<<
>>

Регламент Комісії (ЄС) N 589/2008 "Що встановлює докладні правила щодо імплементації Регламенту Ради (ЄС) N 1234/2007 про стандарти продажу для яєць" від 23 червня 2008 року "КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,"Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства ( 994_017 ).. Європейське співтовариство. 2008

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Регламент Комісії (ЄС) N 589/2008 "Що встановлює докладні правила щодо імплементації Регламенту Ради (ЄС) N 1234/2007 про стандарти продажу для яєць" від 23 червня 2008 року КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ, Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства ( 994_017 ). Беручи до уваги Регламент Ради (ЄС) N 1234/2007 від 22 жовтня 2007 року про заснування спільної організації ринків сільськогосподарської продукції та встановлення спеціальних положень, що стосуються деяких видів сільськогосподарської продукції (Єдиний CMO Регламент - єдиний Регламент про спільну організацію ринку)(1), та зокрема його статтю 121 (d) у поєднанні зі статтею 4,---------------- (1) OB L 299, 16.11.2007, C. 1. Регламент з останніми змінами, внесеними Регламентом (ЄС) N 510/2008 (OB L 149, 7.6.2008, C. 61). Оскільки: (1) Починаючи з 1 липня 2008 року Регламент Ради (ЄС) N 1028/2006 від 19 червня 2006 року про стандарти продажу для яєць(2) відмінено Регламентом (ЄС) N 1234/2007.---------------- (2) OB L 186, 7.7.2006, C. 1. (2) Деякі положення та зобов'язання, встановлені в Регламенті (ЄС) N 1028/2006, не були враховані у Регламенті (ЄС) N 1234/2007. (3) Таким чином, певні відповідні положення та зобов'язання повинні бути ухвалені в межах регламенту, що встановлює детальні правила застосування Регламенту (ЄС) N 1234/2007 для того, щоб забезпечити безперервність і нормальне функціонування загальної організації ринку, і зокрема ринкових стандартів. (4) Регламент (ЄС) N 1234/2007 встановлює основні вимоги, яким яйця повинні відповідати, щоб продаватися у Співтоваристві. Для ясності повинні бути визначені нові детальні правила щодо імплементації таких вимог. Тому Регламент Комісії (ЄС) N 557/2007(3), в якому викладені детальні правила застосування Регламенту (ЄС) N 1028/2006, має бути скасовано і замінено новим Регламентом.---------------- (3) OB L 132, 24.5.2007, C. 5. Регламент з останніми змінами, внесеними Регламентом (ЄС) N 1336/2007 (OB L 298, 16.11.2007, C. 3). (5) Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) N 852/2004 від 29 квітня 2004 року про гігієну харчових продуктів(4) і Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) N 853/2004 від 29 квітня 2004 року, що встановлює спеціальні правила гігієни для продуктів харчування тваринного походження(5), застосовується до яєць. Таким чином, необхідно наскільки можливо посилатися на такі горизонтальні Регламенти.---------------- (4) OB L 139, 30.4.2004, C. 1. Виправлена версія в OB L 226, 25.6.2004, C. 3. (5) OB L 139, 30.4.2004, C. 55. Виправлена версія в OB L 226, 25.6.2004, C. 22. Регламент з останніми змінами, внесеними Регламентом Комісії (ЄС) N 1243/2007 (OB L 281, 25.10.2007, C. 8). (6) Якісні характеристики для яєць класу А повинні бути закріплені, щоб гарантувати високу якість яєць, які доставляються безпосередньо до кінцевого споживача, і встановити критерії, які можуть бути перевірені службами контролю. Такі якісні характеристики повинні бути засновані на Стандарті N 42 Економічної комісії ООН для Європи (ЄЕК ООН) про збут і контроль товарної якості яєць у шкаралупі, що надходять в міжнародну торгівлю між країнами-членами ЄЕК ООН і які призначені для цих країн. (7) Холодні яйця, залишені при кімнатній температурі, можуть вкритися конденсатом, що сприяє зростанню бактерій на шкаралупі і, ймовірно, їх проникненню в яйце. Таким чином, бажано, щоб яйця зберігалися і транспортувалися при сталій температурі і, як правило, не охолоджувались до продажу кінцевому споживачеві. (8) Загалом, яйця не повинні бути вимиті або очищені, оскільки такі практики можуть призвести до пошкодження яєчної шкаралупи, яка є ефективним бар'єром проти проникнення бактерій і становить великий набір антимікробних властивостей. Однак, деякі практики, такі, як обробка яєць ультрафіолетовими променями, не слід тлумачити як способи очищення. Крім того, яйця класу А не варто мити через можливість нанесення шкоди фізичним бар'єрам, таким, як кутикули, яка може виникнути під час або після миття. Такі пошкодження можуть спричиняти бактеріальне забруднення і втрату вологи через шкаралупу і тим самим збільшувати ризик для споживачів, зокрема, якщо наступна сушка і умови зберігання не є оптимальними. (9) Тим не менше, системи миття яєць за умови отримання дозволу та, діючи в рамках ретельно контрольованих умов, використовуються в деяких державах-членах з хорошими результатами. Відповідно до висновку Наукової групи з біологічної небезпеки Європейського органу з безпеки харчових продуктів, наданого на запит Комісії відносно Мікробіологічного ризику щодо миття столових яєць, ухваленого 7 вересня 2005 року(1), практика миття яєць, що здійснюється в певних пакувальних центрах, може бути підтримана з точки зору гігієни, зокрема, за умови розробки кодексу практик щодо миття яєць.---------------- (1) The EFSA Journal N 269, 2005, C. 1. (10) Яйця класу А повинні класифікуватися за вагою. Таким чином, має бути визначене обмежене число вагових категорій з відповідними чіткими позначеннями, як мінімальними вимогами до маркування, які не виключають додаткове добровільне маркування, за умови, що вимоги Директиви 2000/13/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 березня 2000 року про наближення законодавств держав-членів про маркування, презентацію та рекламу продуктів харчування(2) будуть дотримані.---------------- (2) OB L 109, 6.5.2000, C. 29. Директива з останніми змінами, внесеними Директивою Комісії 2007/68/ЄС (OB L 310, 28.11.2007, C. 11). (11) Тільки підприємства, чиї приміщення та технічне обладнання підходять для масштабу та виду їх діяльності, і які, таким чином, дозволяють правильно обробляти яйця, повинні бути авторизованими як центри пакування для класифікації яєць за якістю та вагою. (12) Мають бути визначені максимальні терміни для сортування, маркування та упаковки яєць і маркування упаковок. (13) На додаток до загальних зобов'язань встановити простежуваність продуктів харчування, кормів, сільськогосподарських тварин і будь-якої іншої речовини, що призначені для введення, або які можливо будуть введені в продукти харчування або корми на всіх етапах виробництва, переробки та розподілу відповідно до Регламенту (ЄС) N 178/2002 Європейського Парламенту та Ради від 28 січня 2002 року, що встановлює загальні принципи та вимоги харчового законодавства, засновує Європейський Орган з безпеки харчових продуктів і встановлює процедури в питаннях безпеки харчових продуктів(3), а також з метою здійснення відповідного контролю необхідно, щоб на транспортній упаковці, яка містить яйця, а також у супровідних документах була викладена певна інформація.---------------- (3) OB L 31, 1.2.2002, C. 1. Регламент з останніми змінами, внесеними Регламентом Комісії (ЄС) N 202/2008 (OB L 60, 5.3.2008, C. 17). (14) Маркування яєць кодом виробника на місці виробництва є необхідним при постачанні яєць іншим державам-членам. Що стосується, зокрема, яєць класу B слід уточнити, що, якщо один код виробника чітко не вказує на клас класифікації, яйця класу B повинні бути марковані іншим позначенням. (15) Склад коду виробника, що передбачений пунктом 1 частини А, III Додатка XIV до Регламенту (ЄС) N 1234/2007, має бути визначений. Крім того, варто пояснити, що виключення щодо вимог маркування кодом виробника може бути зроблено, якщо технічне обладнання для маркування яйця не дозволяє маркування тріснутих або забруднених яєць. (16) Повинні бути визначені характеристики інших можливих позначень для маркування яєць класу B, як зазначено в другому підпункті пункту 1 частини А, III Додатка XIV до Регламенту (ЄС) N 1234/2007. (17) Якщо яйця доставляються безпосередньо до підприємств харчової промисловості для обробки і є достатні гарантії їх кінцевого призначення, держави-члени можуть допускати відступи від вимог маркування на прохання суб'єктів господарювання. (18) Директива 2000/13/ЄС встановлює правила загального характеру, що застосовуються до всіх харчових продуктів, розміщених на ринку. Однак, деякі конкретні вимоги маркування повинні бути надані для упаковок.... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Європейське співтовариство:

 1. "УГОДА про міжнародні нерегулярні перевезення пасажирів автобусами (Угода INTERBUS)". Європейське співтовариство. 2012 рікк
 2. "ИМПЛЕМЕНТАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1207/2011 Европейской комиссии, устанавливающий требования относительно осуществления и совместимости наблюдений в рамках системы единого европейского неба**". Європейське співтовариство. 2011 рікк
 3. Резолюція щодо поточної ситуації в Україні " Неофіційний переклад"від імені групи ЄНП. Європейське співтовариство. 2011 рікк
 4. "УГОДА ПРО ФІНАНСУВАННЯ програми "Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні"". Європейське співтовариство. 2011 рікк
 5. Документ спільної робочої групи Реалізація Європейської політики сусідства у 2010 році Звіт про хід реалізації проекту в Україні " на додаток до Спільного повідомлення Комісії Європейському Парламенту, Раді Європи, Комітету з економічних та соціальних питань та Комітету регіонів" Новий відгук на Сусідство, що змінюється COM(2011)303. Європейське співтовариство. 2011 рікк
 6. Резолюція Європейського Парламенту щодо України " 25 листопада 2010 року"Європейський Парламент,. Європейське співтовариство. 2010 рікк
 7. "ДИРЕКТИВА № 2010/45/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС о стандартах качества и безопасности человеческих органов, предназначенных для трансплантации**". Європейське співтовариство. 2010 рікк
 8. Регламент Комісії (ЄС) N 1063/2010 про внесення змін та доповнень в Регламент (ЄЕС) N 2454/93, що визначає правила застосування Регламенту Ради (ЄЕС) N 2913/92 про створення Митного кодексу Співтовариства " 18 листопада 2010 року"ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ. Європейське співтовариство. 2010 рікк
 9. Спільна заява за підсумками тринадцятого саміту Україна - ЄС "Дата прийняття: 4 грудня 2009 р."Лідери Європейського Союзу та України зустрілися у Києві сьогодні, під час щорічного Саміту Україна - ЄС - першого Саміту від моменту набуття чинності Лісабонського договору 1 грудня. Господарем Саміту був Президент України Віктор Ющенко, якого супроводжував Міністр закордонних справ України Петро Порошенко. ЄС був представлений Прем'єр-Міністром Швеції Фредріком Райнфельдтом, як Президент Європейської Ради, та Президентом Європейської Комісії Жозе Баррозу. Президента Європейської Ради супроводжував Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт. Президента Європейської Комісії супроводжувала Комісар ЄС з питань торгівлі та Європейської політики сусідства Беніта Ферреро-Вальднер.. Європейське співтовариство. 2009 рікк
 10. Директива 2009/40/ЄС Європейського Парламенту і Ради "Про перевірку технічного стану моторних транспортних засобів та їхніх причепів на придатність до експлуатування"" від 6 травня 2009 року" (Перероблене видання). Європейське співтовариство. 2009 рікк
 11. "РЕШЕНИЕ № 2009/371/ПВД** Совета о создании Европейского полицейского ведомства (Европол)***". Європейське співтовариство. 2009 рікк
 12. Спільна заява " Спільна ЄС - Україна міжнародна конференція щодо модернізації газотранзитної системи України"Дата підписання: 23 березня 2009 р.. Європейське співтовариство. 2009 рікк
 13. "РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1073/2009 Европейского парламента и Совета ЕС об общих правилах для доступа к международному рынку автобусного транспортного сообщения и о внесении изменений в Регламент (ЕС) 561/2006** (новая редакция)". Європейське співтовариство. 2009 рікк
 14. "РЕГЛАМЕНТ № 924/2009 Европейского парламента и Совета ЕС о трансграничных платежах в сообществе и об отмене Регламента (ЕС) 2560/2001**". Європейське співтовариство. 2009 рікк
 15. Директива 2009/110/ЕС Європейського Парламенту та Ради щодо започаткування та здійснення діяльності установами - емітентами електронних грошей та пруденційний нагляд за ними, що вносить зміни до Директиви 2005/60/ЕС та 2006/48/ЕС, та скасовує Директиву 2000/46/ЕС " 16 вересня 2009 року" (Текст стосується ЄЕП). Європейське співтовариство. 2009 рікк
 16. Спільна заява Саміту Східного партнерства у Празі " м. Прага"Дата прийняття: 7 травня 2009 р.. Європейське співтовариство. 2009 рікк
 17. "РЕГЛАМЕНТ ЕС № 81/2009 Европейского парламента и Совета ЕС о внесении изменений в Регламент ЕС 562/2006 в отношении использования визовой информационной системы (вис) в рамках Шенгенского кодекса о границах**". Європейське співтовариство. 2009 рікк
 18. Порядок денний асоціації Україна - ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію "Дата набрання чинності: 23 листопада 2009 р." I. Стратегічна частина. Європейське співтовариство. 2009 рікк
 19. Меморандум про взаєморозуміння для започаткування Діалогу про регіональну політику та розвиток регіонального співробітництва між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України і Європейською Комісією " (Діалог Україна - ЄС про регіональну політику)"1. Принципи. Європейське співтовариство. 2009 рікк
 20. "ДИРЕКТИВА № 2009/142/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС об установках, работающих на сжигаемом газообразном топливе** (Кодифицированный текст)". Європейське співтовариство. 2009 рікк