<<
>>

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 06.07.2004 Справа N А-04/494-03 "(ухвалою Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 04.11.2004 відмовлено у порушенні провадження з перегляду)". Вищий господарський суд. 2018

Документ актуальний на 02.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.07.2004 Справа N А-04/494-03

(ухвалою Судової палати у господарських справах

Верховного Суду України від 04.11.2004

відмовлено у порушенні провадження з перегляду)

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

Т.Дроботової - головуючого, Н.Волковицької Г.Фролової за участю

представників: позивача не з'явилися (про час і місце судового

засідання повідомлено належно), відповідача Нестеров В.М.

- дов.

від 30.01.2004 р. розглянувши у відкритому судовому засіданні

касаційну скаргу на постанову Первомайської об'єднаної державної

податкової інспекції від 30.03.2004 р. Харківського апеляційного

господарського суду у справі N А-04/494-03 господарського суду

Харківської області за позовом Сільськогосподарського товариства з

обмеженою відповідальністю "Дмитровка" до Первомайської об'єднаної

державної податкової інспекції про визнання недійсними податкових

повідомлень-рішень Первомайської ОДПІ Харківської області від

18.11.2003 р. N 000532602/0, N0000542602/00, N 0000552602/0

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до господарського суду Харківської області

з позовом про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень

Первомайської ОДПІ Харківської області: - від 18.11.2003 р. N 000532602/0, яким на підставі підпункту

17.1.7 пункту 17.1 статті 17 Закону України "Про порядок погашення

зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними

цільовими фондами" ( 2181-14 ) застосовані фінансові санкції у

розмірі 1756,59 грн. за затримку на 27 календарних днів граничного

строку сплати узгодженої суми податкового зобов'язання

(17565,96 грн.) за платежем - фіксований сільськогосподарський

податок; - від 18.11.2003 р. N 0000542602/00, яким на підставі

підпункту 17.1.7 пункту 17.1 статті 17 Закону України "Про порядок

погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та

державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) застосовані фінансові

санкції у розмірі 1108,40 грн. за затримку на 80 календарних днів

граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов'язання

(5542,02 грн.) за платежем - фіксований сільськогосподарський

податок; - від 18.11.2003 р. N 0000552602/0, яким на підставі

підпункту 17.1.7 пункту 17.1 статті 17 Закону України "Про порядок

погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та

державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) застосовані фінансові

санкції у розмірі 4037,54 грн. за затримку на 140 календарних днів

граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов'язання

(8075,09 грн.) за платежем - фіксований сільськогосподарський

податок.

Підставою для прийняття оспорюваних податкових

повідомлень-рішень Первомайської МДПІ є акт про результати

перевірки дотримання вимог податкового законодавства

СТОВ "Дмитровка" від 18.11.2003 р., в якому зазначено про

порушення приписів підпункту 5.3.1 пункту 5.3 статті 5 Закону

України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків

перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) щодо

граничних термінів сплати узгодженої суми податків та обов'язкових

платежів.

Господарський суд Харківської області рішенням від

28.01.2004 р. (суддя Григоров А.М.) позовні вимоги задовольнив у

повному обсязі, визнавши недійсними податкові повідомлення-рішення

Первомайської ОДПІ Харківської області від 18.11.2003 р.

N 000532602/0, N0000542602/00, N 0000552602/0.

Ухвалюючи рішення, господарський суд Харківської області

дійшов висновку про безпідставність нарахування відповідачем у

даному випадку фінансових санкцій на підставі підпункту 17.1.7

пункту 17.1 статті 17 Закону України "Про порядок погашення

зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними

цільовими фондами" ( 2181-14 ), оскільки відповідач не керувався

строками сплати визначеними у підпункті 4.1.4 пункту 4.1 статті 4

вказаного Закону.

За апеляційною скаргою Первомайської ОДПІ Харківський

апеляційний господарський суд переглянув рішення господарського

суду Харківської області від 28.01.2004 р. і постановою від

30.03.2004 р. залишив його без змін з тих же підстав.

Крім того, у постанові зазначено, що при встановленні

граничного строку сплати податкового зобов'язання податковий

орган - відповідач виходив з положень Закону України "Про

фіксований сільськогосподарський податок" ( 320-14 ), в той час,

як спірні податкові повідомлення рішення були прийняті на підставі

статті 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань

платників податків перед бюджетами та державними цільовими

фондами" ( 2181-14 ) за порушення строків визначених у цьому

Законі.

Первомайська ОДПІ подала до Вищого господарського суду

України касаційну скаргу на постанову Харківського апеляційного

господарського суду від 30.03.2004 р., в якій просить рішення та

постанову у даній справі скасувати, в позові відмовити, мотивуючи

касаційну скаргу доводами про неправильне застосування судом норм

матеріального права.

Первомайська ОДПІ у касаційній скарзі звертає увагу суду на

те, що строки сплати податкового зобов'язання визначені у статті 5

Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок"

( 320-14 ), а тому застосування судом першої та апеляційної

інстанції приписів підпункту 4.1.4 пункту 4.2 статті 4 Закону

України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків

перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) в

даному випадку є необґрунтованим.

Позивачем відзив на касаційну скаргу не надіслано.

Заслухавши доповідь судді - доповідача та пояснення

присутнього у судовому засіданні представника відповідача,

перевіривши наявні матеріали справи на предмет правильності

юридичної оцінки обставин справи та повноти їх встановлення в

рішенні суду, колегія суддів вважає, що касаційна скарга не

підлягає задоволенню з таких підстав.

Як зазначено у преамбулі Закону України "Про порядок

погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та

державними цільовими фондами" ( 2181-14 ), він є спеціальним

законом з питань оподаткування, який встановлює порядок погашення

зобов'язань юридичних або фізичних осіб перед бюджетами та

державними цільовими фондами з податків і зборів (обов'язкових

платежів), нарахування і сплати пені та штрафних санкцій, що

застосовуються до платників податків контролюючими органами, та

визначає процедуру оскарження дій органів стягнення.

Цим Законом (2181-14) запроваджено нові механізми процедури

адміністрування податків, зокрема передбачено право платників

податків самостійно визначати суму податкових зобов'язань та

узгоджувати таку суму податкових зобов'язань шляхом подання

податкової декларації (пункт 5.1 статті 5).

Під останньою, як передбачено пунктом 1.11 статті 1 вказаного

Закону ( 2181-14 ), розуміється як власне, сама податкова

декларація, так і розрахунок суми податку (збору) який подає

платник податку до податкового органу в передбаченому

законодавством порядку та за встановленою формою.

Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників

податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"

( 2181-14 ), запровадивши поняття "самостійне узгодження

податкового зобов'язання" встановив, що податкові декларації

подаються за базовий податковий (звітний) період, який дорівнює: календарному місяцю - протягом 20 календарних днів, наступних

за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця; календарному кварталу або календарному півріччю, - протягом

40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем

звітного (податкового) кварталу (півріччя); календарному року, - протягом 60 календарних днів за останнім

календарним днем звітного (податкового) року; календарному року для платників податку на доходи фізичних

осіб, - до 1 квітня року, наступного за звітним (абзац перший

підпункту 4.1.4 пункту 4.1 статті 4).

Відповідно до абзацу другого підпункту 4.І.4 пункту 4.1

статті 4 цього Закону ( 2181-14 ), під терміном "базовий

податковий період" слід розуміти податковий період, визначений

відповідним законом з питань оподаткування.

Приписами статті 5 Закону України "Про фіксований

сільськогосподарський податок" ( 320-14 ) платники податку

визначають суму фіксованого сільськогосподарського податку на

поточний рік у порядку і розмірах, передбачених цим Законом, і

подають розрахунок органу державної податкової служби за місцем

знаходження платника податку до 1 лютого поточного року.

Таким чином, законодавець визначив, що базовим податковим

(звітним) періодом для сплати вказаного податку є календарний рік.

Абзацом першим підпункту 5.3.1 пункту 5.3 статті 5 Закону

України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків

перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 )

встановлено, що платник податків зобов'язаний самостійно сплатити

суму протягом десяти календарних днів, наступних за останнім днем

відповідного граничного строку, передбаченого підпунктом 4.1.4

пункту 4.1 статті 4 цього Закону для подання податкової

декларації.

Під останньою, як передбачено пунктом 1.11 статті 11

вказаного Закону ( 2181-14 ), розуміється як власне податкова

декларація, так і розрахунок суми податку (збору).

Підпунктом 17.1.1 пункту 17.1 статті 17 Закону України "Про

порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами

та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) відповідальність

платника податків у вигляді штрафу встановлено для тих випадків,

коли платник податків не сплачує узгоджену суму податкового

зобов'язання протягом граничних строків, визначених цим Законом.

Встановивши, що в даному випадку, фінансові санкції

Первомайської ОДПІ застосовані до позивача за порушення строків

сплати фіксованого сільськогосподарського податку, визначених

Законом України "Про фіксований сільськогосподарський податок"

( 320-14 ) судова колегія вважає, що господарські суди першої та

апеляційної інстанції обґрунтовано дійшли висновку про відсутність

передбачених підпунктом 17.1.1 пункту 17.1 статті 17 Закону

України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків

перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ),

підстав для застосування до позивача штрафних санкцій.

При цьому необхідно зазначити, що матеріали справи не містять

будь яких доказів порушення позивачем граничних строків сплати

узгодженої суми податкового зобов'язання визначених приписами

підпункту 4.1.4 пункту 4.1 статі 4 Закону України "Про порядок

погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та

державними цільовими фондами" ( 2181-14 ).

З огляду на викладене, касаційна інстанція вважає, що рішення

та постанова у справі прийняті у відповідності нормами

матеріального права, підстав для їх зміни чи скасування не

вбачається.

На підставі викладеного та керуючись статтями 111-5, 111-7,

пунктом 1 статті 111-9, статтею 111-11 Господарського

процесуального кодексу України ( 1798-12 ), Вищий господарський

суд України П О С Т А Н О В И В:

Рішення господарського суду Харківської області від

28.01.2004 р. та постанову Харківського апеляційного

господарського суду від 30.03.2004 р. у справі N А-04/494-03

господарського суду Харківської області залишити без зміни, а

касаційну скаргу Первомайської ОДПІ - без задоволення.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Вищий господарський суд:

 1. ОГЛЯДОВИЙ ЛИСТ N 01-8/1228 від 16.11.2001 Господарські суди України "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням земельного законодавства". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ N 01-8/155 від 13.02.2002 Господарські суди України "Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів та внесення змін і доповнень до деяких інформаційних листів". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 3. ПОСТАНОВА 24.04.2002 N 5/3/502/99 "Вищий господарський суд України, розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу на постанову товариства з обмеженою відповідальністю "П..."смт Приазовськ Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 10.01.2002 у справі господарського суду Запорізької області N 5/3/502/99 за заявою ТОВ "А..."смт Приазовськ до КСП "А..."с. Октябрське про банкрутство, В С Т А Н О В И В:". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 4. ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 29.07.2002 Справа N 4/525-14/88 "(ухвалою Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 26.05.2005 відмовлено у порушенні провадження з перегляду)". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 5. ПОСТАНОВА 06.11.2002 Справа N 14-08/2820 "Судова колегія Вищого господарського суду України, розглянувши матеріали касаційної скарги ВАТ "П"на ухвалу господарського суду Черкаської області від 27.08.2002 р. у справі N 14-08/2820 господарського суду Черкаської області за заявою ДПІ до ВАТ "П"про банкрутство, в с т а н о в и л а:". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 6. П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 19.02.2003 Дело N 6/203 "19 февраля 2003 года Высший хозяйственный суд Украины, рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу ООО "И", г. Николаев, на постановление Одесского апелляционного хозяйственного суда от 30 сентября 2002 года по делу N 6/203 по иску ООО "И"к ГНИ в Ленинском р-не г. Николаева, отделению государственного казначейства в г. Николаеве, ГНИ в Центрально-городском р-не г. Кривой Рог Днепропетровской области, отделению государственного казначейства в г. Кривой Рог Днепропетровской области. ОАО "К", ЗАО "Л-К"о расторжении сделки, установил следующее.". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 7. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 26.05.2003 N 01-8/590 "Про нормативно-правові акти, видані відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 8. Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 17.12.2003 N 04-5/534 "Господарські суди України". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 9. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 19.03.2004 N 01-8/493 "Про практику Верховного Суду України щодо перегляду ухвал Вищого господарського суду України про повернення касаційних скарг". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 10. ПОСТАНОВА Іменем України 27.04.2004 Справа N 17/1пд "(ухвалою Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 02.09.2004 відмовлено у порушенні провадження з перегляду)". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 11. ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 12.05.2004 Справа N 43/479 "(ухвалою Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 16.09.2004 відмовлено у порушенні провадження з перегляду)". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 12. ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 19.05.2004 Справа N 04/18-04 "(ухвалою Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 02.09.2004 відмовлено у порушенні провадження з перегляду)". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 13. ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 25.05.2004 Справа N А-42/212-03 "(ухвалою судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 16.09.2004 відмовлено у порушенні провадження з перегляду)". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 14. П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 01.06.2004 "Информация о лице, размещенная на фасаде, возле входа (въезда), или о его продукции в витрине занимаемого таким лицом помещения, может быть размещена без разрешения местного органа власти". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 15. ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 03.06.2004 Справа N 17-4-22-15-30/02-10735 "(ухвалою Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 23.09.2004 відмовлено у порушенні провадження з перегляду)". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 16. ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 10.06.2004 Справа N 9/228 "(ухвалою Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 23.09.2004 відмовлено у порушенні провадження з перегляду)". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 17. ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 16.06.2004 Справа N 31/267 "(ухвалою Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 16.09.2004 відмовлено у порушенні провадження з перегляду)". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 18. ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 22.06.2004 Справа N А-42/13-04 "(ухвалою Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 07.10.2004 відмовлено у порушенні провадження з перегляду)". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 19. ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 30.06.2004 Справа N 15/181д "(ухвалою Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 09.09.2004 відмовлено у порушенні провадження з перегляду)". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 20. ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 13.07.2004 Справа N 3/330 "(ухвалою Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 30.09.2004 відмовлено у порушенні провадження з перегляду)". Вищий господарський суд. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -