Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

МЕМОРАНДУМ від домовилися про таке: "про взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Ізраїльським патентним відомством Міністерства юстиції Держави Ізраїль". Мінекономрозвитку України. 2019

Документ актуальний на 11.10.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МЕМОРАНДУМ

про взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Ізраїльським патентним відомством Міністерства юстиції Держави Ізраїль

Дата вчинення:

19.08.2019

Дата набрання чинності для України:

19.08.2019

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Ізраїльське патентне відомство Міністерства юстиції Держави Ізраїль (що надалі іменуються "Сторони"),

визнаючи важливість правової охорони промислової власності,

бажаючи розвивати тісніші відносини між Сторонами,

прагнучи вдосконалювати співробітництво для періодичного обміну найкращими практиками,

домовилися про таке:

1. Мета

Метою цього Меморандуму є створення механізмів сприяння співробітництву в сфері промислової власності на основі взаємної вигоди, поваги та розуміння.

2. Сфера дії

Цей Меморандум може включати напрямки співробітництва у наступних сферах промислової власності:

a) обмін інформацією про законодавство з патентів, промислових зразків, торговельних марок, зазначень походження та географічних зазначень у відповідній державі та законодавчі зміни;

b) обмін інформацією та досвідом щодо процедури надання правової охорони об’єктам права промислової власності, зокрема, в сфері патентного пошуку і практики проведення експертизи;

c) обмін інформацією, зокрема, вісниками та бюлетенями з патентів, зразків, торговельних марок та зазначень походження;

d) обмін інформацією щодо міжнародних стандартів в діяльності відомств інтелектуальної власності та, особливо, стосовно принципів проведення патентної експертизи та новітніх технологій;

e) обмін досвідом в управлінні процесом експертизи та організації автоматизованого пошуку;

f) обмін досвідом і знаннями щодо підвищення рівня громадської обізнаності в даній сфері;

g) навчання персоналу та підвищення кваліфікації шляхом стажування та практичних тренінгів;

h) проведення спільних конференцій, семінарів і форумів з метою підвищення рівня інформованості зацікавлених кіл;

i) діяльність в сфері інформаційних послуг;

j) сприяння малим і середнім підприємствам в сфері охорони промислової власності;

k) спільне видання матеріалів з інформацією про дослідження і результати;

l) інші види співробітництва, узгоджені Сторонами.

Будь-яка діяльність, що проводиться відповідно до цього Меморандуму, проводиться згідно з відповідними законами, правилами та процедурами держав Сторін.

Відповідно до чинного внутрішнього законодавства кожна Сторона не передаватиме без письмового згоди іншої Сторони будь-яку конфіденційну інформацію, визначену як таку, отриману від іншої Сторони, третій стороні.

3.

Фінансові умови

З усіх питань, що стосуються цього Меморандуму, кожна Сторона несе власні витрати. Всі заходи, що здійснюються відповідно до цього Меморандуму, залежать від наявності коштів та інших ресурсів.

4. Перегляд Меморандуму

Сторони регулярно відстежують ефективність положень Меморандуму.

Зміни та доповнення до цього Меморандуму можуть бути внесені у письмовій формі шляхом укладення окремих протоколів, що складатимуть невід’ємну частину цього Меморандуму.

Будь-які спори, які можуть виникнути між Сторонами щодо застосування цього Меморандуму, вирішуються за взаємною домовленістю шляхом переговорів та консультацій між Сторонами.

5. Строк дії

Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання.

Меморандум укладається на 5 років і буде автоматично продовжений на наступні 5-річні періоди, якщо жодна зі Сторін не повідомить іншу Сторону у письмовій формі про завершення дії цього Меморандуму за 3 місяці до завершення п’ятирічного періоду.

Таке завершення не впливає на поточні заходи, здійснення яких розпочалось до завершення дії, якщо інше не домовлено Сторонами.

Ніщо в цьому Меморандумі не розглядається як зобов’язання будь-якої сторони вносити зміни до своїх законів та правил або приєднуватися до будь-яких міжнародних угод.

Якщо немає іншої домовленості, англійська мова використовується як мова листування та спілкування.

Учинено в м. Київ 19 серпня 2019 року, що відповідає 18 (день) Ава (місяць) 5779 (рік) за єврейським календарем, у двох примірниках, кожний українською, на івриті та англійською мовами, всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цього Меморандуму переважну силу має текст англійською мовою.

ЗА МІНІСТЕРСТВО

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЗА ІЗРАЇЛЬСЬКЕ ПАТЕНТНЕ

ВІДОМСТВО МІНІСТЕРСТВА

ЮСТИЦІЇ ДЕРЖАВИ ІЗРАЇЛЬ

(підпис)

(підпис)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 24.09.2019 — 2019 р., № 73, стор. 115, стаття 2576, код акта 96021/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінекономрозвитку України:

 1. НАКАЗ від 27.02.2019 № 329 "Про затвердження форми заяви на одержання висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком, та Інструкції щодо її заповнення, форми висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 29.01.2019 № 96 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності, та форми припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 23.01.2019 № 68 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення заяви про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 04.02.2019 № 149/44 "Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між електронною системою закупівель, єдиним веб-порталом використання публічних коштів та інформаційною системою Державної казначейської служби України". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 22.02.2019 № 302 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства статистики України". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 13.02.2019 № 217 "Про затвердження Інструкції з оформлення державними інспекторами з питань інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України матеріалів про адміністративні правопорушення". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 11.03.2019 № 380 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного агентства України з інвестицій та розвитку від 23 листопада 2010 року № 122". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 06.03.2019 № 358 "Про затвердження Технічного регламенту маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу споживачу". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 19.02.2019 № 263 "Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 21.03.2019 № 463 "Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22 березня 2016 року № 490". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 24.05.2019 № 898 "Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 03.05.2019 № 770 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 жовтня 2010 року № 487". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 17.04.2019 № 647 "Про затвердження форми звіту телерадіоорганізацій". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 13.05.2019 № 825/453/1455/5 "Про затвердження Змін до Порядку передачі нерухомого майна у власність творчим спілкам". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 07.05.2019 № 790 "Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 16.04.2019 № 642 "Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 19.04.2019 № 667 "Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду і державного контролю продукції". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 13.05.2019 № 823/191/153 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства статистики України від 18 квітня 1996 року № 49/76/117". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 03.04.2019 № 552 "Про затвердження Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 15.05.2019 № 851 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами здійснення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов’язків, установлених Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та відповідними технічними регламентами". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -