Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 21.08.2008 N 01-8/498 "Господарські суди України". Вищий господарський суд. 2008

Документ актуальний на 05.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

         ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

21.08.2008 N 01-8/498

Господарські суди України

Про атестованих судових експертів

з питань, пов'язаних з охороною прав

на об'єкти інтелектуальної власності,

та науково-дослідні установи судових

експертиз Міністерства юстиції України

У порядку інформації та для використання в роботі надсилаємо

наданий Міністерством юстиції України витяг з державного Реєстру

атестованих судових експертів з переліком осіб, яким присвоєно

кваліфікацію судового експерта з правом проведення експертиз,

пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, а

також перелік адрес науково-дослідних установ судових експертиз

Міністерства юстиції України.

Водночас повідомляємо, що дані названого Реєстру розміщено на

офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України www.minjust.gov.

ua (для отримання повної інформації стосовно конкретного судового

експерта потрібно натисненням символу "+" відкрити відповідну

картку).

У зв'язку з наведеним відкликається інформаційний лист Вищого

господарського суду України від 22.05.2006 N 01-8/1130

( v1130600-06 ) "Про атестованих судових експертів з питань,

пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності".

Заступник Голови Вищого

господарського суду України В.Москаленко

Додаток

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |---------+-------+--------------+------------------------------------------| |Авдєєва |Галина |Костянтинівна |Не є фахівцем держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |Харківський |Харківська обл.|Харків, вул. | (057) 372-13-23 | |науково- | |Золочівська, | | |дослідний | |8-а | | |інститут судових| | | | |експертиз | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Свідоцтво | Видано |Дійсне до |Номер та вид| Індекс та вид | | експерта | рішенням | |експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |-----------+--------------+-----------+------------+-----------------------| | 289 |експертно- |28.03.2002 |4.

|4.3. | | |кваліфікаційна| |Трасологічна|Криміналістичне | | |комісія | |експертиза |дослідження | | |Харківський | | |транспортних | | |НДІСЕ від | | |засобів; | | |28.03.97 | | |дослідження | | | | | |ідентифікаційних | | | | | |номерів та | | | | | |рельєфних | | | | | |знаків | |-----------+--------------+-----------+------------+-----------------------| |Продовжено | |29.04.2007 | | | |до: | | | | | |29.04.2007 | | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Доповнення | Видано | Дійсне до |Номер та вид | Індекс та вид | | до | рішенням | |експертизи | експертної | | свідоцтва | установи | | | спеціальності | | номер | | | | | |-----------+--------------+-----------+---------------+--------------------| | 289 |експертно- |03.08.2003 |4. Трасологічна|4.1. Дослідження | |Додаток |кваліфікаційна| |експертиза |слідів людини | |скасовано |комісія | | |4.2. Дослідження | |28.03.2002 |Харківський | | |знарядь, агрегатів, | | |НДІСЕ від | | |інструментів, | | |03.08.98 | | |холодної зброї і | | | | | |залишених ними | | | | | |слідів, | | | | | |ідентифікація цілого| | | | | |за частинами | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Доповнення | Видано | Дійсне до | Номер та | Індекс та вид | | до | рішенням | | вид | експертної | | свідоцтво | установи | |експертизи | спеціальності | | номер | | | | | |-----------+--------------+-----------+--------------+---------------------| |289 |експертно- |06.07.2005 |8. Експертиза |8.5. Дослідження | |Додаток |кваліфікаційна| | матеріалів,|скла, кераміки | |скасовано |комісія | | речовин та |та вироби з них | |28.03.2002 |Харківський | | виробів |8.9. Дослідження | | |НДІСЕ від | | |металів і сплавів | | |06.07.2000 | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво | Видано | Дійсне до |Номер та вид | Індекс та вид | | експерта | рішенням | |експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |----------+--------------+-----------+---------------+---------------------| | 289 |експертно- |09.09.2008 |4. Трасологічна|4.1. Дослідження | | |кваліфікаційна| | експертиза | слідів людини | | |комісія | | | | | |Харківський | | | | | |НДІСЕ | | | | | |від 09.09.2003| | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано | Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 289 |експертно- |03.09.2007 |13. Експертиза,|13.1. Дослідження | | |кваліфікаційна| |пов'язана з |об'єктів | | |комісія | |охороною прав |авторського права | | |Харківський | |на об'єкти |13.2. Дослідження | | |НДІСЕ | |інтелектуальної|об'єктів суміжних | | |від 03.09.2002| |власності |прав | | | | | |13.3. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |винаходи, корисні | | | | | |моделі, | | | | | |раціоналізаторські | | | | | |пропозиції | | | | | |13.4. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |промислові зразки | | | | | |13.5. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |сорти рослин і | | | | | |породи тварин | | | | | |13.6. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |знаки для товарів | | | | | |і послуг, фірмові | | | | | |найменування, | | | | | |зазначення | | | | | |походження товарів | | | | | |13.7. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |топографію | | | | | |інтегральних | | | | | |мікросхем | | | | | |13.8. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |конфіденційну | | | | | |інформацію | | | | | |13.9. Економічні | | | | | |дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |використанням прав | | | | | |на об'єкти | | | | | |інтелектуальної | | | | | |власності | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Доповнення| Видано | Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | | до | рішенням | | експертизи | експертної | |свідоцтво | установи | | | спеціальності | | номер | | | | | |----------+--------------+-----------+---------------+---------------------| | 289 |експертно- |31.03.2010 |13. Експертиза,|13.10. Дослідження, | | |кваліфікаційна| |пов'язана з |пов'язані з | | |комісія | |охороною прав |використанням | | |Харківський | |на об'єкти |об'єктів | | |НДІСЕ | |інтелектуальної|інтелектуальної | | |від | |власності |власності у рекламі | | |31.03.2005 | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво | Видано | Дійсне до |Номер та вид | Індекс та вид | | експерта | рішенням | |експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |----------+--------------+-----------+---------------+---------------------| | 289 |експертно- |22.07.2010 |4. Трасологічна|4.2. Дослідження | | |кваліфікаційна| | експертиза |знарядь, агрегатів, | | |комісія | | |інструментів, | | |Харківський | | |холодної зброї і | | |НДІСЕ | | |залишених ними | | |від 22.07.2005| | |слідів, | | | | | |ідентифікація | | | | | |цілого за частинами | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано | Дійсне до |Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | |експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+------------+---------------+---------------------| | 289 |експертно- |безстроково |4. Трасологічна|4.3. Криміналістичне | | |кваліфікаційна| | експертиза |дослідження | | |комісія | | |транспортних засобів;| | |Харківський | | |дослідження | | |НДІСЕ | | |ідентифікаційних | | |від 27.04.2007| | |номерів та рельєфних | | | | | |знаків | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано | Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+------------+---------------+---------------------| | 1171 |центральна |безстроково |13. Експертиза,|13.1. Дослідження | | |експертно- | |пов'язана з |об'єктів | | |кваліфікаційна| |охороною прав |авторського права | | |комісія | |на об'єкти |13.3. Дослідження, | | |Міністерство | |інтелектуальної|пов'язані з | | |юстиції | |власності |охороною прав на | | |України | | |винаходи, корисні | | |від 31.10.2007| | |моделі, | | | | | |раціоналізаторські | | | | | |пропозиції | | | | | |13.4. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |промислові зразки | | | | | |13.6. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |знаки для товарів | | | | | |і послуг, фірмові | | | | | |найменування, | | | | | |зазначення | | | | | |походження | | | | | |товарів | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |---------+----------+------------+-----------------------------------------| |Адаменко |Олександр |Григорович |Фахівець держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |Харківський |Харківська обл.|Харків, вул. | (057) 372-13-23 | |НДІСЕ | |Золочівська, | | | | |8-а | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 661 |експертно- |01.10.2006 |13. Експертиза,|13.6. Дослідження, | | |кваліфікаційна| |пов'язана з |пов'язані з охороною | | |комісія | |охороною прав |прав на знаки для | | |Харківський | |на об'єкти |товарів і послуг, | | |НДІСЕ | |інтелектуальної|фірмові найменування, | | |від 01.10.2003| |власності |зазначення походження | | | | | |товарів | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 1099 |центральна |03.04.2010 |13. Експертиза,|13.1. Дослідження | | |експертно- | |пов'язана з |об'єктів авторського | | |кваліфікаційна| |охороною прав |права | | |комісія | |на об'єкти | | | |Міністерство | |інтелектуальної| | | |юстиції | |власності | | | |України | | | | | |від 03.04.2007| | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 1147 |центральна |19.07.2010 |13. Експертиза,|13.3. Дослідження, | | |експертно- | |пов'язана з |пов'язані з | | |кваліфікаційна| |охороною прав |охороною прав на | | |комісія | |на об'єкти |винаходи, корисні | | |Міністерства | |інтелектуальної|моделі, | | |юстиції | |власності |раціоналізаторські | | |України | | |пропозиції | | |від 19.07.2007| | |13.4. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |промислові зразки | | | | | |13.6. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |знаки для товарів | | | | | |і послуг, фірмові | | | | | |найменування, | | | | | |зазначення | | | | | |походження | | | | | |товарів | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |----------+--------+-------------+-----------------------------------------| |Андрєєва |Альона |Вікторівна |Фахівець держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |Київський НДІСЕ |м. Київ |вул. | (044) 278-81-63 | | | |В. Житомирська,| | | | |19-б | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано | Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 880 |експертно- |10.02.2010 |13. Експертиза |13.1.1. Дослідження, | | |кваліфікаційна| |у сфері |пов'язані з | | |комісія | |інтелектуальної|літературними, | | |Київський | |власності |художніми творами | | |НДІСЕ | | |та інші | | |від 10.02.2005| | |13.1.2. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |комп'ютерними | | | | | |програмами і | | | | | |компіляціями даних | | | | | |(базами даних) | | | | | |13.2. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |виконаннями, | | | | | |фонограмами, | | | | | |відеограмами, | | | | | |програмами | | | | | |(передачами) | | | | | |організацій мовлення | | | | | |13.3. Дослідження | | | | | |пов'язані з | | | | | |винаходами і | | | | | |корисними моделями | | | | | |13.4. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |промисловими | | | | | |зразками | | | | | |13.6. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |комерційними | | | | | |(фірмовими) | | | | | |найменуваннями, | | | | | |торговельними | | | | | |марками (знаками для | | | | | |товарів і послуг), | | | | | |географічними | | | | | |зазначеннями | | | | | |13.9. Економічні | | | | | |дослідження у сфері | | | | | |інтелектуальної | | | | | |власності | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |-----------+-------+-------------+-----------------------------------------| |Банахевич |Роман |Юрійович |Фахівець держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |Львівський |Львівська обл. |Львів, пл. | (032) 298-60-62 | |НДІСЕ | |Соборна, 7 | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Свідоцтво | Видано | Дійсне до | Номер та | Індекс та вид | | експерта | рішенням | | вид | експертної | | номер | установи | | експертизи | спеціальності | |-----------+--------------+-----------+--------------+---------------------| | 191 |експертно- |08.06.2009 |10. Інженерно-|10.9. Комп'ютерно- | | |кваліфікаційна| |технічна | технічні | | |комісія | |експертиза | дослідження | | |Львівський | | | | | |НДІСЕ | | | | | |від 08.06.2004| | | | | | | | | | |-----------+--------------+-----------+--------------+---------------------| |Продовжено |N 2 |18.02.2013 |10. Інженерно-|10.9. Дослідження | |до: |експертно- | | технічна | комп'ютерної | |18.02.2013 |кваліфікаційна| | експертиза| техніки та | | |комісія | | | програмних | | |Львівський | | | продуктів | | |НДІСЕ | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Доповнення| Видано | Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | | до | рішенням | | експертизи | експертної | |свідоцтво | установи | | | спеціальності | | номер | | | | | |----------+--------------+-----------+---------------+---------------------| | 191 |експертно- |29.10.2009 |13. Експертиза |13.1. Дослідження, | | |кваліфікаційна| |у сфері | пов'язані з | | |комісія | |інтелектуальної| літературними | | |Львівський | |власності | і художніми | | |НДІСЕ | | | творами | | |від | | | | | |29.10.2004 | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Доповнення| Видано | Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | | до | рішенням | | експертизи | експертної | |свідоцтво | установи | | | спеціальності | | номер | | | | | |----------+--------------+-----------+---------------+---------------------| | 191 |експертно- |18.02.2013 |13. Експертиза |13.1.1. Дослідження, | | |кваліфікаційна| |у сфері |пов'язані з | | |комісія | |інтелектуальної|літературними, | | |Львівський | |власності |художніми | | |НДІСЕ | | |творами та інші | | |від | | |13.1.2. Дослідження, | | |18.02.2008 | | |пов'язані з | | | | | |комп'ютерними | | | | | |програмами і | | | | | |компіляціями | | | | | |даних (базами даних) | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Доповнення| Видано | Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | | до | рішенням | | експертизи | експертної | |свідоцтво | установи | | | спеціальності | | номер | | | | | |----------+--------------+-----------+---------------+---------------------| | 191 |експертно- |14.11.2010 |13. Експертиза,|13.2. Дослідження | | |кваліфікаційна| |пов'язана з |об'єктів суміжних | | |комісія | |охороною прав |прав | | |Львівський | |на об'єкти |13.4. Дослідження, | | |НДІСЕ | |інтелектуальної|пов'язані з охороною | | |від | |власності |прав на промислові | | |14.11.2005 | | |зразки | | | | | |13.6. Дослідження, | | | | | |пов'язані з охороною | | | | | |прав на знаки для | | | | | |товарів і послуг, | | | | | |фірмові найменування,| | | | | |зазначення | | | | | |походження товарів | | | | | |13.10. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |використанням | | | | | |об'єктів | | | | | |інтелектуальної | | | | | |власності у рекламі | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Доповнення| Видано | Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | | до | рішенням | | експертизи | експертної | |свідоцтво | установи | | | спеціальності | | номер | | | | | |----------+--------------+-----------+---------------+---------------------| | 191 |експертно- |18.02.2013 |13. Експертиза |13.2. Дослідження, | | |кваліфікаційна| |у сфері |пов'язані з | | |комісія | |інтелектуальної|виконаннями, | | |Львівський | |власності |фонограмами, | | |НДІСЕ | | |відеограмами, | | |від | | |програмами | | |18.02.2008 | | |(передачами) | | | | | |організацій мовлення | | | | | |13.3. Дослідження | | | | | |пов'язані з | | | | | |винаходами і | | | | | |корисними моделями | | | | | |13.4. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |промисловими | | | | | |зразками | | | | | |13.6. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |комерційними | | | | | |(фірмовими) | | | | | |найменуваннями, | | | | | |торговельними | | | | | |марками (знаками для | | | | | |товарів і послуг), | | | | | |географічними | | | | | |зазначеннями | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |---------+------+------------+---------------------------------------------| |Баранов |Павло |Юрійович |Не є фахівцем держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |Харківський |Харківська обл.|Харків, вул. | (057) 372-12-33 | |НДІСЕ | |Золочівська, | | | | |8-а | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано | Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+------------+---------------+---------------------| | 1012 |центральна |безстроково |13. Експертиза,|13.9. Економічні | | |експертно- | |пов'язана з |дослідження, | | |кваліфікаційна| |охороною прав |пов'язані з | | |комісія | |на об'єкти |використанням | | |Міністерства | |інтелектуальної|прав на об'єкти | | |юстиції | |власності |інтелектуальної | | |України | | |власності | | |від 14.07.2006| | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво | Видано | Дійсне до | Номер та | Індекс та вид | | експерта | рішенням | | вид | експертної | | номер | установи | | експертизи | спеціальності | |----------+--------------+------------+--------------+---------------------| | 1012 |центральна |безстроково |10. Інженерно-|10.10. Визначення | | |експертно- | | технічна |оціночної вартості | | |кваліфікаційна| | експертиза|будівельних об'єктів | | |комісія | | |та споруд | | |Міністерства | | | | | |юстиції | | | | | |України | | | | | |від 25.04.2007| | | | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |------------+---------+------------+---------------------------------------| |Березанська |Вероніка |Ігорівна |Не є фахівцем держ. спец. установи | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |ДП "Український |м. Київ |пр-т Лісний, 9,| (044) 518-34-12 | |інститут | |кв. 9 | | |промислової | | | | |власності" | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано | Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 997 |центральна |14.07.2009 |13. Експертиза,|13.1. Дослідження | | |експертно- | |пов'язана з |об'єктів авторського | | |кваліфікаційна| |охороною прав |права | | |комісія | |на об'єкти |13.4. Дослідження, | | |Міністерства | |інтелектуальної|пов'язані з охороною | | |юстиції | |власності |прав на промислові | | |України | | |зразки | | |від 14.07.2006| | |13.6. Дослідження, | | | | | |пов'язані охороною | | | | | |прав на знаки для | | | | | |товарів і послуг, | | | | | |фірмові найменування, | | | | | |зазначення походження | | | | | |товарів | | | | | |13.9. Економічні | | | | | |дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |використанням | | | | | |прав на об'єкти | | | | | |інтелектуальної | | | | | |власності | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |---------+--------+------------+-------------------------------------------| |Бондар |Валерій |Петрович |Не є фахівцем держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |ТОВ "Нотінгем |м. Київ |вул. | (044) 569-19-63 | |Хауз" | |Гусовського, | | | | |11/11 | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Свідоцтво | Видано |Дійсне до | Номер та | Індекс та вид | | експерта | рішенням | | вид | експертної | | номер | установи | | експертизи | спеціальності | |-----------+--------------+-----------+--------------+---------------------| | 525 |експертно- |03.02.2001 |11. Економічна|11.1. Дослідження | | |кваліфікаційна| | експертиза|документів | | |комісія | | |бухгалтерського, | | |Київський | | |податкового | | |НДІСЕ | | |обліку і | | |від 03.02.98 | | |звітності | | | | | |11.2. Дослідження | | | | | |документів про | | | | | |економічну | | | | | |діяльність | | | | | |підприємств і | | | | | |організацій | | | | | |11.3. Дослідження | | | | | |документів фінансово-| | | | | |кредитних операцій | |-----------+--------------+-----------+--------------+---------------------| |Продовжено | |15.02.2004 | | | |до: | | | | | |15.02.2004 | | | | | |-----------+--------------+-----------+--------------+---------------------| |Продовжено | |19.02.2007 | | | |до: | | | | | |19.02.2007 | | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво|Видано рішенням| Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | установи | | експертизи | експертної | | номер | | | | спеціальності | |---------+---------------+-----------+---------------+---------------------| | 1 |експертно- |30.10.2008 |13. Експертиза,|13.1. Дослідження | | |кваліфікаційна | |пов'язана з |об'єктів авторського | | |комісія | |охороною прав |права | | |Науково- | |на об'єкти |13.2. Дослідження | | |дослідний | |інтелектуальної|об'єктів суміжних | | |інститут | |власності |прав | | |інтелектуальної| | |13.4. Дослідження, | | |власності | | |пов'язані з охороною | | |Академії | | |прав на промислові | | |правових наук | | |зразки | | |України | | |13.6. Дослідження, | | |від 30.10.2003 | | |пов'язані з охороною | | | | | |прав на знаки для | | | | | |товарів і послуг, | | | | | |фірмові найменування,| | | | | |зазначення походження| | | | | |товарів | | | | | |13.8. Дослідження, | | | | | |пов'язані з охороною | | | | | |прав на | | | | | |конфіденційну | | | | | |інформацію | | | | | |13.9. Економічні | | | | | |дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |використанням | | | | | |прав на об'єкти | | | | | |інтелектуальної | | | | | |власності | | | | | |13.10. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |використанням | | | | | |об'єктів | | | | | |інтелектуальної | | | | | |власності у рекламі | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | вид | експертної | | номер | установи | | експертизи | спеціальності | |---------+--------------+-----------+--------------+-----------------------| | 1093 |центральна |28.02.2200 |11. Економічна|11.1. Дослідження | | |експертно- | | експертиза|документів | | |кваліфікаційна| | |бухгалтерського, | | |комісія | | |податкового обліку і | | |Міністерства | | |звітності | | |юстиції | | |11.2. Дослідження | | |України | | |документів про | | |від 28.02.2007| | |економічну діяльність | | | | | |підприємств і | | | | | |організацій | | | | | |11.3. Дослідження | | | | | |документів фінансово- | | | | | |кредитних операцій | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |----------+-------+-------------+------------------------------------------| |Боровик |Петро |Антонович |Фахівець держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |Харківський |Харківська обл.|Харків, вул. | (057) 772-60-23 | |НДІСЕ | |Золочівська, | | | | |8-а | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано | Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 627 |експертно- |03.09.2005 |13. Експертиза,|13.1. Дослідження | | |кваліфікаційна| |пов'язана з |об'єктів | | |комісія | |охороною прав |авторського права | | |Харківський | |на об'єкти |13.2. Дослідження | | |НДІСЕ | |інтелектуальної|об'єктів суміжних | | |від 03.09.2002| |власності |прав | | | | | |13.3. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |винаходи, корисні | | | | | |моделі, | | | | | |раціоналізаторські | | | | | |пропозиції | | | | | |13.4. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |промислові зразки | | | | | |13.6. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |знаки для товарів | | | | | |і послуг, фірмові | | | | | |найменування, | | | | | |зазначення | | | | | |походження товарів | | | | | |13.8. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |конфіденційну | | | | | |інформацію | | | | | |13.9. Економічні | | | | | |дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |використанням прав | | | | | |на об'єкти | | | | | |інтелектуальної | | | | | |власності | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано | Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 921 |центральна |29.09.2008 |13. Експертиза,|13.1. Дослідження | | |експертно- | |пов'язана з |об'єктів | | |кваліфікаційна| |охороною прав |авторського права | | |комісія | |на об'єкти |13.3. Дослідження, | | |Міністерство | |інтелектуальної|пов'язані з | | |юстиції | |власності |охороною прав на | | |України | | |винаходи, корисні | | |від 29.09.2005| | |моделі, | | | | | |раціоналізаторські | | | | | |пропозиції | | | | | |13.4. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |промислові зразки | | | | | |13.6. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |знаки для товарів | | | | | |і послуг, фірмові | | | | | |найменування, | | | | | |зазначення походження | | | | | |товарів | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |-----------+------+------------+-------------------------------------------| |Бочкарьова |Любов |Павлівна |Не є фахівцем держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |Український |м. Київ |вул. Генерала | (044) 258-34-56 | |інститут | |Родимцева, 15 | | |експертизи | | | (097) 434-86-27 | |сортів рослин | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано | Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 1191 |центральна |25.01.2011 |13. Експертиза |13.5.1. Дослідження, | | |експертно- | |у сфері |пов'язані з сортами | | |кваліфікаційна| |інтелектуальної|рослин | | |комісія | |власності | | | |Міністерство | | | | | |юстиції | | | | | |України | | | | | |від 25.01.2008| | | | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |-------------------+-----------+------------+------------------------------| |Бутнік-Сіверський |Олександр |Борисович |Фахівець держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |Науково- |м. Київ |вул. | (044) 501-55-60 | |дослідний центр | |Святошинська, | | |судової | |2 | | |експертизи з | | | | |питань | | | | |інтелектуальної | | | | |власності | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 720 |центральна |25.10.2007 |13. Експертиза,|13.9. Економічні | | |експертно- | |пов'язана з |дослідження, | | |кваліфікаційна| |охороною прав |пов'язані з | | |комісія | |на об'єкти |використанням | | |Міністерство | |інтелектуальної|прав на об'єкти | | |юстиції | |власності |інтелектуальної | | |України | | |власності | | |від 25.10.2002| | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво|Видано рішенням| Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | установи | | експертизи | експертної | | номер | | | | спеціальності | |---------+---------------+------------+---------------+--------------------| | 14 |експертно- |безстроково |13. Експертиза |13.9. Економічні | | |кваліфікаційна | |у сфері |дослідження у сфері | | |комісія | |інтелектуальної|інтелектуальної | | |Науково- | |власності |власності | | |дослідний центр| | | | | |судової | | | | | |експертизи з | | | | | |питань | | | | | |інтелектуальної| | | | | |власності | | | | | |від 20.09.2007 | | | | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |----------+--------+-------------+-----------------------------------------| |Білий |Сергій |Борисович |Фахівець держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |Львівський |Львівська обл. |Львів, пл. | (032) 298-60-62 | |НДІСЕ | |Соборна, 7 | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Свідоцтво | Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | | експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |-----------+--------------+-----------+---------------+--------------------| | 196 |експертно- |29.10.2009 |10. Інженерно- |10.9. Комп'ютерно- | | |кваліфікаційна| |технічна |технічні дослідження| | |комісія | |експертиза | | | |Львівський | | | | | |НДІСЕ | |---------------+--------------------| | |від 29.10.2004| |13. Експертиза,|13.1. Дослідження | | | | |пов'язана з |об'єктів авторського| | | | |охороною прав |права | | | | |на об'єкти | | | | | |інтелектуальної| | | | | |власності | | |-----------+--------------+-----------+---------------+--------------------| |Продовжено |N 8 |21.02.2013 |10. Інженерно- |10.9. Дослідження | |до: |експертно- | |технічна |комп'ютерної техніки| |21.02.2013 |кваліфікаційна| |експертиза |та програмних | | |комісія | | |продуктів | | |Львівський | | | | | |НДІСЕ | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Доповнення| Видано | Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | | до | рішенням | | експертизи | експертної | |свідоцтво | установи | | | спеціальності | | номер | | | | | |----------+--------------+-----------+---------------+---------------------| | 196 |експертно- |21.02.2013 |13. Експертиза |13.1.1. Дослідження, | | |кваліфікаційна| |у сфері |пов'язані з | | |комісія | |інтелектуальної|літературними, | | |Львівський | |власності |художніми творами | | |НДІСЕ від | | |та інші | | |21.02.2008 | | |13.1.2. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |комп'ютерними | | | | | |програмами і | | | | | |компіляціями даних | | | | | |(базами даних) | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |------------+-------+------------+-----------------------------------------| |Васьковська |Тетяна |Анатоліївна |Не є фахівцем держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |---------------+-------------------------------+---------------------------| |м. Київ |вул. С.Крушельницької, 3-а, | (044) 573-07-14, | | |кв. 107 | (050) 416-18-55 | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво | Видано | Дійсне до | Номер та | Індекс та вид | | експерта | рішенням | | вид | експертної | | номер | установи | | експертизи| спеціальності | |----------+--------------+-----------+-----------+-------------------------| | 626 |експертно- |24.05.2005 |2. Технічна|2.1. Дослідження | | |кваліфікаційна| |експертиза |реквізитів документів | | |комісія | |документів |2.2. Дослідження | | |Київський | | |матеріалів документів | | |НДІСЕ | | |2.3. Дослідження | | |від 24.05.2000| | |друкарських форм | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Свідоцтво | Видано | Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | | експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |-----------+--------------+-----------+---------------+--------------------| | 727 |центральна |25.10.2007 |13. Експертиза,|13.1. Дослідження | | |експертно- | |пов'язана з |об'єктів | | |кваліфікаційна| |охороною прав |авторського права | | |комісія | |на об'єкти |13.2. Дослідження | | |Міністерство | |інтелектуальної|об'єктів суміжних | | |юстиції | |власності |прав | | |України | | |13.3. Дослідження, | | |від 25.10.2002| | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |винаходи, корисні | | | | | |моделі, | | | | | |раціоналізаторські | | | | | |пропозиції | | | | | |13.4. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |промислові зразки | | | | | |13.6. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |знаки для товарів | | | | | |і послуг, фірмові | | | | | |найменування, | | | | | |зазначення | | | | | |походження | | | | | |товарів | |-----------+--------------+-----------+---------------+--------------------| |Продовжено |N 3 |28.02.2011 |13. Експертиза |13.4. Дослідження, | |до: |центральна | |у сфері |пов'язані з | |28.02.2011 |експертно- | |інтелектуальної|промисловими | | |кваліфікаційна| |власності |зразками | | |комісія | | |13.6. Дослідження, | | |Міністерство | | |пов'язані з | | |юстиції | | |комерційними | | |України | | |(фірмовими) | | | | | |найменуваннями, | | | | | |торговельними | | | | | |марками (знаками | | | | | |для товарів і | | | | | |послуг), | | | | | |географічними | | | | | |зазначеннями | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |---------+--------+--------------+-----------------------------------------| |Величко |Людмила |Олександрівна |Фахівець держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |Київський НДІСЕ |м. Київ |вул. | (044) 278-81-63 | | | |В. Житомирська,| | | | |19-б | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано | Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 917 |експертно- |29.05.2011 |13. Експертиза |13.1.1. Дослідження, | | |кваліфікаційна| |у сфері |пов'язані з | | |комісія | |інтелектуальної|літературними, | | |Київський | |власності |художніми творами, та | | |НДІСЕ | | |інші | | |від 29.05.2006| | |13.1.2. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |комп'ютерними | | | | | |програмами і | | | | | |компіляціями даних | | | | | |(базами даних) | | | | | |13.2. Дослідження | | | | | |пов'язані з | | | | | |виконаннями, | | | | | |фонограмами, | | | | | |відеограмами, | | | | | |програмами | | | | | |(передачами) | | | | | |організацій мовлення | | | | | |13.6. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |комерційними | | | | | |(фірмовими) | | | | | |найменуваннями, | | | | | |торговельними марками | | | | | |(знаками для товарів і| | | | | |послуг), географічними| | | | | |зазначеннями | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |----------+---------+--------------+---------------------------------------| |Волобуєва |Світлана |Владиславівна |Фахівець держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |Харківський |Харківська обл.|Харків, вул. | (057) 372-13-23 | |НДІСЕ | |Золочівська, | | | | |8-а | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Свідоцтво | Видано | Дійсне до |Номер та вид | Індекс та вид | | експерта | рішенням | |експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |-----------+--------------+-----------+---------------+--------------------| | 184 |експертно- |01.10.2003 |4. Трасологічна|4.2. Дослідження | | |кваліфікаційна| | експертиза |знарядь, | | |комісія | | |агрегатів, | | |Харківський | | |інструментів, | | |НДІСЕ | | |холодної зброї | | |від 01.10.98 | | |і залишених ними | | | | | |слідів, | | | | | |ідентифікація | | | | | |цілого за | | | | | |частинами | | | | | |4.3. Криміналістичне| | | | | |дослідження | | | | | |транспортних | | | | | |засобів; | | | | | |дослідження | | | | | |ідентифікаційних | | | | | |номерів та рельєфних| | | | | |знаків | |-----------+--------------+-----------+---------------+--------------------| |Продовжено | |11.11.2008 | | | |до: | | | | | |11.11.2008 | | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Доповнення| Видано | Дійсне до |Номер та вид | Індекс та вид | | до | рішенням | |експертизи | експертної | |свідоцтво | установи | | | спеціальності | | номер | | | | | |----------+--------------+-----------+---------------+---------------------| | 184 |експертно- |02.06.2004 |4. Трасологічна|4.1. Дослідження | | |кваліфікаційна| | експертиза | слідів людини | | |комісія | | | | | |Харківський | | | | | |НДІСЕ від | | | | | |02.06.99 | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Доповнення| Видано | Дійсне до | Номер та | Індекс та вид | | до | рішенням | | вид | експертної | |свідоцтво | установи | | експертизи | спеціальності | | номер | | | | | |----------+--------------+-----------+--------------+----------------------| | 184 |експертно- |19.08.2004 |8. Експертиза |8.9. Дослідження | | |кваліфікаційна| | матеріалів,|металів і сплавів | | |комісія | | речовин та | | | |Харківський | | виробів | | | |НДІСЕ від | | | | | |19.08.99 | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Доповнення| Видано |Дійсне до |Номер та вид | Індекс та вид | | до | рішенням | |експертизи | експертної | |свідоцтво | установи | | | спеціальності | | номер | | | | | |----------+--------------+-----------+----------------+--------------------| | 184 |експертно- |29.04.2007 |4. Трасологічна |4.3. Криміналістичне| | |кваліфікаційна| | експертиза |дослідження | | |комісія | | |транспортних | | |Харківський | | |засобів; | | |НДІСЕ від | | |дослідження | | |29.04.2002 | | |ідентифікаційних | | | | | |номерів та рельєфних| | | | | |знаків | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+------------------+-------------------| | 184 |експертно- |14.11.2008 |13. Експертиза, |13.1. Дослідження | | |кваліфікаційна| |пов'язана з |об'єктів | | |комісія | |охороною прав |авторського права | | |Харківський | |на об'єкти |13.2. Дослідження | | |НДІСЕ | |інтелектуальної |об'єктів суміжних | | |від 14.11.2003| |власності |прав | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво | Видано | Дійсне до |Номер та вид | Індекс та вид | | експерта | рішенням | |експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |----------+--------------+-----------+---------------+---------------------| | 184 |експертно- |15.06.2009 |4. Трасологічна|4.1. Дослідження | | |кваліфікаційна| |експертиза |слідів людини | | |комісія | | | | | |Харківський | | | | | |НДІСЕ | | | | | |від 15.06.2004| | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до |Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | |експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 184 |експертно- |25.05.2012 |4. Трасологічна|4.1. Дослідження | | |кваліфікаційна| | експертиза |слідів людини | | |комісія | | |4.2. Дослідження | | |Харківський | | |знарядь, | | |НДІСЕ | | |агрегатів, | | |від 25.05.2007| | |інструментів, | | | | | |холодної зброї | | | | | |і залишених ними | | | | | |слідів, | | | | | |ідентифікація | | | | | |цілого за | | | | | |частинами | | | | | |4.3. Криміналістичне | | | | | |дослідження | | | | | |транспортних | | | | | |засобів; | | | | | |дослідження | | | | | |ідентифікаційних | | | | | |номерів та рельєфних | | | | | |знаків | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |----------+--------+-------------+-----------------------------------------| |Глоба |Лариса |Сергіївна |Фахівець держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |Науково- |м. Київ |вул. | (044) 501-55-60 | |дослідний центр | |Святошинська, | | |судової | |2 | | |експертизи з | | | | |питань | | | | |інтелектуальної | | | | |власності | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво|Видано рішенням|Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | установи | | експертизи | експертної | | номер | | | | спеціальності | |---------+---------------+-----------+---------------+---------------------| | 8 |експертно- |23.06.2011 |13. Експертиза |13.1.2. Дослідження, | | |кваліфікаційна | |у сфері |пов'язані з | | |комісія | |інтелектуальної|комп'ютерними | | |Науково- | |власності |програмами і | | |дослідний центр| | |компіляціями даних | | |судової | | |(базами даних) | | |експертизи з | | | | | |питань | | | | | |інтелектуальної| | | | | |власності | | | | | |від 23.06.2006 | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Доповнення|Видано рішенням| Дійсне до | Номер та | Індекс та вид | | до | установи | | вид | експертної | |свідоцтво | | | експертизи | спеціальності | | номер | | | | | |----------+---------------+-----------+--------------+---------------------| | 8 |експертно- |25.04.2013 |10. Інженерно-|10.17. Дослідження | | |кваліфікаційна | | технічна |телекомунікаційних | | |комісія | | експертиза|систем | | |Науково- | | |(обладнання) та | | |дослідний центр| | |засобів | | |судової | | | | | |експертизи з | | | | | |питань | | | | | |інтелектуальної| | | | | |власності від | | | | | |25.04.2008 | | | | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |---------+----------+------------+-----------------------------------------| |Гончар |Олександр |Миколайович |Не є фахівцем держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+------------------------------+---------------------------| |м. Київ |вул. Юрія Смолича, 6, кв. 63 | (067) 232-02-58 | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 1188 |центральна |25.01.2011 |13. Експертиза |13.5.1. Дослідження, | | |експертно- | |у сфері |пов'язані з сортами | | |кваліфікаційна| |інтелектуальної|рослин | | |комісія | |власності | | | |Міністерство | | | | | |юстиції | | | | | |України | | | | | |від 25.01.2008| | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |-----------+---------+------------+----------------------------------------| |Доровських |Анатолій |Васильович |Фахівець держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |Науково- |м. Київ |вул. | (044) 501-55-60 | |дослідний центр | |Святошинська, | | |судової | |2 | | |експертизи з | | | | |питань | | | | |інтелектуальної | | | | |власності | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво|Видано рішенням|Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | установи | | експертизи | експертної | | номер | | | | спеціальності | |---------+---------------+-----------+---------------+---------------------| | 7 |експертно- |23.06.2011 |13. Експертиза |13.1.2. Дослідження, | | |кваліфікаційна | |у сфері |пов'язані з | | |комісія | |інтелектуальної|комп'ютерними | | |Науково- | |власності |програмами і | | |дослідний центр| | |компіляціями даних | | |судової | | |(базами даних) | | |експертизи з | | | | | |питань | | | | | |інтелектуальної| | | | | |власності | | | | | |від 23.06.2006 | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Доповнення|Видано рішенням|Дійсне до | Номер та | Індекс та вид | | до | установи | | вид | експертної | |свідоцтво | | |експертизи | спеціальності | | номер | | | | | |----------+---------------+-----------+--------------+---------------------| | 7 |експертно- |25.04.2013 |10. Інженерно-|10.17. Дослідження | | |кваліфікаційна | | технічна |телекомунікаційних | | |комісія | | експертиза|систем (обладнання) | | |Науково- | | |та засобів | | |дослідний центр| | | | | |судової | | | | | |експертизи з | | | | | |питань | | | | | |інтелектуальної| | | | | |власності від | | | | | |25.04.2008 | | | | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |----------+----------+------------+----------------------------------------| |Дорошенко |Олександр |Федорович |Не є фахівцем держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |---------------+-------------------------------+---------------------------| |м. Київ |вул. Срібнокільська, 14, кв. | (044) 527-04-11 | | |173 | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 628 |експертно- |03.09.2005 |13. Експертиза,|13.1. Дослідження | | |кваліфікаційна| |пов'язана з |об'єктів | | |комісія | |охороною прав |авторського права | | |Харківський | |на об'єкти |13.2. Дослідження | | |НДІСЕ | |інтелектуальної|об'єктів суміжних | | |від 03.09.2002| |власності |прав | | | | | |13.3. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |винаходи, корисні | | | | | |моделі, | | | | | |раціоналізаторські | | | | | |пропозиції | | | | | |13.4. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |промислові зразки | | | | | |13.6. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |знаки для товарів | | | | | |і послуг, фірмові | | | | | |найменування, | | | | | |зазначення | | | | | |походження товарів | | | | | |13.8. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |конфіденційну | | | | | |інформацію | | | | | |13.9. Економічні | | | | | |дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |використанням прав | | | | | |на об'єкти | | | | | |інтелектуальної | | | | | |власності | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Доповнення| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | | до | рішенням | | експертизи | експертної | |свідоцтво | установи | | | спеціальності | | номер | | | | | |----------+--------------+-----------+---------------+---------------------| | 628 |центральна |25.10.2007 |13. Експертиза,|13.5. Дослідження, | | |експертно- | |пов'язана з |пов'язані з охороною | | |кваліфікаційна| |охороною прав |прав на сорти рослин | | |комісія | |на об'єкти |і породи тварин | | |Міністерство | |інтелектуальної|13.7. Дослідження, | | |юстиції | |власності |пов'язані з охороною | | |України від | | |прав на топографію | | |25.10.2002 | | |інтегральних | | | | | |мікросхем | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 726 |центральна |25.10.2007 |13. Експертиза,|13.5. Дослідження, | | |експертно- | |пов'язана з |пов'язані з охороною | | |кваліфікаційна| |охороною прав |прав на сорти рослин | | |комісія | |на об'єкти |і породи тварин | | |Міністерство | |інтелектуальної|13.7. Дослідження, | | |юстиції | |власності |пов'язані з охороною | | |України | | |прав на топографію | | |від 25.10.2002| | |інтегральних | | | | | |мікросхем | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво|Видано рішенням|Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | установи | | експертизи | експертної | | номер | | | |спеціальності | |---------+---------------+-----------+---------------+---------------------| | 2 |експертно- |30.10.2008 |13. Експертиза,|13.10. Дослідження, | | |кваліфікаційна | |пов'язана з |пов'язані з | | |комісія | |охороною прав |використанням | | |Науково- | |на об'єкти |об'єктів | | |дослідний | |інтелектуальної|інтелектуальної | | |інститут | |власності |власності у рекламі | | |інтелектуальної| | | | | |власності | | | | | |Академії | | | | | |правових наук | | | | | |України | | | | | |від 30.10.2003 | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 933 |центральна |28.10.2008 |13. Експертиза,|13.3. Дослідження, | | |експертно- | |пов'язана з |пов'язані з | | |кваліфікаційна| |охороною прав |охороною прав на | | |комісія | |на об'єкти |винаходи, корисні | | |Міністерство | |інтелектуальної|моделі, | | |юстиції | |власності |раціоналізаторські | | |України | | |пропозиції | | |від 28.10.2005| | |13.4. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |промислові зразки | | | | | |13.6. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |знаки для товарів | | | | | |і послуг, фірмові | | | | | |найменування, | | | | | |зазначення | | | | | |походження | | | | | |товарів | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |----------+---------+------------+-----------------------------------------| |Дубинка |Вікторія |Іванівна |Фахівець держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |-------------+----------------+----------------+---------------------------| |ХНДІСЕ |Харківська обл. |Харків, вул. | (057) 372-13-23 | | | |Золочівська, 8-а| | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Свідоцтво | Видано |Дійсне до |Номер та вид | Індекс та вид | | експерта | рішенням | |експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |-----------+--------------+-----------+---------------+--------------------| | 177 |експертно- |30.03.2006 |4. Трасологічна|4.2. Дослідження | | |кваліфікаційна| | експертиза |знарядь, агрегатів, | | |комісія | | |інструментів, | | |Харківський | | |холодної зброї і | | |НДІСЕ | | |залишених ними | | |від 30.03.2001| | |слідів, | | | | | |ідентифікація | | | | | |цілого за частинами | |-----------+--------------+-----------+---------------+--------------------| |Продовжено | |14.03.2011 | | | |до: | | | | | |14.03.2011 | | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Свідоцтво | Видано | Дійсне до |Номер та вид | Індекс та вид | | експерта | рішенням | |експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |-----------+--------------+-----------+---------------+--------------------| | 177 |експертно- |11.11.2008 |4. Трасологічна|4.1. Дослідження | | |кваліфікаційна| | експертиза | слідів людини | | |комісія | | | | | |Харківський | | | | | |НДІСЕ | | | | | |від 11.11.2003| | | | |-----------+--------------+-----------+---------------+--------------------| |Продовжено | |14.03.2011 | | | |до: | | | | | |14.03.2011 | | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 177 |експертно- |11.11.2008 |13. Експертиза,|13.1. Дослідження | | |кваліфікаційна| |пов'язана з |об'єктів авторського | | |комісія | |охороною прав |права | | |Харківський | |на об'єкти |13.2. Дослідження | | |НДІСЕ | |інтелектуальної|об'єктів суміжних | | |від 11.11.2003| |власності |прав | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Свідоцтво | Видано |Дійсне до |Номер та вид | Індекс та вид | | експерта | рішенням | |експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |-----------+--------------+-----------+---------------+--------------------| | 177 |експертно- |14.05.2007 |4. Трасологічна|4.3. Криміналістичне| | |кваліфікаційна| | експертиза |дослідження | | |комісія | | |транспортних | | |Харківський | | |засобів; | | |НДІСЕ | | |дослідження | | |від 14.05.2002| | |ідентифікаційних | | | | | |номерів та рельєфних| | | | | |знаків | |-----------+--------------+-----------+---------------+--------------------| |Продовжено | |14.03.2011 | | | |до: | | | | | |14.03.2011 | | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво | Видано |Дійсне до | Номер та | Індекс та вид | | експерта | рішенням | | вид | експертної | | номер | установи | |експертизи | спеціальності | |----------+--------------+-----------+--------------+----------------------| | 177 |експертно- |23.03.2004 |8. Експертиза |8.5. Дослідження скла,| | |кваліфікаційна| | матеріалів,|кераміки та вироби з | | |комісія | | речовин та |них | | |Харківський | | виробів | | | |НДІСЕ | | | | | |від 23.03.99 | | | | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |---------+-------+--------------+------------------------------------------| |Жила |Богдан |Володимирович |Не є фахівцем держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |--------------+---------------+----------------+---------------------------| |ЮФ "GVARDIS" |м. Київ |пл. Соломянська,| (044) 248-80-73 | | | |2, офіс 08 | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 1065 |центральна |19.12.2009 |13. Експертиза,|13.1. Дослідження | | |експертно- | |пов'язана з |об'єктів авторського | | |кваліфікаційна| |охороною прав |права | | |комісія | |на об'єкти |13.4. Дослідження, | | |Міністерство | |інтелектуальної|пов'язані з охороною | | |юстиції | |власності |прав на промислові | | |України | | |зразки | | |від 19.12.2006| | |13.6. Дослідження, | | | | | |пов'язані з охороною | | | | | |прав на знаки для | | | | | |товарів і послуг, | | | | | |фірмові найменування | | | | | |зазначення походження | | | | | |товарів | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |----------+--------+-------------+-----------------------------------------| |Заніна |Тетяна |Анатоліївна |Фахівець держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |Харківський |Харківська обл.|м. Харків, вул.| (057) 372-13-23 | |НДІСЕ | |Золочівська, | | | | |8-а | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 731 |експертно- |25.04.2010 |13. Експертиза,|13.1. Дослідження | | |кваліфікаційна| |пов'язана з |об'єктів авторського | | |комісія | |охороною прав |права | | |Харківський | |на об'єкти |13.2. Дослідження | | |НДІСЕ | |інтелектуальної|об'єктів суміжних | | |від 25.04.2005| |власності |прав | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Доповнення| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | | до | рішенням | | експертизи | експертної | |свідоцтво | установи | | | спеціальності | | номер | | | | | |----------+--------------+-----------+---------------+---------------------| | 731 |експертно- |25.10.2012 |13. Експертиза |13.6. Дослідження, | | |кваліфікаційна| |у сфері |пов'язані з | | |комісія | |інтелектуальної|комерційними | | |Харківський | |власності |(фірмовими) | | |НДІСЕ від | | |найменуваннями, | | |25.10.2007 | | |торговельними | | | | | |марками (знаками для | | | | | |товарів і послуг), | | | | | |географічними | | | | | |зазначеннями | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |---------+-----+--------------+--------------------------------------------| |Земцова |Інна |Олександрівна |Не є фахівцем держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |---------------+-------------------------------+---------------------------| |м. Київ |вул. прос. 50-річчя Жовтня, 9, | (044) 405-61-12, | | |кв. 23 | (097) 463-43-07 | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 1228 |центральна |04.04.2011 |13. Експертиза |13.6. Дослідження, | | |експертно- | |у сфері |пов'язані з | | |кваліфікаційна| |інтелектуальної|комерційними | | |комісія | |власності |(фірмовими) | | |Міністерство | | |найменуваннями, | | |юстиції | | |торговельними | | |України | | |марками (знаками для | | |від 04.04.2008| | |товарів і послуг), | | | | | |географічними | | | | | |зазначеннями | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |----------+---------+------------+-----------------------------------------| |Канченко |Людмила |Петрівна |Фахівець держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |Науково- |м. Київ |вул. | (044) 501-55-60, | |дослідний центр | |Святошинська, | 482-38-13 | |судової | |2 | | |експертизи з | | | | |питань | | | | |інтелектуальної | | | | |власності | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво|Видано рішенням|Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | установи | | експертизи | експертної | | номер | | | | спеціальності | |---------+---------------+-----------+---------------+---------------------| | 10 |експертно- |12.12.2011 |13. Експертиза,|13.9. Економічні | | |кваліфікаційна | |пов'язана з |дослідження, | | |комісія | |охороною прав |пов'язані з | | |Науково- | |на об'єкти |використанням | | |дослідний центр| |інтелектуальної|прав на об'єкти | | |судової | |власності |інтелектуальної | | |експертизи з | | |власності | | |питань | | | | | |інтелектуальної| | | | | |власності | | | | | |від 12.12.2006 | | | | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |----------+---------+------------+-----------------------------------------| |Климова |Наталія |Борисівна |Фахівець держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |Київський НДІСЕ |м. Київ |вул. | (044) 278-81-63 | | | |В. Житомирська,| | | | |19-б | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 945 |експертно- |19.07.2012 |13. Експертиза |13.1.1. Дослідження, | | |кваліфікаційна| |у сфері |пов'язані з | | |комісія | |інтелектуальної|літературними, | | |Київський | |власності |художніми | | |НДІСЕ | | |творами,та інші | | |від 19.07.2007| | |13.1.2. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |комп'ютерними | | | | | |програмами і | | | | | |компіляціями даних | | | | | |(базами даних) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |13.2. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |виконаннями, | | | | | |фонограмами, | | | | | |відеограмами, | | | | | |програмами | | | | | |(передачами) | | | | | |організацій мовлення | | | | | |13.6. Дослідження, | | | | | |мовлення | | | | | |пов'язані з | | | | | |комерційними | | | | | |(фірмовими) | | | | | |найменуваннями, | | | | | |торговельними марками | | | | | |(знаками для товарів і| | | | | |послуг), | | | | | |географічними | | | | | |зазначеннями | | | | | |13.9. Економічні | | | | | |дослідження у сфері | | | | | |інтелектуальної | | | | | |власності | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |----------+-------+------------+-------------------------------------------| |Коваленко |Тетяна |Вікторівна |Не є фахівцем держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+----------------------------+-----------------------------| |м. Київ |вул. Коперніка, 14, кв. 43 | (044) 489-41-30, | | | | (095) 203-63-51 | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 1227 |центральна |04.04.2011 |13. Експертиза |13.6. Дослідження, | | |експертно- | |у сфері |пов'язані з | | |кваліфікаційна| |інтелектуальної|комерційними | | |комісія | |власності |(фірмовими) | | |Міністерство | | |найменуваннями, | | |юстиції | | |торговельними | | |України | | |марками (знаками для | | |від 04.04.2008| | |товарів і послуг), | | | | | |географічними | | | | | |зазначеннями | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |-------------------+------+-------------+----------------------------------| |Копитько (Смага) |Алла |Петрівна |Фахівець держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |Харківський |Харківська обл.|Харків, вул. | (057) 372-13-23 | |НДІСЕ | |Золочівська, | | | | |8-а | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 697 |експертно- |14.07.2009 |13. Експертиза,|13.1. Дослідження | | |кваліфікаційна| |пов'язана з |об'єктів авторського | | |комісія | |охороною прав |права | | |Харківський | |на об'єкти |13.2. Дослідження | | |НДІСЕ | |інтелектуальної|об'єктів суміжних | | |від 14.07.2004| |власності |прав | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Доповнення| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | | до | рішенням | | експертизи | експертної | |свідоцтво | установи | | | спеціальності | | номер | | | | | |----------+--------------+-----------+---------------+---------------------| | 697 |експертно- |22.10.2009 |13. Експертиза,|13.6. Дослідження, | | |кваліфікаційна| |пов'язана з |пов'язані з охороною | | |комісія | |охороною прав |прав на знаки для | | |Харківський | |на об'єкти |товарів і послуг, | | |НДІСЕ від | |інтелектуальної|фірмові найменування,| | |22.10.2004 | |власності |зазначення походження| | | | | |товарів | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |----------+-------+-------------+------------------------------------------| |Крайнев |Петро |Павлович |Фахівець держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |Науково- |м. Київ |вул. | (044) 501-55-60 | |дослідний центр | |Святошинська, | | |судової | |2 | | |експертизи з | | | | |питань | | | | |інтелектуальної | | | | |власності | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 718 |центральна |25.10.2007 |13. Експертиза,|13.1. Дослідження | | |експертно- | |пов'язана з |об'єктів | | |кваліфікаційна| |охороною прав |авторського права | | |комісія | |на об'єкти |13.2. Дослідження | | |Міністерство | |інтелектуальної|об'єктів суміжних | | |юстиції | |власності |прав | | |України | | |13.3. Дослідження, | | |від 25.10.2002| | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |винаходи, корисні | | | | | |моделі, | | | | | |раціоналізаторські | | | | | |пропозиції | | | | | |13.4. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |промислові зразки | | | | | |13.5. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |сорти рослин і | | | | | |породи тварин | | | | | |13.6. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |знаки для товарів | | | | | |і послуг, фірмові | | | | | |найменування, | | | | | |зазначення | | | | | |походження товарів | | | | | |13.7. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |топографію | | | | | |інтегральних | | | | | |мікросхем | | | | | |13.8. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |конфіденційну | | | | | |інформацію | | | | | |13.9. Економічні | | | | | |дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |використанням прав | | | | | |на об'єкти | | | | | |інтелектуальної | | | | | |власності | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво|Видано рішенням|Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | установи | | експертизи | експертної | | номер | | | | спеціальності | |---------+---------------+-----------+---------------+---------------------| | 4 |експертно- |30.10.2008 |13. Експертиза,|13.10. Дослідження, | | |кваліфікаційна | |пов'язана з |пов'язані з | | |комісія | |охороною прав |використанням | | |Науково- | |на об'єкти |об'єктів | | |дослідний | |інтелектуальної|інтелектуальної | | |інститут | |власності |власності у рекламі | | |інтелектуальної| | | | | |власності | | | | | |Академії | | | | | |правових наук | | | | | |України | | | | | |від 30.10.2003 | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво|Видано рішенням| Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | установи | | експертизи | експертної | | номер | | | | спеціальності | |---------+---------------+------------+---------------+--------------------| | 13 |експертно- |безстроково |13. Експертиза |13.1.1. Дослідження,| | |кваліфікаційна | |у сфері |пов'язані з | | |комісія | |інтелектуальної|літературними, | | |Науково- | |власності |художніми творами, | | |дослідний центр| | |та інші | | |судової | | |13.2. Дослідження, | | |експертизи з | | |пов'язані з | | |питань | | |виконаннями, | | |інтелектуальної| | |фонограмами, | | |власності | | |відеограмами, | | |від 14.09.2007 | | |програмами | | | | | |(передачами) | | | | | |організацій мовлення| | | | | |13.3. Дослідження | | | | | |пов'язані з | | | | | |винаходами і | | | | | |корисними моделями | | | | | |13.4. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |промисловими | | | | | |зразками | | | | | |13.6. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |комерційними | | | | | |(фірмовими) | | | | | |найменуваннями, | | | | | |торговельними | | | | | |марками (знаками для| | | | | |товарів і послуг), | | | | | |географічними | | | | | |зазначеннями | | | | | |13.8. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |комерційною | | | | | |таємницею (ноу-хау) | | | | | |і | | | | | |раціоналізаторськими| | | | | |пропозиціями | | | | | |13.9. Економічні | | | | | |дослідження у сфері | | | | | |інтелектуальної | | | | | |власності | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

---------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |------------+-------+------------+----------------------------------------| |Кривоніжко |Галина |Євгенівна |Фахівець держ. спец. установи | ----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+-------------------------| |Науково- |м. Київ |вул. | (044) 501-55-60 | |дослідний центр | |Святошинська, | | |судової | |2 | | |експертизи з | | | | |питань | | | | |інтелектуальної | | | | |власності | | | | ----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво|Видано рішенням|Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | установи | | експертизи | експертної | | номер | | | | спеціальності | |---------+---------------+-----------+---------------+---------------------| | 9 |експертно- |23.06.2011 |13. Експертиза |13.1.2. Дослідження, | | |кваліфікаційна | |у сфері |пов'язані з | | |комісія | |інтелектуальної|комп'ютерними | | |Науково- | |власності |програмами і | | |дослідний центр| | |компіляціями даних | | |судової | | |(базами даних) | | |експертизи з | | | | | |питань | | | | | |інтелектуальної| | | | | |власності | | | | | |від 23.06.2006 | | | | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |---------+----------+------------+-----------------------------------------| |Крижна |Валентина |Миколаївна |Не є фахівцем держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |Харківський |Харківська обл.|Харків, вул. | (050) 958-00-06 | |НДІСЕ | |Перемоги, 59, | | | | |кв. 283 | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 629 |експертно- |03.09.2005 |13. Експертиза,|13.1. Дослідження | | |кваліфікаційна| |пов'язана з |об'єктів | | |комісія | |охороною прав |авторського права | | |Харківський | |на об'єкти |13.2. Дослідження | | |НДІСЕ | |інтелектуальної|об'єктів суміжних | | |від 03.09.2002| |власності |прав | | | | | |13.3. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |винаходи, корисні | | | | | |моделі, | | | | | |раціоналізаторські | | | | | |пропозиції | | | | | |13.4. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |промислові зразки | | | | | |13.6. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |знаки для товарів | | | | | |і послуг, фірмові | | | | | |найменування, | | | | | |зазначення | | | | | |походження | | | | | |товарів | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Доповнення| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | | до | рішенням | | експертизи | експертної | |свідоцтво | установи | | | спеціальності | | номер | | | | | |----------+--------------+-----------+---------------+---------------------| | 629 |центральна |28.10.2007 |13. Експертиза,|13.5. Дослідження, | | |експертно- | |пов'язана з |пов'язані з охороною | | |кваліфікаційна| |охороною прав |прав на сорти рослин | | |комісія | |на об'єкти |і породи тварин | | |Міністерство | |інтелектуальної|13.7. Дослідження, | | |юстиції | |власності |пов'язані з | | |України від | | |охороною прав | | |25.10.2002 | | |на топографію | | | | | |інтегральних | | | | | |мікросхем | | | | | |13.8. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав | | | | | |на конфіденційну | | | | | |інформацію | | | | | |13.9. Економічні | | | | | |дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |використанням | | | | | |прав на об'єкти | | | | | |інтелектуальної | | | | | |власності | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 731 |центральна |25.10.2007 |13. Експертиза,|13.5. Дослідження, | | |експертно- | |пов'язана з |пов'язані з охороною | | |кваліфікаційна| |охороною прав |прав на сорти рослин | | |комісія | |на об'єкти |і породи тварин | | |Міністерство | |інтелектуальної|13.7. Дослідження, | | |юстиції | |власності |пов'язані з охороною | | |України | | |прав на топографію | | |від 25.10.2002| | |інтегральних | | | | | |мікросхем | | | | | |13.8. Дослідження, | | | | | |пов'язані з охороною | | | | | |прав на | | | | | |конфіденційну | | | | | |інформацію | | | | | |13.9. Економічні | | | | | |дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |використанням | | | | | |прав на об'єкти | | | | | |інтелектуальної | | | | | |власності | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | |спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 923 |центральна |28.10.2008 |13. Експертиза,|13.1. Дослідження | | |експертно- | |пов'язана з |об'єктів авторського | | |кваліфікаційна| |охороною прав |права | | |комісія | |на об'єкти |13.2. Дослідження | | |Міністерство | |інтелектуальної|об'єктів суміжних | | |юстиції | |власності |прав | | |України | | |13.4. Дослідження, | | |від 28.10.2005| | |пов'язані з охороною | | | | | |прав на промислові | | | | | |зразки | | | | | |13.6. Дослідження, | | | | | |пов'язані з охороною | | | | | |прав на знаки для | | | | | |товарів і послуг, | | | | | |фірмові найменування, | | | | | |зазначення походження | | | | | |товарів | | | | | |13.10. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |використанням об'єктів| | | | | |інтелектуальної | | | | | |власності у рекламі | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |---------+------+------------+---------------------------------------------| |Лещук |Надія |Василівна |Не є фахівцем держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |Національний |м. Київ |вул. Героїв | (044) 527-82-61 | |аграрний | |Оборони, 15 | | |університет | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 1189 |центральна |25.01.2011 |13. Експертиза |13.5.1. Дослідження, | | |експертно- | |у сфері |пов'язані з сортами | | |кваліфікаційна| |інтелектуальної|рослин | | |комісія | |власності | | | |Міністерство | | | | | |юстиції | | | | | |України | | | | | |від 25.01.2008| | | | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |---------+----------+------------+-----------------------------------------| |Лимар |Олександр |Олексійович |Фахівець держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |-----------------+----------------+----------------+-----------------------| |Дніпропетровський|Дніпропетровська|Дніпропетровськ,| (056) 791-17-56 | |НДІСЕ |обл. |наб. Леніна, | | | | |17, кім. 361 | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до |Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | |експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 220 |експертно- |01.08.2008 |4. Трасологічна|4.3. Криміналістичне | | |кваліфікаційна| | експертиза |дослідження | | |комісія | | |транспортних засобів; | | |Одеський НДІСЕ| | |дослідження | | |від 01.08.2003| | |ідентифікаційних | | | | | |номерів та рельєфних | | | | | |знаків | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 683 |експертно- |25.03.2009 |4. Трасологічна|4.2. Дослідження | | |кваліфікаційна| |експертиза |знарядь, агрегатів, | | |комісія | | |інструментів | | |Харківський | | |і залишених ними | | |НДІСЕ | | |слідів, ідентифікація | | |від 25.03.2004| | |цілого за частинами | | | | | |4.5. Дослідження | | | | | |холодної зброї | | | | |---------------+----------------------| | | | |13. Експертиза,|13.2. Дослідження | | | | |пов'язана з |об'єктів суміжних | | | | |охороною прав |прав | | | | |на об'єкти | | | | | |інтелектуальної| | | | | |власності | | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |-----------+--------+------------+-----------------------------------------| |Лушнікова |Тамара |Миколаївна |Фахівець держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |Донецький НДІСЕ |Донецька обл. |Донецьк, вул. | (0622) 302-80-39 | | | |Лівенка, 4 | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Свідоцтво | Видано |Дійсне до | Номер та | Індекс та вид | | експерта | рішенням | | вид | експертної | | номер | установи | |експертизи | спеціальності | |-----------+--------------+-----------+-----------+------------------------| | 210 |експертно- |29.04.2003 |8. |8.9. Дослідження | | |кваліфікаційна| |Експертиза |металів і сплавів | | |комісія | |матеріалів,| | | |Донецький | |речовин та | | | |НДІСЕ | |виробів | | | |від 29.04.98 | |-----------+------------------------| | | | |10. |10.3. Дослідження | | | | |Інженерно- |деталей транспортних | | | | |технічна |засобів | | | | |експертиза | | | | | | | | |-----------+--------------+-----------+-----------+------------------------| |Продовжено | |05.06.2008 | | | |до: | | | | | |05.06.2008 | | | | | |-----------+--------------+-----------+-----------+------------------------| |Продовжено |N 20, 21 |22.05.2013 |8. |8.9. Дослідження | |до: |експертно- | |Експертиза |металів і сплавів | |22.05.2013 |кваліфікаційна| |матеріалів,| | | |комісія | |речовин та | | | |Донецький | |виробів | | | |НДІСЕ | | | | |-----------+--------------+-----------+-----------+------------------------| |Продовжено |N 37 |26.05.2013 |10. |10.3. Дослідження | |до: |експертно- | |Інженерно- |деталей транспортних | |26.05.2013 |кваліфікаційна| |технічна |засобів | | |комісія | |експертиза | | | |Донецький | | | | | |НДІСЕ | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Свідоцтво | Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | | експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |-----------+--------------+-----------+---------------+--------------------| | 210 |центральна |25.10.2007 |13. Експертиза,|13.3. Дослідження, | | |експертно- | |пов'язана з |пов'язані з | | |кваліфікаційна| |охороною прав |охороною прав на | | |комісія | |на об'єкти |винаходи, корисні | | |Міністерство | |інтелектуальної|моделі, | | |юстиції | |власності |раціоналізаторські | | |України | | |пропозиції | | |від 25.10.2002| | |13.4. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |промислові зразки | | | | | |13.6. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |знаки для товарів і | | | | | |послуг, фірмові | | | | | |найменування, | | | | | |зазначення | | | | | |походження товарів | |-----------+--------------+-----------+---------------+--------------------| |Продовжено |N 35 |12.11.2012 |13. Експертиза |13.3. Дослідження | |до: |експертно- | |у сфері |пов'язані з | |12.11.2012 |кваліфікаційна| |інтелектуальної|винаходами і | | |комісія | |власності |корисними моделями | | |Донецький | | |13.4. Дослідження, | | |НДІСЕ | | |пов'язані з | | | | | |промисловими | | | | | |зразками | | | | | |13.6. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |комерційними | | | | | |(фірмовими) | | | | | |найменуваннями, | | | | | |торговельними | | | | | |марками (знаками для| | | | | |товарів і послуг), | | | | | |географічними | | | | | |зазначеннями | | | | | |13.8. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |комерційною | | | | | |таємницею (ноу-хау) | | | | | |і | | | | | |раціоналізаторськими| | | | | |пропозиціями | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 210 |експертно- |20.11.2007 |13. Експертиза,|13.9. Економічні | | |кваліфікаційна| |пов'язана з |дослідження, | | |комісія | |охороною прав |пов'язані з | | |Донецький | |на об'єкти |використанням прав на | | |НДІСЕ | |інтелектуальної|об'єкти | | |від 20.11.2002| |власності |інтелектуальної | | | | | |власності | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 210 |експертно- |04.07.2008 |13. Експертиза,|13.1. Дослідження | | |кваліфікаційна| |пов'язана з |об'єктів авторського | | |комісія | |охороною прав |права | | |Донецький | |на об'єкти |13.2. Дослідження | | |НДІСЕ | |інтелектуальної|об'єктів суміжних | | |від 04.07.2003| |власності |прав | | | | | |13.8. Дослідження, | | | | | |пов'язані з охороною | | | | | |прав на | | | | | |конфіденційну | | | | | |інформацію | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |----------+-----------+--------------+-------------------------------------| |Мануленко |Олександра |Володимирівна |Фахівець держ. спец. установи | ----------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |Харківський |Харківська обл.|Харків, вул. | (057) 372-13-23 | |НДІСЕ | |Золочівська, | | | | |8-а | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+-----------------+--------------------| | 774 |експертно- |25.05.2012 |12. Товарознавча |12.1. Оцінка машин, | | |кваліфікаційна| |(в т.ч. |обладнання, | | |комісія | |автотоварознавча)|сировини та товарів | | |Харківський | |експертиза |народного споживання| | |НДІСЕ | | | | | |від 25.05.2007| | | | | | | |-----------------+--------------------| | | | |13. Експертиза, |13.1. Дослідження | | | | |пов'язана з |об'єктів | | | | |охороною прав на |авторського права | | | | |об'єкти |13.2. Дослідження | | | | |інтелектуальної |об'єктів суміжних | | | | |власності |прав | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |-----------+-------+------------+------------------------------------------| |Марчевська |Тамара |Григорівна |Не є фахівцем держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+-----------------------------+----------------------------| |м. Київ |бульвар Лихачова, 3, кв. 70 | (044) 284-69-06, | | | | (067) 726-55-40 | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 1207 |центральна |28.02.2011 |13. Експертиза |13.3. Дослідження | | |експертно- | |у сфері |винаходами і | | |кваліфікаційна| |інтелектуальної|пов'язані з | | |комісія | |власності |корисними моделями | | |Міністерство | | |13.4. Дослідження, | | |юстиції | | |пов'язані з | | |України | | |промисловими зразками | | |від 29.02.2008| | |13.6. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |комерційними | | | | | |(фірмовими) | | | | | |найменуваннями, | | | | | |торговельними марками | | | | | |(знаками для товарів і| | | | | |послуг), географічними| | | | | |зазначеннями | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |----------+---------+------------+-----------------------------------------| |Мельник |Світлана |Віталіївна |Фахівець держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |-------------+---------------+-----------------+---------------------------| |КНДІСЕ |м. Київ |вул. | (044) 278-81-61 | | | |В. Житомирська, | | | | |19-б | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| |798 |експертно- |25.06.2008 |13. Експертиза |13.1.1. Дослідження, | | |кваліфікаційна| |у сфері |пов'язані з | | |комісія | |інтелектуальної|літературними, | | |Київський | |власності |художніми творами, та | | |НДІСЕ | | |інші | | |від 25.06.2003| | |13.1.2. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |комп'ютерними | | | | | |програмами і | | | | | |компіляціями даних | | | | | |(базами даних) | | | | | |13.2. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |виконаннями, | | | | | |фонограмами, | | | | | |відеограмами, | | | | | |програмами | | | | | |(передачами) | | | | | |організацій мовлення | | | | | |13.4. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |промисловими зразками | | | | | |13.6. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |комерційними | | | | | |(фірмовими) | | | | | |найменуваннями, | | | | | |торговельними | | | | | |марками (знаками для | | | | | |товарів і послуг), | | | | | |географічними | | | | | |зазначеннями | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 798 |експертно- |19.07.2012 |13. Експертиза |13.9. Економічні | | |кваліфікаційна| |у сфері |дослідження у сфері | | |комісія | |інтелектуальної|інтелектуальної | | |Київський | |власності |власності | | |НДІСЕ | | | | | |від 19.07.2007| | | | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |----------+-------+--------------+-----------------------------------------| |Мельников |Максим |Володимирович |Фахівець держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |НДІ |м. Київ |вул. | (044) 294-99-82 | |інтелектуальної | |Тимірязєвська, | | |власності АПрН | |66/3 | | |України | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво|Видано рішенням|Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | установи | | експертизи | експертної | | номер | | | | спеціальності | |---------+---------------+-----------+---------------+---------------------| | 5 |експертно- |30.10.2008 |13. Експертиза,|13.1. Дослідження | | |кваліфікаційна | |пов'язана з |об'єктів авторського | | |комісія | |охороною прав |права | | |Науково- | |на об'єкти |13.2. Дослідження | | |дослідний | |інтелектуальної|об'єктів суміжних | | |інститут | |власності |прав | | |інтелектуальної| | |13.4. Дослідження, | | |власності | | |пов'язані з охороною | | |Академії | | |прав на промислові | | |правових наук | | |зразки | | |України | | |13.6. Дослідження, | | |від 30.10.2003 | | |пов'язані з охороною | | | | | |прав на знаки для | | | | | |товарів і послуг, | | | | | |фірмові | | | | | |найменування, | | | | | |зазначення походження| | | | | |товарів | | | | | |13.10. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |використанням | | | | | |об'єктів | | | | | |інтелектуальної | | | | | |власності у рекламі | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |-----------+--------+------------+-----------------------------------------| |Мещерякова |Наталія |Миколаївна |Не є фахівцем держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |ТОВ "Експертне |м. Київ |вул. | (044) 331-00-79 | |бюро | |Борщагівська, | 495-32-62, | |Мещерякової, | |154, офіс 421 | (067) 783-11-31 | |Дорошенка і | | | | |Сержанової" | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво|Видано рішенням|Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | установи | | експертизи | експертної | | номер | | | | спеціальності | |---------+---------------+-----------+---------------+---------------------| | 1 |експертно- |04.04.2011 |13. Експертиза |13.1.1. Дослідження, | | |кваліфікаційна | |у сфері |пов'язані з | | |комісія | |інтелектуальної|літературними, | | |Науково- | |власності |художніми | | |дослідний центр| | |творами, та інші | | |судової | | |13.4. Дослідження, | | |експертизи з | | |пов'язані з | | |питань | | |промисловими зразками| | |інтелектуальної| | |13.6. Дослідження, | | |власності | | |пов'язані з | | |від 04.04.2006 | | |комерційними | | | | | |(фірмовими) | | | | | |найменуваннями, | | | | | |торговельними | | | | | |марками (знаками для | | | | | |товарів і послуг), | | | | | |географічними | | | | | |зазначеннями | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 1248 |центральна |09.06.2011 |13. Експертиза |13.1.1. Дослідження, | | |експертно- | |у сфері |пов'язані з | | |кваліфікаційна| |інтелектуальної|літературними, | | |комісія | |власності |художніми | | |Міністерство | | |творами, та інші | | |юстиції | | |13.4. Дослідження, | | |України | | |пов'язані з | | |від 09.06.2008| | |промисловими зразками | | | | | |13.6. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |комерційними | | | | | |(фірмовими) | | | | | |найменуваннями, | | | | | |торговельними марками | | | | | |(знаками для товарів і| | | | | |послуг), | | | | | |географічними | | | | | |зазначеннями | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |---------+---------+------------+------------------------------------------| |Михайлюк |Валентин |Іванович |Не є фахівцем держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |ТОВ "Михайлюк, |Харківська обл.|Харків, вул. | (057) 717-15-44 | |Сороколат і | |Бобруйська, | | |партнери" | |46 | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 1039 |центральна |27.10.2009 |13. Експертиза,|13.3. Дослідження, | | |експертно- | |пов'язана з |пов'язані з | | |кваліфікаційна| |охороною прав |охороною прав на | | |комісія | |на об'єкти |винаходи, корисні | | |Міністерство | |інтелектуальної|моделі, | | |юстиції | |власності |раціоналізаторські | | |України | | |пропозиції | | |від 27.10.2006| | |13.4. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |промислові зразки | | | | | |13.6. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |знаки для товарів | | | | | |і послуг, фірмові | | | | | |найменування, | | | | | |зазначення | | | | | |походження | | | | | |товарів | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |----------+-------+-------------+------------------------------------------| |Міщенко |Ірина |Миколаївна |Фахівець держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |Науково- |м. Київ |вул. | (044) 501-55-60 | |дослідний центр | |Святошинська, | | |судової | |2 | | |експертизи з | | | | |питань | | | | |інтелектуальної | | | | |власності | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 3 |експертно- |04.04.2011 |13. Експертиза |13.6. Дослідження, | | |кваліфікаційна| |у сфері |пов'язані з | | |комісія | |інтелектуальної|комерційними | | |Харківський | |власності |(фірмовими) | | |НДІСЕ | | |найменуваннями, | | |від 04.04.2006| | |торговельними марками | | | | | |(знаками для товарів і| | | | | |послуг), | | | | | |географічними | | | | | |зазначеннями | | | | | |13.9. Економічні | | | | | |дослідження у сфері | | | | | |інтелектуальної | | | | | |власності | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |---------+--------+------------+-------------------------------------------| |Онищенко |Людмила |Андріївна |Не є фахівцем держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |---------------+---------------+----------------+--------------------------| |ТОВ ВКОА "Інт- |м. Київ |вул. | (044) 461-99-37 | |рейтінг" | |Костянтинівська,| | | | |2-а | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 982 |центральна |09.06.2009 |13. Експертиза,|13.9. Економічні | | |експертно- | |пов'язана з |дослідження, | | |кваліфікаційна| |охороною прав |пов'язані з | | |комісія | |на об'єкти |використанням прав | | |Міністерство | |інтелектуальної|на об'єкти | | |юстиції | |власності |інтелектуальної | | |України | | |власності | | |від 09.06.2006| | | | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |----------+------+--------------+------------------------------------------| |Охромєєв |Юрій |Геннадійович |Фахівець держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |Науково- |м. Київ |вул. | (044) 501-55-60 | |дослідний центр | |Святошинська, | 482-38-13 | |судової | |2 | | |експертизи з | | | | |питань | | | | |інтелектуальної | | | | |власності | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво|Видано рішенням|Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | установи | | експертизи | експертної | | номер | | | | спеціальності | |---------+---------------+-----------+---------------+---------------------| | 10 |експертно- |12.12.2011 |13. Експертиза |13.3. Дослідження | | |кваліфікаційна | |у сфері |пов'язані з | | |комісія | |інтелектуальної|винаходами і | | |Науково- | |власності |корисними моделями | | |дослідний центр| | |13.4. Дослідження, | | |судової | | |пов'язані з | | |експертизи з | | |промисловими зразками| | |питань | | |13.6. Дослідження, | | |інтелектуальної| | |пов'язані з | | |власності | | |комерційними | | |від 12.12.2006 | | |(фірмовими) | | | | | |найменуваннями, | | | | | |торговельними марками| | | | | |(знаками для товарів | | | | | |і послуг), | | | | | |географічними | | | | | |зазначеннями | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |----------+--------+-------------+-----------------------------------------| |Петренко |Сергій |Анатолійович |Фахівець держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |НДІ |м. Київ |вул. | (044) 294-99-82 | |інтелектуальної | |Тимірязівська, | | |власності | |66/3 | | |Академії | | | | |правових наук | | | | |України | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 729 |центральна |25.10.2007 |13. Експертиза,|13.1. Дослідження | | |експертно- | |пов'язана з |об'єктів авторського | | |кваліфікаційна| |охороною прав |права | | |комісія | |на об'єкти |13.2. Дослідження | | |Міністерство | |інтелектуальної|об'єктів суміжних | | |юстиції | |власності |прав | | |України | | |13.6. Дослідження, | | |від 25.10.2002| | |пов'язані з охороною | | | | | |прав на знаки для | | | | | |товарів і послуг, | | | | | |фірмові найменування, | | | | | |зазначення походження | | | | | |товарів | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво|Видано рішенням|Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | установи | | експертизи | експертної | | номер | | | | спеціальності | |---------+---------------+-----------+---------------+---------------------| | 6 |експертно- |30.10.2008 |13. Експертиза,|13.3. Дослідження, | | |кваліфікаційна | |пов'язана з |пов'язані з | | |комісія | |охороною прав |охороною прав на | | |Науково- | |на об'єкти |винаходи, корисні | | |дослідний | |інтелектуальної|моделі, | | |інститут | |власності |раціоналізаторські | | |інтелектуальної| | |пропозиції | | |власності | | |13.4. Дослідження, | | |Академії | | |пов'язані з | | |правових наук | | |охороною прав на | | |України | | |промислові зразки | | |від 30.10.2003 | | |13.10. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |використанням | | | | | |об'єктів | | | | | |інтелектуальної | | | | | |власності у рекламі | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |---------+-------+-------------+-------------------------------------------| |Петренко |Сергій |Анатолійович |Не є фахівцем держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+------------------------------+---------------------------| |м. Київ |вул. Якубовського, 4, кв. 148 | (044) 250-04-23, | | | | (067) 231-96-39 | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 1231 |центральна |04.04.2011 |13. Експертиза |13.1.1. Дослідження, | | |експертно- | |у сфері |пов'язані з | | |кваліфікаційна| |інтелектуальної|літературними, | | |комісія | |власності |художніми творами, | | |Міністерство | | |та інші | | |юстиції | | |13.6. Дослідження, | | |України | | |пов'язані з | | |від 04.04.2008| | |комерційними | | | | | |(фірмовими) | | | | | |найменуваннями, | | | | | |торговельними марками | | | | | |(знаками для товарів і| | | | | |послуг), | | | | | |географічними | | | | | |зазначеннями | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |----------+---------+------------+-----------------------------------------| |Пилюк |Анатолій |Юхимович |Фахівець держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |Львівський |Львівська обл. |Львів, пл. | (032) 225-54-03 | |НДІСЕ | |Соборна, 7 | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Свідоцтво | Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | | експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |-----------+--------------+-----------+-----------------+------------------| | 176 |експертно- |12.12.2007 |7. Експертиза |7.1. Технічне | | |кваліфікаційна| |фоно- та |дослідження | | |комісія | |відеозапису |матеріалів та | | |Львівський | | |засобів відео-, | | |НДІСЕ | | |звукозапису | | |від 12.12.2002| | |7.2. Дослідження | | | | | |диктора за | | | | | |фізичними | | | | | |параметрами | | | | | |усної мови | |-----------+--------------+-----------+-----------------+------------------| |Продовжено |N 22 |12.12.2012 |7. Експертиза |7.1. Технічне | |до: |експертно- | |відеозвукозапису |дослідження | |12.12.2012 |кваліфікаційна| | |матеріалів та | | |комісія | | |засобів | | |Львівський | | |відеозвукозапису | | |НДІСЕ | | |7.2. Дослідження | | | | | |диктора за | | | | | |фізичними | | | | | |параметрами | | | | | |усного мовлення, | | | | | |акустичних | | | | | |сигналів та | | | | | |середовищ | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Доповнення| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | | до | рішенням | | експертизи | експертної | |свідоцтво | установи | | | спеціальності | | номер | | | | | |----------+--------------+-----------+---------------+---------------------| | 176 |експертно- |19.06.2007 |13. Експертиза,|13.1. Дослідження | | |кваліфікаційна| |пов'язана з |об'єктів авторського | | |комісія | |охороною прав |права | | |Львівський | |на об'єкти |13.2. Дослідження | | |НДІСЕ від | |інтелектуальної|об'єктів суміжних | | |19.06.2002 | |власності |прав | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Доповнення| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | | до | рішенням | | експертизи | експертної | |свідоцтво | установи | | | спеціальності | | номер | | | | | |----------+--------------+-----------+---------------+---------------------| | 176 |експертно- |14.11.2010 |13. Експертиза |13.3. Дослідження | | |кваліфікаційна| |у сфері |пов'язані з | | |комісія | |інтелектуальної|винаходами і | | |Львівський | |власності |корисними моделями | | |НДІСЕ від | | |13.4. Дослідження, | | |14.11.2005 | | |пов'язані з | | | | | |промисловими зразками| | | | | |13.6. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |комерційними | | | | | |(фірмовими) | | | | | |найменуваннями, | | | | | |торговельними марками| | | | | |(знаками для товарів | | | | | |послуг), | | | | | |географічними | | | | | |зазначеннями | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+-----------------+--------------------| | 176 |експертно- |21.02.2013 |7. Експертиза |7.1. Технічне | | |кваліфікаційна| |відеозвукозапису |дослідження | | |комісія | | |матеріалів та | | |Львівський | | |засобів | | |НДІСЕ | | |відеозвукозапису | | |від 21.02.2008| | |7.2. Дослідження | | | | | |диктора за | | | | | |фізичними | | | | | |параметрами | | | | | |усного мовлення, | | | | | |акустичних | | | | | |сигналів та | | | | | |середовищ | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Доповнення| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | | до | рішенням | | експертизи | експертної | |свідоцтво | установи | | | спеціальності | | номер | | | | | |----------+--------------+-----------+---------------+---------------------| | 176 |експертно- |21.02.2013 |13. Експертиза |13.2. Дослідження, | | |кваліфікаційна| |у сфері |пов'язані з | | |комісія | |інтелектуальної|виконаннями, | | |Львівський | |власності |фонограмами, | | |НДІСЕ від | | |відеограмами, | | |21.02.2008 | | |програмами | | | | | |(передачами) | | | | | |організацій мовлення | | | | | |13.3. Дослідження | | | | | |пов'язані з | | | | | |винаходами і | | | | | |корисними моделями | | | | | |13.4. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |промисловими | | | | | |зразками | | | | | |13.6. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |комерційними | | | | | |(фірмовими) | | | | | |найменуваннями, | | | | | |торговельними | | | | | |марками (знаками для | | | | | |товарів і послуг), | | | | | |географічними | | | | | |зазначеннями | | | | | |13.8. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |комерційною | | | | | |таємницею (ноу-хау) | | | | | |і | | | | | |раціоналізаторськими | | | | | |пропозиціями | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Доповнення| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | | до | рішенням | | експертизи | експертної | |свідоцтво | установи | | | спеціальності | | номер | | | | | |----------+--------------+-----------+---------------+---------------------| | 176 |експертно- |21.02.2013 |13. Експертиза |13.1.1. Дослідження, | | |кваліфікаційна| |у сфері |пов'язані з | | |комісія | |інтелектуальної|літературними, | | |Львівський | |власності |художніми творами, та| | |НДІСЕ від | | |інші | | |21.02.2008 | | |13.1.2. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |комп'ютерними | | | | | |програмами і | | | | | |компіляціями даних | | | | | |(базами даних) | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |-----------+------+-------------+------------------------------------------| |Плохотний |Олег |Вікторович |Фахівець держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |Севастопольське |м. Севастополь |вул. Ген. | (0692) 48-21-23 | |відділення | |Хрюкіна, 18 | | |ХНДІСЕ | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Свідоцтво | Видано |Дійсне до |Номер та вид | Індекс та вид | | експерта | рішенням | |експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |-----------+--------------+-----------+---------------+--------------------| | 518 |експертно- |30.03.2006 |4. Трасологічна|4.1. Дослідження | | |кваліфікаційна| | експертиза |слідів людини | | |комісія | | |4.2. Дослідження | | |Харківський | | |знарядь, агрегатів, | | |НДІСЕ | | |інструментів, | | |від 30.03.2001| | |холодної зброї і | | | | | |залишених ними | | | | | |слідів, | | | | | |ідентифікація | | | | | |цілого за частинами | |-----------+--------------+-----------+---------------+--------------------| |Продовжено | |27.04.2011 | | | |до: | | | | | |27.04.2011 | | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 518 |експертно- |26.11.2008 |13. Експертиза,|13.2. Дослідження | | |кваліфікаційна| |пов'язана з |об'єктів суміжних | | |комісія | |охороною прав |прав | | |Харківський | |на об'єкти | | | |НДІСЕ | |інтелектуальної| | | |від 26.11.2003| |власності | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво | Видано |Дійсне до | Номер та | Індекс та вид | | експерта | рішенням | | вид | експертної | | номер | установи | |експертизи | спеціальності | |----------+--------------+-----------+--------------+----------------------| | 518 |експертно- |22.04.2009 |10. Інженерно-|10.10. Визначення | | |кваліфікаційна| |технічна |оціночної вартості | | |комісія | |експертиза |будівельних об'єктів | | |Харківський | | |та споруд | | |НДІСЕ | | | | | |від 22.04.2004| | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Свідоцтво | Видано |Дійсне до |Номер та вид | Індекс та вид | | експерта | рішенням | |експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |-----------+--------------+-----------+---------------+--------------------| | 518 |експертно- |05.06.2005 |4. Трасологічна|4.3. Криміналістичне| | |кваліфікаційна| | експертиза |дослідження | | |комісія | | |транспортних | | |Харківський | | |засобів; | | |НДІСЕ | | |дослідження | | |від 05.06.2000| | |ідентифікаційних | | | | | |номерів та рельєфних| | | | | |знаків | |-----------+--------------+-----------+---------------+--------------------| |Продовжено | |15.06.2010 | | | |до: | | | | | |15.06.2010 | | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Свідоцтво | Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | | експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |-----------+--------------+-----------+-----------------+------------------| | 518 |експертно- |14.05.2007 |12. Товарознавча |12.1. Оцінка | | |кваліфікаційна| |(в т.ч. |машин, | | |комісія | |автотоварознавча)|обладнання, | | |Харківський | |експертиза |сировини та | | |НДІСЕ | | |товарів | | |від 14.05.2002| | |народного | | | | | |споживання | |-----------+--------------+-----------+-----------------+------------------| |Продовжено | |25.05.2012 | | | |до: | | | | | |25.05.2012 | | | | | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |---------------+---------+------------+------------------------------------| |Прохоров-Лукін |Григорій |Вікторович |Фахівець держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |-------------+---------------+-----------------+---------------------------| |КНДІСЕ |м. Київ |вул. | (044) 278-81-63 | | | |В. Житомирська, | | | | |19-б | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Свідоцтво | Видано |Дійсне до |Номер та вид | Індекс та вид | | експерта | рішенням | |експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |-----------+--------------+-----------+---------------+--------------------| | 85 |експертно- |21.03.2001 |3. Балістична |3.1. Дослідження | | |кваліфікаційна| | експертиза |вогнепальної | | |комісія | | |зброї | | |Київський | |---------------+--------------------| | |НДІСЕ | |4. Трасологічна|4.1. Дослідження | | |від 21.03.96 | | експертиза |слідів людини | | | | | | | | | | |---------------+--------------------| | | | |5. Вибухово- |5.1. Дослідження | | | | |технічна |вибухових | | | | |експертиза |речовин, | | | | | |продуктів | | | | | |вибуху та | | | | | |пострілу | | | | |---------------+--------------------| | | | |3. Балістична |3.2. Дослідження | | | | | експертиза |боєприпасів і | | | | | |слідів пострілу | | | | |---------------+--------------------| | | | |4. Трасологічна|4.2. Дослідження | | | | | експертиза |знарядь, | | | | | |агрегатів, | | | | | |інструментів, | | | | | |холодної зброї | | | | | |і залишених ними | | | | | |слідів, | | | | | |ідентифікація | | | | | |цілого за | | | | | |частинами | | | | |---------------+--------------------| | | | |5. Вибухово- |5.2. Дослідження | | | | |технічна |вибухових | | | | |експертиза |пристроїв, | | | | | |слідів та | | | | | |обставин вибуху | | | | |---------------+--------------------| | | | |4. Трасологічна|4.3. Криміналістичне| | | | | експертиза |дослідження | | | | | |транспортних | | | | | |засобів; | | | | | |дослідження | | | | | |ідентифікаційних | | | | | |номерів та рельєфних| | | | | |знаків | |-----------+--------------+-----------+---------------+--------------------| |Продовжено | |16.05.2006 | | | |до: | | | | | |16.05.2006 | | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Доповнення| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | | до | рішенням | | експертизи | експертної | |свідоцтво | установи | | | спеціальності | | номер | | | | | |----------+--------------+-----------+---------------+---------------------| | 85 |експертно- |14.02.2007 |13. Експертиза,|13.1. Дослідження | | |кваліфікаційна| |пов'язана з |об'єктів | | |комісія | |охороною прав |авторського права | | |Київський | |на об'єкти |13.2. Дослідження | | |НДІСЕ від | |інтелектуальної|об'єктів суміжних | | |14.02.2002 | |власності |прав | | | | | |13.3. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |винаходи, корисні | | | | | |моделі, | | | | | |раціоналізаторські | | | | | |пропозиції | | | | | |13.4. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |промислові зразки | | | | | |13.5. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |сорти рослин і | | | | | |породи тварин | | | | | |13.6. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |знаки для товарів | | | | | |і послуг, фірмові | | | | | |найменування, | | | | | |зазначення | | | | | |походження товарів | | | | | |13.7. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |топографію | | | | | |інтегральних | | | | | |мікросхем | | | | | |13.8. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |конфіденційну | | | | | |інформацію | | | | | |13.9. Економічні | | | | | |дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |використанням прав | | | | | |на об'єкти | | | | | |інтелектуальної | | | | | |власності | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до |Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | |експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 85 |експертно- |29.05.2011 |3. Балістична |3.1. Дослідження | | |кваліфікаційна| | експертиза |вогнепальної | | |комісія | | |зброї та слідів | | |Київський | | |її складових | | |НДІСЕ | | |деталей | | |від 29.05.2006| | |3.2. Дослідження | | | | | |боєприпасів | | | | | |слідів пострілу | | | | | |3.3. Дослідження | | | | | |ситуаційних | | | | | |обставин | | | | | |пострілу | | | | |---------------+----------------------| | | | |4. Трасологічна|4.1. Дослідження | | | | | експертиза |слідів людини та | | | | | |слідів тварини | | | | | |4.2. Дослідження | | | | | |знарядь, | | | | | |агрегатів, | | | | | |інструментів і | | | | | |залишених ними | | | | | |слідів, | | | | | |ідентифікація | | | | | |цілого за | | | | | |частинами | | | | | |4.3. Криміналістичне | | | | | |дослідження | | | | | |транспортних засобів | | | | | |4.4. Дослідження | | | | | |ідентифікаційних | | | | | |номерів та рельєфних | | | | | |знаків | | | | | |4.5. Дослідження | | | | | |холодної зброї | | | | | |4.6. Дактилоскопічні | | | | | |дослідження | | | | |---------------+----------------------| | | | |5. Вибухово- |5.2. Дослідження | | | | |технічна |вибухових | | | | |експертиза |пристроїв, | | | | | |слідів та | | | | | |обставин вибуху | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 85 |експертно- |01.03.2012 |13. Експертиза |13.1.1. Дослідження, | | |кваліфікаційна| |у сфері |пов'язані з | | |комісія | |інтелектуальної|літературними, | | |Київський | |власності |художніми творами, | | |НДІСЕ | | |та інші | | |від 01.03.2007| | |13.1.2. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |комп'ютерними | | | | | |програмами і | | | | | |компіляціями даних | | | | | |(базами даних) | | | | | |13.2. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |виконаннями, | | | | | |фонограмами, | | | | | |відеограмами, | | | | | |програмами | | | | | |(передачами) | | | | | |організацій мовлення | | | | | |13.3. Дослідження | | | | | |пов'язані з | | | | | |винаходами і | | | | | |корисними моделями | | | | | |13.4. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |промисловими | | | | | |зразками | | | | | |13.5.1. Дослідження, | | | | | |пов'язані з сортами | | | | | |рослин | | | | | |13.5.2. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |породами тварин | | | | | |13.6. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |комерційними | | | | | |(фірмовими) | | | | | |найменуваннями, | | | | | |торговельними | | | | | |марками (знаками для | | | | | |товарів і послуг), | | | | | |географічними | | | | | |зазначеннями | | | | | |13.7. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |топографіями | | | | | |інтегральних | | | | | |мікросхем | | | | | |13.8. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |комерційною | | | | | |таємницею (ноу-хау) | | | | | |і | | | | | |раціоналізаторськими | | | | | |пропозиціями | | | | | |13.9. Економічні | | | | | |дослідження у сфері | | | | | |інтелектуальної | | | | | |власності | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |---------+----------+-------------+----------------------------------------| |Пічкур |Олександр |Валентинович |Фахівець держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |НДІ |м. Київ |вул. | (044) 294-99-82 | |інтелектуальної | |Тимірязівська, | | |власності АПрН | |66/3 | | |України | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво|Видано рішенням|Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | установи | | експертизи | експертної | | номер | | | | спеціальності | |---------+---------------+-----------+---------------+---------------------| | 7 |експертно- |30.10.2008 |13. Експертиза,|13.1. Дослідження | | |кваліфікаційна | |пов'язана з |об'єктів | | |комісія | |охороною прав |авторського права | | |Науково- | |на об'єкти |13.2. Дослідження | | |дослідний | |інтелектуальної|об'єктів суміжних | | |інститут | |власності |прав | | |інтелектуальної| | |13.3. Дослідження, | | |власності | | |пов'язані з | | |Академії | | |охороною прав на | | |правових наук | | |винаходи, корисні | | |України | | |моделі, | | |від 30.10.2003 | | |раціоналізаторські | | | | | |пропозиції | | | | | |13.4. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |промислові зразки | | | | | |13.5. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |сорти рослин і | | | | | |породи тварин | | | | | |13.6. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |знаки для товарів | | | | | |і послуг, фірмові | | | | | |найменування, | | | | | |зазначення | | | | | |походження товарів | | | | | |13.8. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |конфіденційну | | | | | |інформацію | | | | | |13.9. Економічні | | | | | |дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |використанням прав | | | | | |на об'єкти | | | | | |інтелектуальної | | | | | |власності | | | | | |13.10. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |використанням | | | | | |об'єктів | | | | | |інтелектуальної | | | | | |власності у рекламі | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |---------+----------+------------+-----------------------------------------| |Сабадаш |Володимир |Вікторович |Фахівець держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |Харківський |Харківська обл.|Харків, вул. | (057) 372-13-23 | |НДІСЕ | |Золочівська, | | | | |8-а | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Свідоцтво | Видано |Дійсне до | Номер та | Індекс та вид | | експерта | рішенням | | вид | експертної | | номер | установи | | експертизи | спеціальності | |-----------+--------------+-----------+--------------+---------------------| | 403 |експертно- |09.02.2003 |10. Інженерно-|10.5. Дослідження | | |кваліфікаційна| | технічна |причин та наслідків | | |комісія | | експертиза|порушення вимог | | |Харківський | | |безпеки | | |НДІСЕ | | |життєдіяльності | | |від 09.02.98 | | |та охорони праці | |-----------+--------------+-----------+--------------+---------------------| |Продовжено | |13.02.2008 | | | |до: | | | | | |13.02.2008 | | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Доповнення| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | | до | рішенням | | експертизи | експертної | |свідоцтво | установи | | | спеціальності | | номер | | | | | |----------+--------------+-----------+---------------+---------------------| | 403 |експертно- |03.09.2007 |13. Експертиза,|13.4. Дослідження, | | |кваліфікаційна| |пов'язана з |пов'язані з | | |комісія | |охороною прав |охороною прав | | |Харківський | |на об'єкти |на промислові зразки | | |НДІСЕ від | |інтелектуальної| | | |03.09.2002 | |власності | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Доповнення| Видано | Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | | до | рішенням | | експертизи | експертної | |свідоцтво | установи | | | спеціальності | | номер | | | | | |----------+--------------+------------+---------------+--------------------| | 403 |експертно- |безстроково |13. Експертиза |13.4. Дослідження, | | |кваліфікаційна| |у сфері |пов'язані з | | |комісія | |інтелектуальної|промисловими | | |Харківський | |власності |зразками | | |НДІСЕ від | | | | | |29.11.2007 | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Доповнення| Видано | Дійсне до | Номер та | Індекс та вид | | до | рішенням | | вид | експертної | |свідоцтво | установи | |експертизи | спеціальності | | номер | | | | | |----------+--------------+------------+--------------+---------------------| | 403 |експертно- |безстроково |10. Інженерно-|10.5. Дослідження | | |кваліфікаційна| | технічна |причин та наслідків | | |комісія | | експертиза|порушення вимог | | |Харківський | | |безпеки | | |НДІСЕ від | | |життєдіяльності | | |28.02.2008 | | |та охорони праці | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |----------+---------+------------+-----------------------------------------| |Самчук |Олексій |Георгійович |Фахівець держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |Волинське |Волинська обл. |Луцьк, вул. | (0332) 72-24-11 | |відділення | |Червоного | | |Львівського | |Хреста, 16 | | |НДІСЕ | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво | Видано |Дійсне до | Номер та | Індекс та вид | | експерта | рішенням | | вид | експертної | | номер | установи | | експертизи | спеціальності | |----------+--------------+-----------+---------------+---------------------| | 205 |експертно- |22.03.2010 |10. Інженерно- |10.4. Транспортно- | | |кваліфікаційна| | технічна | трасологічні | | |комісія | | експертиза | дослідження | | |Львівський | | | | | |НДІСЕ | | | | | |від 22.03.2005| | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Доповнення| Видано |Дійсне до | Номер та | Індекс та вид | | до | рішенням | | вид | експертної | |свідоцтво | установи | | експертизи | спеціальності | | номер | | | | | |----------+--------------+-----------+--------------+----------------------| | 205 |експертно- |14.11.2010 |10. Інженерно-|10.9. Комп'ютерно- | | |кваліфікаційна| | технічна |технічні дослідження | | |комісія | | експертиза| | | |Львівський | | | | | |НДІСЕ від | | | | | |14.11.2005 | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Доповнення| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | | до | рішенням | | експертизи | експертної | |свідоцтво | установи | | | спеціальності | | номер | | | | | |----------+--------------+-----------+---------------+---------------------| | 205 |експертно- |14.11.2010 |13. Експертиза,|13.1. Дослідження | | |кваліфікаційна| |пов'язана з |об'єктів авторського | | |комісія | |охороною прав |права | | |Львівський | |на об'єкти | | | |НДІСЕ від | |інтелектуальної| | | |14.11.2005 | |власності | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Доповнення| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | | до | рішенням | | експертизи | експертної | |свідоцтво | установи | | | спеціальності | | номер | | | | | |----------+--------------+-----------+---------------+---------------------| | 205 |експертно- |30.11.2011 |13. Експертиза,|13.2. Дослідження | | |кваліфікаційна| |пов'язана з |об'єктів суміжних | | |комісія | |охороною прав |прав | | |Львівський | |на об'єкти | | | |НДІСЕ від | |інтелектуальної| | | |30.11.2006 | |власності | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Доповнення| Видано |Дійсне до | Номер та | Індекс та вид | | до | рішенням | | вид | експертної | |свідоцтво | установи | | експертизи | спеціальності | | номер | | | | | |----------+--------------+-----------+--------------+----------------------| | 205 |експертно- |18.02.2013 |10. Інженерно-|10.9. Дослідження | | |кваліфікаційна| | технічна |комп'ютерної техніки | | |комісія | | експертиза|та програмних | | |Львівський | | |продуктів | | |НДІСЕ від | | | | | |18.02.2008 | | | | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |---------+----------+------------+-----------------------------------------| |Саміров |Костянтин |Олегович |Фахівець держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |Науково- |м. Київ |вул. | (044) 501-55-60 | |дослідний центр | |Святошинська, | | |судової | |2 | | |експертизи з | | | | |питань | | | | |інтелектуальної | | | | |власності | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво|Видано рішенням|Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | установи | | експертизи | експертної | | номер | | | | спеціальності | |---------+---------------+-----------+---------------+---------------------| | 6 |експертно- |04.04.2011 |13. Експертиза |13.1.1. Дослідження, | | |кваліфікаційна | |у сфері |пов'язані з | | |комісія | |інтелектуальної|літературними, | | |Науково- | |власності |художніми творами, та| | |дослідний центр| | |інші | | |судової | | |13.6. Дослідження, | | |експертизи з | | |пов'язані з | | |питань | | |комерційними | | |інтелектуальної| | |(фірмовими) | | |власності | | |найменуваннями, | | |від 04.04.2006 | | |торговельними марками| | | | | |(знаками для товарів | | | | | |і послуг) | | | | | |географічними | | | | | |зазначеннями | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |----------+--------+-------------+-----------------------------------------| |Сержанов |Микола |Євгенович |Фахівець держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |Науково- |м. Київ |вул. | (044) 501-55-60 | |дослідний центр | |Святошинська, | | |судової | |2 | | |експертизи з | | | | |питань | | | | |інтелектуальної | | | | |власності | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво|Видано рішенням|Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | установи | | експертизи | експертної | | номер | | | | спеціальності | |---------+---------------+-----------+---------------+---------------------| | 12 |експертно- |23.05.2012 |13. Експертиза |13.9. Економічні | | |кваліфікаційна | |у сфері |дослідження у сфері | | |комісія | |інтелектуальної|інтелектуальної | | |Науково- | |власності |власності | | |дослідний центр| | | | | |судової | | | | | |експертизи з | | | | | |питань | | | | | |інтелектуальної| | | | | |власності | | | | | |від 23.05.2007 | | | | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |----------+-------+--------------+-----------------------------------------| |Сержанова |Тетяна |Володимирівна |Не є фахівцем держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |ТОВ "Експертне |м. Київ |вул. | (044) 360-10-91, | |бюро | |Борщагівська, | 495-32-62, | |Мещерякової, | |154, офіс 421 | (098) 440-70-02 | |Дорошенка і | | | | |Сержанової" | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво|Видано рішенням|Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | установи | | експертизи | експертної | | номер | | | | спеціальності | |---------+---------------+-----------+---------------+---------------------| | 2 |експертно- |04.04.2011 |13. Експертиза |13.1.1. Дослідження, | | |кваліфікаційна | |у сфері |пов'язані з | | |комісія | |інтелектуальної|літературними, | | |Науково- | |власності |художніми творами, | | |дослідний центр| | |та інші | | |судової | | |13.3. Дослідження | | |експертизи з | | |пов'язані з | | |питань | | |винаходами і | | |інтелектуальної| | |корисними моделями | | |власності | | |13.4. Дослідження, | | |від 04.04.2006 | | |пов'язані з | | | | | |промисловими | | | | | |зразками | | | | | |13.6. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |комерційними | | | | | |(фірмовими) | | | | | |найменуваннями, | | | | | |торговельними | | | | | |марками (знаками для | | | | | |товарів і послуг), | | | | | |географічними | | | | | |зазначеннями | | | | | |13.8. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |комерційною | | | | | |таємницею (ноу-хау) | | | | | |і | | | | | |раціоналізаторськими | | | | | |пропозиціями | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 1247 |центральна |09.06.2011 |13. Експертиза |13.4. Дослідження, | | |експертно- | |у сфері |пов'язані з | | |кваліфікаційна| |інтелектуальної|промисловими зразками | | |комісія | |власності |13.6. Дослідження, | | |Міністерство | | |пов'язані з | | |юстиції | | |комерційними | | |України | | |(фірмовими) | | |від 09.06.2008| | |найменуваннями, | | | | | |торговельними марками | | | | | |(знаками для товарів і| | | | | |послуг), географічними| | | | | |зазначеннями | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Доповнення| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | | до | рішенням | | експертизи | експертної | |свідоцтво | установи | | | спеціальності | | номер | | | | | |----------+--------------+-----------+---------------+---------------------| | 1247 |центральна |03.07.2011 |13. Експертиза |13.1.1. Дослідження, | | |експертно- | |у сфері |пов'язані з | | |кваліфікаційна| |інтелектуальної|літературними, | | |комісія | |власності |художніми творами, | | |Міністерство | | |та інші | | |юстиції | | | | | |України від | | | | | |03.07.2008 | | | | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |------------+------+-------------+-----------------------------------------| |Стародубов |Ігор |Вадимович |Фахівець держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |Науково- |м. Київ |вул. | (044) 501-55-60 | |дослідний центр | |Святошинська, | | |судової | |2 | | |експертизи з | | | | |питань | | | | |інтелектуальної | | | | |власності | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво|Видано рішенням|Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | установи | | експертизи | експертної | | номер | | | | спеціальності | |---------+---------------+-----------+---------------+---------------------| | 5 |експертно- |04.04.2011 |13. Експертиза |13.3. Дослідження | | |кваліфікаційна | |у сфері |пов'язані з | | |комісія | |інтелектуальної|винаходами і | | |Науково- | |власності |корисними моделями | | |дослідний центр| | |13.4. Дослідження, | | |судової | | |пов'язані з | | |експертизи з | | |промисловими | | |питань | | |зразками | | |інтелектуальної| | |13.6. Дослідження, | | |власності | | |пов'язані з | | |від 04.04.2006 | | |комерційними | | | | | |(фірмовими) | | | | | |найменуваннями, | | | | | |торговельними марками| | | | | |(знаками для товарів | | | | | |і послуг), | | | | | |географічними | | | | | |зазначеннями | -----------------------------------------------------------------------------

Картка атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |-----------+------+-------------+------------------------------------------| |Струк |Іван |Олексійович |Фахівець держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |Львівський НДІСЕ|Львівська обл. |Львів, пл. | (032) 225-54-03 | | | |Соборна, 7 | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Свідоцтво | Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | | експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |-----------+--------------+-----------+-----------------+------------------| | 22 |експертно- |14.11.2000 |3. Балістична |3.1. Дослідження | | |кваліфікаційна| |експертиза |вогнепальної | | |комісія | | |зброї та слідів | | |Львівський | | |її складових | | |НДІСЕ | | |деталей | | |від 14.11.95 | | |3.2. Дослідження | | | | | |боєприпасів | | | | | |слідів пострілу | | | | |-----------------+------------------| | | | |7. Експертиза |7.1. Технічне | | | | |відеозвукозапису |дослідження | | | | | |матеріалів та | | | | | |засобів | | | | | |відеозвукозапису | |-----------+--------------+-----------+-----------------+------------------| |Продовжено |N 14 |14.11.2005 |3. Балістична |3.1. Дослідження | |до: |експертно- | |експертиза |вогнепальної | |14.11.2005 |кваліфікаційна| | |зброї та слідів | | |комісія | | |її складових | | |Львівський | | |деталей | | |НДІСЕ | | |3.2. Дослідження | | | | | |боєприпасів | | | | | |слідів пострілу | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Доповнення| Видано |Дійсне до |Номер та вид | Індекс та вид | | до | рішенням | |експертизи | експертної | |свідоцтво | установи | | | спеціальності | | номер | | | | | |----------+--------------+-----------+----------------+--------------------| | 22 |експертно- |14.11.2000 |4. Трасологічна |4.1. Дослідження | | |кваліфікаційна| | експертиза |слідів людини | | |комісія | | |та слідів | | |Львівський | | |тварини | | |НДІСЕ від | | |4.2. Дослідження | | |14.11.95 | | |знарядь, агрегатів, | | | | | |інструментів | | | | | |і залишених ними | | | | | |слідів, | | | | | |ідентифікація | | | | | |цілого за частинами | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Доповнення| Видано |Дійсне до |Номер та вид | Індекс та вид | | до | рішенням | |експертизи | експертної | |свідоцтво | установи | | | спеціальності | | номер | | | | | |----------+--------------+-----------+---------------+---------------------| | 22 |експертно- |14.11.2005 |4. Трасологічна|4.1. Дослідження | | |кваліфікаційна| | експертиза |слідів людини | | |комісія | | |та слідів тварини | | |Львівський | | |4.2. Дослідження | | |НДІСЕ від | | |знарядь, агрегатів, | | |14.11.2000 | | |інструментів | | | | | |і залишених | | | | | |ними слідів, | | | | | |ідентифікація | | | | | |цілого за частинами | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Свідоцтво | Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | | експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |-----------+--------------+-----------+-----------------+------------------| | 22 |експертно- |20.03.2007 |7. Експертиза |7.1. Технічне | | |кваліфікаційна| |фоно- та |дослідження | | |комісія | |відеозапису |матеріалів та | | |Львівський | | |засобів відео-, | | |НДІСЕ | | |звукозапису | | |від 20.03.2002| | | | |-----------+--------------+-----------+-----------------+------------------| |Продовжено |N 8 |20.03.2012 |7. Експертиза |7.1. Технічне | |до: |експертно- | |відеозвукозапису |дослідження | |20.03.2012 |кваліфікаційна| | |матеріалів та | | |комісія | | |засобів | | |Львівський | | |відеозвукозапису | | |НДІСЕ | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Доповнення| Видано |Дійсне до |Номер та вид | Індекс та вид | | до | рішенням | |експертизи | експертної | |свідоцтво | установи | | | спеціальності | | номер | | | | | |----------+--------------+-----------+---------------+---------------------| | 22 |експертно- |20.03.2007 |7. Експертиза |7.2. Дослідження | | |кваліфікаційна| | фоно- та |диктора за фізичними | | |комісія | | відеозапису |параметрами усної | | |Львівський | | |мови | | |НДІСЕ від | | |7.3. Дослідження | | |20.03.2002 | | |акустичних | | | | | |сигналів та | | | | | |середовищ | | | | | |7.4. Лінгвістичне | | | | | |дослідження | | | | | |усної мови | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Доповнення| Видано |Дійсне до |Номер та вид | Індекс та вид | | до | рішенням | |експертизи | експертної | |свідоцтво | установи | | | спеціальності | | номер | | | | | |----------+--------------+-----------+---------------+---------------------| | 22 |експертно- |20.03.2012 |7. Експертиза |7.2. Дослідження | | |кваліфікаційна| | фоно- та |диктора за фізичними | | |комісія | | відеозапису |параметрами | | |Львівський | | |7.3. Дослідження | | |НДІСЕ від | | |акустичних сигналів | | |20.03.2007 | | |та середовищ | | | | | |7.4. Лінгвістичне | | | | | |дослідження | | | | | |усної мови | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Доповнення| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | | до | рішенням | | експертизи | експертної | |свідоцтво | установи | | | спеціальності | | номер | | | | | |----------+--------------+-----------+---------------+---------------------| | 22 |центральна |25.10.2007 |13. Експертиза,|13.1. Дослідження | | |експертно- | |пов'язана з |об'єктів авторського | | |кваліфікаційна| |охороною прав |права | | |комісія | |на об'єкти |13.2. Дослідження | | |Міністерство | |інтелектуальної|об'єктів суміжних | | |юстиції | |власності |прав | | |України від | | | | | |25.10.2002 | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 851 |експертно- |15.09.2009 |13. Експертиза |13.3. Дослідження | | |кваліфікаційна| |у сфері |пов'язані з винаходами| | |комісія | |інтелектуальної|і корисними моделями | | |Київський | |власності |13.4. Дослідження, | | |НДІСЕ | | |пов'язані з | | |від 15.09.2004| | |промисловими зразками | | | | | |13.6. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |комерційними | | | | | |(фірмовими) | | | | | |найменуваннями, | | | | | |торговельними марками | | | | | |(знаками для товарів і| | | | | |послуг), географічними| | | | | |зазначеннями | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+-----------------+--------------------| | 22 |експертно- |21.02.2013 |7. Експертиза |7.1. Технічне | | |кваліфікаційна| |відеозвукозапису |дослідження | | |комісія | | |матеріалів та | | |Львівський | | |засобів | | |НДІСЕ | | |відеозвукозапису | | |від 21.02.2008| | |7.2. Дослідження | | | | | |диктора за фізичними| | | | | |параметрами усного | | | | | |мовлення, акустичних| | | | | |сигналів та | | | | | |середовищ | | | | | |7.3. Лінгвістичне | | | | | |дослідження усного | | | | | |мовлення | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Доповнення| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | | до | рішенням | | експертизи | експертної | |свідоцтво | установи | | | спеціальності | | номер | | | | | |----------+--------------+-----------+---------------+---------------------| | 22 |експертно- |21.02.2013 |13. Експертиза |13.1.1. Дослідження, | | |кваліфікаційна| |у сфері |пов'язані з | | |комісія | |інтелектуальної|літературними, | | |Львівський | |власності |художніми творами, | | |НДІСЕ від | | |та інші | | |21.02.2008 | | |13.1.2. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |комп'ютерними | | | | | |програмами і | | | | | |компіляціями даних | | | | | |(базами даних) | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Доповнення| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | | до | рішенням | | експертизи | експертної | |свідоцтво | установи | | | спеціальності | | номер | | | | | |----------+--------------+-----------+---------------+---------------------| | 22 |експертно- |21.02.2013 |13. Експертиза |13.2. Дослідження, | | |кваліфікаційна| |у сфері |пов'язані з | | |комісія | |інтелектуальної|виконаннями, | | |Львівський | |власності |фонограмами, | | |НДІСЕ від | | |відеограмами, | | |21.02.2008 | | |програмами | | | | | |(передачами) | | | | | |організацій мовлення | | | | | |13.3. Дослідження | | | | | |пов'язані з | | | | | |винаходами і | | | | | |корисними моделями | | | | | |13.4. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |промисловими | | | | | |зразками | | | | | |13.6. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |комерційними | | | | | |(фірмовими) | | | | | |найменуваннями, | | | | | |торговельними | | | | | |марками (знаками для | | | | | |товарів і послуг), | | | | | |географічними | | | | | |зазначеннями | | | | | |13.8. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |комерційною | | | | | |таємницею (ноу-хау) | | | | | |і | | | | | |раціоналізаторськими | | | | | |пропозиціями | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |------------+-----+--------------+-----------------------------------------| |Суржанська |Юлія |Олександрівна |Фахівець держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |Київський НДІСЕ |м. Київ |вул. | (044) 278-81-63 | | | |В. Житомирська,| | | | |19-б | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 918 |експертно- |29.05.2011 |13. Експертиза |13.1.1. Дослідження, | | |кваліфікаційна| |у сфері |пов'язані з | | |комісія | |інтелектуальної|літературними, | | |Київський | |власності |художніми | | |НДІСЕ | | |творами, та інші | | |від 29.05.2006| | |13.1.2. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |комп'ютерними | | | | | |програмами і | | | | | |компіляціями даних | | | | | |(базами даних) | | | | | |13.2. Дослідження | | | | | |пов'язані з | | | | | |виконаннями, | | | | | |фонограмами, | | | | | |відеограмами, | | | | | |програмами | | | | | |(передачами) | | | | | |організацій мовлення | | | | | |13.6. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |комерційними | | | | | |(фірмовими) | | | | | |найменуваннями, | | | | | |торговельними марками | | | | | |(знаками для товарів і| | | | | |послуг), географічними| | | | | |зазначеннями | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |---------+-------+------------+--------------------------------------------| |Тиртична |Галина |Василівна |Не є фахівцем держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+-----------------------------+----------------------------| |м. Київ |вул. Каштанова, 12-б, кв. 1 | (044) 551-29-15, | | | | (050) 335-35-37 | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 1206 |центральна |28.02.2011 |13. Експертиза |13.3. Дослідження | | |експертно- | |у сфері |пов'язані з | | |кваліфікаційна| |інтелектуальної|винаходами і | | |комісія | |власності |корисними моделями | | |Міністерство | | | | | |юстиції | | | | | |України | | |13.4. Дослідження, | | |від 29.02.2008| | |пов'язані з | | | | | |промисловими зразками | | | | | |13.6. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |комерційними | | | | | |(фірмовими) | | | | | |найменуваннями, | | | | | |торговельними марками | | | | | |(знаками для товарів | | | | | |і послуг), | | | | | |географічними | | | | | |зазначеннями | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |----------+--------+-------------+-----------------------------------------| |Ткачук |Тетяна |Миколаївна |Фахівець держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |Науково- |м. Київ |вул. | (044) 501-55-60 | |дослідний центр | |Святошинська, | | |судової | |2 | | |експертизи з | | | | |питань | | | | |інтелектуальної | | | | |власності | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво|Видано рішенням|Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | установи | | експертизи | експертної | | номер | | | | спеціальності | |---------+---------------+-----------+---------------+---------------------| | 15 |експертно- |02.10.2012 |13. Експертиза |13.6. Дослідження, | | |кваліфікаційна | |у сфері |пов'язані з | | |комісія | |інтелектуальної|комерційними | | |Науково- | |власності |(фірмовими) | | |дослідний центр| | |найменуваннями, | | |судової | | |торговельними марками| | |експертизи з | | |(знаками для товарів | | |питань | | |і послуг), | | |інтелектуальної| | |географічними | | |власності | | |зазначеннями | | |від 02.10.2007 | | | | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |---------+-------+------------+--------------------------------------------| |Троян |Микола |Васильович |Не є фахівцем держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |Державна |м. Київ |вул. Генерала | (044) 258-34-56 | |інспекція з | |Родимцева, 15 | | |охорони прав на | | | (096) 372-43-03 | |сорти рослин | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 1190 |центральна |25.01.2011 |13. Експертиза |13.5.1 Дослідження, | | |експертно- | |у сфері |пов'язані з сортами | | |кваліфікаційна| |інтелектуальної|рослин | | |комісія | |власності | | | |Міністерство | | | | | |юстиції | | | | | |України | | | | | |від 25.01.2008| | | | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |--------------------+-------+-------------+--------------------------------| |Тубелець (Авєйнік) |Ольга |Анатоліївна |Фахівець держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |Харківський |Харківська обл.|Харків, вул. | (057) 372-13-23 | |НДІСЕ | |Золочівська, | | | | |8-а | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 719 |експертно- |28.01.2010 |13. Експертиза,|13.1. Дослідження | | |кваліфікаційна| |пов'язана з |об'єктів авторського | | |комісія | |охороною прав |права | | |Харківський | |на об'єкти |13.2. Дослідження | | |НДІСЕ | |інтелектуальної|об'єктів суміжних | | |від 28.01.2005| |власності |прав | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Свідоцтво | Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | | експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |-----------+--------------+-----------+---------------+--------------------| | 719, |експертно- |22.07.2010 |13. Експертиза,|13.4. Дослідження, | |22.07.2005 |кваліфікаційна| |пов'язана з |пов'язані з охороною| | |комісія | |охороною прав |прав на промислові | | |Харківський | |на об'єкти |зразки | | |НДІСЕ | |інтелектуальної|13.6. Дослідження, | | |від 22.07.2005| |власності |пов'язані з охороною| | | | | |прав на знаки для | | | | | |товарів і послуг, | | | | | |фірмові | | | | | |найменування, | | | | | |зазначення | | | | | |походження товарів | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |----------+---------+------------+-----------------------------------------| |Федченко |Людмила |Юріївна |Фахівець держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |НДІ |м. Київ |вул. | (044) 294-99-82 | |інтелектуальної | |Тимірязєвська, | | |власності АПрН | |66/3 | | |України | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво|Видано рішенням|Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | установи | | експертизи | експертної | | номер | | | | спеціальності | |---------+---------------+-----------+---------------+---------------------| | 8 |експертно- |30.10.2008 |13. Експертиза,|13.1. Дослідження | | |кваліфікаційна | |пов'язана з |об'єктів | | |комісія | |охороною прав |авторського права | | |Науково- | |на об'єкти |13.2. Дослідження | | |дослідний | |інтелектуальної|об'єктів суміжних | | |інститут | |власності |прав | | |інтелектуальної| | |13.3. Дослідження, | | |власності | | |пов'язані з | | |Академії | | |охороною прав на | | |правових наук | | |винаходи, корисні | | |України | | |моделі, | | |від 30.10.2003 | | |раціоналізаторські | | | | | |пропозиції | | | | | |13.4. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |промислові зразки | | | | | |13.6. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |знаки для товарів | | | | | |і послуг, фірмові | | | | | |найменування, | | | | | |зазначення | | | | | |походження товарів | | | | | |13.8. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |охороною прав на | | | | | |конфіденційну | | | | | |інформацію | | | | | |13.9. Економічні | | | | | |дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |використанням прав | | | | | |на об'єкти | | | | | |інтелектуальної | | | | | |власності | | | | | |13.10. Дослідження, | | | | | |пов'язані з | | | | | |використанням | | | | | |об'єктів | | | | | |інтелектуальної | | | | | |власності у рекламі | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |---------+----------+--------------+---------------------------------------| |Швець |Олександр |Олександрович |Фахівець держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |НДІ |м. Київ |вул. | (044) 294-99-82 | |інтелектуальної | |Тимірязівська, | | |власності | |66/3 | | |Академії | | | | |правових наук | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 730 |центральна |25.10.2007 |13. Експертиза,|13.1. Дослідження | | |експертно- | |пов'язана з |об'єктів авторського | | |кваліфікаційна| |охороною прав |права | | |комісія | |на об'єкти |13.2. Дослідження | | |Міністерство | |інтелектуальної|об'єктів суміжних | | |юстиції | |власності |прав | | |України | | | | | |від 25.10.2002| | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво|Видано рішенням|Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | установи | | експертизи | експертної | | номер | | | | спеціальності | |---------+---------------+-----------+---------------+---------------------| | 9 |експертно- |30.10.2008 |13. Експертиза,|13.10. Дослідження, | | |кваліфікаційна | |пов'язана з |пов'язані з | | |комісія | |охороною прав |використанням | | |Науково- | |на об'єкти |об'єктів | | |дослідний | |інтелектуальної|інтелектуальної | | |інститут | |власності |власності у рекламі | | |інтелектуальної| | | | | |власності | | | | | |Академії | | | | | |правових наук | | | | | |України | | | | | |від 30.10.2003 | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |----------+-------+--------------+-----------------------------------------| |Шеметова |Надія |Олександрівна |Фахівець держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |Харківський |Харківська обл.|Харків, вул. | (057) 372-13-23 | |НДІСЕ | |Золочівська, | | | | |8-а | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 619 |експертно- |11.11.2008 |7. Експертиза |7.2. Дослідження | | |кваліфікаційна| |фоно- та |диктора за фізичними | | |комісія | |відеозапису |параметрами усної | | |Харківський | | |мови | | |НДІСЕ | | |7.3. Дослідження | | |від 11.11.2003| | |акустичних | | | | | |сигналів та середовищ | | | | |---------------+----------------------| | | | |13. Експертиза,|13.1. Дослідження | | | | |пов'язана з |об'єктів авторського | | | | |охороною прав |права | | | | |на об'єкти |13.2. Дослідження | | | | |інтелектуальної|об'єктів суміжних прав| | | | |власності | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Доповнення| Видано |Дійсне до |Номер та вид | Індекс та вид | | до | рішенням | |експертизи | експертної | |свідоцтво | установи | | | спеціальності | | номер | | | | | |----------+--------------+-----------+--------------+----------------------| | 619 |експертно- |29.04.2007 |7. Експертиза |7.1. Технічне | | |кваліфікаційна| |фоно- та |дослідження матеріалів| | |комісія | |відеозапису |та засобів відео-, | | |Харківський | | |звукозапису | | |НДІСЕ від | | | | | |29.04.2002 | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво | Видано |Дійсне до |Номер та вид | Індекс та вид | | експерта | рішенням | |експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |----------+--------------+-----------+---------------+---------------------| | 619 |експертно- |27.04.2012 |7. Експертиза |7.1. Технічне | | |кваліфікаційна| | фоно- та |дослідження | | |комісія | | відеозапису |матеріалів та | | |Харківський | | |засобів відео-, | | |НДІСЕ | | |звукозапису | | |від 27.04.2007| | |7.2. Дослідження | | | | | |диктора за фізичними | | | | | |параметрами усної | | | | | |мови | | | | | |7.3. Дослідження | | | | | |акустичних сигналів | | | | | |та середовищ | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |---------+-----+------------+----------------------------------------------| |Шульпін |Ігор |Леонідович |Не є фахівцем держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |---------------+-------------------------------+---------------------------| |м. Київ |вул. Л.Українки, 36-б, кв. 41 | (044) 285-97-02 | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 1229 |центральна |04.04.2011 |13. Експертиза |13.9. Економічні | | |експертно- | |у сфері |дослідження у сфері | | |кваліфікаційна| |інтелектуальної|інтелектуальної | | |комісія | |власності |власності | | |Міністерство | | | | | |юстиції | | | | | |України | | | | | |від 04.04.2008| | | | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |---------+---------+------------+------------------------------------------| |Щукіна |Катерина |Андріївна |Не є фахівцем держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |---------------+-------------------------------+---------------------------| |м. Київ |вул. В.Чорновола, 25, кв. 180 | (067) 770-62-77 | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 1230 |центральна |04.04.2011 |13. Експертиза |13.1.1. Дослідження, | | |експертно- | |у сфері |пов'язані з | | |кваліфікаційна| |інтелектуальної|літературними, | | |комісія | |власності |художніми | | |Міністерство | | |творами, та інші | | |юстиції | | |13.6. Дослідження, | | |України | | |пов'язані з | | |від 04.04.2008| | |комерційними | | | | | |(фірмовими) | | | | | |найменуваннями, | | | | | |торговельними марками | | | | | |(знаками для товарів і| | | | | |послуг), географічними| | | | | |зазначеннями | -----------------------------------------------------------------------------

КАРТКА

атестованого судового експерта

----------------------------------------------------------------------------- |Прізвище |Ім'я |По батькові |Тип експерта | |----------+-------+--------------+-----------------------------------------| |Ярошеня |Галина |Володимирівна |Фахівець держ. спец. установи | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Організація |Регіон/Область | Адреса | Телефон | |----------------+---------------+---------------+--------------------------| |Севастопольське |м. Севастополь |вул. Ген. | (0692) 48-08-33 | |відділення | |Хрюкіна, 18 | | |ХНДІСЕ | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- | Свідоцтво | Видано |Дійсне до |Номер та вид | Індекс та вид | | експерта | рішенням | |експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |-----------+--------------+-----------+---------------+--------------------| | 562 |експертно- |30.03.2006 |4. Трасологічна|4.1. Дослідження | | |кваліфікаційна| | експертиза |слідів людини | | |комісія | | |4.2. Дослідження | | |Харківський | | |знарядь, агрегатів, | | |НДІСЕ | | |інструментів, | | |від 30.03.2001| | |холодної зброї і | | | | | |залишених ними | | | | | |слідів, | | | | | |ідентифікація | | | | | |цілого за частинами | |-----------+--------------+-----------+---------------+--------------------| |Продовжено | |27.04.2011 | | | |до: | | | | | |27.04.2011 | | | | | -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- |Свідоцтво| Видано |Дійсне до | Номер та вид | Індекс та вид | |експерта | рішенням | | експертизи | експертної | | номер | установи | | | спеціальності | |---------+--------------+-----------+---------------+----------------------| | 562 |експертно- |26.11.2008 |13. Експертиза,|13.2. Дослідження | | |кваліфікаційна| |пов'язана з |об'єктів суміжних | | |комісія | |охороною прав |прав | | |Харківський | |на об'єкти | | | |НДІСЕ | |інтелектуальної| | | |від 26.11.2003| |власності | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------

Секретар Центральної

експертно-кваліфікаційної

комісії Ю.В.Ковальова

Додаток

ПЕРЕЛІК

науково-дослідних установ судових експертиз

Міністерства юстиції України

1. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Юридична адреса: 01025, м. Київ, вул. В. Житомирська, 19, тел. (044) 206-46-40; факс 206-46-41 директор: Кисельов Володимир Борисович

2. Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз Юридична адреса: 61177, м. Харків, вул. Золочівська, 8-а, тел. (057) 372-12-33; факс 372-20-01 директор: Цимбал Михайло Леонідович

3. Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз Юридична адреса: 65026, м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 21, тел. (048) 731-47-03; факс 722-52-59 директор: Чернобай Леонід Миколайович

4. Донецький науково-дослідний інститут судових експертиз Юридична адреса: 83096, м. Донецьк, вул. Дібровна, 1-б, тел. (062) 305-17-65; факс 335-90-59 директор: Дружинін Геннадій Михайлович

5. Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз Юридична адреса: 79008, м. Львів, пл. Соборна, 7, тел. (0322) 225-54-98; факс 72-66-68 директор: Курильова Олена Франтишківна

6. Кримський науково-дослідний інститут судових експертиз Юридична адреса: 95001, Автономна Республіка Крим,

м. Сімферополь, вул. Чехова, 55-а, тел. (0652) 27-55-78; факс 61-06-96 директор: Шерстюк Віра Миколаївна

7. Дніпропетровський науково-дослідний інституту судових

експертиз Юридична адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, Набережна Леніна,

17, офіс 361, тел. (056) 726-54-00; факс 791-17-56 директор: Водоп'ян Ніна Федорівна

8. Науково-дослідний центр судової експертизи з питань

інтелектуальної власності Юридична адреса: 01021, м. Київ, вул. М.Грушевського, 28/2 Фактична адреса: 03115, м. Київ, вул. Святошинська, 2,

оф. 309, тел. (044) 592-66-39; факс 501-55-60, 592-66-29 директор: Крайнєв Петро Павлович

Зони регіонального обслуговування

науково-дослідних установ

судових експертиз Мін'юсту

1. Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових

експертиз області: Дніпропетровська, Запорізька

2. Донецький науково-дослідний інститут судових експертиз області: Донецька, Луганська

3. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз

м. Київ, області: Вінницька, Житомирська, Київська, Тернопільська,

Хмельницька, Черкаська, Чернігівська

4. Кримський науково-дослідний інститут судових експертиз Автономна Республіка Крим

5. Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз області: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська,

Львівська, Рівненська, Чернівецька

6. Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз області: Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Херсонська

7. Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз області: Полтавська, Сумська, Харківська та місто Севастополь

8. Науково-дослідний центр судової експертизи з питань

інтелектуальної власності Зона обслуговування поширюється на всі регіони.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Вищий господарський суд:

 1. ОГЛЯДОВИЙ ЛИСТ N 01-8/1228 від 16.11.2001 Господарські суди України "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням земельного законодавства". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ N 01-8/155 від 13.02.2002 Господарські суди України "Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів та внесення змін і доповнень до деяких інформаційних листів". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 3. ПОСТАНОВА 24.04.2002 N 5/3/502/99 "Вищий господарський суд України, розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу на постанову товариства з обмеженою відповідальністю "П..."смт Приазовськ Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 10.01.2002 у справі господарського суду Запорізької області N 5/3/502/99 за заявою ТОВ "А..."смт Приазовськ до КСП "А..."с. Октябрське про банкрутство, В С Т А Н О В И В:". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 4. ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 29.07.2002 Справа N 4/525-14/88 "(ухвалою Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 26.05.2005 відмовлено у порушенні провадження з перегляду)". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 5. ПОСТАНОВА 06.11.2002 Справа N 14-08/2820 "Судова колегія Вищого господарського суду України, розглянувши матеріали касаційної скарги ВАТ "П"на ухвалу господарського суду Черкаської області від 27.08.2002 р. у справі N 14-08/2820 господарського суду Черкаської області за заявою ДПІ до ВАТ "П"про банкрутство, в с т а н о в и л а:". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 6. П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 19.02.2003 Дело N 6/203 "19 февраля 2003 года Высший хозяйственный суд Украины, рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу ООО "И", г. Николаев, на постановление Одесского апелляционного хозяйственного суда от 30 сентября 2002 года по делу N 6/203 по иску ООО "И"к ГНИ в Ленинском р-не г. Николаева, отделению государственного казначейства в г. Николаеве, ГНИ в Центрально-городском р-не г. Кривой Рог Днепропетровской области, отделению государственного казначейства в г. Кривой Рог Днепропетровской области. ОАО "К", ЗАО "Л-К"о расторжении сделки, установил следующее.". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 7. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 26.05.2003 N 01-8/590 "Про нормативно-правові акти, видані відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 8. Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 17.12.2003 N 04-5/534 "Господарські суди України". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 9. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 19.03.2004 N 01-8/493 "Про практику Верховного Суду України щодо перегляду ухвал Вищого господарського суду України про повернення касаційних скарг". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 10. ПОСТАНОВА Іменем України 27.04.2004 Справа N 17/1пд "(ухвалою Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 02.09.2004 відмовлено у порушенні провадження з перегляду)". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 11. ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 12.05.2004 Справа N 43/479 "(ухвалою Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 16.09.2004 відмовлено у порушенні провадження з перегляду)". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 12. ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 19.05.2004 Справа N 04/18-04 "(ухвалою Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 02.09.2004 відмовлено у порушенні провадження з перегляду)". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 13. ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 25.05.2004 Справа N А-42/212-03 "(ухвалою судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 16.09.2004 відмовлено у порушенні провадження з перегляду)". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 14. П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 01.06.2004 "Информация о лице, размещенная на фасаде, возле входа (въезда), или о его продукции в витрине занимаемого таким лицом помещения, может быть размещена без разрешения местного органа власти". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 15. ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 03.06.2004 Справа N 17-4-22-15-30/02-10735 "(ухвалою Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 23.09.2004 відмовлено у порушенні провадження з перегляду)". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 16. ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 10.06.2004 Справа N 9/228 "(ухвалою Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 23.09.2004 відмовлено у порушенні провадження з перегляду)". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 17. ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 16.06.2004 Справа N 31/267 "(ухвалою Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 16.09.2004 відмовлено у порушенні провадження з перегляду)". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 18. ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 22.06.2004 Справа N А-42/13-04 "(ухвалою Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 07.10.2004 відмовлено у порушенні провадження з перегляду)". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 19. ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 30.06.2004 Справа N 15/181д "(ухвалою Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 09.09.2004 відмовлено у порушенні провадження з перегляду)". Вищий господарський суд. 2018 рікк
 20. ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 06.07.2004 Справа N А-04/494-03 "(ухвалою Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 04.11.2004 відмовлено у порушенні провадження з перегляду)". Вищий господарський суд. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -