<<
>>

Директива Ради 92/79/ЄЕС "Про наближення ставок податків на сигарети" від 19 жовтня 1992 року "Змінено 392L0081 (OJ L 211, 11.08.99, p. 47)"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

           Директива Ради 92/79/ЄЕС 

"Про наближення ставок податків на сигарети"

від 19 жовтня 1992 року

Змінено 392L0081 (OJ L 211, 11.08.99, p. 47)

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ, Враховуючи Угоду про заснування Європейського Економічного

Співтовариства ( 994_017 ) та, зокрема, статтю 99 цієї Угоди; Враховуючи пропозицію від Комісії (1); Враховуючи висновок Європейського Парламенту (2); Враховуючи висновок Комітету з Економічних та Соціальних

питань (3); _______________

(1) OJ No C 12, 18.1.1990, p.

4.

(2) OJ No C 94, 13.4.1992, p. 35.

(3) OJ No C 225, 10.9.1990, p. 56.

Оскільки Директива 72/464/ЄЕС (4) встановлює основні

положення про акцизні збори на тютюнові вироби та спеціальні

положення про структуру акцизних зборів, які застосовуються до

сигарет; Оскільки Директива 79/32/ЄЕС (5) встановлює визначення різних

груп тютюнових виробів; _______________

(4) OJ No L 303, 31.12.1972, p. 1. Останні поправки, внесені

Директивою 92/78/ЄЕС (див. стор. 5 цього офіційного журналу).

16.1.1979, p. 8. (5) OJ N C 10, 16.01.1979, p. 8.

Оскільки для завершення створення внутрішнього ринку без

кордонів до 1 січня 1993 року необхідно встановити єдиний мінімум

акцизного збору на сигарети; Оскільки Королівству Іспанія для досягнення того єдиного

мінімуму акцизного збору на сигарети необхідний перехідний період

тривалістю два роки; Оскільки Республіці Португалія необхідно надати можливість

зниженої ставки на сигарети, що виробляються малими підприємствами

та споживаються у найвіддаленіших районах Азорських островів та

острова Мадейра, Оскільки необхідно запровадити таку процедуру, стосовно

верхньої межі та структури акцизного збору з сигарет, яка надавала

б можливість вносити кожні два роки поправки, необхідні для

врахування належного функціонування внутрішнього ринку та

розширення цілей Угоди, ПРИЙНЯЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

Стаття 1

1. Не пізніше 1 січня 1993 року держави-члени застосовують до

сигарет мінімальні ставки податків на споживання сигарет згідно з

правилами, що передбачаються цією Директивою. 2. Пункт 1 застосовується до податків, які, згідно з

Директивою 72/464/ЄЕС, нараховуються на сигарети і які складаються

із (a) специфічного акцизного збору з одиниці товару; (b) пропорційного акцизного збору, який розраховується на

основі максимальної ціни роздрібного продажу; (c) ПДВ, пропорційного ціні роздрібного продажу.

Стаття 2

Не пізніше 1 січня 1993 року кожна держава-член застосовує

загальний мінімум акцизного збору (специфічний акцизний збір плюс

податок з заявленої вартості, виключаючи ПДВ), верхня межа якого

встановлюється як 57% від роздрібної ціни (включаючи усі податки)

на сигарети цінової категорії, яка користується найбільшим

попитом. Загальний мінімум акцизного збору на сигарети визначається на

основі сигарет цінової категорії, яка користується найбільшим

попитом, відповідно на дату, встановлену за станом на 1 січня

кожного року, починаючи з 1 січня 1993 року.

Стаття 3

1. Королівству Іспанія надається перехідний період тривалістю

два роки, починаючи з 1 січня 1993 року, для досягнення загального

мінімуму акцизного збору, встановленого Статтею 2. 2. Республіці Португалія дозволяється застосовувати меншу

ставку збору, знижену до 50% у порівнянні з тією, що

встановлюється Статтею 2, до сигарет, які споживаються у

найвіддаленіших районах Азорських островів та острова Мадейра і

виробляються малими підприємствами, у кожного з яких річний обсяг

виробництва не перевищує 500 тон.

Стаття 4

Кожні два роки, перший раз - не пізніше 31 грудня 1994 року,

Рада, на основі звіту Комісії та, якщо це доцільно, пропозиції від

Комісії, переглядає загальний мінімум акцизного збору,

встановленого Статтею 2, положення Статті 3 (2) та структуру

акцизного збору, викладену у Статті 10 (b) Директиви 72/464/ЄЕС,

та, діючи одностайно, після консультацій з Європейським

Парламентом, вживає необхідних заходів. Звіт Комісії та перегляд

питання Радою мають проводитися з урахуванням належного

функціонування внутрішнього ринку та розширення цілей Угоди.

Стаття 5

1. Держави-члени вводять в дію закони, регламенти та

адміністративні положення, необхідні для виконання цієї Директиви,

не пізніше 31 грудня 1992 року. Вони також повинні повідомити про

це Комісію. Якщо держави-члени приймають ці документи, вони

повинні містити посиланням на цю Директиву або вони мають

супроводжуватися таким посиланням у випадку їх офіційної

публікації. Формулювання такого посилання визначають

держави-члени. 2. Держави-члени передають до Комісії тексти основних

положень національних законодавчих актів, які вони приймають у

сфері, що охоплюється цією Директивою.

Стаття 6

Ця Директива адресується державам-членам.

Здійснено у м. Люксембурзі 19 жовтня 1992 року.

Від імені Ради

Президент Дж. Коуп

Офіційний журнал N L 316, 31/10/1992, p. 0008-0009. Спеціальне фінське видання...: Глава 9, том 2, стор. 87. Спеціальне шведське видання...: Глава 9, том 2, стор. 87.

Переклад здійснено Центром порівняльного права при

Міністерстві юстиції України.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>
Спеціальне фінське видання...: Глава 9, том 2, стор. 87.

Європейське економічне співтовариство (ЄЕС):

 1. Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами (1), (2) "_______________ (1) Конвенція укладена між Європейським економічним співтовариством та Республікою Австрія, Республікою Фінляндія, Республікою Ісландія, Королівством Норвегія, Королівством Швеція й Швейцарською Конфедерацією про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Офіційний вісник L 134/87, 22.05.1987, с. 2-77."(2) Консолідований текст станом на 25.06.2003. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 2003 рікк
 2. Директива Ради (93/22/ЄЕС) "Про інвестиційні послуги у сфері цінних паперів" від 10 травня 1993 року " ( Щодо припинення дії Директиви додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 )"Рада Європейських Співтовариств,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 3. Директива Ради 93/76/ЄЕС спрямована на обмеження викидів вуглекислого газу "шляхом підвищення ефективності використання енергії (SAVE) від 13 вересня 1993 року"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 4. Директива 93/6/ЄЕС Ради Європейського Співтовариства "Про адекватність капіталу інвестиційних фірм і кредитних установ"" 15 березня 1993 року" { Щодо змін додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 та Директиву 2006/48/ЄС ( 994_862 ) від 14.06.2006 }. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 5. Директива Ради 93/83/ЄЕС "Про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав при застосуванні їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції" від 27 вересня 1993 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА,"Враховуючи Угоду, укладену Європейським Економічним Співтовариством ( 994_017 ) та, зокрема, на її Статті 57(2) та 66,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 6. Директива Ради 92/96/ЄЕС "Щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, які стосуються прямого страхування життя та про внесення змін до директив 79/267/ЄЕС і 90/267/ЄЕС (третя директива, яка стосується страхування життя)" від 10 листопада 1992 року "Зі змінами внесеними:"Директивою Європейського Парламенту та Ради 95/26/ЄС від 29 червня 1995 року, що вносить зміни до Директив 77/780/ЄЕС ( 994_297 ) та 89/646/ЄЕС ( 994_353 ) у сфері діяльності кредитних установ, Директив 73/239/ЄЕС ( 994_281 ) та 92/49/ЄЕС ( 994_290 ) у сфері страхування, іншого, ніж страхування життя, Директив 79/267/ЄЕС ( 994_286 ) та 92/96/ЄЕС у сфері страхування життя, Директиви 93/22/ЄЕС ( 994_187 ) у сфері діяльності інвестиційних фірм та Директиви 85/611/ЄЕС ( 994_293 ) у сфері інститутів спільного інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (Ucits), з метою посилення пруденційного нагляду;. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 7. Директива Ради 92/84/ЄЕС "Про наближення акцизних зборів на спирт та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства і, зокрема, Статтю 99 Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 8. Директива Ради 92/83/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на алкоголь та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Враховуючи Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) та, зокрема, статтю 99 Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 9. Директива Ради 92/82/ЄЕС "Про апроксимацію ставок акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року "Зміни:"Змінено документом 394 L 0074 (OJ L 365 31.12.1994 p. 46). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 10. Директива Ради 92/81/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року "Поправки:"Доповнено документом 392L0108 (OJ L 390 31.12.92 p. 124). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 11. Директива Ради 92/80/ЄЕС "Про наближення податків на тютюнові вироби, інші, ніж сигарети" від 19 жовтня 1992 року "Поправки:"Внесено документом 399 L 0081 (OJ L 211, 11.08.1999, p. 47). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 12. Рекомендація Ради 92/441/ЄЕС про загальні критерії стосовно достатніх ресурсів та соціальної допомоги в системах соціального захисту від 24 червня 1992 року. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 13. Протокол про статтю 141 Договору про заснування Європейської Спільноти " 7 лютого 1992 року"( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 14. Протокол про Статут Європейського валютного інституту " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 15. Протокол про процедуру щодо надмірного дефіциту " ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року )"{ Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу з протоколами та деклараціями станом на 30.03.2010 див. в ( 994_b06) }. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 16. Протокол про критерії конвергенції згідно зі статтею 121 Договору про заснування Європейської Спільноти " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 17. Протокол про Данію " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 18. Протокол про Португалію " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 19. Директива Ради 92/3/Євратом "Про нагляд та контроль за перевезеннями радіоактивних відходів між державами-членами до Співтовариства та із нього" від 3 лютого 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Враховуючи положення Угоди про створення Європейського Співтовариства з атомної енергії ( 994_027 ) та, зокрема, її Статей 31 і 32,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 20. Директива Ради 92/100/ЄЕС "Щодо права на прокат та права на отримання рентної плати та деяких прав, пов'язаних з авторським правом в галузі інтелектуальної власності" від 19 листопада 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) і, зокрема, статті 57 (2), 66 та 100a цього Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк