<<
>>

РІШЕННЯ від 13.10.2020 № 391 "Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою". НКРЗІ. 2020

Документ актуальний на 06.01.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

13.10.2020  № 391

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

08 грудня 2020 р.

за № 1224/35507

Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою

Відповідно до частини другої статті 14, частини першої статті 42 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», з урахуванням Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2006 року № 815, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 23 грудня 2014 року № 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2015 року за № 201/26646, що додаються.

2. Департаменту ліцензування подати в установленому законодавством порядку це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

О. Животовський

ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного комітету України

Т.в.о.

Голови Державної регуляторної

служби України

О. Піщанська

О. Мірошніченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії,

що здійснює державне

регулювання у сфері зв’язку

та інформатизації

13 жовтня 2020 року № 391

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

08 грудня 2020 р.

за № 1224/35507

ЗМІНИ

до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою

1. У таблиці розділу II:

1) рядок 7 викласти в такій редакції:

«

7

Безпосередній ультракороткохвильовий радіозв’язок

НД

НД

ДБ-4 або ДБ-5

ДБ-4 або ЗД-7

ДБ-5 або ЗД-7

»;

2) рядок 8 виключити.

У зв’язку з цим рядки 9-58 вважати відповідно рядками 8-57;

3) рядок 21 викласти в такій редакції:

«

21

Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT

ДВ-1 Базові станції

пікосот

(Pico BTS) та архітектури Home eNode B згідно з ЗД-7

ДВ-1 Широкосмугові канальні повторювачі у діапазоні

800 МГц,

850 МГц

та 900 МГц, що встановлені на колісних транспортних засобах

відповідно до ЗД-7,

за умови дотримання

норм

ДВ-1

ЗД-7

ЗД-7

Використання РЕЗ на борту повітряних та морських суден здійснюється відповідно до рекомендацій

ЄС 2008/295/EC, 2010/167/EC

і згідно з технічними та експлуатаційними вимогами, визначеними у рішеннях

ЄК 2008/294/EC, 2013/654/EU,

(EU) 2016/2317, 2010/166/EU,

(EU) 2017/191

»;

4) рядок 32 викласти в такій редакції:

«

32

Супутниковий радіозв’язок з використанням земних станцій на мобільних платформах

Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1

Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1

Космічна

станція згідно з ДР-9,

земна станція-ДВ-1

ДБ-4

ДБ-5

РЕЗ суднової станції згідно з ДБ-6

Особливості застосування РЕЗ на борту повітряного судна визначені Планом

»;

5) рядок 33 виключити.

У зв’язку з цим рядки 34-57 вважати відповідно рядками 33-56;

6) рядок 44 викласти в такій редакції:

«

44

Радіомікрофони

для виділених

Планом смуг радіочастот

у діапазоні:

-30,01-47 МГц

НД

НД

ЗД-7 або ДБ-5

ЗД-7 або ДБ-4

ЗД-7 або ДБ-5

-87,5-108 МГц,

863-865 МГц

НД

НД

ЗД-7

ЗД-7

ЗД-7

використання радіо-обладнання, що працює у смузі радіочастот 863-865 МГц у трикілометровій зоні навколо аеродромів (аеропортів) заборонено. Інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації

в НКРЗІ-1

-174-216 МГц,

470-786 МГц,

786-789 МГц,

823-826 МГц,

826-832 МГц

НД

НД

ДБ-5

ДБ-5

ДБ-5

використання радіо-обладнання, здійснюється за умови нестворення завад іншим РЕЗ, що працюють у таких смугах радіочастот

»;

7) доповнити таблицю новим рядком 57 такого змісту:

«

57

Спеціалізовані пристрої технологічних користувачів

НД

НД

НД

ЗД-7

ЗД-7

».

2. У додатку до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою (у редакції рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 26 лютого 2019 року № 94) «Норми, що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимоги частини восьмої статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» (на бездозвільній та безоплатній основі)»:

1) розділи 2 «Кінцеве обладнання (абонентські РЕЗ)», 6 «Пристрої радіовизначення» та 7 «Спеціалізовані пристрої телематики транспортних систем» викласти у новій редакції:

«

Розділ 2. Кінцеве обладнання (абонентські РЕЗ)

1

Аналоговий

безпроводовий телефон

Аналогові

безпроводові

телефони/

ETSI EN 300 422

30,075-31,3 МГц

10 мВт

ненаправлена інтегрована

антена

для підключення до мереж фіксованого телефонного зв’язку

інформація

про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ-1

2

Абонентське обладнання системи цифрового

стільникового радіозв’язку CDMA-800 (радіотелефон, радіотермінал, адаптер,

продукція, до складу якої входять радіомодуль,

системи стільникового радіозв’язку)

Цифровий

стільниковий

радіозв’язок

CDMA-800/

TIA/EIA-98-E,

TIA-866-A

824,07-834,15 МГц/

869,07-879,15 МГц

1 Вт

(допустиме

відхилення

потужності

передавача

відповідно

до стандарту)

ненаправлена інтегрована/

конструктивна антена

реалізовані тільки

загальнодоступні

або комерційні

криптографічні стандарти

(за винятком

антипіратських

функцій, що не є

загальнодоступними)

у разі доступності мережі рухомого (мобільного) зв’язку

інформація

про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ-1

3

Абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку LTE (E-UTRA Band 20)

(радіотелефон,

радіотермінал, адаптер, продукція, до складу якої входять радіомодуль, системи стільникового радіозв’язку)

Міжнародний

рухомий

(мобільний)

зв’язок IMT/

ETSI EN 301 908-13

832-842 МГц/

791-801 МГц

23 дБм

(допустиме відхилення

потужності передавача відповідно до стандарту)

ненаправлена інтегрована/

конструктивна антена

реалізовані тільки загальнодоступні

або комерційні

криптографічні стандарти

(за винятком

антипіратських

функцій, що не є

загальнодоступними)

у разі доступності мережі рухомого (мобільного) зв’язку

інформація

про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ-1

4

Абонентське обладнання

системи цифрового

стільникового

радіозв’язку LTE

(E-UTRA Band 5)

(радіотелефон,

радіотермінал, адаптер, продукція, до складу якої входять радіомодуль, системи стільникового радіозв’язку)

Міжнародний

рухомий

(мобільний)

зв’язок IMT/

ETSI TS 136 521-1

(методи випробувань згідно з ETSI EN

301 908-13)

827,8-834 МГц/

872,8-879 МГц

23 дБм

(допустиме відхилення

потужності передавача відповідно до стандарту)

ненаправлена інтегрована/

конструктивна антена

реалізовані тільки загальнодоступні

або комерційні

криптографічні стандарти

(за винятком

антипіратських

функцій, що не є

загальнодоступними)

у разі доступності мережі рухомого (мобільного) зв’язку

інформація

про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ-1

5

Абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку E-GSM/GSM-900

(радіотелефон,

радіотермінал, адаптер, продукція, до складу якої входять радіомодуль, системи стільникового радіозв’язку)

Цифровий

стільниковий радіозв’язок E-GSM, Цифровий

стільниковий

радіозв’язок

GSM-900/

ETSI EN 301 511

880,1-890,1 МГц/

925,1-935,1 МГц, 890-915 МГц/

935-960 МГц

2 Вт

(допустиме відхилення

потужності передавача відповідно до стандарту)

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена

реалізовані тільки загальнодоступні

або комерційні

криптографічні стандарти

(за винятком

антипіратських

функцій, що не є

загальнодоступними)

у разі доступності мережі рухомого (мобільного) зв’язку

інформація

про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ-1

6

Абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) (UTRA FDD Band VIII)

Міжнародний

рухомий (мобільний) зв’язок IMT/

ETSI EN 301 908-2

888,8-906 МГц/

933,8-951 МГц

24 дБм

(допустиме відхилення потужності передавача відповідно до стандарту)

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена

реалізовані тільки загальнодоступні

або комерційні

криптографічні стандарти

(за винятком

антипіратських

функцій, що не є

загальнодоступними)

у разі доступності мережі рухомого (мобільного) зв’язку

інформація

про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ-1

7

Абонентське обладнання

системи цифрового

стільникового

радіозв’язку LTE

(E-UTRA Band 8)

(радіотелефон, радіотермінал, адаптер, продукція, до складу якої входять радіомодуль, системи стільникового радіозв’язку)

Міжнародний

рухомий (мобільний) зв’язок IMT/

ETSI EN 301 908-13

888,8-906 МГц/

933,8-951 МГц

23 дБм

(допустиме відхилення потужності передавача відповідно до стандарту)

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена

реалізовані тільки загальнодоступні

або комерційні

криптографічні стандарти

(за винятком

антипіратських

функцій, що не є

загальнодоступними)

у разі доступності мережі рухомого (мобільного) зв’язку

інформація

про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ-1

8

Абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку LTE-MTC/eMTC

((LTE Machine/eMachine Type Communications) та NB-IoT (Narrowband IoT)

Міжнародний

рухомий (мобільний) зв’язок IMT/

ETSI EN 301 908-13

888,8-906 МГц/

933,8-951 МГц

23 дБм

(допустиме відхилення потужності передавача відповідно до стандарту)

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена

реалізовані тільки загальнодоступні

або комерційні

криптографічні стандарти

(за винятком

антипіратських

функцій, що не є

загальнодоступними)

у разі доступності мережі рухомого (мобільного) зв’язку

інформація

про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ-1

9

Абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM-1800 (радіотелефон, радіотермінал, адаптер, продукція, до складу якої входять радіомодуль, системи стільникового радіозв’язку)

Цифровий

стільниковий

радіозв’язок

GSM-1800/

ETSI EN 301 511

1710-1785 МГц/ 1805-1880 МГц

1 Вт

(допустиме відхилення потужності передавача відповідно до стандарту)

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена

реалізовані тільки

загальнодоступні

або комерційні

криптографічні стандарти

(за винятком

антипіратських

функцій, що не є

загальнодоступними)

у разі доступності мережі рухомого (мобільного) зв’язку

інформація

про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ-1

10

Абонентське обладнання системи цифрового

стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) (UTRA FDD Band III)

(радіотелефон,

радіотермінал, адаптер, продукція, до складу якої входять радіомодуль, системи стільникового радіозв’язку)

Міжнародний

рухомий (мобільний) зв’язок IMT/

ETSI EN 301 908-2

1710-1785 МГц/ 1805-1880 МГц

24 дБм

(допустиме відхилення потужності передавача відповідно до стандарту)

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена

Реалізовані тільки

загальнодоступні

або комерційні

криптографічні

стандарти

(за винятком

антипіратських

функцій, що не є

загальнодоступними)

у разі доступності мережі рухомого (мобільного) зв’язку

інформація

про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ-1

11

Абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку LTE (E-UTRA Band 3) (радіотелефон,

радіотермінал, адаптер, продукція, до складу якої входять радіомодуль, системи стільникового радіозв’язку)

Міжнародний

рухомий (мобільний) зв’язок IMT/

ETSI EN 301 908-13

1710-1785 МГц/ 1805-1880 МГц

23 дБм

(допустиме відхилення потужності передавача відповідно до стандарту)

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена

реалізовані тільки

загальнодоступні

або комерційні

криптографічні стандарти

(за винятком

антипіратських

функцій, що не є

загальнодоступними)

у разі доступності мережі рухомого (мобільного) зв’язку

інформація

про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ-1

12

Абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку LTE-MTC/eMTC

((LTE Machine/eMachine Type Communications) та NB-IoT (Narrowband IoT)

Міжнародний

рухомий (мобільний) зв’язок IMT/

ETSI EN 301 908-13

1710-1785 МГц/ 1805-1880 МГц

23 дБм

(допустиме відхилення потужності передавача відповідно до стандарту)

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена

реалізовані тільки загальнодоступні або комерційні криптографічні стандарти (за винятком антипіратських функцій, що не є загальнодоступними)

у разі доступності мережі рухомого (мобільного) зв’язку

інформація

про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ-1

13

Абонентське обладнання системи цифрового

стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD) (UTRA FDD Band I)

(радіотелефон,

радіотермінал, адаптер, продукція, до складу якої входять радіомодуль, системи стільникового радіозв’язку)

Цифровий

стільниковий

радіозв’язок

IMT-2000 (UMTS)/

EN 301 908-2

1920-1980 МГц/ 2110-2170 МГц

24 дБм

(допустиме відхилення потужності передавача відповідно до стандарту)

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена

реалізовані тільки загальнодоступні або комерційні криптографічні стандарти (за винятком антипіратських функцій, що не є загальнодоступними)

у разі доступності мережі рухомого (мобільного) зв’язку

інформація

про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ-1

14

Абонентське обладнання системи цифрового

стільникового радіозв’язку

IMT-2000 (UMTS/FDD) (UTRA FDD Band VII) (радіотелефон,

радіотермінал, адаптер, продукція, до складу якої входять радіомодуль, системи стільникового радіозв’язку)

Міжнародний

рухомий (мобільний) зв’язок IMT/

ETSI EN 301 908-2

2510-2545 МГц/ 2630-2665 МГц, 2565-2570 МГц/ 2685-2690 МГц

24 дБм

(допустиме відхилення потужності передавача відповідно до стандарту)

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена

Реалізовані тільки

загальнодоступні

або комерційні

криптографічні стандарти

(за винятком

антипіратських

функцій, що не є

загальнодоступними)

у разі доступності мережі рухомого (мобільного) зв’язку

інформація

про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ-1

15

Абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку LTE (E-UTRA Band 7) (радіотелефон,

радіотермінал, адаптер, продукція, до складу якої входять радіомодуль, системи стільникового радіозв’язку)

Міжнародний

рухомий (мобільний) зв’язок IMT/

ETSI EN 301 908-13

2510-2545 МГц/ 2630-2665 МГц, 2565-2570 МГц/ 2685-2690 МГц

23 дБм

(допустиме відхилення потужності передавача відповідно до стандарту)

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена

реалізовані тільки

загальнодоступні

або комерційні

криптографічні стандарти

(за винятком

антипіратських

функцій, що не є

загальнодоступними)

у разі доступності мережі рухомого (мобільного) зв’язку

інформація

про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ-1

16

Абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку LTE (E-UTRA TDD Band 42) (радіотелефон,

радіотермінал, адаптер, продукція, до складу якої входять радіомодуль, системи стільникового радіозв’язку)

Міжнародний

рухомий (мобільний) зв’язок IMT/

ETSI EN 301 908-13

3400-3600 МГц

23 дБм

(допустиме відхилення потужності передавача відповідно до стандарту)

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена

реалізовані тільки

загальнодоступні

або комерційні

криптографічні стандарти

(за винятком

антипіратських

функцій, що не є

загальнодоступними)

у разі доступності мережі рухомого (мобільного) зв’язку

інформація

про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ-1

17

Абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку LTE (E-UTRA TDD Band 43) (радіотелефон,

радіотермінал, адаптер, продукція, до складу якої входять радіомодуль, системи стільникового радіозв’язку)

Міжнародний

рухомий (мобільний) зв’язок IMT/

ETSI EN 301 908-13

3700-3800 МГц

23 дБм

(допустиме відхилення потужності передавача відповідно до стандарту)

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена

реалізовані тільки

загальнодоступні

або комерційні

криптографічні стандарти

(за винятком

антипіратських

функцій, що не є

загальнодоступними)

у разі доступності мережі рухомого (мобільного) зв’язку

інформація

про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ-1

18

Абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2020 (5G NR band n78) (радіотелефон,

радіотермінал, адаптер, продукція, до складу якої входять радіомодуль, системи стільникового радіозв’язку)

Міжнародний

рухомий (мобільний) зв’язок IMT/

ETSI EN 301 908,

ETSI TS 138 521-3, ETSI TS 131 124

3400-3600 МГц

3700-3800 МГц

23 дБм

(допустиме відхилення потужності передавача відповідно до стандарту)

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена

реалізовані тільки

загальнодоступні

або комерційні

криптографічні стандарти

(за винятком

антипіратських

функцій, що не є

загальнодоступними)

у разі доступності мережі рухомого (мобільного) зв’язку

інформація

про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ-1

19

Телефонні апарати для проводового зв’язку

та/або IP-телефонії

з безпроводовою

слухавкою стандарту DECT

Цифрова

безпроводова

телефонія/

ETSI EN 301 406

1880-1900 МГц

10 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна

антена з коефіцієнтом підсилення до 3 дБі

для підключення до мереж фіксованого телефонного зв’язку

20

Термінальне (кінцеве)

обладнання стандарту DECT

(безпроводова слухавка, приєднуваний пристрій)

Цифрова

безпроводова

телефонія/

ETSI EN 301 406

1880-1900 МГц

10 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна

антена з коефіцієнтом підсилення до 3 дБі

для підключення до мереж з фіксованим (номадичним)

абонентським

радіодоступом

стандарту DECT

21

Абонентська станція радіодоступу

Широкосмуговий радіодоступ/

ETSI EN 302 326-2

1785-1805 МГц, 1900-1920 МГц, 1980-2000 МГц

500 мВт

направлена або ненаправлена,

інтегрована або конструктивна

антена

ЕІВП до 0 дБВт.

У разі

використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не може перевищувати дозволеного значення

для застосування в мережі оператора телекомунікації. Станція має розташовуватися у зоні обслуговування

базової станції мережі та працювати під її

управлінням. Умови електромагнітної сумісності мережі з іншими мережами визначаються на етапі здійснення присвоєнь радіочастот цій базовій станції

у смузі радіочастот 1980-1985 МГц станція не має створювати позасмугових завад РЕЗ радіотехнології

«Цифровий

стільниковий

радіозв’язок IMT-2000 (UMTS)» та вимагати захисту від них

22

Абонентська станція радіодоступу

Широкосмуговий радіодоступ/

ETSI EN 302 326-2

2300-2400 МГц

250 мВт

направлена або ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена

ЕІВП до 0 дБВт.

У разі

використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не може перевищувати дозволеного значення

для застосування в мережі оператора телекомунікації. Станція має розташовуватися у зоні обслуговування

базової станції мережі та працювати під її

управлінням. Умови електромагнітної

сумісності мережі з іншими мережами визначаються на етапі здійснення присвоєнь радіочастот цій базовій станції

інформація

про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

23

Абонентська станція радіодоступу

Широкосмуговий радіодоступ/

ETSI EN 300 328

2400-2483,5 МГц

100 мВт

направлена або ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена

ЕІВП до 0 дБВт.

У разі

використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не може перевищувати дозволеного значення

для застосування

в мережі оператора телекомунікації на відстані

не більше 5 км

від базової станції (точки безпроводового доступу), яка має дозвіл на експлуатацію РЕЗ

24

Абонентська станція радіодоступу

Широкосмуговий радіодоступ/

ETSI EN 302 326

3400-3600 МГц

250 мВт

направлена або ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена

ЕІВП до 0 дБВт.

У разі

використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не може перевищувати дозволеного значення

 

для застосування в мережі оператора телекомунікації. Станція має розташовуватися у зоні обслуговування

базової станції мережі та працювати під її

управлінням. Умови електромагнітної

сумісності мережі з іншими мережами визначаються на етапі здійснення присвоєнь радіочастот цій базовій станції

щільність потоку

потужності на висоті 3 метрів над рівнем землі не має

перевищувати -

154,5 дБВт/(кв.м * 4 кГц)

для більш як 20 відсотків

часу на кордоні

сусідньої держави. Станції рухомої служби не мають вимагати більшого захисту

від космічних станцій, ніж це передбачено таблицею 21-4

Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку

25

Абонентська станція радіодоступу

Широкосмуговий радіодоступ/

ETSI EN 301 893

5250-5350 МГц

200 мВт

направлена або ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена

ЕІВП до 0 дБВт та максимальна

середня спектральна щільність

ЕІВП 10 мВт у будь-якій смузі

шириною 1 МГц.

У разі

використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не може перевищувати дозволеного значення

для застосування

в мережі оператора телекомунікації на відстані

не більше 5 км

від базової станції (точки безпроводового доступу), яка має дозвіл на експлуатацію РЕЗ

26

Абонентська станція радіодоступу

Широкосмуговий радіодоступ/

ETSI EN 301 893

5470-5670 МГц

250 мВт

направлена або ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена

ЕІВП до 0 дБВт та максимальна

середня спектральна щільність

ЕІВП 50 мВт у будь-якій смузі

шириною 1 МГц.

У разі

використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не може перевищувати дозволеного значення

для застосування

в мережі оператора телекомунікації на відстані

не більше 5 км

від базової станції (точки безпроводового доступу), яка має дозвіл на експлуатацію РЕЗ

27

Абонентська станція радіодоступу

Широкосмуговий радіодоступ/

ETSI EN 301 893

5670-5725 МГц

250 мВт

направлена або ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена

ЕІВП до 0 дБВт та максимальна

середня спектральна щільність

ЕІВП 50 мВт у будь-якій смузі

шириною 1 МГц.

У разі

використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не може перевищувати дозволеного значення

 

для застосування

в мережі оператора телекомунікації

на відстані

не більше 5 км

від базової станції (точки безпроводового доступу), яка має дозвіл на експлуатацію РЕЗ

станція повинна мати реалізацію технології DFS відповідно

до EN 301 893

(версія V 1.8.1

або пізніша)

та не створювати радіозавад роботі

метеорологічних

радарів, які використовують

суміжні та суміщені смуги радіочастот, а також не вимагати захисту від їх впливу

28

Абонентська станція радіодоступу

Широкосмуговий радіодоступ/

ETSI EN 302 502

5725-5850 МГц

250 мВт

направлена або ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена

ЕІВП до 3 дБВт та максимальна

середня спектральна щільність

ЕІВП 50 мВт у будь-якій смузі

шириною 1 МГц.

У разі

використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не може перевищувати дозволеного значення

для застосування

в мережі оператора телекомунікації на відстані

не більше 5 км

від базової станції (точки безпроводового доступу), яка має дозвіл на експлуатацію РЕЗ

29

Абонентська станція радіодоступу

Мультисервісний радіодоступ/

ETSI EN 300 749,

або ETSI EN 300 744, або IEEE 802.16

2500-2510 МГц, 2545-2565 МГц, 2570-2630 МГц, 2665-2685 МГц

250 мВт

направлена інтегрована або конструктивна антена

ЕІВП до 3 дБВт та максимальна

середня спектральна щільність

ЕІВП 50 мВт у будь-якій смузі

шириною 1 МГц.

У разі

використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не може перевищувати дозволеного значення

для застосування в мережі оператора телекомунікації. Станція має розташовуватися у зоні обслуговування

базової станції мережі та працювати

під її управлінням. Умови електромагнітної сумісності мережі з іншими мережами визначаються на етапі здійснення присвоєнь радіочастот цій базовій станції

30

Абонентська станція радіодоступу

Мультисервісний радіодоступ/

ETSI EN 302 326-2

10,5-10,65 ГГц

250 мВт

направлена інтегрована або конструктивна антена

ЕІВП до 3 дБВт та максимальна

середня спектральна щільність

ЕІВП 50 мВт у будь-якій смузі

шириною 1 МГц.

У разі

використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не може перевищувати дозволеного значення

 

для застосування в мережі оператора телекомунікації. Станція має розташовуватися у зоні обслуговування

базової станції мережі та працювати

під її управлінням. Умови електромагнітної сумісності мережі з іншими мережами визначаються на етапі здійснення присвоєнь радіочастот цій базовій станції

станція не має створювати шкідливих радіозавад радіо-

астрономічній службі у смузі радіочастот 10,6-10,68 ГГц

і радіолокаційній службі у смузі радіочастот 10,35-10,5 ГГц

31

Земна станція супутникового зв’язку типу VSAT (абонентський супутниковий VSAT-термінал системи фіксованого супутникового зв’язку)

Супутниковий радіозв’язок/

ETSI EN 301 459

29,5-31 ГГц/ 18,3-20,2 ГГц

3 Вт

діаметр антени не більше 1 м

або відповідна еквівалентна апертура

ЕІВП до 50 дБВт

застосування станції у радіомережі оператора

фіксованого

супутникового зв’язку, що має відповідну

ліцензію на користування

радіочастотним

ресурсом України.

Не передбачена

експлуатація

абонентського

супутникового VSAT-терміналу

під час руху в фіксованій

супутниковій радіослужбі

інформація

про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

Розділ 6. Пристрої радіовизначення

1

Лавинні датчики (маячки) для пошуку жертв сходу лавин

Радіовизначення місцезнаходження об’єктів/

ETSI EN 300 718

456,9-457,1 кГц (центральна

частота 457 кГц)

напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна

на відстані 10 м

для пошуку людей, що потрапили в лавини

інформація

про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1

2

Радіолокаційний пристрій для вимірювання рівня заповнення закритих резервуарів (TLPR)

Радіолокаційні

вимірювання/

ETSI EN 302 372

4500-7000 МГц

направлена інтегрована/ конструктивна антена

ЕІВП до 24 дБм

межа потужності встановлена для внутрішнього об’єму закритого резервуара. Спектральна щільність ЕІВП поза межами закритого резервуара у межах зазначеної смуги радіочастот не більше

мінус 41,3 дБм/МГц, поза межами зазначеної смуги радіочастот - не більше

мінус 51,3 дБм

всередині закритого

резервуара,

встановлюється

виключно в металевих, залізобетонних

резервуарах

або аналогічних

конструкціях

з матеріалу

із аналогічними

властивостями

щодо радіопроникності

промисловий

безконтактний

радіолокаційний пристрій (датчик), що розгорнутий у промислових умовах виключно в металевих, залізобетонних

резервуарах

або аналогічних

конструкціях

з матеріалу

із аналогічними

властивостями щодо радіопроникливості,

який використовується для вимірювання рівня під час виконання

технологічних

процесів

3

Радіолокаційний пристрій для вимірювання рівня заповнення закритих резервуарів (TLPR)

Радіолокаційні

вимірювання/

ETSI EN 302 372

8500-10600 МГц

направлена інтегрована/ конструктивна антена

ЕІВП до 30 дБм

межа потужності встановлена для внутрішнього об’єму закритого резервуара. Спектральна щільність ЕІВП поза межами закритого резервуара у межах зазначеної смуги радіочастот не більше мінус 41,3 дБм/МГц, поза межами зазначеної смуги радіочастот - не більше мінус 51,3 дБм/МГц.

У смузі радіочастот 10,6-10,7 ГГц спектральна щільність ЕІВП поза межами закритого резервуара не більше мінус 60 дБм/МГц.

всередині закритого резервуара, встановлюється виключно в металевих, залізобетонних резервуарах або аналогічних конструкціях з матеріалу із аналогічними властивостями щодо радіопроникності

промисловий

безконтактний

радіолокаційний пристрій (датчик), що розгорнутий

у промислових умовах виключно

в металевих,

залізобетонних

резервуарах

або аналогічних

конструкціях

з матеріалу

із аналогічними властивостями щодо радіопроникливості, який використовується для вимірювання рівня під час виконання

технологічних процесів

4

Сповіщувач охоронний радіохвильовий лінійний (цифровий бар’єр)

Телеметрія

та радіодистанційне керування/

ETSI EN 300 440

10,51-10,54 ГГц

10 мВт

14 дБі

застосування у системах охорони периметрів будь-яких об’єктів та формування тривожного сповіщення під час перетинання порушником зони виявлення

5

Радіолокаційний пристрій для вимірювання рівня заповнення резервуарів (LPR)

Радіолокаційні

вимірювання/

ETSI EN 302 729

24,05-26,5 ГГц

направлена інтегрована/ конструктивна

антена

Максимальна ширина

головної

пелюстки

діаграми

спрямованості

антени не більше

12 градусів

пікова ЕІВП до 26 дБм/

50 МГц

і з середньою ЕІВП до мінус

14 дБм/МГц

спектральна щільність ЕІВП не більше

мінус 41,3 дБм/МГц.

Повинен застосовуватися

алгоритм контролю

потужності

випромінювання

(АРС/ТРС) із діапазоном регулювання не менше 20 дБ або будь-який еквівалентний метод зменьшення завадового впливу. Алгоритм

АРС/ТРС, а також еквівалентні методи для LPR-пристроїв

описані у гармонізованому

європейському

стандарті

ETSI EN 302 729

повинна забезпечуватися

стабільна орієнтація головного напрямку випромінювання антени вертикально вниз

промисловий

безконтактний

радіолокаційний пристрій (датчик), що розгорнутий

у промислових умовах і використовується

для вимірювання рівня різних речовин,

переважно рідини

або гранул,

під час виконання технологічних процесів. Використання

ненаправлених антен або антен, які не входять

до складу LPR-пристрою,

не дозволяється

6

Радіолокаційний пристрій для вимірювання рівня заповнення закритих резервуарів (TLPR)

Радіолокаційні

вимірювання/

ETSI EN 302 372

24,05-27 ГГц

направлена інтегрована/ конструктивна антена

ЕІВП до 43 дБм

межа потужності встановлена для внутрішнього об’єму закритого резервуара. Спектральна щільність ЕІВП поза межами закритого резервуара у межах зазначеної смуги радіочастот не більше мінус

41,3 дБм/МГц,

поза межами зазначеної смуги радіочастот - не більше мінус

51,3 дБм

всередині закритого

резервуара,

встановлюється

виключно в металевих, залізобетонних

резервуарах

або аналогічних

конструкціях

з матеріалу

із аналогічними

властивостями

щодо радіопроникності

промисловий

безконтактний

радіолокаційний пристрій (датчик), що розгорнутий

у промислових умовах виключно в металевих, залізобетонних

резервуарах

або аналогічних

конструкціях

з матеріалу

із аналогічними

властивостями щодо радіопроникливості, який використовується для вимірювання рівня під час виконання

технологічних процесів

7

Радіолокаційний пристрій для вимірювання рівня заповнення закритих резервуарів (TLPR)

Радіолокаційні

вимірювання/

ETSI EN 302 372

35-37,5 ГГц

ЕІВП до 43 дБм

межа потужності встановлена

для внутрішнього об’єму закритого

резервуара.

Спектральна

щільність ЕІВП

поза межами закритого резервуара у межах зазначеної смуги

радіочастот не більше мінус 41,3 дБм/МГц,

поза межами зазначеної смуги радіочастот - не більше мінус

51,3 дБм

всередині закритого

резервуара,

встановлюється

виключно в металевих, залізобетонних

резервуарах

або аналогічних

конструкціях

з матеріалу

із аналогічними

властивостями

щодо радіопроникності

промисловий

безконтактний

радіолокаційний пристрій (датчик), що розгорнутий

у промислових умовах виключно в металевих, залізобетонних

резервуарах

або аналогічних

конструкціях

з матеріалу

із аналогічними властивостями щодо радіопроникливості, який використовується для вимірювання рівня під час виконання

технологічних процесів

8

Радіолокаційний пристрій для вимірювання рівня заповнення резервуарів (LPR)

Радіолокаційні

вимірювання/

ETSI EN 302 729

57-64 ГГц

 

направлена інтегрована/ конструктивна антена

Максимальна ширина головної

пелюстки діаграми спрямованості антени

не більше

8 градусів

пікова ЕІВП до 35 дБм/

50 МГц і з середньою ЕІВП до 2 дБм/МГц

спектральна щільність ЕІВП не більше мінус 41,3 дБм/МГц. Повинен

застосовуватися

алгоритм контролю

потужності

випромінювання

(АРС/ТРС) із діапазоном регулювання не менше

20 дБ або будь-який еквівалентний метод зменьшення завадового впливу. Алгоритм

АРС/ТРС, а також еквівалентні методи для LPR-пристроїв

описані у гармонізованому

європейському

стандарті

ETSI EN 302 729

 

промисловий

безконтактний

радіолокаційний

пристрій (датчик),

що розгорнутий

у промислових умовах і використовується

для вимірювання рівня різних речовин,

переважно рідини або гранул,

під час виконання

технологічних процесів. Використання

ненаправлених антен або антен,

які не входять

до складу

LPR-пристрою,

не дозволяється

9

Радіолокаційний пристрій для вимірювання рівня заповнення закритих резервуарів (TLPR)

Радіолокаційні

вимірювання/

ETSI EN 302 372

57-64 ГГц

направлена інтегрована/ конструктивна антена

ЕІВП до 43 дБм

межа потужності встановлена

для внутрішнього об’єму закритого

резервуара.

Спектральна щільність ЕІВП поза межами закритого резервуара у межах зазначеної смуги радіочастот не більше мінус

41,3 дБм/МГц,

поза межами зазначеної смуги радіочастот - не більше мінус

51,3 дБм

всередині закритого

резервуара,

встановлюється

виключно в металевих, залізобетонних

резервуарах

або аналогічних

конструкціях

з матеріалу

із аналогічними

властивостями

щодо радіопроникності

промисловий

безконтактний

радіолокаційний

пристрій (датчик),

що розгорнутий

у промислових умовах виключно в металевих, залізобетонних

резервуарах

або аналогічних

конструкціях

з матеріалу

із аналогічними властивостями щодо радіопроникливості, який використовується для вимірювання рівня під час виконання

технологічних процесів

10

Радіолокаційний пристрій для вимірювання рівня заповнення резервуарів (LPR)

Радіолокаційні

вимірювання/

ETSI EN 302 729

75-85 ГГц

 

направлена інтегрована/ конструктивна антена

Максимальна ширина

головної

пелюстки

діаграми

спрямованості

антени не більше

8 градусів

тільки

для умови

встановлення 1.

Для умов встановлення 2-4 середня спектральна щільність потужності ЕІВП не більше мінус 41,3 дБм/МГц у кутах більше 60° відносно вертикальної осі,

та не більше мінус 35 дБм/МГц

у кутах між 24° та 60°

пікова ЕІВП до 34 дБм/

50 МГц

і середня ЕІВП -

3 дБм/МГц

спектральна щільність ЕІВП не більше мінус 41,3 дБм/МГц.

Повинен

застосовуватися

алгоритм контролю

потужності

випромінювання

(АРС/ТРС) із діапазоном регулювання не менше 20 дБ або будь-який еквівалентний метод зменьшення завадового впливу. Алгоритм

АРС/ТРС, а також еквівалентні методи для LPR-пристроїв

описані у гармонізованому

європейському

стандарті

ETSI EN 302 729

За умови орієнтації головного напрямку випромінювання антени вертикально вниз (умова встановлення 1): пікова ЕІВП не більше 34 дБм і середня ЕІВП не більше мінус 3 дБм. За умови орієнтації головного напрямку випромінювання антени ± 15° відносно осі

вертикально вниз

(умова встановленння 2):

пікова ЕІВП не більше 34 дБм і середня ЕІВП не більше мінус 3 дБм. За умови орієнтації головного напрямку випромінювання антени ± 30° відносно осі

вертикально вниз

(умова встановленння 3):

пікова ЕІВП не більше 34 дБм і середня ЕІВП не більше мінус 10 дБм. За умови орієнтації головного напрямку випромінювання антени ± 45° відносно осі

вертикально вниз

(умова встановленння 4):

пікова ЕІВП не більше 20 дБм і середня ЕІВП не більше мінус 20 дБм

промисловий

безконтактний

радіолокаційний пристрій (датчик), що розгорнутий у промислових умовах і використовується

для вимірювання рівня різних речовин,

переважно рідини

або гранул,

під час виконання технологічних процесів. Використання

ненаправлених антен або антен, які не входять до складу LPR-пристрою,

не дозволяється

11

Радіолокаційний пристрій для вимірювання рівня заповнення закритих резервуарів (TLPR)

Радіолокаційні

вимірювання/

ETSI EN 302 372

75-85 ГГц

направлена інтегрована/ конструктивна антена

ЕІВП до 43 дБм

межа потужності встановлена для внутрішнього об’єму закритого резервуара. Спектральна щільність ЕІВП поза межами закритого резервуара у межах зазначеної смуги радіочастот не більше мінус

41,3 дБм/МГц,

поза межами зазначеної смуги радіочастот - не більше мінус

51,3 дБм

всередині закритого

резервуара,

встановлюється

виключно в металевих, залізобетонних

резервуарах

або аналогічних

конструкціях

з матеріалу

із аналогічними властивостями

щодо радіопроникності

промисловий

безконтактний

радіолокаційний пристрій (датчик), що розгорнутий у промислових умовах виключно в металевих, залізобетонних

резервуарах

або аналогічних

конструкціях

з матеріалу

із аналогічними властивостями щодо радіопроникливості, який використовується для вимірювання рівня під час виконання

технологічних

процесів

12

Пристрій радіовизначення сигналізації

Радіовизначення місцезнаходження об’єктів/ETSI EN 300 220

868,6-868,7 МГц

ЕВП до 10 мВт

робочий цикл до 1 % часу. Сітка радіочастот з кроком 25 кГц,

уся смуга частот може також використовуватися як єдиний канал

для високошвидкісної передачі даних

інформація

про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ-1

Розділ 7. Радіообладнання для транспорту та телематики дорожнього руху

1

Автомобільний радар

Радіолокаційні

вимірювання/

ETSI EN 302 858

24,05-24,075 ГГц

ЕІВП до 100 мВт

для встановлення на автомобільному транспортному засобі

2.1

Автомобільний радар

Радіолокаційні

вимірювання/

ETSI EN 302 858

24,075-24,15 ГГц

ЕІВП до 0,1 мВт (сигнал

категорії В

відповідно до положень стандарту

ETSI EN 302 858)

для встановлення на автомобільному транспортному засобі

2.2

Автомобільний радар

Радіолокаційні

вимірювання/

ETSI EN 302 858

24,075-24,15 ГГц

ЕІВП до 100 мВт (сигнал

категорії С

відповідно до положень стандарту

ETSI EN 302 858)

для встановлення на автомобільному транспортному засобі та розміщення радару виключно за бампером

автомобілю.

При цьому

для мінімізації завадового впливу автомобільного радару на РЕЗ інших служб

повинні

використовуватися додаткові технології запобігання завадовому впливу, зокрема

максимальний час зайняття визначеного частотного діапазону, накоплюваний кожні 3 мс, повинен

становити менше 4 мкс/

40 кГц. Додатково застосовується вимога мінімального діапазону частотної модуляції

або мінімальної

миттєвої ширини

смуги частот - 250 кГц

2.3

Автомобільний радар

Радіолокаційні

вимірювання/

ETSI EN 302 858

24,075-24,15 ГГц

 

 

ЕІВП до 100 мВт (сигнал

категорії С

відповідно до положень стандарту

ETSI EN 302 858)

 

для встановлення на автомобільному транспортному засобі та розміщення радару «без бамперу»

(довільне місце

встановлення). При цьому

для мінімізації

завадового впливу автомобільних радарів на РЕЗ інших служб

повинні

використовуватися додаткові технології запобігання завадовому впливу, зокрема

максимальний час зайняття визначеного частотного діапазону, накоплюваний

кожні 3 мс, повинен

становити менше 3 мкс/

40 кГц. Додатково застосовується вимога мінімального діапазону частотної модуляції

або мінімальної

миттєвої ширини

смуги частот - 250 кГц

 

2.4

Автомобільний радар

Радіолокаційні

вимірювання/

ETSI EN 302 858

24,075-24,15 ГГц

 

 

ЕІВП до 100 мВт (сигнал

категорії D

відповідно до положень стандарту

ETSI EN 302 858)

 

для встановлення на автомобільному транспортному засобі та розміщення радару як за бампером так

і «без бамперу»

(довільне місце

встановлення).

При цьому

для мінімізації

завадового впливу

автомобільних радарів на РЕЗ інших служб

повинні

використовуватися додаткові технології запобігання завадовому впливу, зокрема

максимальний час зайняття визначеного частотного діапазону, повторюваний

кожні 40 мс, повинен становити менше 1 мс/

40 кГц. Додатково

застосовується вимога мінімального діапазону частотної модуляції

або мінімальної миттєвої ширини смуги частот - 250 кГц

2.5

Автомобільний радар

Радіолокаційні

вимірювання/

ETSI EN 302 858

24,075-24,15 ГГц

ЕІВП до 100 мВт

для встановлення на автомобільному транспортному засобі радарів, в яких відсутня технічна реалізації додаткових технологій зменшення завадового впливу. Такі радари

під час роботи повинні виключатися в радіусі 35 км від м. Євпаторія-19

(АР Крим, НЦУВКЗ, антенний комплекс П-2500 (радіотелескоп РТ-70))

3

Автомобільний радар

(безпеки дорожнього руху)

Радіолокаційні

вимірювання/

ETSI EN 302 858

24,15-24,25 ГГц

ЕІВП до 100 мВт

для встановлення на автомобільному транспортному засобі

4

Автомобільний радар

(безпеки дорожнього руху)

Радіолокаційні

вимірювання/

ETSI EN 302 858,

звіт ECC 164

24,25-24,495 ГГц

ЕІВП до -

11 дБм

робочий цикл

на випромінювання до 0,25 %

для встановлення на автомобільному транспортному засобі

5.1

Автомобільний радар

(безпеки дорожнього руху)

Радіолокаційні

вимірювання/ ETSI EN 302 858,

звіт ECC 164

24,25-24,5 ГГц

ЕІВП до 20 дБм (для радарів переднього огляду)

робочий цикл

на випромінювання до 5,6 %

для встановлення на автомобільному транспортному засобі

5.2

Автомобільний радар

(безпеки дорожнього руху)

Радіолокаційні

вимірювання/ETSI EN 302 858,

звіт ECC 164

24,25-24,5 ГГц

ЕІВП до 16 дБм (для радарів

заднього огляду)

робочий цикл

на випромінювання до 2,3 %

для встановлення на автомобільному транспортному засобі

6

Автомобільний радар

(безпеки дорожнього руху)

Радіолокаційні

вимірювання/

ETSI EN 302 858,

звіт ECC 164

24,495-24,5 ГГц

ЕІВП до - 8 дБм

робочий цикл

на випромінювання до 1,5 %/

для встановлення на автомобільному транспортному засобі

7

Інтелектуальна

транспортна система

Радіолокаційні

вимірювання/

ETSI EN 302 686

63-64 ГГц

ЕІВП до 40 дБм

для обміну інформацією

між автомобільними

транспортними засобами або транспортним

засобом та обладнанням

дорожньої інфраструктури

8

Автомобільний радар

Радіолокаційні

вимірювання/

ETSI EN 301 091-1

76-77 ГГц

пікова ЕІВП до 55 дБм та середня ЕІВП до 50 дБм,

для імпульсних радарів

середня ЕІВП до 23,5 дБм

для встановлення на автомобільному транспортному засобі

9

Фіксоване радіолокаційне (телеметричне) обладнання для транспорту

та дорожнього руху

Радіолокаційні

вимірювання/

ETSI EN 301 091-2, ETSI EN 301 091-3

76-77 ГГц

пікова ЕІВП до 55 дБм та середня ЕІВП до 50 дБм,

для імпульсних радарів

середня ЕІВП до 23,5 дБм

радарні системи

транспортної

інфраструктури чи системи виявлення перешкод

на залізничному/

автомобільному переїзді

10

Телеметричний пристрій транспорту та дорожнього руху

Радіолокаційні

вимірювання/

ETSI EN 303 360

76-77 ГГц

пікова ЕІВП до 30 дБм і середня ЕІВП до 3 дБм/МГц

робочий цикл

на випромінювання до 56 %

для систем виявлення перешкод

11

Радар короткого радіусу дії

Радіолокаційні

вимірювання/

ETSI EN 302 264

77-81 ГГц

максимальна середня

щільність

потужності до мінус

3 дБм/1 МГц і пікова ЕІВП до 55 дБм

для встановлення на автомобільному транспортному засобі

12

Точка безпроводового доступу RLAN (мобільний маршрутизатор Wi-Fi),

яка встановлена

та /або призначена

для використання у складі конструкції колісних

транспортних засобів

або всередині залізничного та трамвайного рухомого складу (діапазон 2,4 ГГц)

Широкосмуговий радіодоступ/ETSI EN 300 328

2400-2483,5 МГц

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі

ЕІВП до 100 мВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У разі

використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не має перевищувати дозволеного значення

з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот

із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання

радіочастотного ресурсу

для встановлення всередині будь-яких колісних транспортних засобів або всередині залізничного

та трамвайного

рухомого складі

13

Точка безпроводового доступу RLAN (мобільний маршрутизатор Wi-Fi),

яка встановлена

та/або призначена

для використання

всередині легкових

автомобілів, у складі конструкції іншого автомобільного транспорту загального користування (у тому числі міському електротранспорту)

(діапазон 5,2 ГГц)

Широкосмуговий радіодоступ/ETSI EN 301 893

5150-5250 МГц

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі

ЕІВП до 40 мВт. У разі

використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не має перевищувати дозволеного значення

з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот

із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання

радіочастотного ресурсу

для встановлення всередині легкових автомобілів, конструкції іншого автомобільного транспорту загального користування

(у тому числі міському електротранспорту)

14

Точка безпроводового доступу RLAN (мобільний маршрутизатор Wi-Fi),

яка встановлена

та/або призначена

для використання у складі конструкції залізничного та трамвайного рухомого складу, у числі,

метрополітену)

(діапазон 5,2 ГГц)

Широкосмуговий радіодоступ/ETSI EN 301 893

5150-5250 МГц

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі

ЕІВП до 200 мВт. У разі

використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не має перевищувати дозволеного значення

з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот

із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання

радіочастотного ресурсу

для встановлення

всередині

пасажирських вагонів залізничного

або трамвайного рухомого складу

15

Точка безпроводового доступу RLAN (мобільний маршрутизатор Wi-Fi),

яка встановлена

та/або призначена

для використання у складі конструкції колісних

транспортних засобів

або всередині залізничного та трамвайного рухомого складу (діапазон 5,8 ГГц)

Телеметрія

та радіодистанційне керування/ETSI EN 300 440

5725-5875 МГц

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі

ЕІВП до 25 мВт. У разі

використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не має перевищувати дозволеного значення

з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот

із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання

радіочастотного ресурсу

для встановлення всередині будь-яких колісних транспортних засобів або всередині залізничного

та трамвайного

рухомого складі

16

Широкосмуговий

канальний повторювач

LTE/UMTS,

який встановлений

та/або призначений

для використання у складі конструкції колісних

транспортних засобів

Міжнародний

рухомий (мобільний) зв’язок IMT/ETSI EN 301 908-15

791-801 МГц і 832-842 МГц

Максимальний загальний системний коефіцієнт підсилення повторювача, включаючи коефіцієнти підсилення зовнішньої

антени

та антени всередині

транспортного

засобу, антенних підсилювачів та динамічного діапазону підсилювача, не повинен

перевищувати 100 дБ.

Повторювач повинен мати можливість визначати величину BSCL (base station coopling loss)

Ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена

з коефіцієнтом підсилення антени для радіолінії ззовні до 9 дБі, для радіолінії всередині

до 3 дБі

Для радіолінії ззовні

(для будь-яких типів

застосувань) ЕІВП до 24 дБм та для радіолінії всередині автомобіля чи автобуса до 10 дБм

За відсутності

радіосигналу

радіообладнання повинне автоматично виключатися,

при цьому

не дозволяється

використання пілоттонів,

що забезпечують

безперервність

передачі.

По завершенню

обслуговування активного з’єднання кінцевого пристрою, повторювач повинен щонайбільше

через 5 хвилин зменшити потужність шуму у радіолінії зовні до величини не більше ніж мінус 70 дБм/МГц (спектральної

щільності ЕІВП)

Робочий діапазон

частот широкосмугового канального повторювача

має обмежуватися проліцензованим

для одного оператора із можливістю

переналаштування на альтернативні частоти, але у межах проліцензованих частот для одного оператора

Лінія зв’язку ззовні конструкції колісного транспортного засобу (радіолінія ззовні): 832-842 МГц - смуга радіочастот передачі, 791-801 МГц - смуга радіочастот прийому, всередині конструкції

колісного

транспортного засобу (радіолінія всередині): 791-801 МГц - смуга радіочастот передачі, 832-842 МГц - смуга радіочастот прийому

17

Широкосмуговий

канальний повторювач

LTE/UMTS,

який встановлений

та/або призначений

для використання у складі конструкції колісних

транспортних засобів

Міжнародний

рухомий (мобільний) зв’язок IMT/ETSI TS 136 143 (методи

випробувань згідно з ETSI EN 301 908-15)

827,8-834 МГц і 872,8-879 МГц

Максимальний загальний системний коефіцієнт підсилення повторювача, включаючи коефіцієнти підсилення зовнішньої

антени та антени

всередині

транспортного

засобу, антенних підсилювачів та динамічного діапазону підсилювача, не повинен

перевищувати 100 дБ.

Повторювач повинен мати можливість визначати величину BSCL (base station coopling loss)

Ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення антени для радіолінії

ззовні до 9 дБі, для радіолінії всередині

до 3 дБі

Для радіолінії ззовні (для будь-яких типів

застосувань) ЕІВП до 24 дБм та для радіолінії всередині

автомобіля чи автобуса до 10 дБм

За відсутності

радіосигналу

радіообладнання повинне автоматично виключатися,

при цьому

не дозволяється

використання пілоттонів,

що забезпечують

безперервність

передачі.

По завершенню

обслуговування активного з’єднання кінцевого пристрою, повторювач повинен щонайбільше

через 5 хвилин зменшити потужність шуму у радіолінії зовні до величини не більше ніж мінус 70 дБм/МГц (спектральної

щільності ЕІВП)

Робочий діапазон частот

широкосмугового канального

повторювача має обмежуватися

проліцензованим

для одного оператора із можливістю

переналаштування на альтернативні частоти, але у межах проліцензованих частот для одного оператора

Лінія зв’язку ззовні конструкції колісного транспортного засобу (радіолінія ззовні): 827,8-834 МГц - смуга радіочастот передачі, 872,8-879 МГц - смуга радіочастот прийому. Лінія зв’язку всередині конструкції колісного транспортного засобу (радіолінія всередині): 872,8-879 МГц - смуга радіочастот передачі, 827,8-834 МГц - смуга радіочастот прийому,

18

Широкосмуговий

канальний повторювач

LTE/UMTS,

який встановлений

та/або призначений

для використання

у складі конструкції

колісних транспортних засобів

Міжнародний

рухомий (мобільний) зв’язок IMT/ETSI EN 301 908-11, ETSI EN 301 908-15 та ETSI EN 303 609

888,8-906 МГц і 933,8-951 МГц

Максимальний загальний системний коефіцієнт підсилення повторювача, включаючи коефіцієнти підсилення зовнішньої

антени

та антени всередині

транспортного

засобу, антенних підсилювачів та динамічного діапазону підсилювача, не повинен

перевищувати 100 дБ.

Повторювач повинен мати можливість визначати величину BSCL (base station coopling loss)

Ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена

з коефіцієнтом підсилення антени

для радіолінії ззовні до 9 дБі, для радіолінії всередині

до 3 дБі

Для радіолінії ззовні (для будь-яких типів

застосувань) ЕІВП до 24 дБм та для радіолінії всередині

автомобіля чи автобуса до 10 дБм

За відсутності

радіосигналу

радіообладнання повинне автоматично виключатися,

при цьому

не дозволяється

використання

пілоттонів,

що забезпечують

безперервність

передачі.

По завершенню

обслуговування активного з’єднання кінцевого пристрою, повторювач повинен щонайбільше

через 5 хвилин зменшити потужність шуму у радіолінії зовні до величини не більше ніж мінус 70 дБм/МГц (спектральної

щільності ЕІВП)

Робочий діапазон частот широкосмугового канального

повторювача має обмежуватися

проліцензованим

для одного оператора із можливістю

переналаштування на альтернативні частоти, але у межах проліцензованих частот для одного оператора

Лінія зв’язку ззовні конструкції колісного транспортного засобу (радіолінія ззовні): 888,8-906 МГц - смуга радіочастот передачі, 933,8-951 МГц - смуга радіочастот прийому, всередині конструкції

колісного

транспортного засобу (радіолінія всередині): 933,8-951 МГц - смуга радіочастот передачі, 888,8-906 МГц - смуга радіочастот прийому.

»;

2) у розділі 10 «Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої, інші радіоелектронні засоби»:

рядок 3 викласти в такій редакції:

«

3

Портативна (носима) радіостанція PMR446 для персонального радіотелефонного зв’язку в діапазоні 446 МГц

Безпосередній

ультракороткохвильовий радіозв’язок /ETSI EN 303 405,

ETSI EN 300 296

446,0-446,2 МГц

(центральні частоти радіоканалів:

446,00625 МГц; 446,01875 МГц; 446,03125 МГц; 446,04375 МГц; 446,05625 МГц; 446,06875 МГц;

446,08125 МГц; 446,09375 МГц; 446,103125 МГц; 446,109375 МГц; 446,115625 МГц;

446,121875 МГц; 446,128125 МГц; 446,134375 МГц;

446,140625 МГц; 446,146875 МГц; 446,153125 МГц; 446,159375 МГц; 446,165625 МГц; 446,171875 МГц; 446,178125 МГц; 446,184375 МГц; 446,190625 МГц; 446,196875 МГц)

0,5 Вт

ненаправлена

інтегрована нтена

 

максимальний час роботи

передавача-180 секунд

після початку передачі

Push-To-Talk (PTT)

носимі (портативні) радіостанції для персонального радіозв’язку в режимі безпосереднього зв’язку для особистих, родинних

чи побутових потреб;

інших, не пов’язаних із здійсненням

підприємницької діяльності

(без застосування повторювачів або шлюзів, організації

інфраструктури)

 

»;

3) рядок 4 виключити.

У зв’язку з цим рядки 5-37 вважати відповідно рядками 4-36;

4) рядки 19, 21, 22 викласти в такій редакції:

«

19

Радіообладнання

для передавання звуку

Радіомікрофони/ETSI EN 301 357

87,5-108 МГц

50 нВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена

ЕВП 50 нВт

тільки для безпроводових аудіо- та мультимедійних

надмалопотужних передавачів з аналоговою частотною модуляцією (FM).

Сітка радіочастот з кроком 200 кГц і необхідна ширина смуги випромінювання не має перевищувати 200 кГц

інформація про конкретні типи радіообладнання

не потребує реєстрації в НКРЗІ-1

21

Радіообладнання

для передавання звуку

Радіомікрофони/

ETSI EN 300 422

30,01-33 МГц,

33,2 МГц, 33,35 МГц, 33,45 МГц,

33,55-33,6 МГц, 33,725-33,75 МГц, 33,85-33,9 МГц, 34,15-34,2 МГц, 34,25 МГц, 34,3 МГц, 34,375-34,4 МГц,

34,5 МГц, 35,225 МГц,

35,5 МГц, 35,65 МГц,

35,775-35,825 МГц,

35,95-35,975 МГц, 36,025 МГц,

36,075 МГц,

36,125 МГц,

36,175 МГц,

36,225 МГц,

36,275 МГц,

36,325-36,375 МГц,

36,425-36,475 МГц,

36,525 МГц,

36,575 МГц,

36,625 МГц,

36,675 МГц,

36,725 МГц,

36,775 МГц,

36,825 МГц, 36,875-36,925 МГц,

36,975-37,025 МГц,

37,075 МГц, 37,125-37,175 МГц, 37,225 МГц,

37,275 МГц,

37,325-37,425 МГц,

37,475 МГц, 37,525-37,675 МГц, 37,725-37,775 МГц, 37,825 МГц,

37,875-37,95 МГц, 38,025 МГц,

38,075 МГц, 38,125-38,175 МГц, 38,225-38,275 МГц, 38,325-38,375 МГц, 38,425 МГц,

38,475 МГц,

38,525 МГц,

38,575 МГц,

38,625 МГц, 38,675-38,725 МГц, 38,775-38,825 МГц, 39,225 МГц,

39,4 МГц, 39,6 МГц, 39,75 МГц, 39,85 МГц, 39,925 МГц,

39,975 МГц, 40,025-40,075 МГц,

40,15 МГц, 40,25-40,425 МГц, 40,65 МГц,

40,825 МГц, 41,125-41,15 МГц,

41,225 МГц, 41,275-41,4 МГц, 41,5 МГц,

41,6-41,8 МГц, 41,9 МГц, 41,95 МГц,

42,1-42,125 МГц, 42,25 МГц, 42,3 МГц, 42,35-42,375 МГц, 42,425-42,475 МГц, 42,525-42,75 МГц, 42,825-42,85 МГц, 42,925-43 МГц, 43,15-43,35 МГц,

43,4 МГц,

43,45-43,75 МГц, 43,8-43,875 МГц, 43,95-44 МГц, 44,05-44,075 МГц, 44,125-44,175 МГц,

44,25-44,275 МГц,

44,325 МГц, 44,4-44,425 МГц, 44,475-44,5 МГц, 44,55-44,575 МГц, 44,625-44,7 МГц, 44,75 МГц, 44,85 МГц,

44,975 МГц, 45,2 МГц,

45,25 МГц,

45,45-45,5 МГц, 45,575 МГц,

45,65 МГц,

45,75 МГц, 45,8 МГц, 45,95-45,975 МГц, 46,125 МГц,

46,175 МГц,

46,225 МГц,

46,425-46,45 МГц, 46,55-46,6 МГц, 46,65-46,7 МГц, 46,775-46,875 МГц, 46,925-46,975 МГц

10 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена

ЕВП 10 мВт

встановлення

та застосування тільки всередині приміщень

інформація про конкретні типи радіообладнання

не потребує реєстрації в НКРЗІ-1

22

Дистанційне

радіокерування

Радіокерування

моделями/

ETSI EN 300 220

26990-27000 кГц;

27040-27050 кГц;

27090-27100 кГц;

27140-27150 кГц;

27190-27200 кГц

(центральні частоти радіоканалів:

A: 26995 кГц;

B: 27045 кГц;

C: 27095 кГц;

D: 27145 кГц;

E: 27195 кГц

100 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена

ЕВП 100 мВт

робочий цикл

до 0,1 % часу.

Обладнання

радіокерування

моделями може

працювати без обмежень робочого циклу

»;

5) доповнити новими розділами 12 «Технічні засоби телекомунікацій на борту повітряного або морського суден» та 13 «Спеціалізовані пристрої технологічних користувачів»:

«

Розділ 12. Технічні засоби телекомунікацій на борту повітряного або морського суден

1

Земна станція на борту повітряного судна

(Aircraft Earth Stations)

Супутниковий радіозв’язок з використанням земних станцій на мобільних

платформах / AES,

ETSI EN 302 186

14-14,5 ГГц

(напрямок

Земля-космос)/

10,7-11,7 ГГц

(напрямок

космос-Земля),

12,5-12,75 ГГц

(напрямок космос-Земля)

ЕІВП до 50 дБВт

робота земної станції на борту повітряного судна дозволяється на висоті понад 3000 м

для встановлення на борту повітряного судна. Використовуються геостаціонарними

супутниковими

системами (GSO)

для забезпечення зв’язку із земними станціями на борту повітряного судна (AES), що застосовуються як частина супутникової мережі, за умови

нестворення завад фіксованій супутниковій службі та іншим

радіослужбам

застосовуються пункт 4 і додаток 1 рішення ЄКК ECC/DEC/(05)11, та положення пункту 10 Технічного регламенту радіообладнання,

затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355

2

Земна станція на борту повітряного судна

(Aircraft Earth Stations)

Супутниковий радіозв’язок з використанням земних станцій на мобільних платформах /

GSO ESOMPs,

ETSI EN 303 978

29,5-30 ГГц

(напрямок

Земля-космос)/

19,7-20,2 ГГц

(напрямок космос-Земля)

ЕІВП до 55 дБВт

робота земної станції на борту повітряного судна дозволяється на висоті понад 3000 м

для встановлення на борту повітряного судна. Використовуються геостаціонарними

супутниковими

системами (GSO)

для забезпечення зв’язку із земними станціями на борту повітряного судна (GSO ESOMPs), що застосовуються як частина супутникової мережі, за умови

нестворення завад фіксованій супутниковій службі та іншим

радіослужбам

застосовуються пункт 3 і додаток 3 рішення ЄКК ECC/DEC/(13)01, та положення пункту 10 Технічного регламенту радіообладнання,

затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 355

3

Базова станція

aircraft BTS/NCU

системи GSM

(airborne GSM systems)

Цифровий

стільниковий

радіозв’язок

GSM-1800/

ETSI EN 302 480

1805-1880 МГц/ 1710-1785 МГц

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена

робота базової станції на борту повітряного судна дозволяється

на висоті понад 3000 м.

Максимальна ЕІВП ззовні корпусу повітряного судна визначена

у додатку до рішення ЄКК ECC/DEC/(06)07. Базова станція aircraft BTS/NCU системи GSM повинна обмежувати потужність передачі

абонентського

обладнання системи цифрового

стільникового

радіозв’язку GSM, що працюють

в діапазоні 1800 МГц, до номінального значення 0 дБм/200 кГц на всіх етапах зв’язку, включаючи початкову авторизацію

для встановлення на борту повітряного судна. Використовується оператором

телекомунікацій країни місця реєстрації

повітряного судна

для надання послуг зв’язку на борту повітряного судна (послуги MCA) в рухомій радіослужбі, розподіленої

на вторинній основі

технічні та експлуатаційні вимоги до повітряної мобільної системи

зв’язку визначено

у додатку до рішення ЄКК ECC/DEC/(06)07

4

Базова станція aircraft Node B/NCU системи LTE (airborne LTE systems)

Міжнародний

рухомий

(мобільний)

зв’язок IMT/

ETSI EN 302 480

1805-1880 МГц/ 1710-1785 МГц

ненаправлена інтегрована/конструктивна антена

робота базової станції на борту повітряного судна дозволяється

на висоті понад 3000 м.

Максимальна ЕІВП ззовні корпусу повітряного

судна визначена

у додатку до рішення ЄКК ECC/DEC/(06)07. Базова станція aircraft Node B/NCU системи LTE повинна обмежувати потужність передачі

абонентського

обладнання системи цифрового

стільникового

радіозв’язку LTE,

що працюють

в діапазоні 1800 МГц, до номінального значення 5 дБм/5 МГц на всіх етапах зв’язку, включаючи початкову авторизацію

для встановлення

всередині корпусу повітряного судна. Використовується

оператором

телекомунікацій країни місця реєстрації

повітряного судна

для надання послуг зв’язку на борту

повітряного судна (послуги MCA)

в рухомій радіослужбі, розподіленої

на вторинній основі

технічні та експлуатаційні вимоги до повітряної мобільної системи

зв’язку визначено

у додатку до рішення ЄКК ECC/DEC/(06)07

5

Базова станція vessel-BS системи LTE (LTE systems onboard vessels)

Міжнародний

рухомий

(мобільний)

зв’язок IMT/ETSI EN 302 480

1805-1880 МГц/ 1710-1785 МГц

ненаправлена інтегрована/конструктивна

антена

робота базової станції дозволяється у межах територіального моря, за виключенням

внутрішніх вод, акваторій морських портів України. Максимальна ЕІВП ззовні корпусу повітряного судна визначена

у додатках 1-3

до рішення ЄКК ECC/DEC/(08)08

для встановлення на борту морського судна. Використовується оператором

телекомунікацій

країни місця реєстрації морського судна для надання послуг зв’язку на борту

морського судна

(послуги MCV)

в рухомій радіослужбі, розподіленої

на вторинній основі

технічні та експлуатаційні вимоги до повітряної

мобільної системи зв’язку визначено

у додатках 1-3

до рішення ЄКК ECC/DEC/(08)08

6

Точка безпроводового

доступу (Wi-Fi)

для встановлення на борту повітряних суден, діапазон 2,4 ГГц

Широкосмуговий

радіодоступ/

ETSI EN 300 328

2400-2483,5 МГц

100 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення

до 6 дБі

ЕІВП до 100 мВт

робота точки

безпроводового доступу на борту повітряного судна дозволяється на висоті понад 3000 м

для встановлення на борту повітряного судна

7

Точка безпроводового доступу (Wi-Fi)

для встановлення на борту повітряних суден, діапазон 5,2 ГГц

Широкосмуговий радіодоступ/

ETSI EN 301 893

5150-5250 МГц

100 мВт

ненаправлена інтегрована/конструктивна антена

з коефіцієнтом підсилення

до 9 дБі

ЕІВП до 100 мВт

робота точки

безпроводового доступу на борту повітряного судна дозволяється на висоті понад 3000 м

для встановлення на борту повітряного судна

8

Точка безпроводового доступу (Wi-Fi)

для встановлення на борту повітряних суден, діапазон 5,3 ГГц)

Широкосмуговий радіодоступ/

ETSI EN 301 893

5250-5350 МГц

100 мВт

ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена

з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі

ЕІВП до 100 мВт

робота точки

безпроводового доступу на борту повітряного судна дозволяється на висоті понад 3000 м

для встановлення на борту повітряного судна

Розділ 13. Спеціалізовані пристрої технологічних користувачів

1

Спеціалізовані пристрої короткого радіусу дії технологічних

користувачів

Спеціалізовані

пристрої

технологічних

користувачів/ETSI EN 305 550

61-61,5 ГГц

10 мВт для РЕЗ, які передбачається застосовувати

всередині

приміщень

ЕІВП до 100 мВт

2

Спеціалізовані пристрої короткого радіусу дії технологічних

користувачів

Спеціалізовані

пристрої технологічних користувачів/ETSI EN 305 550

122-122,25 ГГц

ЕІВП до 10 дБм у смузі радіочастот 250 МГц

та мінус 48 дБм/МГц при горизонтальному куті нахилу діаграми спрямованості антени вище 30°

3

Спеціалізовані пристрої короткого радіусу дії технологічних

користувачів

Спеціалізовані

пристрої технологічних користувачів/ETSI EN 305 550

122,25-123 ГГц

ЕІВП до 100 мВт

4

Спеціалізовані пристрої короткого радіусу дії технологічних

користувачів

Спеціалізовані

пристрої технологічних користувачів/ETSI EN 305 550

244-246 ГГц

ЕІВП до 100 мВт

».

Директор Департаменту

ліцензування

І. Чернявська


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 18.12.2020 — 2020 р., № 99, стор. 144, стаття 3236, код акта 102086/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

НКРЗІ:

 1. РІШЕННЯ від 23.02.2021 № 70 "Про внесення змін до Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку". НКРЗІ. 2021 рікк
 2. щодо заповнення форми звітності № 1-Т «Сфера телекомунікацій». НКРЗІ. 2021 рікк
 3. РІШЕННЯ від 23.02.2021 № 69 "Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283»". НКРЗІ. 2021 рікк
 4. РІШЕННЯ від 23.03.2021 № 107 "Про затвердження Змін до деяких рішень НКРЗІ з питань надання послуг із перенесення абонентських номерів". НКРЗІ. 2021 рікк
 5. РІШЕННЯ від 30.03.2021 № 126 "Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 26 листопада 2019 року № 564". НКРЗІ. 2021 рікк
 6. РІШЕННЯ від 30.03.2021 № 125 "Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою". НКРЗІ. 2021 рікк
 7. РІШЕННЯ від 06.04.2021 № 139 "Про затвердження Форми надання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, інформації про видані ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України щодо кожного платника рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, який обчислює суму рентної плати відповідно до позиції 11 пункту 254.4 статті 254 Податкового кодексу України". НКРЗІ. 2021 рікк
 8. вимірювань параметрів телекомунікаційних мереж. НКРЗІ. 2021 рікк
 9. вимірювань параметрів якості послуг передачі даних та доступу до Інтернету. НКРЗІ. 2021 рікк
 10. вимірювань параметрів якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку. НКРЗІ. 2021 рікк
 11. вимірювань параметрів якості послуг фіксованого телефонного зв’язку. НКРЗІ. 2021 рікк
 12. РІШЕННЯ від 02.03.2021 № 80 "Про внесення змін до Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій". НКРЗІ. 2021 рікк
 13. РІШЕННЯ від 20.07.2021 № 270 "Про внесення змін до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2021 рікк
 14. РІШЕННЯ від 10.08.2021 № 299 "Про затвердження Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 03 вересня 2019 року № 403". НКРЗІ. 2021 рікк
 15. РІШЕННЯ від 03.09.2021 № 319 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 10 серпня 2021 року № 296". НКРЗІ. 2021 рікк
 16. РІШЕННЯ від 10.08.2021 № 296 "Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг". НКРЗІ. 2021 рікк
 17. РІШЕННЯ від 17.08.2021 № 302 "Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот»". НКРЗІ. 2021 рікк
 18. РІШЕННЯ від 07.09.2021 № 327 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 17 серпня 2021 року № 302". НКРЗІ. 2021 рікк
 19. РІШЕННЯ від 14.09.2021 № 336 "Про внесення змін до Правил надання виробником радіообладнання інформації для споживачів (користувачів) щодо наявності вимог отримання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв та інших параметрів використання радіочастотного ресурсу України". НКРЗІ. 2021 рікк
 20. РІШЕННЯ від 02.11.2021 № 413 "Про затвердження Граничних тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 10 серпня 2021 року № 299". НКРЗІ. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -