Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

УГОДА ПРО ПОЗИКУ (Додаткове фінансування Проєкту«Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»)між УКРАЇНОЮта МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020

Документ актуальний на 16.06.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ПОЗИКА НОМЕР 9110-UA

УГОДА ПРО ПОЗИКУ

(Додаткове фінансування Проєкту

«Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»)

між УКРАЇНОЮ

та МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ

УГОДА ПРО ПОЗИКУ

Цю Угоду, датовану Датою її підписання, укладено між УКРАЇНОЮ («Позичальник») та МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ («Банк»). Позичальник і Банк домовились про таке:

СТАТТЯ I. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ; ВИЗНАЧЕННЯ

1.01 Загальні умови (визначені в Додатку до цієї Угоди) застосовуються до цієї Угоди та є її невід’ємною частиною.

1.02 Якщо контекст не вимагає іншого тлумачення, то терміни, які вживаються в цій Угоді й написані з великої літери, мають значення, надані їм у Загальних умовах чи в Додатку до цієї Угоди.

СТАТТЯ II. ПОЗИКА

2.01. Банк погоджується надати Позичальникові суму в розмірі ста тридцяти п’яти мільйонів (135 000 000) доларів США, яку можна періодично конвертувати, застосовуючи Конверсію валют («Позика»), для надання додаткового фінансування для Частин 1.2, 2.2, 3 та 4 проєкту, описаного в Додатковій статті 1 до цієї Угоди («Проєкт»).

2.02. Позичальник має право знімати кошти Позики відповідно до Розділу III Додаткової статті 2 до цієї Угоди.

2.03. Комісія за надання позики дорівнює одній чверті одного відсотка (0,25%) від суми Позики.

2.04. Комісія за резервування дорівнює одній чверті одного відсотка (0,25%) на рік від Незнятого залишку Позики, за умови, що Комісія за резервування, яка застосовується до коштів Позики, виділених у сумі тридцять п’ять мільйонів (35000000) доларів США на Частину 3 Проєкту, за період, що починається у день нарахування такої Комісії за резервування та закінчується у день першої річниці такого дня нарахування, дорівнює 0 відсотків (0%).

2.05. Ставка відсотка – це Референтна ставка плюс Змінний спред або така ставка, яка може застосовуватися після Конверсії відповідно до Розділу 3.02(е) Загальних умов.

2.06. Датами платежу є 15 лютого та 15 серпня кожного року.

2.07. Основна сума Позики погашається за графіком погашення, наведеним у Додатковій статті 3 до цієї Угоди.

СТАТТЯ III. ПРОЄКТ

3.01. Позичальник заявляє про свою відданість цілям Проєкту. З цією метою Позичальник через МОЗ виконує Проєкт відповідно до положень Статті V Загальних умов та Додаткової статті 2 до цієї Угоди.

СТАТТЯ IV.

ЗАСОБИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ БАНКУ

4.01. Додаткова подія, що призводить до зупинення дії Угоди, полягає в тому, а саме, що Закон про медичні гарантії змінено, його дію призупинено, він анульований, втратив чинність, не виконується або не забезпечується його виконання у такий спосіб, що це суттєво або негативно впливає на здатність Позичальника виконати Проєкт та/або досягти його мету.

4.02. Додаткова подія, що призводить до прискорення дії Угоди, полягає в тому, а саме, що відбувається подія, зазначена у Розділі 4.01 цієї Угоди.

СТАТТЯ V. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ; ПРИПИНЕННЯ ДІЇ

5.01. Кінцевим терміном набрання чинності є дата, що настає на 90 (дев’яностий) день після Дати підписання цієї Угоди.

5.02. Без обмеження положень Розділу 10.02 (b) Загальних умов, будь-яка зміна до цієї Угоди має бути оформлена письмовим документом, погодженим сторонами цієї Угоди. Така зміна набуває чинності згідно з процедурою, викладеною в угоді про внесення змін.

СТАТТЯ VI. ПРЕДСТАВНИК; АДРЕСИ

6.01. Представником Позичальника є його Міністр фінансів.

6.02. Для цілей Розділу 10.01 Загальних умов: (а) адреса Позичальника:

Міністерство фінансів України

вул. Грушевського, 12/2, Київ, 01008

Україна; та

(b) Електронна адреса Позичальника:

Факс:

[E-mail:]

(380-44) 425-90-26

Infomf@minfin.gov.ua

6.03. Для цілей Розділу 10.01 Загальних умов: (а) адреса Банку:

International Bank for Reconstruction and Development

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

United States of America (США)

(b) Електронна адреса Банку:

Телекс:

Факс:

[E-mail:]

248423(MCI) або

64145(MCI)

1-202-477-6391

akremer@worldbank.org

УКЛАДЕНО на Дату підписання.

УКРАЇНА

В особі

підпис

____________________________

Уповноважений представник

П.І.Б: Максим Степанов

Посада: Міністр охорони здоров'я

Дата: 15.05.2020

МІЖНАРОДНИЙ БАНК

РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ

В особі

підпис

____________________________

Уповноважений представник

П.І.Б: Александр Кремер

Посада: Виконуючий обов’язки директора Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України, регіон Європи та Центральної Азії

Дата: 15.05.2020

ДОДАТКОВА СТАТТЯ 1

Опис Проєкту

Цілями Проєкту є (і) підвищення ефективності та якості медичних послуг, зокрема, щодо неінфекційних захворювань, у відповідності до реформ сектора охорони здоров'я; та (ii) запобігання, виявлення та реагування на загрозу, спричинену COVID-19.

Проєкт складається з таких частин:

Частина 1: Удосконалення надання послуг на місцевому рівні

1.1 Надання фінансування («Фінансування обласних субпроєктів») Відібраним областям для виконання інвестиційних субпроєктів, затверджених Банком та спрямованих на профілактику, раннє виявлення та лікування серцево-судинних захворювань і раку, та підвищення ефективності їхніх систем надання медичної допомоги («Обласні субпроєкти»), включно із заходами, спрямованими на удосконалення первинної медико-санітарної допомоги; боротьбу із серцево-судинними захворюваннями на рівнях первинної і вторинної допомоги; раннє виявлення раку; та раціоналізацію системи надання послуг.

1.2 Здійснення модернізації надання послуг у Відібраних медичних закладах відповідно до Плану спроможної мережі шляхом придбання обладнання для відділень екстреної допомоги, хірургічних відділень та інсультних блоків у Відібраних медичних закладах.

Частина 2: Підтримка окремих пріоритетних напрямків реформи охорони здоров’я

2.1 (а) Розробка і реалізація заходів для зміцнення урядування всередині МОЗ та управління системою охорони здоров’я; (b) надання підтримки в упровадженні реформи системи фінансування охорони здоров'я Позичальника; (c) зміцнення створеної стратегічної закупівельної функції Позичальника шляхом посилення спроможності НСЗУ; та (d) надання підтримки в координації субпроєктів та ініціатив на рівні Областей.

2.2 Фінансування Програми прийнятних витрат (EEP) з метою: (a) надання підтримки Позичальнику у підвищенні ефективності системи охорони здоров’я, зосереджуючи увагу на зміцненні спроможності НСЗУ та екстреної медичної допомоги, та на розробленні програмного забезпечення для електронного здоров’я; та (b) надання підтримки Позичальнику у реалізації змін політики та стимулювання спрямованості на результати.

Частина 3. Заходи реагування на надзвичайну ситуацію COVID-19

3.1. (а) Надання матеріалів та обладнання для реагування на COVID-19; та (b) проведення важливих заходів з розбудови спроможності та комунікаційних кампаній, пов'язаних із заходами протидії COVID-19.

3.2. Фінансування Програм прийнятних витрат (ЕЕР) для підтримки Позичальника у наданні адекватних медичних послуг для реагування на спалах COVID-19, включаючи заходи реагування у випадках підозрюваного або підтвердженого інфікування COVID-19.

Частина 4: Підтримка реалізації Проєкту та моніторинг і оцінювання

Надання підтримки в управлінні Проєктом, його реалізації та моніторингу й оцінюванні на загальнодержавному рівні та на рівні Областей, у тому числі:

(a) Надання технічної і фідуціарної підтримки МОЗ і Відібраними областям (у тому числі проведення необхідного технічного аудиту ключових заходів та інвестицій Проєкту).

(b) Надання технічної підтримки для зміцнення систем моніторингу і оцінювання на загальнодержавному і регіональному рівнях, серед іншого, шляхом проведення вибіркового аудиту медичних записів, спеціальних опитувань домогосподарств і закладів та організації навчальних подій.

(с) Надання технічної підтримки для підготовки консультацій у сфері інженерно-технічного проєктування та проведення технічного нагляду за модернізацією Відібраних медичних закладів.

ДОДАТКОВА СТАТТЯ 2

Виконання Проєкту

Розділ I. Механізми реалізації

A. Інституційні механізми

1. Позичальник через МОЗ:

(а) реалізує та забезпечує підтримку діяльності під час впровадження Проєкту таке:

(i) Група впровадження проєкту («ГВП») у складі МОЗ, із штатною кількістю і обсягами відповідальності, прийнятними для Банку, яка відповідає за щоденний нагляд за реалізацією Проєкту та надання технічної підтримки в реалізації Проєкту, і

(ii) Група координації проєкту («ГКП») у складі керівників відповідних підрозділів або підпорядкованих МОЗ установ, яку очолює заступник Міністра МОЗ та яка відповідає за забезпечення керівництва та ухвалення стратегічних рішень стосовно реалізації Частин 2 та 3 Проєкту;

2. (а) Для цілей реалізації Частини 1 Проєкту, не пізніше ніж через три місяці після Дати набрання чинності, Позичальник, через МОЗ, укладає угоду з Центральною закупівельною агенцією (ЦЗА) на умовах, прийнятних для Банку, (Угода з ЦЗА), і таких, що включають, серед іншого, зобов’язання ЦЗА здійснювати закупівельну діяльність а рамках Частини 1 Проєкту відповідно до положень цієї Угоди та Керівництва із протидії корупції.

(b) Позичальник, через МОЗ, реалізує свої права за Угодою з ЦЗА у такий спосіб, щоб захищати інтереси Позичальника та Банку та досягти цілей Позики. Якщо Банк не погодиться на інше, Позичальник не може передати, змінити Угоду з ЦЗА, відмовитися від неї чи припинити дію Угоди з ЦЗА або будь-якого з її положень.

B. Операційний посібник проєкту

1. Позичальник через МОЗ:

(a) для цілей керівництва реалізацією Проєкту, не пізніше ніж через один (1) місяць після Дати набрання чинності, розробляє та ухвалює задовільний для Банку Операційний посібник проєкту («ОПП»), який визначає, серед іншого:

(i) політики і процедури щодо реалізації Проєкту;

(ii) механізми фінансового управління та закупівель для Проєкту;

(iii) зобов’язання щодо запобіжних заходів, що відповідають положенням Розділу I.С цієї Додаткової статті та вимогам Керівництва із протидії корупції;

(iv) критерії та процедури відбору Відібраних медичних закладів;

(b) відповідно, виконує Проєкт та вживає заходів для виконання Проєкту у своєчасний спосіб та згідно з положеннями Операційного посібника проєкту; та

(c) не вносить зміни, або не відмовляється, або не дозволяє внесення змін або відмову від зазначеного посібника або будь-яких з його положень, за виключенням випадків попередньої письмової згоди Банку.

С. Запобіжні політики в екологічній та соціальній сферах

1. Позичальник, через МОЗ, забезпечує, щоб заходи Проєкту виконувались згідно з Рамковими вимогами до соціально-екологічного менеджменту (РВСЕМ) та конкретними Планами соціально-екологічного менеджменту (ПСЕМ) за об’єктами, включаючи керівництва, правила і процедури, визначені в згаданих інструментах. З цією метою Позичальник, через МОЗ, забезпечує вжиття наведених далі заходів у прийнятний для Банку спосіб:

(а) якщо для будь-якого із заходів Проєкту чи інвестиції на основі РВСЕМ потрібен План соціально-екологічного менеджменту: (i) такий ПСЕМ буде складено відповідно до вимог РВСЕМ, оприлюднено на місцевому рівні і подано до Банку; (ii) щодо згаданого ПСЕМ буде проведено адекватні і змістовні консультації; та (iii) згадані заходи або інвестиції будуть реалізовані відповідно до такого ПСЕМ; та

(b) без обмеження положень наведеного нижче підпункту 2, на жодному з об’єктів не буде розпочато жодних робіт, допоки не буде вжито всіх заходів, передбачених ПСЕМ для виконання перед початком відповідних робіт, у спосіб, який є задовільним для Банку.

2. Позичальник, через МОЗ, забезпечує, щоб жодні роботи в рамках Проєкту не передбачали примусового вилучення землі, яке спричиняє до переселення або втрати житла, втрати активів або доступу до активів, втрати джерел доходу або засобів до існування, або примусового обмеження доступу до законодавчо визначених парків та природоохоронних територій.

3. Позичальник, через МОЗ, забезпечує, що: (а) всі консультації, пов’язані з технічною допомогою, проєктуванням та розбудовою спроможностей у рамках Проєкту, застосування результатів яких може мати екологічні, соціальні наслідки або впливати на здоров’я чи безпеку, здійснюватимуться лише у відповідності з технічним завданням, яке Банк розглянув і визнав задовільним, та (b) таке технічне завдання вимагає, щоб заходи такої технічної допомоги, проєктування та розбудови спроможностей враховували вимоги відповідної Політики гарантій безпеки Банку та його Керівництва з охорони довкілля, здоров'я та праці.

Розділ II. Моніторинг, звітність і оцінювання Проєкту

Позичальник, через МОЗ, подає до Банку Звіт про виконання проєкту, що охоплює календарне півріччя, не пізніше ніж протягом одного (1) місяця після кожного календарного півріччя.

Розділ III. Порядок зняття коштів Позики

A. Загальні положення

Не обмежуючи положень Статті II Загальних умов та згідно з Листом про процедури вибірки коштів і фінансову інформацію, Позичальник має право знімати кошти Позики для: (а) фінансування Прийнятних витрат; (b) сплати (i) Комісії за надання позики; та (іі) премії за встановлення Відсоткового кепа або Відсоткового колара; у виділеній сумі та, якщо це застосовується, максимум у розмірі відсотка, вказаного для кожної Категорії у наведеній далі таблиці:

Категорія

Сума Позики  після перерозподілу (виражена в дол. США)

Відсоток витрат, що фінансуються (з урахуванням Податків)

(1) Товари, роботи, неконсультаційні послуги, послуги консультантів та операційні витрати за Частиною 1.2 Проєкту

44 912 500

100%

(2) Програма прийнятних витрат (EEPs) за Частиною 2.2 Проєкту

50 000 000

100% суми до максимальної суми зняття коштів, зазначеної в таблиці в Додатковій статті 4 до цієї Угоди

(3) Програма прийнятних витрат (EEPs) за Частиною 3.2 Проєкту

15 000 000

100% суми до максимальної суми вибірки, зазначеної в таблиці в Додатковій статті 4 до цієї Угоди

(4) Товари, роботи, неконсультаційні послуги, послуги консультантів та операційні витрати за Частиною 3.1 Проєкту

20 000 000

100%

(5) Товари, роботи, неконсультаційні послуги, послуги консультантів та Операційні витрати за Частиною 4 Проєкту

4 750 000

100%

(6) Комісія за надання позики

337 500

Сума, що підлягає сплаті на підставі Розділу 2.03 цієї Угоди згідно з Розділом 2.07 (b) Загальних умов

(7) Премія за встановлення Відсоткового кепа або Відсоткового колара

0

Сума, що сплачується згідно з Розділом 4.05 (с) Загальних умов

ВСЬОГО

135 000 000

B. Умови зняття коштів Позики; Період зняття коштів

1. Незважаючи на положення Частини А цього Розділу, жодне зняття коштів не здійснюється для (а) платежів, здійснених до дати цієї Угоди, або (b) виплат за Категоріями (1), (2) та (5), поки Позичальник не затвердить ОПП у спосіб, прийнятний для Банку.

2. Не обмежуючи положень, викладених у Розділі III.A цієї Додаткової статті, кожне зняття коштів за Категоріями (2) та (3) здійснюється лише після того, як Позичальник, через МОЗ, надав Банку: (a) для цілей DLI (Показник, пов’язаний з вибіркою коштів) 1-5 для зняття коштів, докази, прийнятні для Банку за своєю формою та змістом, та з дотриманням вимог, викладених в Операційному посібнику Проєкту, що підтверджують досягнення Глобального DLI; (b) докази, прийнятні для Банку за своєю формою та змістом, та з дотриманням вимог, викладених в Операційному посібнику Проєкту для цілей Категорії (2), що підтверджують досягнення відповідного DLR (Результат, пов'язаний з вибіркою коштів), викладеного у Додатковій статті 4 цієї Угоди; та (c) супровідну документацію, прийнятну для Банку, що підтверджує, що Прийнятні витрати за Програмою прийнятних витрат здійснені у сумі, яка щонайменше дорівнює сумі, що повинна бути знята за цією Категорією стосовно кожного DLR, та що зазначені Прийнятні витрати раніше не були представлені Банку як задовільні докази для зняття коштів за цією Угодою.

3. Незважаючи на положення пункту 1 цього Розділу, якщо DLR не були досягнуті, Банк може у будь-який час шляхом повідомлення Позичальнику прийняти рішення на власний розсуд: (a) дозволити зняття невикористаної частини коштів Позики, виділених на той час на недосягнутий DLR, пізніше (до Дати закриття), якщо і коли Банк буде впевнений, що відповідний DLR повністю досягнутий; або (b) стосовно DLR 2, 7 та 8 дозволити зняття такої меншої суми незнятих коштів Позики, виділених на той час на вказаний DLR, яка, на думку Банку, відповідає ступеню досягнення вказаного DLR, при цьому зазначена менша сума обчислюється за формулою, викладеною в ОПП; або (c) перерозподілити всі або частину коштів Позики, на той час виділених на вказаний DLR, на будь-який інший DLR; або (d) скасувати всі або частину коштів Позики, на той час виділених на вказаний DLR.

4. Датою закриття є 31 березня 2024 р.

ДОДАТКОВА СТАТТЯ 3

Графік погашення амортизації, пов’язаної з Комісією за надання позики

У наведеній нижче таблиці зазначені Дати погашення основної суми Позики та процентні частки сукупної основної суми Позики, що підлягають сплаті на кожну Дату погашення основної суми («Частка внеску»).

Погашення основної суми Позики однаковими платежами

Дата погашення основної суми

Частка внеску

Кожного 15 лютого та 15 серпня

Починаючи з 15 лютого 2026 року

до 15 серпня 2036 року

4,35%

15 лютого 2037 року

4,30%

ДОДАТКОВА СТАТТЯ 4

Показники, пов’язані з вибіркою коштів (Disbursement-Linked Indicators) (DLI)

Результати, пов'язані з вибіркою коштів (Disbursement-Linked Results) (DLR)

Сукупне фінансування, виділене на DLR

DLI 1: Лікарні Спроможної мережі, з якими НСЗУ уклала договори за принципом оплати на основі кількості пролікованих випадків порівняно з базовим рівнем 0 станом на 1 січня 2020 р.

DLR 1: 210

7 000 000 дол. США

DLI 2: Лікарні, які були перепрофільовані або об'єднані порівняно з базовим рівнем 0 станом на 1 січня 2020 р.

DLR 2: 100

200 000 дол. США на кожну перепрофільовану або об'єднану лікарню, загальна сума до 20 000 000 дол. США

DLI 3: НСЗУ здійснила моніторинг медичних закладів, з якими вона уклала договори, та розглянула медичні записи Медичних закладів, з якими НСЗУ уклала договори

DLR 3.1: НСЗУ розробила алгоритми виявлення аномалій, і ці алгоритми є прийнятними для Банку.

DLR 3.2: Щонайменше 50 відсотків усіх Медичних закладів, з якими НСЗУ уклала договір, із виявленими недоліками затвердили плани виправлення недоліків, якщо шахрайство було підтверджене НЗСУ до 31 грудня 2022 року.

DLR 3.3: Щонайменше 90 відсотків усіх Медичних закладів, з якими НСЗУ уклала договір, із виявленими недоліками затвердили плани виправлення недоліків, якщо шахрайство було підтверджене НСЗУ до 31 грудня 2023 року.

DLR 3.4: Здійснено моніторинг виконання планів виправлення недоліків, і НСЗУ та Медичні заклади, з якими НСЗУ уклала договори, впровадили відповідні коригувальні заходи.

(а) 2 000 000 дол. США

(b) 2 000 000 дол. США

(c) 2 000 000 дол. США

(d) 2 000 000 дол. США

DLI 4: Відсоток пацієнтів з інсультом, які отримали Належне лікування

DLR 4.1: Щонайменше 70 відсотків усіх пацієнтів з інсультом протягом шести (6) місяців поспіль були прийняті до лікарень, з якими НСЗУ уклала договори про надання медичної допомоги пацієнтам з інсультом.

DLR 4.2: Щонайменше 15 відсоткам усіх пацієнтів з підтвердженим ішемічним інсультом та клінічними показами протягом дванадцяти місяців поспіль проведено внутрішньовенний тромболіз та/або механічне видалення тромбу.

DLR 4.3: Щонайменше 20 відсоткам усіх пацієнтів з підтвердженим ішемічним інсультом та клінічними показами протягом дванадцяти місяців поспіль проведено внутрішньовенний тромболіз та/або механічне видалення тромбу

(а) 2 000 000 дол. США

(b) 2 000 000 дол. США

(c) 2 000 000 дол. США

DLI 5: Збільшення відсотка амбулаторних процедур та денних хірургічних операцій (порівняно з Підтвердженим базовим рівнем), здійснених медичними закладами, з якими НСЗУ уклала договори

DLR 5.1: 10%

DLR 5.2: 20%

DLR 5.3: 30%

(a) 3 000 000 дол. США

(b) 3 000 000 дол. США

(c) 3 000 000 дол. США

DLI 6: Реформи охорони здоров'я рухаються вперед і є сталими, підтвердженням чого є таке:

(a) Позичальник профінансував Програму медичних гарантій у розмірі не меншому, ніж виділений на Програму медичних гарантій  визначеному у річному державному бюджеті Позичальника за попередній фінансовий рік, за виключенням витрат на COVID-19;

(b) починаючи з 1 січня 2021 р., кількість штатних одиниць Національної служби здоров'я України не може зменшуватися більше ніж середнє зменшення штату державних службовців, як відображено у щорічному державному бюджеті Позичальника;

(с) НСЗУ підписала договори про надання медичної допомоги у випадках інсульту та кардіореанімаційної допомоги з тими лікарнями, які були включені в План спроможної мережі та які відповідають вимогам щодо надання такої допомоги, викладеним у специфікаціях для цих видів медичної допомоги, визначених НСЗУ; та

(d) Позичальник профінансував реконструкцію відділень екстреної медичної допомоги лише в тих лікарнях, які були включені у План спроможної мережі.

DLI 7: Кількість госпіталізованих випадків COVID-19, пролікованих відповідно до погодженого протоколу і профінансованих НСЗУ

DLR 7: 10 000

10 000 000 дол. США

DLI 8: Кількість пацієнтів COVID-19 з ускладненнями, до яких було здійснено виїзди службою екстреної медичної допомоги відповідно до погодженого протоколу і профінансовані НСЗУ

DLR 8: 12 500

5 000 000 дол. США

Всього

65 000 000 дол. США

ДОДАТОК

Визначення

1. «Керівництво із протидії корупції» - для цілей пункту 5 цього Додатка до Загальних умов, «Керівництво щодо запобігання шахрайству й корупції та їх подолання на проєктах, що фінансуються за рахунок позик МБРР та кредитів і грантів МАР», затверджене 15 жовтня 2006 року та переглянуте в січні 2011 року та 1 липня 2016 року.

2. «Належне лікування» - таке лікування, отримане пацієнтами з гострим інсультом: (а) прийом таких пацієнтів до лікарень, що попередньо кваліфіковані як такі, що можуть надавати допомогу при інсультах, з якими НСЗУ уклала договори, та (b) проведення тромболітичної терапії або механічного видалення тромбу у перші чотири години після прийому пацієнта з діагнозом ішемічний інсульт, підтвердженим рентгенографічними і томографічними зображеннями.

3. «Політики гарантій безпеки Банку» - операційні політики (ОП) і процедури Банку (ПБ), а саме ОП/ПБ 4.01 (Екологічна оцінка), ОП/ПБ 4.04 (Природні середовища), ОП/ПБ 4.09 (Боротьба зі шкідниками), ОП/ПБ 4.10 (Корінні народи), ОП/ПБ 4.11 (Матеріальна культурна спадщина), ОП/ПБ 4.12 (Вимушене переселення), ОП/ПБ 4.36 (Ліси) та ОП/ПБ 4.37 (Безпека гребель); з ними можна ознайомитися на вебсторінці: www.WorldBank.org.

4. «Категорія» - це категорія, зазначена в таблиці Розділу III.А Додаткової статті 2 до цієї Угоди.

5. «Спроможна мережа» - відібрані медичні заклади, які мають функціональну здатність надавати якісні, комплексні, безперервні та орієнтовані на пацієнта медичні послуги на відповідній території, як визначено у Постанові Кабінету Міністрів № 1074 від 27 листопада 2019 року «Деякі питання створення госпітальних округів».

6. «План спроможної мережі» - перелік лікарень, включених до Спроможної мережі, які надаватимуть інтенсивну медичну допомогу загального профілю при гострих станах.

7. «Медичні заклади, з якими НСЗУ уклала договори» - лікарні та спеціалізовані амбулаторні заклади, які мають чинні договори з НСЗУ.

8. «ЦЗА» - державне підприємство Позичальника «Медичні закупівлі України», зареєстроване Міністерством охорони здоров'я України в Національному державному реєстрі українських підприємств та організацій за № 42574629, та будь-який його правонаступник, прийнятний для Банку.

9. «Угода з ЦЗА» - угода, на яку міститься посилання в Розділі I.А.2(b) Додаткової статті 2 до цієї Угоди.

10. «COVID-19» - коронавірусна хвороба, спричинена новим коронавірусом 2019 року (SARS-CoV-2).

11. «DLI» або «Показник, пов'язаний з вибіркою коштів» - це будь-який із перелічених показників, вказаних у таблиці в Додатковій статті 4 до цієї Угоди у стовпчику під заголовком «Показники, пов'язані з вибіркою коштів».

12. «DLR» або «Результат, пов'язаний з вибіркою коштів» - це будь-який з результатів, зазначених у таблиці Додаткової статті 4 до цієї Угоди у стовпчику під заголовком «Результати, пов'язані з вибіркою коштів»; на підставі досягнення яких сума Позики, виділена на зазначений результат, може бути знята відповідно до положень Розділу III.А Додаткової статті 2 до цієї Угоди.

13. «EEP» або «Програма прийнятних витрат» - це частина бюджетного асигнування Позичальника за бюджетною програмою № 2308060 або її еквівалентів, прийнятних для Банку.

14. «Керівництво з охорони довкілля, здоров'я та праці» - це «Керівництво з охорони довкілля, здоров'я та безпеки Групи Світового банку», розміщене на www.ifc.org/ehsguidelines, зі змінами та доповненнями, які періодично можуть вноситися до цього документу.

15. «Електронне здоров’я» - інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує автоматизацію ведення обліку медичних послуг та управління медичною інформацією.

16. «Правомірні пацієнти» - пацієнти з ішемічним інсультом, які відповідають критеріям правомірності, встановленим у ОПП.

17. «РВСЕМ» - рамкові вимоги до соціально-екологічного менеджменту, розроблені Позичальником, через МОЗ, для Проєкту від 10 лютого 2020 року, які є прийнятними для Банку і опубліковані на зовнішньому веб-сайті Банку; ці рамкові вимоги визначають умови проведення екологічного та соціального скринінгу на конкретних об’єктах, а також процедури та дії, спрямовані на підготовку та виконання екологічних та соціальних оцінок і розробку Планів соціально-екологічного менеджменту (ПСЕМ) за Проєктом, визначають заходи з мінімізації ризиків та моніторингу, а також інституційні заходи, яких необхідно вжити під час Проєкту для усунення або компенсації негативних впливів на навколишнє природне та соціальне середовище, або для їх зниження до прийнятних рівнів, а також дії, необхідні для забезпечення реалізації таких заходів із урахуванням змін, що можуть періодично вноситися до них за узгодженням з Банком.

18. «План соціально-екологічного менеджменту» або «ПСЕМ» - план екологічного і соціального менеджменту на рівні об’єкта або контрольний список ПСЕМ, викладений у Додатку 4 до РВСЕМ, складений згідно з РВСЕМ та положеннями підпункту 1 Розділу I.С Додаткової статті 2 до цієї Угоди та прийнятний для Банку, що визначає елементи конкретних дій, заходів і політики, спрямованих на досягнення мети РВСЕМ, заходи з мінімізації ризиків та моніторингу, а також інституційні заходи, яких необхідно вжити під час впровадження та здійснення діяльності за Проєктом та Обласними субпроєктами з метою компенсації або зниження негативного екологічного та соціального впливу до прийнятних для Банку рівнів, включаючи бюджетні кошториси та кошториси витрат, джерела фінансування, а також інституційні та процедурні заходи, необхідні для забезпечення виконання таких дій, заходів та політик.

19. «Загальні умови» - «Загальні умови Міжнародного банку реконструкції та розвитку для фінансування проєктів МБРР, фінансування інвестиційних проєктів» від 14 грудня 2018 року.

20. «Глобальний DLI» - Показник, пов'язаний з вибіркою коштів, № 6, зазначений в таблиці Додаткової статті 4 до цієї Угоди.

21. «Закон про медичні гарантії» - Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» № 2168-VIII від 19 жовтня 2017 року, належним чином опублікований в Офіційному віснику Позичальника № 248 від 30 грудня 2017 року.

22. «МОЗ» - Міністерство охорони здоров’я Позичальника або будь-який його правонаступник.

23. «НСЗУ» або Національна служба здоров'я України - центральний орган виконавчої влади Позичальника, діяльність якого координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров’я, який реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення, та будь-який її правонаступник, прийнятний для Банку.

24. «Область» - адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

25. «Обласний субпроєкт» - це затверджений Банком будь-який інвестиційний субпроєкт, описаний у Частині 1.1 Проєкту, який виконується Відібраними областями та визначається більш конкретно в Операційному посібнику проєкту.

26. «Фінансування обласного субпроєкту» - кошти Позики, виділені за Категорією (1) Поточної Угоди про позику, які мають бути доступні для відповідної Відібраної області для цілей реалізації її Обласного субпроєкту.

27. «Операційні витрати» - обґрунтовані та необхідні додаткові витрати ГВП, пов’язані з управлінням та реалізацією Проєкту, всі з яких здійснюються на підставі періодичних бюджетів, прийнятних для Банку, включаючи оренду транспортних засобів; оплату різних комунальних послуг; придбання канцелярського приладдя та офісної техніки й обладнання; експлуатацію, технічне обслуговування обладнання та придбання запасних частин для нього; витратні матеріали; транспортування; місцеві переїзди; витрати на зв’язок та рекламу, але за виключенням заробітної плати державних службовців та працівників апарату органів Позичальника.

28. «Первісна Угода про позику» - угода, укладена між Позичальником та Банком, № 8475-UA для фінансування Проєкту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» від 19 березня 2015 року.

29. «ГКП» - Група координації проєкту, утворена Наказом МОЗ № 901 «Про організацію розробки та впровадження проєкту реформування системи охорони здоров'я України за рахунок гранту та інвестиційної позики Світового банку» від 22 жовтня 2013 року, що згадується у підпункті 1(а)(іі) Розділу I.А Додаткової статті 2 до цієї Угоди, або будь-який її правонаступник, який є прийнятний для Банку.

30. «ГВП» - Група впровадження проєкту, яка створена у складі МОЗ та згадується у підпункті 1(а)(ii) Розділу 1.А Додаткової статті 2 до цієї Угоди або будь-який її правонаступник, який є прийнятний для Банку.

31. «Керівництво із закупівель» - для цілей пункту 85 Додатка до Загальних умов, «Керівництво із закупівель Світового банку для Позичальників ФІП», датоване липнем 2016 року, переглянуте у листопаді 2017 року та в серпні 2018 року.

32. «Операційний посібник проєкту» або «ОПП» - операційний посібник, згаданий в пункті 1(а) Розділу I.B Додатка 2 до цієї угоди, зі змінами та доповненнями, які періодично можуть вноситися до нього за узгодженням із Банком.

33. «Програма медичних гарантій» - програма Позичальника, визначена в Законі «Про медичні гарантії», яка встановлює перелік та обсяг медичних послуг, медичних виробів та лікарських засобів, необхідних для профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань, травм, отруєнь та патологічних станів, а також при вагітності та пологах.

34. «Відібрані медичні заклади» - лікарні та спеціалізовані амбулаторні заклади та заклади для одноденної хірургічної та іншої допомоги, з якими НСЗУ уклала договори про надання інтенсивної допомоги при гострих станах.

35. «Відібрані області» - разом (i) обласна державна адміністрація Вінницької області, Волинської області, Рівненської області, Полтавської області, Дніпропетровської області, Львівської області, Закарпатської області, Запорізької області, (ii) Вінницька міська рада, та (iii) обласна державна адміністрація будь-якої іншої області, відібрані Позичальником за узгодженням з Банком, для участі в реалізації Частини 1.1 Проєкту, що фінансується за Первісною Угодою про позику; і окремо «Відібрана область» - будь-яка з Відібраних областей.

36. «Дата підписання» - пізніша з двох дат, станом на яку Позичальник та Банк підписали цю Угоду, і таке визначення застосовується до всіх посилань на «дату Угоди про позику» в Загальний умовах.

37. «Підтверджений базовий рівень» - базовий рівень для DLI 5, підтверджений НСЗУ та зазначений в ОПП.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР):

 1. Стосовно Угоди про позику № 8404-UA (Проект "Модернізація системи соціальної підтримки населення України")Зміни до Угоди про Позику і листа-додатка № 2. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 2. Угода про позику (Додаткове фінансування для проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України") між УКРАЇНОЮ та МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 3. Стосовно: Позики ФЧТ № TF017112(Другий проект розвитку міської інфраструктури)Друга зміна, внесена до Угоди про позику ФЧТ та часткове скасування надходжень позики. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 4. Стосовно: Позики МБРР № 8391-UA(Другого проекту розвитку міської інфраструктури)Трете доповнення до Угоди про позику і часткове розторгнення. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 5. Угода про позику (Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19, для Проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України") між УКРАЇНОЮ та МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 6. Угода про позику(Проект «Східна Україна: возз'єднання, відновлення та відродження (Проект 3В)»)міжУКРАЇНОЮтаМІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 7. Стосовно Другого проекту і передачі електроенергії Позика № 8462-UA Зміни до Угоди про позику та часткове скасування коштів позики. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 8. Стосовно: Другий проект з передачі електроенергіїПозика ФЧТ № TF017661 Внесення змін до Угоди про позику Фонду чистих технологій (далі - “ФЧТ”). Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 9. Стосовно: Позика МБРР № 8549-UAПроект розвитку дорожньої галузі Переглянуті показники моніторингу результативності Проекту. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 10. Стосовно: Позика МБРР № 8195-UAДругий проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху Друге внесення змін до Угоди про позику. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 11. "УГОДА про позику (Проект розвитку дорожньої галузі) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 листопада 2015 року". Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2015 рікк
 12. "УГОДА про позику (Проект "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 березня 2015 року". Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2015 рікк
 13. Проектна угода (Проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху) між Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодором) та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " Датовано 21 квітня 2009 р."Позика N 7677-UA. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2009 рікк
 14. Поправка до Статей угоди " (Керуючим, заступникам та країнам-членам)" 17 лютого 2009 року. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2009 рікк
 15. Угода про позику (Друга позика на політику розвитку) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " 2 лютого 2008 року" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2008 рікк
 16. Лист " Стосовно позики N 4868-UA (Проект з передачі електроенергії): унесення змін до фінансових умов Угоди про позику ( 996_063 )" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2008 рікк
 17. Угода про позику (Третя позика на політику розвитку) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " 22 грудня 2008 року" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2008 рікк
 18. Про надання авансової позики на підготовку Проекту "Фінансування розвитку села" Внесення змін до Листа-угоди N Р 4020-UA " 15 березня 2006 р."Світовий банк Поштова адреса: Телефон: Міжнародний банк 1818 H (202) 477-12-34 реконструкції Street N.W. Телеграфна адреса: та розвитку Washington, INTBAFRAD Міжнародна асоціація D.C. 20433 Телеграфна адреса: розвитку U.S.A. INDEVAS. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2006 рікк
 19. Угода про позику (Другий проект розвитку експорту) між Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Відкритим акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України"" Від 26 вересня 2006 р." ПОЗИКА НОМЕР 4836-UA. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2006 рікк
 20. Посібник Світового банку з надання коштів для реалізації проектів " Департамент позик" 1 травня 2006 року. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2006 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -