<<
>>

Протокол про деякі положення щодо Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

               Протокол 

про деякі положення щодо Сполученого

Королівства Великої Британії та Північної

Ірландії

7 лютого 1992 року

( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року )

{ Консолідовані версії Договору про Європейський Союз

та Договору про функціонування Європейського Союзу

з протоколами та деклараціями станом на 30.03.2010

див. в ( 994_b06) }

ВИСОКІ ДОГОВІРНІ СТОРОНИ,

ВИЗНАЮЧИ, що Сполучене Королівство не має обов'язку чи

зобов'язання переходити до третього етапу економічного та

валютного союзу без окремого рішення з цього питання його уряду та

парламенту,

З ОГЛЯДУ НА практику уряду Сполученого Королівства покривати

свої позикові потреби продажем боргових зобов'язань приватному

секторові,

ПОГОДИЛИСЯ, що до Договору про заснування Європейської

Спільноти ( 994_017 ) належить додати такі положення:

1. Сполученому Королівству належить сповістити Раду про те,

чи має воно намір перейти до третього етапу, перед тим, як Рада

проведе оцінювання згідно з частиною другою статті 121 цього

Договору.

Сполучене Королівство не зобов'язане переходити до третього

етапу, хіба що воно сповістить Раду про намір зробити це.

Якщо не встановлено дати початку третього етапу згідно з

частиною третьою статті 121 цього Договору, Сполучене Королівство

може сповістити про свій намір перейти до третього етапу до 1

січня 1998 року.

2. Частини від третьої до дев'ятої належить застосовувати,

якщо Сполучене Королівство повідомить Раду про те, що воно не має

наміру переходити до третього етапу.

3. Сполучене Королівство не належить зараховувати до

більшості держав-членів, що виконують потрібні умови, зазначені у

другому абзаці частини другої та першому абзаці частини третьої

статті 121 цього Договору.

4. Сполучене Королівство зберігає свої повноваження у сфері

грошово-кредитної політики згідно з національним правом.

5. До Сполученого Королівства не належить застосовувати

частину другу статті 4, частини першу, дев'яту та одинадцяту

статті 104, частини від першої до п'ятої статті 105, статті 106,

108, 109, 110, 111, частину першу та абзац (b) частини другої

статті 112 та частини четверту та п'яту статті 123 цього Договору.

У цих положеннях посилання на Спільноту чи держави-члени не

стосуються Сполученого Королівства, а посилання на національні

центральні банки не стосуються Банку Англії.

6. Сполученого Королівства далі стосуються частина четверта

статті 116 і статті 119 та 120 цього Договору. Частину четверту

статті 114 та статтю 124 цього Договору належить застосовувати до

Сполученого Королівства таким чином, ніби щодо нього є чинним

відступ.

7. Право голосу Сполученого Королівства належить зупинити

щодо актів Ради, зазначених у статтях, що їх перелічено у частині

п'ятій цього Протоколу. З цією метою зважені голоси Сполученого

Королівства належить вилучити з будь-якого підрахунку

кваліфікованої більшості на підставі частини п'ятої статті 122

цього Договору.

Сполучене Королівство також не має права брати участь у

призначенні Голови, заступника Голови та інших членів Правління

ЄЦБ на підставі абзацу (b) частини другої статті 112 та частини

першої статті 123 цього Договору.

8. Статті 3, 4, 6, 7, пункт 9.2 статті 9, пункти 10.1 та 10.3

статті 10, пункт 11.2 статті 11, пункт 12.1 статті 12, статті 14

та 16, від 18 до 20, 22, 23, 26, 27, від 30 до 34, 50 та 52

Протоколу про Статут Європейської системи центральних банків та

Європейського центрального банку ( 994_681 ) (далі - Статут) не

належить застосовувати до Сполученого Королівства.

У цих статтях посилання на Спільноту чи держави-члени не

стосуються Сполученого Королівства, а посилання на національні

центральні банки чи учасників не стосуються Банку Англії.

Посилання на "підписний капітал ЄЦБ" у пункті 10.3 статті 10

та пункті 30.2 статті 30 Статуту ( 994_681 ) не стосуються

капіталу, що на нього підписався Банк Англії.

9. Частину третю статті 123 цього Договору та статті від 44

до 48 Статуту належить застосовувати без огляду на те, чи є хоч

одна держава-член, щодо якої чинний відступ, з урахуванням таких

змін:

(a) Посиланням у статті 44 на завдання ЄЦБ та ЄВІ належить

містити також завдання, які треба виконати на третьому етапі

внаслідок будь-якого рішення Сполученого Королівства не переходити

до цього етапу.

(b) Окрім завдань, зазначених у статті 47, ЄЦБ належить також

давати поради щодо і робити власний внесок у готування будь-якого

рішення Ради, пов'язаного зі Сполученим Королівством, згідно з

абзацами (a) та (c) пункту 10 [цього Протоколу].

(c) Банку Англії належить оплатити свою підписку на капітал

ЄЦБ як внесок до операційних коштів ЄЦБ на такій самій підставі,

що й іншим національним центральним банкам держав, щодо яких

чинний відступ.

10. Якщо Сполучене Королівство не переходитиме до третього

етапу, воно може змінити своє сповіщення будь-коли після початку

цього етапу. У такому разі:

(a) Сполучене Королівство має право перейти до третього етапу

лише якщо воно задовольняє всі потрібні умови. Раді, діючи на

запит Сполученого Королівства та за умов і згідно з процедурою,

закладеною у частині другій статті 122 цього Договору, належить

вирішити, чи виконало воно необхідні умови.

(b) Банку Англії належить оплатити свій підписний капітал,

передати до ЄЦБ валютні резервні активи та сплатити внесок до його

резервів на такій самій підставі, як національним центральним

банкам держав-членів, щодо яких скасовано відступ.

(c) Раді, діючи за умов та згідно з процедурою, закладеною в

частині п'ятій статті 123 цього Договору, належить ухвалити всі

інші рішення, потрібні, щоб уможливити перехід Сполученого

Королівства до третього етапу.

Якщо Сполучене Королівство перейде до третього етапу згідно з

положеннями цього Протоколу, частини від третьої до дев'ятої

втрачають чинність.

11. Попри статтю 101 та частину третю статті 116 цього

Договору, а також пункт 21.1 статті 21 Статуту, уряд Сполученого

Королівства може дотримуватися механізму "Способи та засоби з

Банком Англії", якщо і доти, доки Сполучене Королівство не перейде

до третього етапу.

Конституційні акти Європейського Союзу .Частина I/

Упорядник Г.Друзенко,за загальною редакцією Т.Качки.-К.:

Видавництво " Юстініан", 2005 р.-512с.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Європейське економічне співтовариство (ЄЕС):

 1. Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами (1), (2) "_______________ (1) Конвенція укладена між Європейським економічним співтовариством та Республікою Австрія, Республікою Фінляндія, Республікою Ісландія, Королівством Норвегія, Королівством Швеція й Швейцарською Конфедерацією про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Офіційний вісник L 134/87, 22.05.1987, с. 2-77."(2) Консолідований текст станом на 25.06.2003. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 2003 рікк
 2. Директива Ради (93/22/ЄЕС) "Про інвестиційні послуги у сфері цінних паперів" від 10 травня 1993 року " ( Щодо припинення дії Директиви додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 )"Рада Європейських Співтовариств,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 3. Директива Ради 93/76/ЄЕС спрямована на обмеження викидів вуглекислого газу "шляхом підвищення ефективності використання енергії (SAVE) від 13 вересня 1993 року"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 4. Директива 93/6/ЄЕС Ради Європейського Співтовариства "Про адекватність капіталу інвестиційних фірм і кредитних установ"" 15 березня 1993 року" { Щодо змін додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 та Директиву 2006/48/ЄС ( 994_862 ) від 14.06.2006 }. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 5. Директива Ради 93/83/ЄЕС "Про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав при застосуванні їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції" від 27 вересня 1993 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА,"Враховуючи Угоду, укладену Європейським Економічним Співтовариством ( 994_017 ) та, зокрема, на її Статті 57(2) та 66,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 6. Директива Ради 92/96/ЄЕС "Щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, які стосуються прямого страхування життя та про внесення змін до директив 79/267/ЄЕС і 90/267/ЄЕС (третя директива, яка стосується страхування життя)" від 10 листопада 1992 року "Зі змінами внесеними:"Директивою Європейського Парламенту та Ради 95/26/ЄС від 29 червня 1995 року, що вносить зміни до Директив 77/780/ЄЕС ( 994_297 ) та 89/646/ЄЕС ( 994_353 ) у сфері діяльності кредитних установ, Директив 73/239/ЄЕС ( 994_281 ) та 92/49/ЄЕС ( 994_290 ) у сфері страхування, іншого, ніж страхування життя, Директив 79/267/ЄЕС ( 994_286 ) та 92/96/ЄЕС у сфері страхування життя, Директиви 93/22/ЄЕС ( 994_187 ) у сфері діяльності інвестиційних фірм та Директиви 85/611/ЄЕС ( 994_293 ) у сфері інститутів спільного інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (Ucits), з метою посилення пруденційного нагляду;. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 7. Директива Ради 92/84/ЄЕС "Про наближення акцизних зборів на спирт та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства і, зокрема, Статтю 99 Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 8. Директива Ради 92/83/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на алкоголь та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Враховуючи Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) та, зокрема, статтю 99 Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 9. Директива Ради 92/82/ЄЕС "Про апроксимацію ставок акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року "Зміни:"Змінено документом 394 L 0074 (OJ L 365 31.12.1994 p. 46). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 10. Директива Ради 92/81/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року "Поправки:"Доповнено документом 392L0108 (OJ L 390 31.12.92 p. 124). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 11. Директива Ради 92/80/ЄЕС "Про наближення податків на тютюнові вироби, інші, ніж сигарети" від 19 жовтня 1992 року "Поправки:"Внесено документом 399 L 0081 (OJ L 211, 11.08.1999, p. 47). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 12. Рекомендація Ради 92/441/ЄЕС про загальні критерії стосовно достатніх ресурсів та соціальної допомоги в системах соціального захисту від 24 червня 1992 року. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 13. Протокол про статтю 141 Договору про заснування Європейської Спільноти " 7 лютого 1992 року"( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 14. Протокол про Статут Європейського валютного інституту " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 15. Протокол про процедуру щодо надмірного дефіциту " ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року )"{ Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу з протоколами та деклараціями станом на 30.03.2010 див. в ( 994_b06) }. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 16. Протокол про критерії конвергенції згідно зі статтею 121 Договору про заснування Європейської Спільноти " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 17. Протокол про Данію " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 18. Протокол про Португалію " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 19. Директива Ради 92/3/Євратом "Про нагляд та контроль за перевезеннями радіоактивних відходів між державами-членами до Співтовариства та із нього" від 3 лютого 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Враховуючи положення Угоди про створення Європейського Співтовариства з атомної енергії ( 994_027 ) та, зокрема, її Статей 31 і 32,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 20. Директива Ради 92/100/ЄЕС "Щодо права на прокат та права на отримання рентної плати та деяких прав, пов'язаних з авторським правом в галузі інтелектуальної власності" від 19 листопада 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) і, зокрема, статті 57 (2), 66 та 100a цього Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк