<<
>>

Угода про позику(Проект «Східна Україна: возз'єднання, відновлення та відродження (Проект 3В)»)міжУКРАЇНОЮтаМІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020

Документ актуальний на 07.05.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

НЕОФІЦІЙНИЙ ПЕРЕКЛАД

НОМЕР ПОЗИКИ 9175-UA

Угода про позику

(Проект «Східна Україна: возз'єднання, відновлення та відродження (Проект 3В)»)

між

УКРАЇНОЮ

та

МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ

УГОДА ПРО ПОЗИКУ

УГОДА датована 4 грудня 2020 року між УКРАЇНОЮ (надалі - «Позичальник») та МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ (надалі - «Банк»). Позичальник та Банк домовилися про таке:

СТАТТЯ I - ЗАГАЛЬНІ УМОВИ; ВИЗНАЧЕННЯ

1.01. Загальні умови (визначені в Додатку до цієї Угоди) застосовні до цієї Угоди та є її невід'ємною частиною.

1.02. Якщо тільки контекст не вимагає іншого тлумачення, то терміни, які вживаються в цій Угоді з великої літери, мають значення, визначені у Загальних умовах або в Додатку до цієї Угоди.

СТАТТЯ II - ПОЗИКА

2.01. Банк погоджується надати Позичальнику позику у розмірі ста мільйонів доларів США ($100000000), яку можна час від часу конвертувати із використанням Конверсії валют (надалі - «Позика»), для надання допомоги щодо фінансування проекту, описаного у Додатку 1 до цієї Угоди (надалі - «Проект»).

2.02. Позичальник може знімати кошти Позики відповідно до Розділу III Додатку 2 до цієї Угоди.

2.03. Разова комісія за надання Позики становить одну четверту одного відсотка (0,25%) від суми Позики.

2.04. Комісія за резервування становить одну четверту одного відсотка (0,25%) на рік від Незнятого залишку Позики.

2.05. Розмір процентної ставки - це Базова ставка плюс Змінний спред або ставка, яка може застосовуватися після Конверсії; відповідно до вимог Розділу 3.02(e) Загальних умов.

2.06. Датами платежів 15 лютого та 15 серпня кожного року.

2.07. Основна сума Позики погашається відповідно до Додатку 3 до цієї Угоди.

СТАТТЯ III - ПРОЕКТ

3.01. Позичальник заявляє про свої зобов'язання щодо виконання завдань за Проектом. З цією метою Позичальник: (a) через Мінреінтеграції має впроваджувати Частини 2, 3 і 4 Проекту; та (b) має зобов'язати Укравтодор впроваджувати Частину 1 Проекту, все у відповідності із положеннями Статті V Загальних умов та Додатком 2 до цієї Угоди.

СТАТТЯ IV - ЗАСОБИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ БАНКУ

4.01.

Додатковою подією Призупинення є, зокрема, те, що Укравтодор не виконав будь-які свої зобов'язання за Угодою про субкредитування.

4.02. Додатковою подією Пришвидшення є, зокрема, те, що настала подія, визначена Розділом 4.01 цієї Угоди, та що вона триває протягом шестидесяти (60) днів після повідомлення Банку Позичальником про настання такої події.

СТАТТЯ V - НАБУТТЯ ЧИННОСТІ; ПРИПИНЕННЯ ДІЇ

5.01. Додаткові умови набуття чинності є такими:

(a) Угоду про субкредитування укладено у спосіб, який є прийнятним для Банку.

(b) Договір про безповоротну передачу коштів між Позичальником і Мінреінтеграції укладено у спосіб, який є прийнятним для Банку.

(c) Меморандум про взаєморозуміння з Луганською державною обласною адміністрацією укладено у спосіб, який є прийнятним для Банку.

5.02. Кінцевою датою набрання чинності є дата, яка настає через сто двадцять (120) днів після Дати підписання.

5.03. Не обмежуючи положення Розділу 10.02(b) Загальних умов, будь-які зміни до цієї Угоди вносяться шляхом підписання письмових документів, погоджених Сторонами цієї Угоди. Такі зміни набирають чинності відповідно до умов, викладених в угоді про внесення змін.

СТАТТЯ VI - ПРЕДСТАВНИК ПОЗИЧАЛЬНИКА; АДРЕСИ СТОРІН

6.01. Представником Позичальника є Міністерство фінансів України.

6.02. Для цілей Розділу 10.01 Загальних умов: (a) адресою Позичальника є така: Міністерство фінансів, вулиця Михайла Грушевського, 12/2, Київ, 01008 і (b) електронна адреса Позичальника:

Факс:

(380-44) 425-90-26

Адреса електронної пошти:

Infomf@minfln.gov.ua

6.03. Для цілей Розділу 10.01 Загальних умов: (a) адресою Банку є така:

Міжнародний банк реконструкції та розвитку

Ейч Стріт (Пд-Зх сектор),1818

Вашингтон, Округ Колумбія, 20433

Сполучені Штати Америки; та

(b) Електронна адреса Банку:

Телекс:

Факс:

[Адреса електронної пошти:]

248423(МСІ) або

64145(МСІ)

1-202-477-639

abanerji@worldbank.org

УЗГОДЖЕНО станом на Дату підписання.

УКРАЇНА

Підписано

___________________________

Уповноважений представник

П.І.Б.: __________________

Посада: _______________

Дата: ______________

МІЖНАРОДНИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ

ТА РОЗВИТКУ

Підписано

___________________________

Уповноважений представник

П.І.Б.: __________________

Посада: _______________

Дата: ______________

ДОДАТОК 1

Опис проекту

Метою Проекту є покращення транспортного сполучення і підтримка відновлення сільськогосподарської галузі на територіях впровадження проекту із активним залученням громад, що постраждали внаслідок конфлікту.

Проект складається із таких частин:

Частина 1. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ - Інвестиції в дорожню галузь із метою прив'язки сільських громад до центрів обробки, ринків та послуг

1.1 Відновлення обраних частин доріг із метою інтегрування сільськогосподарських районів на Територіях впровадження Проекту в основну національну мережу автомобільних доріг Позичальника та розширену Транс'європейську транспортну мережу Європейського Союзу, у тому числі, з-поміж іншого: (a) виконання: (i) робіт на пов'язаних об'єктах дорожньої інфраструктури, таких як мости, розв'язки та залізничні переїзди; (ii) заходів безпеки; та (iii) нагляду за виконанням будівельних робіт на місцях; (b) придбання обладнання; і (c) встановлення комплексів автоматичного габаритно-вагового контролю (weigh-in-motion) та обладнання безпеки дорожнього руху.

1.2 Надання допомоги, забезпечення розбудови спроможностей та залучення територіальної громади до інвестицій в дорожню галузь, у тому числі, з-поміж іншого, посилення комунікації та діалогу між місцевими органами влади і громадами на Територіях впровадження Проекту щодо того, як краще використовувати, керувати та забезпечувати сталість інвестицій в дорожню галузь за Частиною 1.1 Проекту.

1.3 Надання підтримки Укравтодору щодо витрат на керування Проектом, у тому числі, з-поміж іншого: (a) реалізація заходів, необхідних для ефективного впровадження Проекту, у тому числі проведення технічних аудитів, аудитів безпеки, фінансових аудитів, та аналізу проекту; і (b) проведення техніко-економічних обґрунтувань, підготовка детальної проектної документації та тендерних документів для пріоритетних схем покращення доріг.

Частина 2. ВІДНОВЛЕННЯ - Інвестиції в сільське господарство з метою сприяння відновленню і модернізації сектору

2.1 Надання підтримки у процесі проектування та будівництва Сільськогосподарського логістичного і сервісного хабу, у тому числі надання допомоги та проведення навчання із метою підтримки його функціонування та керівництва.

2.2 Надання підтримки із метою створення обласної лабораторії для перевірки сільськогосподарських товарів і безпечності харчових продуктів на підконтрольних Уряду територіях (надалі - ПКУТ) Луганської області.

2.3 Надання підтримки для розвитку сільських районів на ПКУТ Луганської області, у тому числі шляхом проведення пілотних заходів із метою сприяння Кластерам розвитку сільського господарства на рівні територіальної громади.

Частина 3. ВІДРОДЖЕННЯ - Платформа підтримки впровадження

3.1 Створення загальної платформи підтримки впровадження в межах Мінреінтеграції щодо інвестицій за Частинами 2 і 3 Проекту, у тому числі, з-поміж іншого: (a) створення та функціонування Групи впровадження проекту (ГВП) у Мінреінтеграції; і (b) створення автоматизованої системи управління щодо інвестицій за Частиною 2 Проекту, включаючи управління закупівельною діяльністю та фінансами, впровадження Плану екологічних і соціальних зобов'язань (ПЕСЗ), а також заходи з моніторингу та оцінки.

3.2 Реалізація заходів і діяльності із соціальної відповідальності задля: (a) посилення впливу Проекту; (b) підвищення рівня залученості територіальної громади до діяльності за Проектом; а також (c) просування прозорості та підзвітності, у тому числі, з-поміж іншого: (i) проведення навчання для персоналу в Луганській обласній та місцевій адміністраціях; (ii) розробка державно-приватних інвестиційних форумів у співпраці з відповідними Міністерствами, місцевими органами влади та міжнародними партнерами; (iii) проведення опитувань користувачів/бенефіціарів та форумів територіальної громади для забезпечення постійного зворотного зв'язку щодо проекту та впровадження Проекту; і (iv) створення механізму реагування на зворотні відгуки від бенефіціарів, у тому числі механізм розгляду і врегулювання скарг.

3.3 Реалізація діяльності, що стосується комунікації, із метою підвищення рівня обізнаності громад і зацікавлених сторін на Територіях впровадження Проекту про завдання, заходи та можливості Проекту.

Частина 4. Компонент реагування на непередбачувані надзвичайні ситуації

Надання підтримки у разі настання Надзвичайної ситуації, що відповідає критеріям, за потреби.


ДОДАТОК 2

Виконання Проекту

Частина I. Заходи з впровадження

А. Інституційні заходи з впровадження.

1. Не пізніше ніж через три (3) місяці після Дати набуття чинності Позичальник, через Мінреінтеграції, має:

(a) створити і надалі підтримувати впродовж терміну впровадження Проекту функціонування Групи впровадження проекту (надалі - «ГВП Мінреінтеграції») у межах Мінреінтеграції, із кількістю ресурсів та персоналу та з кваліфікаціями, які будуть прийнятними для Банку, яка буде відповідальною за повсякденний контроль за впровадженням Проекту, зокрема, Частин 2, 3 і 4, а також за надання підтримки щодо впровадження Проекту; та

(b) створити і надалі підтримувати впродовж терміну впровадження Проекту функціонування Керівного комітету за Проектом (надалі - «Керівний комітет Проекту ЗВ») із функціями та обов'язками, викладеними в Інструкції про діяльність у рамках Проекту (ІДРП) Мінреінтеграції та ІДРП Укравтодору задля забезпечення загального керівництва щодо впровадження Проекту.

2. Позичальник має забезпечити, що Укравтодор підтримуватиме впродовж терміну впровадження Проекту функціонування Групи впровадження проекту (надалі - «ГВП Укравтодору») із кількістю ресурсів та персоналу та з кваліфікаціями, які будуть прийнятними для Банку, яка буде відповідальною за повсякденний контроль за впровадженням Проекту, зокрема, Частини 1, а також за надання технічної підтримки щодо впровадження Проекту.

3. (a) Позичальник, через Мінреінтеграції, укладе меморандум про взаєморозуміння (надалі - «Меморандум про взаєморозуміння з Луганською обласною державною адміністрацією») із Луганською обласною державною адміністрацією на умовах, прийнятних для Банку, у тому числі, з-поміж іншого, щодо ролі та обов'язків Луганської обласної державної адміністрації щодо впровадження Проекту.

(b) Позичальник, через Мінреінтеграції, користуватиметься своїми правами відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння з Луганською обласною державною адміністрацією у такий спосіб, щоб захистити інтереси Позичальника та Банку і досягати мети Позики. За винятком випадків, коли Банк погодить інше, Позичальник, через Мінреінтеграції, не буде переуступати, змінювати, анулювати або відмовлятися від Меморандуму про взаєморозуміння з Луганською обласною державною адміністрацією або від будь-якого з його положень.

4. (a) До початку будь-яких будівельних робіт за Частиною 2.1 Проекту, Позичальник, через Мінреінтеграції, укладе меморандум про взаєморозуміння (надалі - «Меморандум про взаєморозуміння з м. Старобільськ» зі Старобільською міською радою, на умовах, прийнятних для Банку, у тому числі, з-поміж іншого, щодо ролі та обов'язків міста Старобільськ стосовно проектування і будівництва Сільськогосподарського логістичного і сервісного хабу.

(b) Позичальник, через Мінреінтеграції, користуватиметься своїми правами відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння з м. Старобільськ у такий спосіб, щоб захистити інтереси Позичальника та Банку і досягати цілей Позики. За винятком випадків, коли Банк погодить інше, Позичальник, через Мінреінтеграції, не буде переуступати, змінювати, анулювати або відмовлятися від Меморандуму про взаєморозуміння з м. Старобільськ або від будь-якого з його положень.

5. (a) До початку будь-яких будівельних робіт за Частиною 2.2 Проекту, Позичальник, забезпечить укладення Мінреінтеграції меморандум про взаєморозуміння із Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів (надалі - «Меморандум про взаєморозуміння з Держпродспоживслужбою»), на умовах, прийнятних для Банку, у тому числі, з-поміж іншого, щодо ролі та обов'язків Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів стосовно проектування та будівництва обласної лабораторії для перевірки сільськогосподарських товарів і безпечності харчових продуктів, а також щодо заходів з її передачі Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів після завершення її будівництва.

(b) Позичальник, через Мінреінтеграції, користуватиметься своїми правами відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння з Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів у такий спосіб, щоб захистити інтереси Позичальника та Банку і досягати цілей Позики. За винятком випадків, коли Банк погодить інше, Позичальник, через Мінреінтеграції, не буде переуступати, змінювати, анулювати або відмовлятися від Меморандуму про взаєморозуміння з Держпродспоживслужбою або від будь-якого з його положень.

6. Після завершення будівництва Сільськогосподарського логістичного і сервісного хабу відповідно до Частини 2.1 Проекту Позичальник, через Мінреінтеграції, має укласти окремий договір про управління ("Договір про управління") з установою, що відповідає критеріям, визначеним Інструкцією Мінреінтеграції про діяльність у рамках Проекту на умовах, що будуть прийнятними для Банку, із метою забезпечення функціонування і технічного обслуговування такого Сільськогосподарського логістичного і сервісного хабу згідно з відповідними адміністративними, технічними, фінансовими, економічними, екологічними і соціальними стандартами та практиками.

7. Перш ніж розпочати будь-яку діяльність згідно з Частини 2.3 Проекту Позичальник, через Мінреінтеграції, має найняти фірму на умовах, прийнятних для Банку, у тому числі, з-поміж іншого, така фірма буде зобов'язана реалізувати Частину 2.3 Проекту відповідно до положень цієї Угоди, Інструкції Мінреінтеграції, ПЕСЗ та Керівництва з питань боротьби з корупцією, включаючи такі зобов'язання фірми: (i) відбір бенефіціарів Частини 2.3 Проекту відповідно до критеріїв відбору, визначених в ІДРП Мінреінтеграції; та (ii) реалізація діяльності у межах Частини 2.3 Проекту на умовах, прийнятних для Банку, та відповідно до ІДРП Мінреінтеграції.

8. Із метою сприяння реалізації Частин 2, 3 і 4 Проекту Позичальник зробить частину коштів Позики доступною для Мінреінтеграції на безповоротній основі відповідно до договору, укладеним між Міністерством фінансів та Мінреінтеграції на умовах, прийнятних для Банку (надалі - «Договір про передачу коштів»). Позичальник має користуватися своїми правами за Договором про передачу коштів у такий спосіб, щоб захистити інтереси Позичальника і Банку та досягнути мети Позики. Якщо тільки Банк не погодить інше, Позичальник не може переуступати, змінювати, анульовувати чи відмовлятися від виконання Договору про передачу коштів або будь-яких його положень.

B. Угода про субкредитування.

1. Із метою сприяння виконання Частини 1 Проекту Позичальник, через Мінфін, зробить частину Позики доступною для Укравтодору відповідно до угоди про субкредитування, укладеної між Позичальником і Укравтодором на умовах, прийнятних для Банку, у тому числі щодо зобов'язань Укравтодору стосовно впровадження Частини 1 Проекту (надалі - «Угода про субкредитування»).

2. Позичальник користуватиметься своїми правами відповідно до Угоди про субкредитування у такий спосіб, щоб захистити інтереси Позичальника та Банку і досягати цілей Позики. За винятком випадків, коли Банк погодить інше, Позичальник не буде переуступати, змінювати, анулювати або відмовлятися від Угоди про субкредитування або від будь-якого з її положень.

C. Інструкція про діяльність у рамках Проекту

1. Із метою скеровування впровадження Проекту Позичальник:

(a) через Мінреінтеграції (a) ухвалить Інструкцію про діяльність у рамках Проекту для Частин 2, 3 і 4 Проекту (надалі - «ІДРП Мінреінтеграції»); та (b) забезпечить ухвалення Укравтодором Інструкції про діяльність у рамках Проекту для Частини 1 Проекту (надалі - «ІДРП Укравтодору»), які будуть задовольняти Банк. ІДРП Мінреінтеграції та ІДРП Укравтодору включатимуть, з-поміж іншого:

(i) індикатори (показники результативності) для моніторингу Проекту;

(ii) політики і процедури щодо впровадження відповідних частин Проекту;

(iii) критерії прийнятності для відбору напрямів, де будуть проводитись цивільні роботи в рамках Проекту;

(iv) фінансове управління та механізми закупівельної діяльності для відповідних частин Проекту;

(v) зобов'язання щодо екологічних та соціальних заходів, що відповідають положенням Розділу I.D цього Додатку та вимогам Керівництва з питань боротьби з корупцією; та

(vi) структуру штату ГВП Укравтодору та ГВП Мінреінтеграції і технічне завдання для посад в ГВП Укравтодору та ГВП Мінреінтеграції, за наявності.

(b) впроваджуватиме Проект і забезпечуватиме впровадження Проекту у своєчасний спосіб та відповідно до положень ІДРП Мінреінтеграції та ІДРП Укравтодору; та

(c) не буде змінювати чи відмовлятися або дозволяти змінювати чи відмовлятися від ІДРП Мінреінтеграції та/або ІДРП Укравтодору або будь-яких їхніх положень, за винятком наявності попереднього письмового погодження Банку.

D. Екологічні і соціальні стандарти.

1. Позичальник: (a) через Мінреінтеграції, має забезпечити виконання Частин 2, 3 та 4 Проекту; та (b) переконатися, що Укравтодор виконує Частину 1 Проекту відповідно до Екологічних і соціальних стандартів у спосіб, прийнятний для Банку.

2. Не обмежуючи дію пункту 1 вище, Позичальник: (a) через Мінреінтеграції, має забезпечити виконання Частин 2, 3 та 4 Проекту; та (b) переконатися, що Укравтодор виконує Частину 1 Проекту відповідно до Плану екологічних і соціальних зобов'язань (надалі - «ПЕСЗ») у спосіб, прийнятний для Банку. Із цією метою Позичальник, через Мінреінтеграції, має забезпечувати та має переконатися, що Укравтодор забезпечує:

(a) впровадження заходів та діяльності, визначених в ПЕСЗ, на належному професійному рівні та ефективно, та відповідно до вказівок, наданих у ПЕСЗ;

(b) наявність достатніх коштів для покриття витрат на впровадження ПЕСЗ;

(c) підтримку впровадження політик, процедур та збереження кваліфікованих кадрів, необхідних для впровадження ПЕСЗ, та відповідно до вказівок, наданих у ПЕСЗ; та

(d) недопущення внесення правок, перегляду, відмови від виконання ПЕСЗ або будь-яких його положень, за виключенням випадків, коли інше письмово узгоджено з Банком, та після отримання такої згоди забезпечити оперативне оприлюднення ПЕСЗ із поправками.

3. У разі будь-яких розбіжностей між ПЕСЗ та положеннями цієї Угоди, положення цієї Угоди матимуть переважну силу.

4. Позичальник: через (a) Мінреінтеграції має забезпечити виконання Частин 2, 3 і 4 Проекту; та (b) переконатися, що Укравтодор для Частини 1 Проекту виконує зобов'язання:

(a) вживати всіх необхідних заходів зі свого боку для збору, упорядкування та надання Банку, у вигляді регулярних звітів, відповідно до графіку зазначеного в ПЕСЗ, та негайно у окремому звіті або звітах, на вимогу Банку, інформацію про статус дотримання вимог ПЕСЗ і інструментів управління, зазначених в ньому; всі такі звіти мають надавати у формі та мати зміст, прийнятні для Банку, та в них, зокрема, має визначатися: (i) статус впровадження ПЕСЗ; (ii) умови, за наявності, які перешкоджають або загрожують впровадженню ПЕСЗ; та (iii) запобіжні заходи або заходи щодо усунення недоліків, вжиті або необхідні, для усунення несприятливих умов; та

(b) оперативно повідомляти Банк про будь-які інциденти або аварії (нещасні випадки), пов'язані із Проектом, або ті, що впливають на нього, які спричинили або можуть спричинити значний негативний вплив на довкілля, громади, які зазнають впливу, громадськість або працівників, відповідно до ПЕСЗ, екологічних та соціальних інструментів, зазначених у ньому, та Екологічних і соціальних стандартів.

5. Позичальник: (a) через Мінреінтеграції, має забезпечити виконання Частин 2, 3 і 4 Проекту; та (b) переконатися, що Укравтодор для Частини 1 Проекту забезпечує створення, оприлюднення, утримання та функціонування доступних механізмів розгляду і врегулювання скарг із метою отримання та сприяння вирішенню занепокоєнь і скарг осіб, що зазнали впливу Проекту, та вживання всіх необхідних і належних заходів для вирішення чи сприяння вирішенню таких занепокоєнь і скарг у спосіб, прийнятний для Банку.

6. Позичальник, через Мінреінтеграції, має забезпечити виконання Частин 2, 3 і 4 Проекту та переконатися, що Укравтодор для Частини 1 Проекту забезпечив, що всі тендерні документи та контракти на виконання будівельних робіт за Проектом включать зобов'язання підрядників, субпідрядників та контролюючих органів: (a) слідувати відповідним частинам ПЕСЗ та екологічних і соціальних інструментів, на які посилається ПЕСЗ; та (b) ухвалювати та забезпечувати виконання кодексів поведінки, які мають надаватися і підписуватися всіма працівниками із детальним описом заходів реагування на екологічні, соціальні, безпекові ризики і ризики для здоров'я, а також ризики сексуальної експлуатації та насильства, сексуальних домагань і насильства проти дітей, усе як застосовно до таких будівельних робіт, замовлених або виконаних відповідно до таких контрактів.

Е. Компонент реагування на непередбачувані надзвичайні ситуації

1. Із метою забезпечення належного і своєчасного виконання Частини 4 Проекту, спрямованої на невідкладне реагування на потенційну Надзвичайну ситуацію, що відповідає критеріям, Позичальник, через Мінреінтеграції, вживатиме всіх заходів, необхідних від нього для забезпечення реалізації Частини 4 Проекту відповідно до таких положень:

(a) Позичальник, через Мінреінтеграції, має:

(i) підготувати посібник («Посібник із питань реагування на надзвичайну ситуацію»), який буде додатком до ІДРП Мінреінтеграції та детально описуватиме механізми реалізації заходів у межах Частини 4 Проекту, у тому числі: (А) визначення установи, яка відповідатиме за координування і впровадження Частини 4 Проекту, та ресурсів, які потрібно виділити («Координуючий орган»); (В) конкретні інвестиції, які можуть бути включені у межах Частини 4 Проекту, необхідні Витрати стосовно надзвичайної ситуації та запропоновані процедури такого включення; (C) механізми фінансового управління у межах Частини 4 Проекту; (D) методи здійснення закупівель та процедури відбору Витрат стосовно надзвичайної ситуації, які покриватимуться у межах Частини 4 Проекту; (Е) документація, необхідна для зняття коштів щодо Витрат стосовно надзвичайної ситуації; та (F) будь-які інші домовленості, необхідні для забезпечення належного координування та впровадження Частини 4 Проекту;

(ii) час від часу подавати на розгляд Банку рекомендації щодо змін та оновлення Посібника із питань реагування на надзвичайну ситуацію, у ході того, як вони можуть ставати необхідними або бажаними під час реалізації Проекту, щоб уможливити, за потреби, включення діяльності за Компонентом 4 Проекту щодо реагування на Надзвичайну ситуацію, яка відповідає критеріям;

(iii) забезпечити, що Частина 4 Проекту реалізовується відповідно до Посібника із питань реагування на надзвичайну ситуацію; за умови що у разі виявлення будь-яких невідповідностей між положеннями Посібника із питань реагування на надзвичайну ситуацію і цією Угодою, положення цієї Угоди матимуть переважну силу; та

(iv) не змінювати, призупиняти дію, анульовувати, скасовувати або відмовлятися від будь-яких положень Посібника із питань реагування на надзвичайну ситуацію без попередньої згоди Банку.

(b) Під час впровадження Частини 4 Проекту Позичальник, через Мінреінтеграції, має забезпечувати функціонування Координуючого органу із кількістю персоналу та з кваліфікаціями і ресурсами, які будуть задовільними для Банку.

Розділ II. Моніторинг, звітність та оцінка Проекту

Позичальник, через Мінреінтеграції, має надавати Банку кожен Звіт за Проектом не пізніше, ніж через один (1) місяць після закінчення кожного календарного семестру, за період, що охоплює цей календарний семестр.

Розділ III. Зняття коштів Позики

А. Загальні положення.

Не обмежуючи дію положень Статті II Загальних умов та відповідно до Інформаційного листа про вибірку коштів і фінансування, Позичальник може знімати кошти Позики на: (a) фінансування Прийнятних витрат; та (b) оплату: (i) Разової комісії за надання Позики і (ii) оплату Премії за верхню межу або коридор процентної ставки; у розмірі виділеної суми або, якщо застосовується, до відсотку визначеного для кожної Категорії у наведеній нижче таблиці:

Категорія

Сума виділених коштів Позики (у доларах США)

Відсоток витрат, що підлягають фінансуванню (у тому числі податки)

(1) Товари, роботи, неконсультаційні послуги, та консультаційні послуги, Витрати на навчання та операційні витрати для Частини 1 Проекту

64 840 000

100%

(2) Товари, роботи, неконсультаційні послуги, та консультаційні послуги, Витрати на навчання та операційні витрати для Частини 2 та 3 Проекту

34 910 000

100%

(3) Витрати стосовно надзвичайної ситуації відповідно до Частини 4 Проекту

0

100%

(4) Разова комісія за надання Позики

250 000

Сума належна до сплати відповідно до Розділу 2.03 цієї Угоди відповідно до Розділу 2.07 (b) Загальних умов

(5) Премія за верхню межу або коридор процентної ставки

0

Сума належна до сплати відповідно до Розділу 4.05 (c) Загальних умов

ЗАГАЛЬНА СУМА

100 000 000

В. Умови зняття; Період зняття.

1. Незважаючи на положення Частини А вище, не дозволяється жодне зняття коштів:

(a) для платежів, які були зроблені до Дати підписання; або

(b) для Прийнятних витрат за Категорією (1), допоки не буде ухвалено ІДРП Укравтодору у спосіб, прийнятний для Банку; або

(c) для Прийнятних витрат за Категорією (2) допоки не буде ухвалено ІДРП Мінреінтеграції у спосіб, прийнятний для Банку; або

(d) для Витрат стосовно надзвичайної ситуації за Категорією (3), допоки і якщо тільки Банк не буде задоволеним тим, що всі нижче зазначені умови виконано щодо таких витрат, і не повідомить про це Позичальника:

(i) (А) Позичальник визначив настання Надзвичайної ситуації, яка відповідає критеріям; (В) подав до Банку запит на включення такої діяльності до Частини 4 Проекту (Компонент реагування на непередбачувані надзвичайні ситуації) із метою реагування на таку надзвичайну ситуацію; та (С) Банк погодився із таким визначенням, прийняв такий запит і повідомив про це Позичальника;

(ii) Позичальник, через Мінреінтеграції: (А) забезпечив, що всі екологічні та соціальні інструменти, необхідні для Частини 4 Проекту, підготовлені, оприлюднені і проконсультовані ; та (В) забезпечив, що будь-які дії, яких потрібно було вжити щодо таких екологічних та соціальних інструментів, були реалізовані, усе у відповідності із положеннями Розділу I.D Додатку 2 до цієї Угоди; та

(iii) Координуючий орган надав достатньо доказів, які задовольнили Банк щодо того, що він має належний персонал і ресурси для досягнення цілей такої діяльності.

2. Дата закриття Проекту - 30 листопада 2025 року.


ДОДАТОК 3

Графік погашення, пов'язаний із зобов'язаннями

У нижченаведеній таблиці надаються Дати погашення основної суми Позики та відсоток сукупної основної суми Позики, який належить до сплати на кожну Дату погашення основної суми («Частка внеску»).

Погашення основної суми рівними частинами

Дата погашення основної суми

Частка внеску

Кожного 15 лютого та 15 серпня Починаючи з 15 лютого 2033 року до 15 лютого 2047 року

3,33%

15 серпня 2047 року

3,43%о

ДОДАТОК

Визначення

1. «Керівний комітет Проекту 3В» - це комітет, який згадується у Розділі I.A.1(b) Додатку 2 до Угоди про позику.

2. «Кластери розвитку сільського господарства» - це група малих виробників і виробників на рівні домогосподарств, які відповідають критеріям відбору, визначеним в ІДРП Мінреінтеграції та які отримуватимуть користь від Частини 2.3 Проекту.

3. «Сільськогосподарський логістичний і сервісний хаб» - це установа, у або біля міста Старобільськ, що підлягає фінансуванню за рахунок коштів Позики, до якої можуть входити, з-поміж іншого: (a) елеватор для зернових та олійних культур; (b) невелика лабораторія для перевірки якості зернових та олійних культур; (c) офісна будівля для адміністрації та підтримки розвитку бізнесу виробників сільськогосподарської продукції; (a) інноваційна платформа онлайн торгівлі для забезпечення зв'язку між виробниками і трейдерами; (e) зона підтримки надання сільськогосподарських послуг; і (f) необхідна супутня інфраструктура, відповідно до фінальних техніко-економічних обґрунтувань та проектної документації, що буде детально описано в ІДРП Мінреінтеграції.

4. «Керівництво з питань боротьби з корупцією» - це, у цілях пункту 5 Додатку до Загальних умов, «Керівництво з попередження та боротьби з шахрайством і корупцією під час реалізації проектів, які фінансуються за рахунок позик МБРР та кредитів і грантів МАР», від 15 жовтня 2006 року, з оновленнями від січня 2011 року та 1 липня 2016 року.

5. «Категорія» - це категорія, зазначена у таблиці в Розділі III.А Додатку 2 до Угоди про позику.

6. «Координуючий орган» - це установа, яка згадується в Розділі Е.1(a)(i)(A) Додатку 2 до Угоди про позику.

7. «Надзвичайна ситуація, яка відповідає критеріям» - це подія, яка спричинила або ймовірно спричинить у найближчому майбутньому суттєві негативні економічні та/або соціальні наслідки для Позичальника та яка пов'язана зі стихійним лихом або антропогенною кризою чи катастрофою.

8. «Витрати стосовно надзвичайної ситуації» - це Прийнятні витрати, необхідні для фінансування вартості погодженого списку товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання інвестицій на території Позичальника у межах Частини 4 Проекту та визначені в Посібнику з питань реагування на надзвичайну ситуацію.

9. «Посібник із питань реагування на надзвичайну ситуацію» - це операційний посібник, який буде ухвалено Позичальником, через Мінреінтеграції, для Частини 4 Проекту відповідно до положень Розділу I.E.1(a)(i) Додатку 2 до цієї Угоди.

10. «План екологічних і соціальних зобов'язань» або «ПЕСЗ» - це план екологічних і соціальних зобов'язань Позичальника, прийнятний для Банка, від 22 вересня 2020 року, в якому узагальнені практичні заходи і діяльність, спрямовані на вирішення потенційних екологічних і соціальних ризиків та наслідків Проекту, включно із часовими рамками для таких заходів і діяльності, організаційними механізмами, механізмами забезпечення штатом, проведенням навчання, моніторингу та підготовки звітності, та будь-якими екологічними і соціальними інструментами, які мають бути підготовлені відповідно до ПЕСЗ.

11. «Екологічні та соціальні стандарти» або «ЕСС» спільно означають: (i) «Екологічний і соціальний стандарт» 1: Оцінка і управління екологічними і соціальними ризиками і наслідками»; (ii) «Екологічний і соціальний стандарт» 2: Зайнятість та умови праці»; (iii) «Екологічний і соціальний стандарт» 3: Ефективне використання ресурсів та запобігання забрудненню і управління ним»; (iv) «Екологічний і соціальний стандарт» 4: Здоров'я та безпека населення»; (v) «Екологічний і соціальний стандарт» 5: Придбання земельних ділянок, обмеження щодо використання земельних ділянок і вимушене переселення»; (vi) «Екологічний і соціальний стандарт» 6: Збереження біорізноманіття і стале управління живими природними ресурсами»; (vii) «Екологічний і соціальний стандарт» 7: Корінні народи/традиційні місцеві громади африканських країн на південь від Сахари, які історично недостатньо забезпечені послугами»; (viii) «Екологічний і соціальний стандарт» 8: Культурна спадщина»; (ix) «Екологічний і соціальний стандарт» 9: Фінансові посередники»; (x) «Екологічний і соціальний стандарт» 10: Залучення зацікавлених сторін і розкриття інформації»; дата набуття чинності 01 жовтня 2018 року, як опубліковано Банком.

12. «Загальні умови» - це «Загальні умови Міжнародного банку реконструкції та розвитку для фінансування МБРР, фінансування Інвестиційних проектів» від 14 грудня 2018 року.

13. «Договір про передачу коштів» - це договір, який згадується у Розділі I.А.8 Додатку 2 до цієї Угоди.

14. «ПКУТ Луганської області» - це підконтрольні Уряду України території Луганської області, які далі буде визначено в ІДРП Мінреінтеграції та ІДРП Укравтодору.

15. «Луганська обласна державна адміністрація» - це місцева державна адміністрація Луганської області, яка є частиною системи органів виконавчої влади України відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», № 586-XIV, від 09 квітня 1999 року.

16. «Меморандум про взаєморозуміння з Луганською обласною державною адміністрацією» - це меморандум про взаєморозуміння, згаданий у Розділі I.A.3(а) Додатку 2 до цієї Угоди.

17. «Договір про управління» - це договір, зазначений у Розділі I.А.6 Додатку 2 до цієї Угоди.

18. «Мінфін» - це Міністерство фінансів Позичальника або будь-який його правонаступник.

19. «Мінреінтеграції» - це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій або будь-який його правонаступник.

20. «Інструкція Мінреінтеграції про діяльність у рамках Проекту» або «ІДРП Мінреінтеграції» - це посібник, який згадується в Розділі I.C.1(a) Додатку 2 до цієї Угоди.

21. «Операційні витрати» - це раціональні поетапні витрати, понесені в результаті впровадження, управління і моніторингу Проекту, у тому числі офісне обладнання, оренда офісу, публікація повідомлень про закупівлі, комунікація, усний та письмовий переклад, витрати на поїздки та контроль, підписка на публікації та бази даних, а також інші різноманітні витрати, безпосередньо пов'язані з Проектом (за погодженням Банку), проте за виключенням заробітної платні посадовців та співробітників Мінреінтеграції та Укравтодору.

22. «Положення про закупівельну діяльність» - це, у цілях пункту 85 Додатку до Загальних умов, «Положення Світового банку про закупівельну діяльність для Позичальників фінансування за інвестиційними проектами» від липня 2016 року, з оновленнями від листопада 2017 року та серпня 2018 року.

23. «Території впровадження Проекту» - це території у межах ПКУТ Луганської області, зазначені в ІДРП Мінреінтеграції та ІДРП Укравтодору.

24. «Дата підписання» - це пізніша із двох таких дат: дат підписання цієї Угоди Позичальником і Банком, та таке визначення застосовне до всіх посилань на «дату Угоди про позику» у Загальних умовах.

25. «м. Старобільськ» - це адміністративний центр Старобільського району на ПКУТ Луганської області.

26. «Меморандум про взаєморозуміння з м. Старобільськ» - це меморандум про взаєморозуміння, згаданий у Розділі I.A.4(a) Додатку 2 до цієї Угоди.

27. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів - це орган Позичальника, створений відповідно до Постанови № 667 Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 року від або її правонаступник.

28. «Меморандум про взаєморозуміння з Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів» - це меморандум про взаєморозуміння, згаданий у Розділі I.A.5(a) Додатку 2 до цієї Угоди.

29. «Угода про субкредитування» - це угода, згадана в Розділі I.B.1 Додатку 2 до цієї Угоди.

30. «Транс'європейська транспортна мережа» - це запланована мережа автомобільних доріг, залізничних колій, аеропортів і об'єктів водної інфраструктури в Європейському Союзі, як зазначено в Регламенті ЄС № 1315/2013 від 11 грудня 2013 року.

31. «Навчання» - це пов'язане із Проектом навчання, яке передбачає пов'язані з Проектом навчальні поїздки, навчальні курси, семінари, практичні семінари та інші навчальні заходи, не включені до контрактів про надання послуг, у тому числі втрати на навчальні матеріали, оренду приміщень та обладнання, раціональні та необхідні місцеві та міжнародні поїздки учасників навчальних заходів, проживання в межах розумного, харчування та місцеві і міжнародні добові тренерів та учасників, комісії за реєстрацію, навчання та для фасилітаторів, усний та письмовий переклад, а також інші пов'язані з навчанням різноманітні витрати, усе на основі бюджетів, прийнятних для Банку.

32. «Укравтодор» - це Державне агентство автомобільних доріг (Укравтодор), центральний орган виконавчої влади, який діє відповідно до Положення про Державне агентство автомобільних доріг України, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України № 439 від 10 вересня 2014 року, або його правонаступник.

33. «ГВП Укравтодору» - це підрозділ, згаданий у Розділі I.A.2 Додатку 2 до цієї Угоди та створений Укравтодором відповідно до Порядку діяльності груп управління проектами економічного і соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого наказом Міністерства фінансів України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства юстиції України від 29 жовтня 2002 року № 905/308/550/93/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України.

34. «Інструкції Укравтодору про діяльність у рамках Проекту» або «ІДРП Укравтодору» - це посібник, згаданий у Розділі I.C.I(а) Додатку 2 до цієї Угоди.

{Текст Угоди українською та англійською мовами додано до Листа Міністерства закордонних справ України № 72/14-612/1-27862 від 28.04.2021}


Документи та файли

Сигнальний документ — f505325n174.pdf
Сигнальний документ — f505325n173.pdf

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР):

 1. Стосовно: Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні(Позика МБРР № 9250-UA)Заява про набрання чинності. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2021 рікк
 2. Стосовно: Позики МБРР № 9250-UAПроект «Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні»Додаткові інструкції: Лист про процедури вибірки коштів і фінансову інформацію (Лист). Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2021 рікк
 3. Стосовно Угоди про позику № 8404-UA (Проект "Модернізація системи соціальної підтримки населення України")Зміни до Угоди про Позику і листа-додатка № 2. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 4. Угода про позику (Додаткове фінансування для проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України") між УКРАЇНОЮ та МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 5. УГОДА ПРО ПОЗИКУ (Додаткове фінансування Проєкту«Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»)між УКРАЇНОЮта МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 6. Стосовно: Позики ФЧТ № TF017112(Другий проект розвитку міської інфраструктури)Друга зміна, внесена до Угоди про позику ФЧТ та часткове скасування надходжень позики. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 7. Стосовно: Позики МБРР № 8391-UA(Другого проекту розвитку міської інфраструктури)Трете доповнення до Угоди про позику і часткове розторгнення. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 8. Угода про позику (Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19, для Проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України") між УКРАЇНОЮ та МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 9. Стосовно Другого проекту і передачі електроенергії Позика № 8462-UA Зміни до Угоди про позику та часткове скасування коштів позики. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 10. Стосовно: Другий проект з передачі електроенергіїПозика ФЧТ № TF017661 Внесення змін до Угоди про позику Фонду чистих технологій (далі - “ФЧТ”). Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 11. Стосовно: Позика МБРР № 8549-UAПроект розвитку дорожньої галузі Переглянуті показники моніторингу результативності Проекту. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 12. Стосовно: Позика МБРР № 8195-UAДругий проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху Друге внесення змін до Угоди про позику. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 13. "УГОДА про позику (Проект розвитку дорожньої галузі) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 листопада 2015 року". Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2015 рікк
 14. "УГОДА про позику (Проект "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 березня 2015 року". Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2015 рікк
 15. Проектна угода (Проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху) між Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодором) та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " Датовано 21 квітня 2009 р."Позика N 7677-UA. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2009 рікк
 16. Поправка до Статей угоди " (Керуючим, заступникам та країнам-членам)" 17 лютого 2009 року. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2009 рікк
 17. Угода про позику (Друга позика на політику розвитку) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " 2 лютого 2008 року" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2008 рікк
 18. Лист " Стосовно позики N 4868-UA (Проект з передачі електроенергії): унесення змін до фінансових умов Угоди про позику ( 996_063 )" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2008 рікк
 19. Угода про позику (Третя позика на політику розвитку) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " 22 грудня 2008 року" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2008 рікк
 20. Про надання авансової позики на підготовку Проекту "Фінансування розвитку села" Внесення змін до Листа-угоди N Р 4020-UA " 15 березня 2006 р."Світовий банк Поштова адреса: Телефон: Міжнародний банк 1818 H (202) 477-12-34 реконструкції Street N.W. Телеграфна адреса: та розвитку Washington, INTBAFRAD Міжнародна асоціація D.C. 20433 Телеграфна адреса: розвитку U.S.A. INDEVAS. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2006 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -