<<
>>

Протокол про економічне та соціальне гуртування " 7 лютого 1992 року"( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

               Протокол 

про економічне та соціальне гуртування

7 лютого 1992 року

( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року )

{ Консолідовані версії Договору про Європейський Союз

та Договору про функціонування Європейського Союзу

з протоколами та деклараціями станом на 30.03.2010

див. в ( 994_b06) }

ВИСОКІ ДОГОВІРНІ СТОРОНИ,

ПАМ'ЯТАЮЧИ, що Союз поставив собі завдання сприяти

економічному й соціальному поступові, поміж іншим, через

зміцнювання економічної та соціальної згуртованості,

ПАМ'ЯТАЮЧИ про те, що стаття 2 Договору про заснування

Європейської Спільноти ( 994_017 ) містить завдання посилювати

економічну й соціальну згуртованість та солідарність між

державами-членами і що посилення економічної та соціальної

згуртованості належить до сфер діяльності Спільноти, перелічених у

статті 3,

ПАМ'ЯТАЮЧИ, що положення Розділу XVII про економічне та

соціальне гуртування Частини третьої загалом становлять правові

підвалини консолідування й розвитку діяльності Спільноти у сфері

економічного та соціального гуртування, зокрема створення нового

фонду,

ПАМ'ЯТАЮЧИ, що положення Розділу XV про транс'європейські

мережі та Розділу XIX про довкілля Частини третьої містять

перспективу створення Фонду гуртування до 31 грудня 1993 року,

ПЕВНІ того, що поступ на шляху до економічного та валютного

союзу сприятиме економічному зростанню всіх держав-членів,

ВРАХОВУЮЧИ, що структурні фонди Спільноти реально подвоїлися

протягом 1987 - 1993 років, що мало наслідком високі трансфери,

зокрема в порівнянні з ВВП менш заможних держав-членів,

ВРАХОВУЮЧИ, що Європейський інвестиційний банк надає великі

кредити, що постійно зростають, на користь бідніших регіонів,

ВРАХОВУЮЧИ прагнення більшої гнучкості у правилах щодо

надходжень зі структурних фондів,

ВРАХОВУЮЧИ прагнення диференціювати рівень участі Спільноти в

програмах і проектах у деяких країнах,

ВРАХОВУЮЧИ пропозицію звертати більше уваги на рівень

відносного добробуту держав-членів у системі власних ресурсів,

ПІДТВЕРДЖУЮТЬ, що сприяння економічному та соціальному

гуртуванню має суттєве значення для всеохопного розвитку та

тривалого успіху Спільноти, і підкреслюють значення, яке має

залучення економічної і соціальної згуртованості до статей 2 і 3

цього Договору ( 994_017 );

ПІДТВЕРДЖУЮТЬ свою певність того, що структурні фонди будуть

і надалі відігравати важливу роль у досягненні цілей Спільноти у

сфері гуртування;

ПІДТВЕРДЖУЮТЬ свою певність того, що Європейському

інвестиційному банкові належить далі вкладати більшість його

ресурсів у сприяння економічному та соціальному гуртуванню, і

проголошують свою готовність відразу, як тільки це стане потрібним

на ці цілі, переглянути потреби в капіталі ЄІБ;

ПІДТВЕРДЖУЮТЬ потребу грунтовно перевірити діяльність та

ефективність структурних фондів за 1992 рік і потребу, з огляду на

це, переглянути розмір фондів з урахуванням цілей Спільноти щодо

економічного та соціального гуртування;

ПОГОДИЛИСЯ, що Фонд гуртування, що його належить створити до

31 грудня 1993 року, здійснюватиме фінансові внески Спільноти в

проекти у сфері довкілля та транс'європейських мереж у

державах-членах, де ВНП на душу населення нижчий за 90% від

середнього показника у Спільноті, та що мають програми, спрямовані

на виконання умов економічної конвергенції, як сформульовано у

статті 104;

ПРОГОЛОШУЮТЬ свій намір дозволити вищий рівень гнучкості у

правилах розподілу фінансування зі структурних фондів на особливі

потреби, не охоплені наявними правилами структурних фондів;

ПРОГОЛОШУЮТЬ свою готовність диференціювати рівень участі

Спільноти в контексті програм і проектів структурних фондів, щоб

уникнути надмірного зростання бюджетних видатків менш заможних

держав-членів;

ВИЗНАЮТЬ потребу регулярно перевіряти поступ на шляху до

досягнення економічної та соціальної згуртованості і стверджують

свою готовність вивчити всі потрібні для цього заходи;

ПРОГОЛОШУЮТЬ свій намір звернути більшу увагу на спроможність

окремих держав-членів сплачувати внески до системи власних

ресурсів і перевірити, як можна виправити регресивні елементи у

наявні системи власних ресурсів щодо менш заможних держав-членів;

ПОГОДИЛИСЯ додати цей Протокол до Договору про заснування

Європейської Спільноти ( 994_017 ).

Конституційні акти Європейського Союзу .Частина I/

Упорядник Г.Друзенко,за загальною редакцією Т.Качки.-К.:

Видавництво " Юстініан", 2005 р.-512с.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Європейське економічне співтовариство (ЄЕС):

 1. Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами (1), (2) "_______________ (1) Конвенція укладена між Європейським економічним співтовариством та Республікою Австрія, Республікою Фінляндія, Республікою Ісландія, Королівством Норвегія, Королівством Швеція й Швейцарською Конфедерацією про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Офіційний вісник L 134/87, 22.05.1987, с. 2-77."(2) Консолідований текст станом на 25.06.2003. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 2003 рікк
 2. Директива Ради (93/22/ЄЕС) "Про інвестиційні послуги у сфері цінних паперів" від 10 травня 1993 року " ( Щодо припинення дії Директиви додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 )"Рада Європейських Співтовариств,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 3. Директива Ради 93/76/ЄЕС спрямована на обмеження викидів вуглекислого газу "шляхом підвищення ефективності використання енергії (SAVE) від 13 вересня 1993 року"РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 4. Директива 93/6/ЄЕС Ради Європейського Співтовариства "Про адекватність капіталу інвестиційних фірм і кредитних установ"" 15 березня 1993 року" { Щодо змін додатково див. Директиву 2004/39/ЄС ( 994_586 ) від 21.04.2004 та Директиву 2006/48/ЄС ( 994_862 ) від 14.06.2006 }. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 5. Директива Ради 93/83/ЄЕС "Про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав при застосуванні їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції" від 27 вересня 1993 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА,"Враховуючи Угоду, укладену Європейським Економічним Співтовариством ( 994_017 ) та, зокрема, на її Статті 57(2) та 66,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1993 рікк
 6. Директива Ради 92/96/ЄЕС "Щодо узгодження законів, підзаконних та адміністративних положень, які стосуються прямого страхування життя та про внесення змін до директив 79/267/ЄЕС і 90/267/ЄЕС (третя директива, яка стосується страхування життя)" від 10 листопада 1992 року "Зі змінами внесеними:"Директивою Європейського Парламенту та Ради 95/26/ЄС від 29 червня 1995 року, що вносить зміни до Директив 77/780/ЄЕС ( 994_297 ) та 89/646/ЄЕС ( 994_353 ) у сфері діяльності кредитних установ, Директив 73/239/ЄЕС ( 994_281 ) та 92/49/ЄЕС ( 994_290 ) у сфері страхування, іншого, ніж страхування життя, Директив 79/267/ЄЕС ( 994_286 ) та 92/96/ЄЕС у сфері страхування життя, Директиви 93/22/ЄЕС ( 994_187 ) у сфері діяльності інвестиційних фірм та Директиви 85/611/ЄЕС ( 994_293 ) у сфері інститутів спільного інвестування в цінні папери, що підлягають обігу (Ucits), з метою посилення пруденційного нагляду;. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 7. Директива Ради 92/84/ЄЕС "Про наближення акцизних зборів на спирт та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства і, зокрема, Статтю 99 Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 8. Директива Ради 92/83/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на алкоголь та алкогольні напої" від 19 жовтня 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Враховуючи Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) та, зокрема, статтю 99 Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 9. Директива Ради 92/82/ЄЕС "Про апроксимацію ставок акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року "Зміни:"Змінено документом 394 L 0074 (OJ L 365 31.12.1994 p. 46). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 10. Директива Ради 92/81/ЄЕС "Про гармонізацію структур акцизних зборів на нафтопродукти" від 19 жовтня 1992 року "Поправки:"Доповнено документом 392L0108 (OJ L 390 31.12.92 p. 124). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 11. Директива Ради 92/80/ЄЕС "Про наближення податків на тютюнові вироби, інші, ніж сигарети" від 19 жовтня 1992 року "Поправки:"Внесено документом 399 L 0081 (OJ L 211, 11.08.1999, p. 47). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 12. Рекомендація Ради 92/441/ЄЕС про загальні критерії стосовно достатніх ресурсів та соціальної допомоги в системах соціального захисту від 24 червня 1992 року. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 13. Протокол про статтю 141 Договору про заснування Європейської Спільноти " 7 лютого 1992 року"( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 14. Протокол про Статут Європейського валютного інституту " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 15. Протокол про процедуру щодо надмірного дефіциту " ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року )"{ Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу з протоколами та деклараціями станом на 30.03.2010 див. в ( 994_b06) }. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 16. Протокол про критерії конвергенції згідно зі статтею 121 Договору про заснування Європейської Спільноти " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 17. Протокол про Данію " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 18. Протокол про Португалію " 7 лютого 1992 року" ( консолідована версія станом на 1 січня 2005 року ). Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 19. Директива Ради 92/3/Євратом "Про нагляд та контроль за перевезеннями радіоактивних відходів між державами-членами до Співтовариства та із нього" від 3 лютого 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Враховуючи положення Угоди про створення Європейського Співтовариства з атомної енергії ( 994_027 ) та, зокрема, її Статей 31 і 32,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк
 20. Директива Ради 92/100/ЄЕС "Щодо права на прокат та права на отримання рентної плати та деяких прав, пов'язаних з авторським правом в галузі інтелектуальної власності" від 19 листопада 1992 року "РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"беручи до уваги Договір про утворення Європейського Економічного Співтовариства ( 994_017 ) і, зокрема, статті 57 (2), 66 та 100a цього Договору,. Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). 1992 рікк