>>

Стосовно: Позики МБРР № 9250-UAПроект «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні»Додаткові інструкції: Лист про процедури вибірки коштів і фінансову інформацію (Лист). Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2021

Документ актуальний на 27.08.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ПЕРЕКЛАД

17 травня 2021 року

Його Високоповажності

Cергію Марченку

Міністру фінансів

Міністерство фінансів України

вул. Грушсвського, 12/2

м. Київ, 01008

Україна

Стосовно: Позики МБРР № 9250-UA

Проект «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні»

Додаткові інструкції: Лист про процедури вибірки коштів і фінансову інформацію (Лист)

Ваша Високоповажносте,

Я посилаюся на Угоду про позику («Угода») між Міжнародним банком реконструкції та розвитку («Банк») та Україною («Позичальник») для реалізації вищевказаного проекту, датовану 17 травня 2021 року. Загальні умови, визначені в Угоді про позику, передбачають, що Позичальник може час від часу звертатися з проханням про зняття Сум Позики з Рахунку Позики відповідно до Листа про процедури вибірки коштів і фінансову інформацію та таких додаткових інструкцій, які Банк може час від часу вказувати шляхом направлення повідомлення Позичальнику. Загальні умови також передбачають, що в Листі про процедури вибірки коштів і фінансову інформацію можуть бути визначені вимоги до фінансової звітності конкретного Проекту.

I. Механізми виплат, зняття коштів і звітність щодо надходжень за Позикою

З «Керівними принципами використання коштів для фінансування інвестиційних проектів» Світового банку від лютого 2017 року («Керівні принципи використання коштів») можна ознайомитися на загальнодоступній вебсторінці Банку за вебадресою: https://worldbank.org та на його захищеній вебсторінці «З’єднання клієнта» (Client Connection) за вебадресою: https://clientconnection/worldbank.org. Керівні принципи використання коштів є невід’ємною частиною цього Листа про процедури вибірки коштів і фінансову інформацію, в якому вказано спосіб застосування положень Керівних принципів використання коштів, наведений нижче.

(i) Механізми вибірки коштів

Загальні положення (Доповнення 1). У таблиці в Доповненні 1 зазначено методи вибірки, які можуть бути використані Позичальником, інформацію про реєстрацію підписів уповноважених осіб, опрацювання заявок на зняття коштів (включаючи мінімальну суму заявок та опрацювання авансових платежів), інструкції щодо супровідної документації та періодичність подання звітності щодо Спеціального рахунку.

(ii) Подання заявок в електронній формі. Див. Розділ 10.01 (с) Загальних умов.

Банк може дозволити Позичальнику подавати заявки в електронній формі (разом із супровідною документацією) через Інтернет-портал Банку «З’єднання клієнта» (Client Connection») за вебадресою: (https://clientconnection/worldbank.org).

Ця можливість може бути реалізована, якщо призначених Позичальником у письмовій формі офіційних осіб, уповноважених підписувати та подавати Заявки, зареєстровано як користувачів Client Connection. Призначені офіційні особи можуть подавати Заявки в електронній формі, заповнивши Форму 2380, яка доступна через Client Connection. Підписанням Листа, яким надаються повноваження на підписи, Позичальник підтверджує, що він дозволяє таким особам прийняти захищені облікові дані (SIDC) і подавати до Банку Заявки та супровідну документацію засобами електронного зв’язку. Банк зберігає за собою право і може, на власний розсуд, тимчасово або на постійній основі, скасувати дозвіл на подання Заявок в електронній формі Позичальником. Призначаючи офіційних осіб, які будуть використовувати SIDC, та обираючи можливість подання Заявок в електронній формі, Позичальник Листом, яким надаються повноваження на підписи, підтверджує свою згоду на: (a) дотримання «Умов використання захищених облікових даних» у зв’язку з використанням електронних засобів для опрацювання заявок і супровідної документації», доступних на загальнодоступній вебсторінці Банку за вебадресою: https://worldbank.org і на вебсторінці Client Connection; та (b) забезпечення дотримання цих умов такою офіційною особою.

II. Фінансові звіти та аудити

(i) Фінансові звіти. Позичальник складає та надає Банку не пізніше сорока п’яти (45) днів після закінчення кожного календарного кварталу проміжні неперевірені аудиторами фінансові звіти («ПФЗ») за Проектом, що охоплюють квартал, за формою і змістом, що є задовільними для Банку. Якщо Позичальник, через МОЗ, укладає договір з агентством ООН, Позичальник, через МОЗ, відповідає за те, щоб вимоги до фінансової звітності, які застосовуються до агентства ООН, були прописані в угоді між МОЗ і агентством ООН та своєчасно виконувались.

(ii) Аудити. Без обмежень положень Розділу 5.09 (b) Загальних умов Позичальник проводить аудит фінансових звітів Проекту залучаючи послуги Рахункової палати України. Кожен аудит охоплює період одного фінансового року Позичальника. Для кожного такого періоду перевірені аудиторами фінансові звіти за результатами Проекту (a) подаються до Банку не пізніше 6 (шести) місяців після закінчення такого періоду; та (b) оприлюднюються вчасно й у спосіб, прийнятний для Банку. Якщо Позичальник, через МОЗ, укладає договір з агентством ООН, Позичальник, через МОЗ, відповідає за те, щоб вимоги до документації, які застосовуються до агентства ООН для цілей аудиту проекту були прописані в угоді між МОЗ та агентством ООН.

(iii) Визначення. Для цілей Статті II (ii), «Рахункова палата України» - є найвищим органом контролю Позичальника, створена згідно із Законом України від 2 липня 2015 року № 576-VIII «Про Рахункову палату».

III. Інша інформація

Для отримання додаткової інформації про механізми виплати коштів просимо звертатися до Посібника Банку з процедур вибірки коштів позик для реалізації проектів, доступного на загальнодоступній вебсторінці Банку і на вебсторінці Client Connection. Банк рекомендує Вам зареєструватися як користувач Client Connection. З цієї вебсторінки Ви зможете складати і подавати Заявки, відстежувати стан Позики в режимі, наближеному до реального часу, й отримувати відповідну інформацію з нормативних, фінансових та закупівельних питань. Для отримання докладнішої інформації про цю вебсторінку і порядок реєстрації просимо звертатися до Банку електронною поштою на адресу: askloans@worldbank.org.

З повагою,

(підпис) 

Аруп Банерджі

Регіональний директор Світового банку

у справах країн Східної Європи

регіону Європи та Центральної Азії

Додатки

1.Форма Листа, яким надаються повноваження на підписи

2. Форма видаткової відомості (ВВ)

Копії: Його Високоповажності Максиму Степанову

Міністру охорони здоров'я

Міністерство охорони здоров’я України

Київ, Україна


Доповнення 1: Механізми вибірки коштів

Базова інформація

Номер Позики

МБРР 9250-UA

Країна

Україна

Дата закриття

Розділ III.B.4. Додаткової статті 2 до Угоди про позику

Позичальник

Україна

Назва Проекту

Проект «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні

Кінцева дата виплати (пункт 3.7 **)

Чотири місяці після Дати закриття

Методи вибірки коштів і супровідна документація

Методи виплат

(Розділ 2 **)

Методи

Супровідна документація

(пункти 4.3 та 4.4 **)

Прямі платежі

Так

Копії документів (наприклад, рахунків-фактур постачальників, гарантій забезпечення авансових і утримуваних платежів тощо)

Відшкодування

Так

- Категорія 1 (Категорія кредитування на звичайних умовах, не на основі показників виконання (Perfomance-Based Conditions (PBC) - Видаткова відомість (ВВ) у формі, наведеній в Додатку 2 до цього Листа

- Категорія 2 (Категорія кредитування на основі PBC) - (i) Проміжний неперевірений аудиторами фінансовий звіт (ПНФЗ) у формі, узгодженій в Операційному посібнику Проекту; (ii) Лист-підтвердження про досягнення PBC, що підтверджує рівень досягнення PBC, та відповідну грошову вартість у доларах США

Спеціальний рахунок

Так

Видаткова відомість (ВВ) у формі, наведеній в Додатку 2 до цього Листа

Спеціальні зобов'язання

Так

Копія акредитиву

Копія запиту на оплату і копія Договору у випадку Спеціального зобов’язань ООН з агенціями ООН

Спеціальні рахунки (Розділи 5 і 6 **)

Тип

Окремо:

Верхня гранична сума

Фіксована

Фінансова установа - назва

Спеціальний рахунок (СР) буде відкрито Державним казначейством України в АТ «Державний експортно-імпортний банк України» (Укрексімбанк)

Грошова одиниця

дол. США

Періодичність звітування (пункт 6.3 **)

Щоквартально

Сума

6 000 000

Мінімальна сума Заявок (пункт 3.5)

Мінімальна сума заявок на відшкодування, прямі платежі та спеціальні зобов’язання становить в еквіваленті 1 000 000 дол. США.

Підписи уповноважених осіб (пункти 3.1 і 3.2 **). Форму Листа, яким надаються повноваження на підписи, наведено в Додатку 1 до цього листа щодо заявок на зняття коштів і супровідної документації (пункти 3.3 та 3.4 *)

The World Bank

Radnicka cesta 80, 9th floor

Zagreb,HR-10000

Croatia

Attention: Loan Department (WFACS)

(Світовий банк

Радніцка цеста 80, 9-ий поверх

Загреб 10000 ХР-10000

Хорватія

Кому: Кредитний департамент (WFACS))

Додаткові інструкції

Метод вибірки зі Спеціального рахунку доступний лише для Категорії 1 (Категорія кредитування на звичайних умовах, не на основі PBC)

Метод вибірки «відшкодування» - єдиний метод вибірки, доступний для Категорії 2 (Категорія кредитування на основі PBC)

Усі вибірки Агентствам ООН за договорами з Агентствами ООН здійснюватимуться на основі Спеціального зобов'язання ООН на підставі запиту на виплату від Агентства ООН

Інше

Категорія зняття коштів 2 - фінансування прийнятних витрат у рамках Категорії 2 залежить від досягнення PBC, визначених відповідно до Додаткової статті щодо РВС (згідно з Додатковою статтею 4 до Угоди про позику). Група Проекту Банку підтвердить рівень досягнення одного або декількох РВС та відповідні суми для цілей відшкодування. До Банку буде подано проміжні неперевірені аудиторами фінансові звіти (ПНФЗ) із засвідченням прийнятних витрат у доларах США, пов'язаних з відповідними РВС, для цілей відшкодування. 

Якщо сума прийнятних витрат, повідомлена в ПНФЗ, буде меншою від грошової вартості, яка відповідає рівню досягнення РВС, підтвердженою Групою Проекту Банку, виплати буде обмежено сумою прийнятних витрат, повідомлених в ПНФЗ.

Після отримання заявки про зняття коштів усі Відшкодування здійснюються на рахунок Державної казначейської служби у доларах США до Загального фонду Державного бюджету.

** Розділи і пункти стосуються «Керівних принципів використання коштів для фінансування інвестиційних проектів» від лютого 2017 року.


[Додаток 1 - Форма Листа, яким надаються повноваження на підписи

[Офіційний бланк]

Міністерство фінансів України

[адреса: вулиця]

[місто] [країна]

[ДАТА]

The World Bank

1818 H  Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

(Світовий банк

вул. 1818 Н, N.W.

Вашингтон, округ Колумбія 20433

Сполучені Штати Америки)

Кому: Директору Світового банку у справах країни

Стосовно: Позики № 9250-UA

(Проект «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинації в Україні»)

Я посилаюся на Угоду про позику («Угода») між Міжнародним банком реконструкції та розвитку («Банк») та Україною («Позичальник»), датовану_______, згідно з якою надається вищевказана Позика. Для цілей Розділу 2.03 Загальних умов, як визначено в Угоді, будь-яка -1[одна] з офіційних осіб, чиї засвідчені зразки підписів наведено нижче, уповноважується від імені Позичальника підписувати заявки на зняття коштів і заявки на спеціальне зобов’язання у рамках цієї Позики.

З метою подання Заявок до Банку, у тому числі засобами електронного зв’язку, -2[кожна] з осіб, чиї засвідчені зразки підписів наведено нижче, уповноважується від імені Позичальника, діючи  -3[самостійно] -4[спільно], подавати Заявки та докази на їх підтвердження на умовах, визначених Банком.

Цим підтверджується, що Позичальник уповноважує таких осіб прийняти захищені облікові дані (SIDC) і подавати до Банку Заявки та супровідну документацію засобами електронного зв’язку. Повністю визнаючи, що Банк спирається на такі запевнення та гарантії, включаючи, без обмежень, запевнення та гарантії, що містяться в «Умовах використання захищених облікових даних у зв’язку з використанням електронних засобів для опрацювання заявок і супровідної документації» («Умови використання SIDC»), Позичальник запевняє і гарантує Банку, що він забезпечить дотримання такими особами вказаних умов.

Цей Дозвіл на уповноваження осіб замінює собою і має перевагу перед будь-якими Дозволами на уповноваження, наведених у документах Банку стосовно цієї Угоди на цей час.

[Прізвище], [посада] Зразок підпису: ____________________

[Прізвище], [посада] Зразок підпису: ____________________

[Прізвище], [посада] Зразок підпису: ____________________

З повагою,

/підпис/

[посада]

_______________

-1 Інструкції для Позичальника: слід обумовити той випадок, коли Заявки мають бути підписані більш ніж однією особою, зазначивши кількість офіційних осіб або їхні посади і вказавши, чи застосовуються будь-які порогові значення. Прохання видалити цю примітку в остаточному варіанті листа, що надсилається до Банку.

-2 Інструкції для Позичальника: слід обумовити той випадок, коли Заявки мають бути спільно підписані більш ніж однією особою, і вказати, якщо це так, фактичну кількість таких осіб. Прохання видалити цю примітку в остаточному варіанті листа, що надсилається до Банку.

-3 Інструкції для Позичальника: цю дужку слід використовувати, якщо Заявку може підписати будь-яка з уповноважених осіб; якщо ця вимога не задовольняється, просимо видалити цю дужку. Прохання видалити цю примітку в остаточному варіанті листа, що надсилається до Банку.

-4 Інструкції для Позичальника: цю дужку слід використовувати лише, якщо кожну Заявку повинні спільно підписати кілька осіб; якщо ця вимога не задовольняється, просимо видалити цю дужку. Прохання видалити цю примітку в остаточному варіанті листа, що надсилається до Банку.


Додаток 2 - Форма видаткової відомості

Видаткова відомість (ВВ)

Платежі, здійснені впродовж періоду з ____________ до _________________

Позика №: _______

Заявка №: ________

Категорія №: _______

ВВ №: ________

Нижченаведені видатки здійснено впродовж періоду ретроактивного фінансування (прохання поставити позначку)

Так

Ні

Нижченаведені видатки здійснено до дати закриття позики (прохання поставити позначку)

Так

Ні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Назва Постачальника

Номер договору Банку в Client Connection (для договорів, що підлягають попередньому розгляду Банком)

Вид Роботи або Послуги (БР/ДЗ/КП/ІЗ/Тр)/Стислий опис

Грошова одиниця та загальна сума і дата договору

Грошова одиниця і загальна сума рахунку-фактури, яка відповідає сумі Заявки

%, що фінансується МБРР/МАР/ТФ

Сума, прийнятна для фінансування (5x6)

Грошова одиниця і сума коштів, сплачена зі Спеціального рахунку (якщо застосовно)

Валютний курс

Дата платежу

Примітки

ВСЬОГО

Супровідні документи, які додаються до цієї видаткової відомості, зберігаються в

_____________________

(місце зберігання)

{Текст Листа українською та англійською мовами додано до Листа Міністерства закордонних справ України № 72/14-612/1-60400 від 13.08.2021}


Документи та файли

Сигнальний документ — f508392n62.pdf
Сигнальний документ — f508392n61.pdf

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 24.09.2021 — 2021 р., № 74, стор. 339, стаття 4698

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР):

 1. Стосовно: Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні(Позика МБРР № 9250-UA)Заява про набрання чинності. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2021 рікк
 2. Стосовно Угоди про позику № 8404-UA (Проект "Модернізація системи соціальної підтримки населення України")Зміни до Угоди про Позику і листа-додатка № 2. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 3. Угода про позику (Додаткове фінансування для проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України") між УКРАЇНОЮ та МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 4. УГОДА ПРО ПОЗИКУ (Додаткове фінансування Проєкту«Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»)між УКРАЇНОЮта МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 5. Стосовно: Позики ФЧТ № TF017112(Другий проект розвитку міської інфраструктури)Друга зміна, внесена до Угоди про позику ФЧТ та часткове скасування надходжень позики. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 6. Стосовно: Позики МБРР № 8391-UA(Другого проекту розвитку міської інфраструктури)Трете доповнення до Угоди про позику і часткове розторгнення. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 7. Угода про позику (Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19, для Проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України") між УКРАЇНОЮ та МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 8. Угода про позику(Проект «Східна Україна: возз'єднання, відновлення та відродження (Проект 3В)»)міжУКРАЇНОЮтаМІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 9. Стосовно Другого проекту і передачі електроенергії Позика № 8462-UA Зміни до Угоди про позику та часткове скасування коштів позики. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 10. Стосовно: Другий проект з передачі електроенергіїПозика ФЧТ № TF017661 Внесення змін до Угоди про позику Фонду чистих технологій (далі - “ФЧТ”). Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 11. Стосовно: Позика МБРР № 8549-UAПроект розвитку дорожньої галузі Переглянуті показники моніторингу результативності Проекту. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 12. Стосовно: Позика МБРР № 8195-UAДругий проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху Друге внесення змін до Угоди про позику. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 13. "УГОДА про позику (Проект розвитку дорожньої галузі) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 листопада 2015 року". Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2015 рікк
 14. "УГОДА про позику (Проект "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 березня 2015 року". Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2015 рікк
 15. Проектна угода (Проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху) між Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодором) та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " Датовано 21 квітня 2009 р."Позика N 7677-UA. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2009 рікк
 16. Поправка до Статей угоди " (Керуючим, заступникам та країнам-членам)" 17 лютого 2009 року. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2009 рікк
 17. Угода про позику (Друга позика на політику розвитку) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " 2 лютого 2008 року" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2008 рікк
 18. Лист " Стосовно позики N 4868-UA (Проект з передачі електроенергії): унесення змін до фінансових умов Угоди про позику ( 996_063 )" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2008 рікк
 19. Угода про позику (Третя позика на політику розвитку) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " 22 грудня 2008 року" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2008 рікк
 20. Про надання авансової позики на підготовку Проекту "Фінансування розвитку села" Внесення змін до Листа-угоди N Р 4020-UA " 15 березня 2006 р."Світовий банк Поштова адреса: Телефон: Міжнародний банк 1818 H (202) 477-12-34 реконструкції Street N.W. Телеграфна адреса: та розвитку Washington, INTBAFRAD Міжнародна асоціація D.C. 20433 Телеграфна адреса: розвитку U.S.A. INDEVAS. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2006 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -