<<
>>

Рекомендація 1455 (2000) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Репатріація та інтеграція кримських татар""1. Усе кримськотатарське населення (приблизно 200 тис.) було депортоване із своєї історичної Батьківщини в 1944 році за колабораціонізм з фашистами (як стверджувалося) в роки другої світової війни. Під час цього примусового переселення, перш за все до Узбекистану та інших центральноазіатських республік, протягом 2 років 46% кримських татар померло від голоду та захворювань. Відповідно до радянського указу від 1967 року кримськотатарський народ був повністю реабілітований. Проте не було зроблено жодного кроку для їх повернення або компенсації кримським татарам за завдані тяжкі втрати. До останніх днів існування СРСР кримським татарам не дозволяли повертатися до Криму."2. Асамблея нагадує загальні принципи та рекомендації, викладені в Рекомендації 1334 (1997) "Про біженців, шукачів притулку та переміщених осіб в Співдружності Незалежних Держав (СНД)"та висловлює жаль з приводу невиконання більшості пропозицій, зазначених в них.. Парламентська Асамблея Ради Європи. 2000

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

           Рекомендація 1455 (2000) 

Парламентської Асамблеї Ради Європи

"Репатріація та інтеграція кримських татар"

1. Усе кримськотатарське населення (приблизно 200 тис.) було

депортоване із своєї історичної Батьківщини в 1944 році за

колабораціонізм з фашистами (як стверджувалося) в роки другої

світової війни. Під час цього примусового переселення, перш за все

до Узбекистану та інших центральноазіатських республік, протягом 2

років 46% кримських татар померло від голоду та захворювань.

Відповідно до радянського указу від 1967 року кримськотатарський

народ був повністю реабілітований.

Проте не було зроблено жодного

кроку для їх повернення або компенсації кримським татарам за

завдані тяжкі втрати. До останніх днів існування СРСР кримським

татарам не дозволяли повертатися до Криму.

2. Асамблея нагадує загальні принципи та рекомендації,

викладені в Рекомендації 1334 (1997) "Про біженців, шукачів

притулку та переміщених осіб в Співдружності Незалежних Держав

(СНД)" та висловлює жаль з приводу невиконання більшості

пропозицій, зазначених в них.

3. За останні десятки років приблизно 260000 людей

кримськотатарської громади (за оцінками, її розміри: від 400000 до

550000) повернулися до Криму. Проте проблеми, з якими стикаються

ті, хто повертаються, є комплексними та багатогранними. Це питання

громадянства, зайнятості, забезпечення житлом, соціального захисту

та культурного відродження. До того часу, поки не будуть вирішені

ці проблеми, не можна буде відновити повної національної

ідентичності кримських татар, які повернулися. Інтеграція означає

цілковите викорінення залишків ксенофобії та дискримінації, з

якими час від часу стикаються ті, хто повертаються.

4. Асамблея стурбована тим, що програми допомоги з питань

інтеграції, що здійснюються Урядом України, значно скорочуються та

недофінансуються через тяжку економічну кризу в країні. Вона вітає

готовність Уряду України сприяти реінтеграції кримських татар,

зокрема спрощення порядку набуття громадянства України. Асамблея

схвалює зусилля з боку Європейського Союзу (ЄС) та міжнародних

організацій, а саме: Управління Верховного Комісара ООН у справах

біженців, Організації з питань безпеки та співробітництва в Європі

(ОБСЄ) щодо прискорення та сприяння інтеграції та закликає

країни-члени надати цілковиту допомогу програмам, що здійснюються.

5. Асамблея підкреслює, що кримські татари, які повернулися,

не зможуть вести нормальне життя, поки вони не отримають належне

житло і не будуть забезпечені необхідною інфраструктурою.

Пріоритетним питанням в цьому регіоні повинна бути матеріальна

допомога, і Банк Розвитку Ради Європи повинен розглянути

можливість надання матеріальної допомоги в цьому регіоні. Таким же

чином, Асамблея упевнена, що приєднання України до Банку Розвитку

сприятиме наданню такої допомоги.

6. Для уникнення соціальної ерозії кримськотатарської

громади, яка повернулась, необхідно започаткувати або

інтенсифікувати програми по навчанню та створенню робочих місць.

Для цього особливо необхідні міжнародні програми надання

матеріальної та іншої допомоги. Країни-члени і світова спільнота

загалом повинні сприяти більш широкому економічному відродженню

Криму.

7. У зв'язку з цим, Асамблея рекомендує Комітету Міністрів:

i. Інтенсифікувати діалог з інститутами Європейського Союзу і

міжнародними організаціями, які надають активну допомогу кримським

татарам, зокрема Верховним Комісаром ООН з питань біженців та

ОБСЄ, з тим, щоб організувати більш широку участь Ради Європи в

проектах, які входять у сферу її компетенції, а саме, в юридичному

вирішенні питань, пов'язаних з інтеграцією осіб, які повернулись,

наприклад, наданні громадянства, дозволу на проживання і т.д., та

якомога швидше залучити кримських татар до обговорення;

ii. Запропонувати Україні вступити до Банку Розвитку Ради

Європи;

iii. Запропонувати Банку Розвитку розглянути, що він може

зробити для допомоги кримським татарам, які повернулись, особливо

в питаннях забезпечення житлом та інфраструктурою;

iv. Запропонувати Європейському Союзу розширити свою участь

в проектах по допомозі кримським татарам;

v. Запропонувати Верховному Комісару ООН з питань біженців,

Міжнародній Організації з питань міграції (МОМ) та ОБСЄ скликати

другу конференцію з питань біженців, переміщених осіб та інших

форм недобровільного переміщення і репатріації в СНД, яка б

зосередилась, поміж іншим, на питанні кримських татар, які

повернулись;

vi. Спонукати країни-члени активно долучатись, на двох- і

багатосторонній основах, до участі у проектах по допомозі

кримським татарам, які повернулись, зокрема в проектах по

розбудові житла та інфраструктури, проектах по освіті та створенню

робочих місць, надаючи особливої уваги найбільш вразливим групам;

vii. Запропонувати країнам, яких це стосується (а саме:

Росія, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан) вступити з Україною у

двосторонні переговори щодо спрощення процедури отримання

українського громадянства, якою б могли скористатись кримські

татари, які проживають на території цих країн.

viii. Запросити Уряд України та регіональні органи влади

Автономної Республіки Крим вивчити досвід інших країн-членів Ради

Європи стосовно представництва малих національних меншин в

регіональних парламентах з метою забезпечувати та підтримувати

представництво кримських татар в інститутах влади Криму; та з цією

метою взяти до уваги Рамкову конвенцію Ради Європи з питань прав

національних меншин 1995 року ( 995_055 ), Лундські рекомендації

щодо ефективної участі національних меншин у громадському житті,

ухвалені в червні 1999 року, розроблені на прохання Верховного

комісара ОБСЄ з прав національних меншин;

ix. Запросити Уряд України та регіональні органи влади

Автономної Республіки Крим вивчити досвід багатонаціональних

країн-членів Ради Європи з метою поновлення та забезпечення прав

кримських татар на навчання кримськотатарською мовою, та

застосування їхньої мови в усіх приватних та державних справах; та

з цією метою взяти до уваги Європейську хартію Ради Європи з

регіональних мов та мов національних меншин 1992 року ( 994_014 )

та Рамкову конвенцію з питань захисту прав національних меншин,

ухвалену в 1995 році ( 995_055 ), та Гаагські рекомендації щодо

освітніх прав національних меншин, ухвалені в жовтні 1996 року, та

Рекомендації щодо лінгвістичних прав національних меншин, ухвалені

в лютому 1998 року в Осло, розроблені на прохання Верховного

комісара ОБСЄ з прав національних меншин.

Обговорення Асамблеї 5 квітня 2000 року (13-е засідання).

Див. Док. 8655, доповідь Комітету з питань міграцій, біженців та

демографії (доповідач: лорд Понсонбі).

Текст, ухвалений Асамблеєю 5 квітня 2000 року (13-е

засідання).

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Парламентська Асамблея Ради Європи:

 1. Резолюция 1862 (2012) Парламентской Ассамблеи Совета Европы "Функционирование демократических институтов в Украине"" 26 января 2012 года" Неофициальный перевод. Парламентська Асамблея Ради Європи. 2012 рікк
 2. Резолюція 1755 (2010) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Функціонування демократичних інституцій в Україні"" Ухвалена у Страсбурзі (Французька Республіка)" 4 жовтня 2010 року. Парламентська Асамблея Ради Європи. 2010 рікк
 3. Резолюція 1549 (2007) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Функціонування демократичних інституцій в Україні"" Ухвалена у Страсбурзі (Французька Республіка) 19 квітня 2007 року"1. Парламентська Асамблея занепокоєна політичними подіями в Україні в останні місяці, кульмінацією яких став Указ Президента В. Ющенка від 2 квітня 2007 року ( 264/2007 ) про оголошення дострокового припинення повноважень Верховної Ради України. Триваюча політична нестабільність є результатом того, що численні українські уряди не мали узгодженої політики, підкріпленої змістовними юридичними, адміністративними та економічними реформами. Політичні реформи, що закріпили б "правила гри"та створили передумови для гарантування демократичних прав і свобод законними інституціями та сприяли б політичній конкуренції, не було завершено дотепер.. Парламентська Асамблея Ради Європи. 2007 рікк
 4. Резолюція 1466 (2005) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Про виконання обов'язків та зобов'язань Україною" 5 жовтня 2005 року " Неофіційний переклад"1. Україна приєдналась до Ради Європи 9 листопада 1995 року. При вступі вона зобов'язалась дотримуватись своїх загальних обов'язків згідно зі Статутом Ради Європи ( 994_001 ), а саме плюралістичної демократії, верховенства права та захисту прав людини і основних свобод усіх осіб під її юрисдикцією. Тоді Україна також погодилась виконати, у визначені терміни, ряд спеціальних зобов'язань, перелічених у Висновку Парламентської Асамблеї N 190 (1995) ( 994_590 ).. Парламентська Асамблея Ради Європи. 2005 рікк
 5. Резолюция 1455 (2005) Парламентской Ассамблеи Совета Европы ""О выполнении Российской Федерацией своих обязательств"" (Страсбург, 22 июня 2005 года). Парламентська Асамблея Ради Європи. 2005 рікк
 6. Рекомендація 1722 (2005) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Про виконання обов'язків та зобов'язань Україною""1. Парламентська Асамблея посилається на свою Резолюцію 1466 (2005) про виконання обов'язків та зобов'язань Україною ( 994_611 )."2. Парламентська Асамблея рекомендує Комітетові Міністрів:. Парламентська Асамблея Ради Європи. 2005 рікк
 7. Резолюция 1461 (2005) Парламентской Ассамблеи Совета Европы "Куршская коса, нефть и окружающая среда"" Предварительное издание" (Монако, 1 сентября 2005 года). Парламентська Асамблея Ради Європи. 2005 рікк
 8. Резолюция 1459 (2005) Парламентской Ассамблеи Совета Европы "Об устранении ограничений на право голоса"" (Страсбург, 24 июня 2005 года)" Неофициальный перевод. Парламентська Асамблея Ради Європи. 2005 рікк
 9. Резолюція 1364 (2004) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Політична криза в Україні"" Переклад з англійської"1. Асамблея глибоко стурбована останніми подіями у Верховній Раді України, пов'язаними з розглядом законопроекту щодо внесення змін до Конституції України ( 254к/96-ВР ), і в цьому зв'язку посилається на свої резолюції 1179 (1999) ( 994_595 ), 1239 (2001) ( 994_601 ), 1244 (2001) ( 994_603 ), 1346 (2003) ( 994_608 ) та, зокрема, на Рекомендацію 1451 (2000) ( 994_053 ) щодо інституційної реформи в Україні. Вона зазначає, що нещодавно було ініційовано процедуру, яка не відповідає Регламенту Верховної Ради ( 129а/94-ВР, 129б/94-ВР ) та Статті 19 Конституції України.. Парламентська Асамблея Ради Європи. 2004 рікк
 10. Рекомендація 1622 (2003) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Виконання обов'язків та зобов'язань Україною"" Неофіційний переклад"1. Парламентська асамблея посилається на свою резолюцію 1346 (2003) щодо виконання обов'язків та зобов'язань Україною ( 994_608 ).. Парламентська Асамблея Ради Європи. 2003 рікк
 11. Резолюція 1346 (2003) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Виконання обов'язків та зобов'язань Україною"" Неофіційний переклад"1. Парламентська асамблея посилається на свої резолюції 1179 (1999) ( 994_595 ), 1194 (1999) ( 994_597 ), 1239 (2001) ( 994_601 ), 1244 (2001) ( 994_603 ) і, зокрема, на резолюцію 1262 (2001) щодо виконання Україною обов'язків та зобов'язань, яка була затверджена Асамблеєю 27 вересня 2001 року ( 994_607 ).. Парламентська Асамблея Ради Європи. 2003 рікк
 12. Резолюція 1262 (2001) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Виконання обов'язків та зобов'язань Україною""1. Парламентська асамблея посилається на свої резолюції 1179 (1999) ( 994_595 ), 1194 (2001) ( 994_597 ) і, зокрема, на резолюцію 1244 (2001) з виконання обов'язків та зобов'язань Україною, прийнятою Асамблеєю 26 квітня 2001 року ( 994_603 )."2. Стосовно резолюції 1244 (2001) ( 994_603 ) Асамблея нагадує про тверде зобов'язання української делегації та керівників партій і фракцій Верховної Ради виконати обов'язки і зобов'язання України, включаючи, зокрема:. Парламентська Асамблея Ради Європи. 2001 рікк
 13. Остаточний текст резолюції ПАРЄ щодо дотримання обов'язків та зобов'язань Україною від 27.09.01 "1. Асамблея посилається на свої резолюції 1179 (1999) ( 994_595 ), 1194 (1999) ( 994_597 ), 1239 (2001)( 994_601 ) і особливо на резолюцію 1244 (2001) ( 994_603 ) про дотримання обов'язків та зобов'язань Україною, прийняту Асамблеєю 26 квітня 2001 року."2. Стосовно резолюції 1244 (2001)( 994_603 ) Асамблея нагадує чітке зобов'язання української делегації, керівників партій та фракцій Верховної Ради виконати обов'язки та зобов'язання України,зокрема:. Парламентська Асамблея Ради Європи. 2001 рікк
 14. Рекомендація 1497 (2001) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Свобода вираження поглядів та переконань і функціонування парламентської демократії в Україні""1. Асамблея посилається на свою Резолюцію 1239 (2001) щодо свободи вираження поглядів та переконань і функціонування парламентської демократії в Україні ( 994_601 ) та рекомендує Комітетові Міністрів:"i. закликати органи влади України, аби вони якомога швидше поінформували його про результати розслідування щодо зникнення чи смерті журналіста Георгія Гонгадзе;. Парламентська Асамблея Ради Європи. 2001 рікк
 15. Резолюція 1244 (2001) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Виконання обов'язків і зобов'язань, взятих Україною при вступі до Організації""1. Розглядаючи питання виконання обов'язків і зобов'язань, взятих Україною, Асамблея приймає до уваги Резолюції 1179 (1999) ( 994_595 ), 1194 (1999) ( 994_597 ) і 1239 (2001) ( 994_601 ) та Рекомендації 1335 (1999) ( 994_598 ), 1416 (1999) ( 994_599 ), 1451 (2000) ( 994_053 ) і 1497 (2001) ( 994_602 )."2. Незважаючи на декілька позитивних заходів, здійснених українськими органами влади, особливо ратифікацію Протоколу N 6 Європейської Конвенції з прав людини ( 994_802 ) від 4 квітня 2000 року, постанову Конституційного Суду України про неконституційність смертної кари ( v011p710-99 ), Асамблея вважає, що Президент, Уряд та Парламент (Верховна Рада) не змогли виконати обов'язки і зобов'язання України, як країни-члена Ради Європи.. Парламентська Асамблея Ради Європи. 2001 рікк
 16. Рекомендація 1513 (2001) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Виконання обов'язків і зобов'язань, взятих Україною при вступі до Організації""1. Розглядаючи питання виконання обов'язків і зобов'язань, взятих Україною, Асамблея приймає до уваги Резолюції 1179 (1999) ( 994_595 ), 1194 (1999) ( 994_597 ), 1239 (2001) ( 994_601 ) і 1244 (2001) ( 994_603 ) та Рекомендації 1395 (1999) ( 994_598 ), 1416 (1999) ( 994_599 ), 1451 (2000) ( 994_053 ) і 1497 (2001) ( 994_602 )."2. Незважаючи на декілька позитивних заходів, здійснених українськими органами влади, особливо ратифікацію Протоколу N 6 Європейської Конвенції з прав людини ( 994_802 ) від 4 квітня 2000 року, постанову Конституційного Суду України про неконституційність смертної кари ( v011p710-99 ), Асамблея вважає, що Президент, Уряд та Парламент (Верховна Рада) не змогли виконати обов'язки і зобов'язання України, як країни-члена Ради Європи.. Парламентська Асамблея Ради Європи. 2001 рікк
 17. Рекомендація 1506 (2001) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Свобода слова та інформації в засобах масової інформації в Європі"" Попереднє видання"1. Асамблея вважає вільні і незалежні засоби масової інформації суттєвою ознакою демократичної зрілості суспільства. Право на свободу слова та інформації в суті своїй пов'язане з правом громадян знати, що є основою для прийняття вмотивованих рішень. Можливість вільно висловлювати ідеї і думки посилює суспільний діалог і тим самим стимулює розвиток демократичних процесів у суспільстві.. Парламентська Асамблея Ради Європи. 2001 рікк
 18. Резолюція 1246 (2001) Парламентської Асамблеї Ради Європи "П'ятнадцять років після Чорнобиля: фінансування вирішення проблеми""1. Асамблея, нагадуючи, зокрема, про Резолюцію 1087 (1996 року) про наслідки Чорнобильської катастрофи. Резолюцію 1127 (1997 року) стосовно впливу аварії, що сталася на Чорнобильській атомній станції на здоров'я та Рекомендацію 1311 (1997 року) щодо безпеки ядерних установок в країнах Центральної та Східної Європи, вітає закриття Чорнобильської атомної станції у грудні 2000 року, через 15 років після того, як вибух четвертого реактора станції став причиною смерті та захворювань по всій Україні, в сусідніх країнах Європи та за її межами."2. Асамблея схвалює рішення України щодо її згоди закрити Чорнобильську станцію, і рішення міжнародного співтовариства, яке діяло через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Євроатом, щодо основної фінансової допомоги у цьому процесі у відповідності з Меморандумом про взаєморозуміння, укладеним в 1995 році між Урядом України, Урядами країн "Великої сімки"та Європейською Комісією.. Парламентська Асамблея Ради Європи. 2001 рікк
 19. Резолюція 1239 (2001) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Свобода вираження поглядів та переконань і функціонування парламентської демократії в Україні""1. Хоча Асамблея віддає належне різним заходам, яких упродовж останніх десяти років вживає Україна для забезпечення основних прав людини і свобод, у тому числі в галузі свободи вираження поглядів та переконань, вона стурбована залякуванням, неодноразовими проявами нападів та вбивствами журналістів в Україні та постійним зловживанням владою з боку компетентних органів влади в Україні стосовно свободи вираження поглядів та переконань."2. Заходи, що вживаються українськими органами влади та Верховною Радою (парламентом) щодо розслідування зникнення журналіста Георгія Гонгадзе, та їхні зусилля з метою належним чином оцінити дії всіх, хто причетний до цього, слід вважати своєрідною перевіркою свободи вираження поглядів та переконань і функціонування парламентської демократії в Україні. Асамблея висловлює занепокоєння з приводу затягування розгляду цієї справи Генеральною прокуратурою України. Різні результати розслідування, що проводилося Генеральною прокуратурою та Тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради, спричинили кризу довіри між виконавчою владою та парламентом.. Парламентська Асамблея Ради Європи. 2001 рікк
 20. Рекомендація Парламентської Асамблеї Ради Європи " Страсбург, 4 квітня 2000 року"1. Асамблея посилається на свої Резолюції 1179 (1999 року) ( 994_595 ), 1194 (1999 року) ( 994_597 ) та Рекомендації 1395 (1999 року) і 1416 (1999року) ( 994_599 ) про додержання Україною своїх обов'язків і зобов'язань.. Парламентська Асамблея Ради Європи. 2000 рікк