<<
>>

Стосовно: Позики ФЧТ № TF017112(Другий проект розвитку міської інфраструктури)Друга зміна, внесена до Угоди про позику ФЧТ та часткове скасування надходжень позики. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020

Документ актуальний на 27.08.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

(Неофіційний переклад)

26 червня 2020 року

Й.В. Сергію Марченко

Міністру

Міністерство фінансів України

вул. Грушевського, 12/2,

м. Київ, 01008, Україна

Стосовно: Позики ФЧТ № TF017112

(Другий проект розвитку міської інфраструктури)

Друга зміна, внесена до Угоди про позику ФЧТ та часткове скасування надходжень позики

Ваша Високоповажносте!

Ми посилаємося на Угоду про позику Фонду чистих технологій (ФЧТ) від 26 травня 2014 року між Україною ("Позичальник") та Міжнародним банком реконструкції та розвитку ("Банк"), який діє в якості виконавця від імені Фонду чистих технологій щодо вищевказаного Проекту.

Також посилаємося на лист від 12 червня 2020 року від пана Заступника Міністра (з питань європейської інтеграції), з проханням: (і) частково скасувати виділення узгодженої суми Позики ФЧТ згідно з Розділом 7.01 Загальних умов надання позик; (іі) подовжити дату закриття Проекту; та (ііі) перерозподілити надходження Позики ФЧТ серед вибраних категорій вибірки коштів Позики ФЧТ.

Я радий повідомити вам, що Банк задовольнив це прохання та пропонуємо внести зміни до Угоди про позику ФЧТ стосовно таких положень:

(a) відповідно до Розділу 7.01 Загальних умов, станом на 12 червня 2020 року, Банк скасував суму розміром п'ятсот двадцять вісім тисяч триста тридцять чотири дол. США та сімдесят три цента (528334,73 дол. США) з рахунку Позики;

(b) таблицю в пункті 2 Розділу IV.A Додаткової статті 2 Угоди про Позику ФЧТ повністю виключено та замінено таблицею, наведеною у додатку до цього листа про доповнення; та

(c) Розділ IV.B.2 Додаткової статті 2 Угоди про Позику ФЧТ змінено на наступне:

«2. Дата закриття є 31 жовтня 2022 року.»

За винятком інших змін, окремо зазначених у цьому листі, всі інші положення Угоди про позику залишаються в силі та є чинними.

Будь ласка, підтвердьте згоду Позичальника на зміни, вказані вище, скріпивши підписом і датувавши викладене нижче підтвердження, і повертаючи нам один примірник цього листа про внесення змін з усіма підписами. Один примірник листа з усіма підписами має залишитися в Позичальника. Після отримання Банком копії цього листа про внесення змін, у належний спосіб скріпленого підписом уповноваженого представника Позичальника, цей лист про внесення змін набере чинності на дату скріплення Позичальником цього листа підписом.

Зі щирою повагою,

від імені

МІЖНАРОДНОГО БАНКУ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ

(який діє в якості виконавця від імені Фонду чистих технологій)

/підпис/

Александр Кремер

В.о.

директора Світового банку

у справах Білорусі, Молдови та України

регіон Європи та Центральної Азії

ПОГОДЖЕНО:

УКРАЇНА

Уповноважений представник: _______________________

П.І.Б.: ____________________________________________

Посада: ___________________________________________

Дата: _____________________________________________


Додаток 1

Категорія

Сума виділених коштів Позики

(дол. США)

Відсоток витрат, які підлягають фінансуванню (із урахуванням Податків)

(1) Товари, роботи, послуги (окрім послуг консультантів) і послуги консультантів в рамках Частини I Проекту, яку мають виконувати такі підприємства:

(a)КП «Донецькміськво доканал» (вилучено)

0.00

(b) КП «Харківводоканал»

15 826 675

18,50%

(c) КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» (м. Харків)

8 486 440,91

16,93%

(d) ПАТ АК «Київво до канал»

2 103 000

18.50%

(e) ОКВП «Дніпро-Кіровоград»

8 344 789.20

17.80%

(f) КП «Тернопільводоканал»

6 887 024,00

17,85%

(g) КП «Житомирводоканал»

7 529 217.00

17.38%

(h) КП «Вінницяоблводоканал»

69 519,16

0,43%

(2) Комісія за управління коштами

225 000

Сума, яка підлягає сплаті відповідно до Розділу 2.04 цієї Угоди згідно з Розділом 4.01 (a)

Скасовано станом на 12 червня 2020 року

528 334,73

УСЬОГО

50 000 000

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР):

 1. Стосовно: Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні(Позика МБРР № 9250-UA)Заява про набрання чинності. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2021 рікк
 2. Стосовно: Позики МБРР № 9250-UAПроект «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні»Додаткові інструкції: Лист про процедури вибірки коштів і фінансову інформацію (Лист). Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2021 рікк
 3. Стосовно Угоди про позику № 8404-UA (Проект "Модернізація системи соціальної підтримки населення України")Зміни до Угоди про Позику і листа-додатка № 2. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 4. Угода про позику (Додаткове фінансування для проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України") між УКРАЇНОЮ та МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 5. УГОДА ПРО ПОЗИКУ (Додаткове фінансування Проєкту«Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»)між УКРАЇНОЮта МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 6. Стосовно: Позики МБРР № 8391-UA(Другого проекту розвитку міської інфраструктури)Трете доповнення до Угоди про позику і часткове розторгнення. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 7. Угода про позику (Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19, для Проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України") між УКРАЇНОЮ та МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 8. Угода про позику(Проект «Східна Україна: возз'єднання, відновлення та відродження (Проект 3В)»)міжУКРАЇНОЮтаМІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 9. Стосовно Другого проекту і передачі електроенергії Позика № 8462-UA Зміни до Угоди про позику та часткове скасування коштів позики. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 10. Стосовно: Другий проект з передачі електроенергіїПозика ФЧТ № TF017661 Внесення змін до Угоди про позику Фонду чистих технологій (далі - “ФЧТ”). Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 11. Стосовно: Позика МБРР № 8549-UAПроект розвитку дорожньої галузі Переглянуті показники моніторингу результативності Проекту. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 12. Стосовно: Позика МБРР № 8195-UAДругий проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху Друге внесення змін до Угоди про позику. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 13. "УГОДА про позику (Проект розвитку дорожньої галузі) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 листопада 2015 року". Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2015 рікк
 14. "УГОДА про позику (Проект "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 березня 2015 року". Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2015 рікк
 15. Проектна угода (Проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху) між Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодором) та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " Датовано 21 квітня 2009 р."Позика N 7677-UA. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2009 рікк
 16. Поправка до Статей угоди " (Керуючим, заступникам та країнам-членам)" 17 лютого 2009 року. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2009 рікк
 17. Угода про позику (Друга позика на політику розвитку) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " 2 лютого 2008 року" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2008 рікк
 18. Лист " Стосовно позики N 4868-UA (Проект з передачі електроенергії): унесення змін до фінансових умов Угоди про позику ( 996_063 )" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2008 рікк
 19. Угода про позику (Третя позика на політику розвитку) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " 22 грудня 2008 року" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2008 рікк
 20. Про надання авансової позики на підготовку Проекту "Фінансування розвитку села" Внесення змін до Листа-угоди N Р 4020-UA " 15 березня 2006 р."Світовий банк Поштова адреса: Телефон: Міжнародний банк 1818 H (202) 477-12-34 реконструкції Street N.W. Телеграфна адреса: та розвитку Washington, INTBAFRAD Міжнародна асоціація D.C. 20433 Телеграфна адреса: розвитку U.S.A. INDEVAS. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2006 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -