. Резолюция 5 "Содействие техническому сотрудничеству и помощи""Конференции Договаривающихся правительств Международной"конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года. Міжнародна морська організація. 2002 рікк
 16. Резолюция 6 "Скорейшее осуществление специальных мер по усилению "охраны на море"Конференции Договаривающихся правительств Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года" 12 декабря 2002 года. Міжнародна морська організація. 2002 рікк
 17. Міжнародна конвенція про контроль над шкідливими протиобростаючими системами на суднах "Офіційний переклад. Міжнародна морська організація. 2001 рікк
 18. Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом " (Лондон, 23 марта 2001 года)"Государства-участники настоящей Конвенции,. Міжнародна морська організація. 2001 рікк
 19. Поправки к пределам ответственности в Протоколе 1992 года об изменении "Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью 1969 года" (18 октября 2000 года). Міжнародна морська організація. 2000 рікк
 20. Поправки к пределам компенсации в Протоколе 1992 года об изменении Международной конвенции о создании Международного фонда для компенсации ущерба от загрязнения нефтью 1971 года " (18 октября 2000 года)"Статья 6 (3) Протокола 1992 года к Конвенции о Фонде ( 995_585 ) изменяется следующим образом:. Міжнародна морська організація. 2000 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -