Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

МЕМОРАНДУМ від домовилися про таке: "про взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством юстиції Латвійської Республіки". Мінекономрозвитку України. 2019

Документ актуальний на 11.10.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МЕМОРАНДУМ

про взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством юстиції Латвійської Республіки

Дата вчинення:

21.06.2019

Дата набрання чинності для України:

21.06.2019

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Міністерство юстиції Латвійської Республіки, далі - Сторони,

бажаючи сприяти розвитку економічного та науково-технічного співробітництва між Україною і Латвійською Республікою,

надаючи важливого значення правовій охороні промислової власності, результатів науково-технічної та економічної діяльності між державами Сторін,

бажаючи розвивати відносини між Сторонами з огляду на необхідність посилення розвитку держав обох Сторін для створення сприятливих умов для охорони та захисту прав промислової власності,

максимально захищаючи інтереси користувачів промислової власності,

бажаючи вдосконалювати та розширювати співробітництво з метою зміцнення сфери промислової власності в державах Сторін,

домовилися про таке:

Стаття 1

Мета

Метою цього Меморандуму є створення механізмів співробітництва для сприяння здійсненню заходів щодо охорони прав промислової власності з огляду на посилення розвитку держав обох Сторін відповідно до міжнародних угод, учасниками яких є держави обох Сторін.

Стаття 2

Сфера дії

Цей Меморандум включає наступні напрямки співробітництва у сфері охорони прав промислової власності, які здійснюються в межах своєї компетенції Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Патентним відомством Латвійської Республіки від імені Міністерства юстиції Латвійської Республіки:

a) обмін інформацією про законодавство у сфері промислової власності, його практичне застосування, тенденції його розвитку та зміни законодавства в цій сфері;

b) обмін інформацією і досвідом щодо процедури надання правової охорони об’єктам права промислової власності, зокрема, в сфері патентного пошуку і практики проведення експертизи;

c) обмін документами та публікаціями в сфері охорони промислової власності;

d) обмін досвідом в управлінні процесом експертизи та організації автоматизованого пошуку;

e) підготовка кадрів і підвищення кваліфікації фахівців шляхом проведення стажувань та навчальних практик;

f) обмін досвідом і знаннями щодо підвищення рівня громадської обізнаності в сфері промислової власності;

g) проведення спільних конференцій, семінарів і форумів;

h) діяльність в сфері інформаційних послуг;

i) сприяння винахідницькій та інноваційній діяльності;

j) спільне видання матеріалів з даними досліджень та результатами;

k) інші види співробітництва, узгоджені Сторонами.

Конкретні заходи відповідно до напрямів співробітництва і їх реалізація будуть передбачені у відповідних протоколах, робочих програмах або планах дій.

Сторони зможуть вільно розпоряджатися всією інформацією, наданою в рамках цього Меморандуму, за винятком тих випадків, коли Стороною, яка надала цю інформацію, були встановлені обмеження або особливі умови її використання або поширення.

У будь-якому випадку ця інформація не може бути передана третій стороні без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

Здійснення всіх видів співробітництва, передбачених цим Меморандумом, і використання робочих мов буде офіційно закріплено у відповідних робочих програмах, які будуть спільно розроблятися Сторонами і стануть частиною цього Меморандуму.

Стаття 3

Фінансові умови

Фінансування, необхідне для здійснення співробітництва, буде визначено кожною із Сторін відповідно до їх можливостей та взаємного інтересу за узгодженими ними конкретними планами співробітництва.

Стаття 4

Перегляд цього Меморандуму

Сторони регулярно відстежують ефективність виконання положень Меморандуму.

Зміни та доповнення до цього Меморандуму можуть бути внесені у письмовій формі шляхом укладення окремих протоколів, що складатимуть невід’ємну частину цього Меморандуму.

Стаття 5

Строк дії

Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання.

Меморандум укладається на 5 років і буде автоматично продовжений на наступні 5-річні періоди, якщо жодна зі Сторін не повідомить у письмовій формі про завершення дії цього Меморандуму за 3 місяці до завершення п’ятирічного періоду.

Якщо немає іншої домовленості, англійська мова використовується як мова листування та спілкування.

Учинено в м. Київ 21 червня 2019 року у двох примірниках, кожний українською, латвійською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення будь-яких розбіжностей при тлумаченні положень цього Меморандуму, переважну силу має текст англійською мовою.

ЗА МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО

РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЗА МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ

ЛАТВІЙСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

Степан КУБІВ

Яніс БОРДАНС

(підпис)

(підпис)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 24.09.2019 — 2019 р., № 73, стор. 113, стаття 2575, код акта 96018/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Мінекономрозвитку України:

 1. НАКАЗ від 27.02.2019 № 329 "Про затвердження форми заяви на одержання висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком, та Інструкції щодо її заповнення, форми висновку щодо продовження граничних строків розрахунків за окремими операціями з експорту та імпорту товарів, установлених Національним банком". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 2. НАКАЗ від 29.01.2019 № 96 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності, та форми припису щодо усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 3. НАКАЗ від 23.01.2019 № 68 "Про затвердження Інструкції щодо заповнення заяви про отримання повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 4. НАКАЗ від 04.02.2019 № 149/44 "Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії між електронною системою закупівель, єдиним веб-порталом використання публічних коштів та інформаційною системою Державної казначейської служби України". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 5. НАКАЗ від 22.02.2019 № 302 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства статистики України". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 6. НАКАЗ від 13.02.2019 № 217 "Про затвердження Інструкції з оформлення державними інспекторами з питань інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України матеріалів про адміністративні правопорушення". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 7. НАКАЗ від 11.03.2019 № 380 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного агентства України з інвестицій та розвитку від 23 листопада 2010 року № 122". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 8. НАКАЗ від 06.03.2019 № 358 "Про затвердження Технічного регламенту маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу споживачу". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 9. НАКАЗ від 19.02.2019 № 263 "Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі України". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 21.03.2019 № 463 "Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22 березня 2016 року № 490". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 24.05.2019 № 898 "Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 03.05.2019 № 770 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 жовтня 2010 року № 487". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 17.04.2019 № 647 "Про затвердження форми звіту телерадіоорганізацій". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 13.05.2019 № 825/453/1455/5 "Про затвердження Змін до Порядку передачі нерухомого майна у власність творчим спілкам". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 07.05.2019 № 790 "Про внесення змін до Порядку визначення предмета закупівлі". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 16.04.2019 № 642 "Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 19.04.2019 № 667 "Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду і державного контролю продукції". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 13.05.2019 № 823/191/153 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства статистики України від 18 квітня 1996 року № 49/76/117". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 03.04.2019 № 552 "Про затвердження Порядку проведення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
 20. НАКАЗ від 15.05.2019 № 851 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами здійснення планової (позапланової) перевірки призначеного органу з оцінки відповідності чи визнаної незалежної організації щодо відповідності вимогам до призначених органів з оцінки відповідності чи визнаних незалежних організацій і виконання ними своїх обов’язків, установлених Законом України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та відповідними технічними регламентами". Мінекономрозвитку України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -