<<
>>

Угода про позику (Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19, для Проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України") між УКРАЇНОЮ та МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020

Документ актуальний на 06.01.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

ПОЗИКА № 9196-UA

Угода про позику

(Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії

COVID-19, для Проекту

"Модернізація системи соціальної підтримки населення України")

між

УКРАЇНОЮ

та

МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ

УГОДА ПРО ПОЗИКУ

Цю Угоду, датовану Датою підписання, укладено між УКРАЇНОЮ ("Позичальник") та МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ("Банк"). Позичальник і Банк домовились про таке:

СТАТТЯ I - ЗАГАЛЬНІ УМОВИ; ВИЗНАЧЕННЯ

a) Загальні умови (визначені в Додатку до цієї Угоди) застосовуються до і є невіддільною частиною цієї Угоди.

b) Якщо контекст не вимагає іншого тлумачення, то терміни, які вживаються в цій Угоді й написані з великої літери, мають значення, надані їм у Загальних умовах чи в Додатку до цієї Угоди.

СТАТТЯ II - ПОЗИКА

2.01. Банк погоджується позичити Позичальникові суму в розмірі триста мільйонів доларів США (300000000 доларів США), яку можна періодично конвертувати, застосовуючи Конверсію валют ("Позика") для надання додаткового фінансування до Частини 1 проекту, описаного в Додатковій статті 1 до цієї Угоди ("Проект").

2.02. Позичальник має право знімати кошти Позики відповідно до розділу III Додаткової статті 2 до цієї Угоди.

2.03. Початкова одноразова комісія за надання позики, становить 0,25% (одну чверть одного відсотка) від суми Позики.

2.04. Комісія за резервування, що сплачується Позичальником, становить 0,25% (одну чверть одного відсотка) річних на суму Незнятого залишку Позики.

2.05. Відсотки справляються за ставкою, що дорівнює Базовій ставці плюс Фіксований спред або інший відсоток, що може застосовуватися після Конверсії згідно з положеннями пункту (е) розділу 3.02 Загальних умов.

2.06. Датами платежу є 15 лютого та 15 серпня кожного року.

2.07. Основна сума Позики повертається згідно з положеннями Додаткової статті 3 до цієї Угоди.

СТАТТЯ III - ПРОЕКТ

3.01. Позичальник заявляє про свою відданість цілям Проекту. З цією метою Позичальник виконує Проект через Мінсоцполітики відповідно до положень статті V Загальних умов та Додаткової статті 2 до цієї Угоди.

СТАТТЯ IV - ЗАСОБИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ БАНКУ

4.01.

Передбачено Додаткову подію, що призводить до призупинення дії Угоди, а саме: Зміна законодавства Позичальника, що регулює Програму ДСД, його призупинення, скасування, відміна або відмова від його застосування, які справляють суттєвий і несприятливий вплив на здатність Позичальника виконувати Проект чи виконувати будь-які зі своїх зобов'язань за цією Угодою.

4.02. Додаткова подія, що становить підставу для скорочення строку погашення, полягає в наступному: настає подія, зазначена в розділі 4.01 цієї Угоди, та триває протягом шістдесяти (60) днів після подання Банком Позичальникові повідомлення про цю подію.

СТАТТЯ V - НАБРАННЯ ЧИННОСТІ; ПРИПИНЕННЯ ДІЇ

5.01. Додаткова умова набрання чинності є такою: Позичальник через Мінсоцполітики затвердив Операційний посібник Проекту у спосіб, прийнятний для Банку.

5.02. Граничним терміном набрання чинності є дата, що становить дев'яносто (90) днів після дати підписання цієї Угоди.

5.03. Без обмеження положень Розділу 10.02(b) Загальних умов, будь-які зміни до цієї Угоди вносяться у письмовому вигляді за згодою сторін цієї Угоди. Такі зміни набувають чинності як зазначено в угоді про внесення змін.

СТАТТЯ VI - ПРЕДСТАВНИК; АДРЕСИ

6.01. Представником Позичальника є його Міністр фінансів.

6.02. Для потреб Розділу 10.01 Загальних умов: (а) Адреса Позичальника є такою:

Міністерство фінансів України

вул. Грушевського 12/2,

м. Київ, 01008

Україна; і

(b) Електронна адреса Позичальника є такою:

Факс:

E-mail:

+38 (044) 425-90-26

infomf@minfin.gov.ua

6.03. Для потреб Розділу 10.01 Загальних умов: (а) Адреса Банку є такою:

International Bank for Reconstruction and Development

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

Сполучені Штати Америки; і

(b) Електронна адреса Банку є такою:

Телекс:

Факс:

E-mail:

248423(МСІ) або

64145(МСІ)

1-202-477-6391

abanerji@worldbank.org

УКЛАДЕНО в день і рік, зазначені як Дата підписання.

УКРАЇНА

В особі

____________________(ПІДПИС)

Уповноважений представник

П.І.Б.: __________________

Посада: _______________

Дата: 14.12.2020

МІЖНАРОДНИЙ БАНК

РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ

В особі

____________________(ПІДПИС)

Уповноважений представник

П.І.Б.: __________________

Посада: _______________ Представництва

Світового банку

в Білорусі, Молдові та Україні

Дата: 14.12.2020

ДОДАТКОВА СТАТТЯ 1

Опис Проекту

Цілями реалізації Проекту є (а) покращення результатів діяльності системи соціальної допомоги та соціальних послуг Позичальника для малозабезпечених домогосподарств; і (b) забезпечення підтримки доходів домогосподарств, які постраждали від економічного впливу пандемії COVID-19.

Проект складається з таких частин:

Частина 1. Удосконалення надання соціальної допомоги найбільш уразливим верствам населення

Забезпечення фінансування платежів згідно з ППВ на підтримку розширення програми ДСД відповідно до положень розділу III додаткової статті 2 до цієї Угоди, зокрема, за такими чотирма а основними напрямами:

(a) Розширення доступу вкрай бідних верств населення до програми ДСД;

(b) Удосконалення адміністрування соціальних виплат і соціальних послуг; і

(c) Поширення сімейних форм виховання для підтримки сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також малозабезпечених і соціально вразливих сімей; і

(d) Запровадження тимчасових заходів соціальної допомоги з метою пом'якшення впливу пандемії коронавірусу COVID-19 на добробут вразливих верств населення.

Частина 2. Інвестиції на підтримку зміцнення інститупійної спроможності адміністрування соціальної допомоги і соціальних послуг

2.1. Зміцнення інституцій і поліпшення управління інформацією шляхом:

(a) Перетворення інформаційної системи управління (ІСУ) на систему, яка функціонує на основі веб-технологій;

(b) розробки прикладного програмного забезпечення для включення в систему модулів автоматизації ділових процесів надання соціальних послуг, автоматизації ділових процесів діяльності соціальної інспекції, поліпшення, автоматизації ділових процесів, що використовуються для повного і всебічного обліку даних про сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей у складних життєвих обставинах, а також модернізації Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, створення комплексної системи захисту інформації;

(c) надання апаратного забезпечення та стандартного програмного забезпечення, офісного обладнання та меблів, встановлення локальних мереж для Мінсоцполітики, обраних структурних підрозділів органів виконавчої влади усіх рівнів, на які покладені питання соціального захисту населення, сім'ї та дітей, обраних центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служб у справах дітей, територіальних центрів, закладів інституцінного догляду та виховання дітей, центрів реабілітації осіб з інвалідністю і центрів для бездомних: і

(d) навчання працівників соціальної сфери місцевого рівня із зазначених підрозділів та організацій з питань роботи в новій ІСУ та нових моделей соціальної роботи;

2.2. Розробка, створення та впровадження механізмів зміцнення нагляду та контролю шляхом:

a. підтримки внесення змін до законодавчих актів та нормативних документів, які регулюють статус соціального інспекторату Позичальника та його повноваження на проведення перевірок, а також удосконалення законодавства з питань стягнення надмірних виплат та політики санкцій;

b. розробки для соціальних інспекторів операційних посібників;

c. навчання соціальних інспекторів;

d. надання допомоги в проведенні тематичних перевірок соціальної програми з підвищеним рівнем ризику;

e. розробки системи профілювання ризику та допомоги в проведенні тематичних перевірок з використанням відповідної системи профілювання ризику;

f. створення "гарячої лінії" для роботи із заявами щодо порушень при наданні соціальної підтримки, і

g. надання соціальній інспекції необхідного офісного обладнання, транспортних засобів, меблів та комп'ютерної техніки.

2.3. Розробка нових бізнес-моделей адміністрування виплат і послуг шляхом:

(a) розробки інституційної бази для аутсорсингу послуг;

(b) розробки стандартів надання послуг для адміністрування виплат і послуг та соціального патронату сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах; та

(с) розробки варіантів підтримки виводу бенефіціарів із бідності шляхом розроблення заходів з залучення одержувачів до зайнятості.

2.4. Удосконалення комунікаційної, промоційної та просвітницької роботи через підтримку розробки та впровадження стратегії комунікаційної та просвітницької роботи для підтримки реформ у сфері розширення програми ДСД та зменшення обсягів інституційної форми виховання дітей.

2.5. Координація Проекту та керування ним через надання підтримки в реалізації Проекту, включаючи технічну допомогу зі здійснення та моніторингу управління фінансами, здійснення закупівель, реалізації планів зменшення обсягів інституційної форми виховання та аутсорсингу послуг в окремих областях, а також фінансування витрат на Навчання та Операційних витрат.

Частина 3. Інвестиції на підтримку розвитку сімейних форм виховання для забезпечення підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах у вибраних Областях

3.1 Здійснення інвестицій для:

(a) переведення дітей-сиріт, дітей, які позбавлені/залишилися без батьківського піклування, дітей з інвалідністю із закладів інституційного догляду та виховання дітей до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, їх усиновлення та виховання у закладах із умовами, наближеними до сімейних;

(b) трансформації закладів інституційного догляду та виховання дітей; і

(c) закупівлі нових послуг у суб'єктів недержавного сектору для надання соціальної допомоги сім'ям у складних життєвих обставинах,

шляхом фінансування товарів, послуг, транспортних засобів, обладнання і меблів для дитячих будинків сімейного типу/закладів з умовами, наближеними до сімейних, закладів інституційного догляду та виховання дітей, а також навчання та перепідготовки працівників соціальної сфери.

3.2 Технічна допомога з розробки та впровадження планів трансформації системи закладів інституційного догляду та виховання дітей на сімейні форми виховання у вибраних Областях.

ДОДАТКОВА СТАТТЯ 2

Виконання Проекту

Розділ I. Механізми впровадження

А. Інституцій ні механізми

1. Позичальник:

(a) відповідає за загальне впровадження Проекту через Мінсоцполітики і забезпечує виконання Проекту згідно з процедурами, визначеними в ОПП, і дотримання ОПП без змін, призупинень, відхилень і скасувань таким чином, щоб жодне положення ОПП не залишилося невиконаним без попередньої згоди Банку;

(b) впроваджує узгоджені заходи через Мінсоцполітики та інші відповідні державні установи, підпорядковані йому, або робота яких ним координується, з метою досягнення узгоджених результатів Проекту; і

(c) через Мінсоцполітики підтримує ГУП при Мінсоцполітики протягом усього строку реалізації Проекту у формі, з функціями та персоналом (включаючи консультантів) (згідно з технічними завданнями, з відповідною кваліфікацією та обсягом обов'язків), забезпечуючи її адекватними ресурсами, прийнятними для Банку, згідно з положеннями ОПП; ГУП відповідає за ухвалення стратегічних рішень, керування впровадженням Проекту і поточну реалізацію Проекту.

В. Запобіжні заходи в природоохоронній та соціальній сферах

1. Позичальник через Мінсоцполітики забезпечує виконання заходів Проекту згідно з Рамковими вимогами до екологічного та соціального менеджменту та відповідними планами природоохоронних заходів по об'єктах, включаючи керівництва, правила і процедури, визначені в згаданих інструментах. З цією метою, Позичальник забезпечує вжиття вказаних далі заходів у прийнятний для Банку спосіб, а саме, якщо будь-який із заходів Проекту чи інвестиції вимагатиме, на підставі Рамкових вимог до екологічного та соціального менеджменту (РВЕСМ), підготовки Плану природоохоронних заходів (ППЗ): (а) такий ППЗ буде підготовлений відповідно до вимог РВЕСМ, оприлюднений на національному рівні і поданий до Банку; (b) щодо згаданого ППЗ будуть проведені адекватні й значущі консультації; і (с) заходи або інвестиції будуть реалізовані відповідно до такого ППЗ.

Розділ П. Моніторинг, звітність та оцінка Проекту

Позичальник через Мінсоцполітики повинен подавати до Банку кожен черговий звіт про Проект не пізніше ніж через 45 днів після закінчення кожного календарного семестру, що охоплює цей календарний семестр.

Розділ III Зняття коштів Позики

А. Загальні положення

Без обмеження положень статті II Загальних умов та відповідно до Листа про використання коштів та фінансову інформацію, Позичальник може використовувати кошти Позики на: (а) фінансування прийнятних видатків; та (Ь) оплату: (і) Початкової одноразової комісії за надання позики; та (іі) премії за встановлення кожного Відсоткового кепа або Відсоткового колара; в межах виділеної суми і, якщо це застосовується, у розмірі, що не перевищує відсотковий показник, визначений для кожної категорії в поданій далі таблиці:

Категорія

Сума виділених коштів Позики (в доларах США)

Відсоток Витрат, екі підлягають фінансуванню (з урахуванням Податків)

(1) Платежі за ППВ в рамках Частини 1 Проекту

299,250,000

100% суми в розмірі, що не перевищує ліміту зняття коштів, зазначеного в таблиці, наведеній в Додатковій статті 4 до цієї Угоди.

(2) Початкова одноразова комісія за надання позики

750,000

Сума, що підлягає сплаті на підставі розділу 2.03 цієї Угоди згідно з пунктом (b) розділу 2.07 Загальних умов.

(3) Премія за встановлення Відсоткового кепа або Відсоткового колара

0

Сума, що сплачується згідно з пунктом (с) резділу 4.05 Загальних умов.

ЗАГАЛЬНА СУМА

300,000,000

В. Умови зняття; Період зняття.

1. Незважаючи на положення частини А вище, жодне зняття коштів не може здійснюватися для виплат, здійснених до Дати підписання, за винятком зняття коштів, загальна сума яких не перевищує 120000000 доларів США, яке може бути здійснено для виплат за категорією (1) ППВ, здійснених до цієї дати, але не раніше 1 січня 2020 року.

2. Незважаючи на положення частини А цього Розділу, та без обмеження дії положень, викладених вище в пункті 1 цього Розділу, жодне зняття коштів, щодо якого було подано заявку про зняття коштів, не здійснюється для платежів за Категорією (1), якщо Позичальник не подав через Мінсоцполітики прийнятні для Банку докази того, що: (i) Платежі за ППВ було здійснено Позичальником на користь прийнятних бенефіціарів в порядку, передбаченому чинним законодавством і чинними нормативними актами Позичальника; і (іі) що згадані Платежі не представлялися Банку раніше, як задовільний доказ для зняття коштів за цією Угодою.

3. Незважаючи на положення частини А цього розділу та без обмеження дії положень викладених вище в пунктах 1 і 2 цього Розділу, зняття коштів за Категорією (1) буде здійснюватися лише після представлення Банку Позичальником через Мінсоцполітики прийнятних для Банку за формою і змістом доказів та виконання вимог, визначених в Операційному посібнику Проекту, що підтверджують досягнення відповідної УПР, зазначеної в Додатковій статті 4 до цієї Угоди.

4. Незважаючи на положення частини А цього розділу та без обмеження дії положень викладених вище в пунктах 1, 2 і 3 цього Розділу, жодне зняття коштів за Категорією (1) не може здійснюватися:

a) протягом календарного 2021 року, якщо Позичальник через Мінсоцполітики не надав Банку докази, прийнятні для Банку за формою та змістом, та не виконав вимог, викладених в ОПП, для підтвердження досягнення УПР 23;

b) протягом календарного 2022 року, якщо Позичальник через Мінсоцполітики не надав Банку докази, прийнятні для Банку за формою та змістом, та не виконав вимог, викладених в ОПП, для підтвердження досягнення УПР 24; і

c) протягом календарного 2023 року, якщо Позичальник через Мінсоцполітики не надав Банку докази, прийнятні для Банку за формою та змістом, та не виконав вимог, викладених в ОПП, для підтвердження досягнення УПР 25.

5. Незважаючи на положення пункту 3 цього Розділу, якщо УПР не були досягнуті, Банк може в будь-який час, шляхом надсилання повідомлення Позичальнику, прийняти рішення на власний розсуд: (a) перерозподілити всі або частину коштів Позики, виділену на вказану УПР, на будь-яку іншу УПР; або (b) скасувати всі або частину коштів Позики, виділених на вказану УПР.

6. Якщо Банк у будь-який час визначить, що будь-яка частка сум, виплачених Банком Позичальнику за Категорією (1): (а) використані для фінансування витрат, які не є прийнятними для платежів згідно з ППВ; або (b) не відповідала положенням пункту 3 частини В розділу III і положенням ОПП, то Позичальник негайно відшкодовує Банкові будь-яку таку суму, зазначену Банком у повідомленні на адресу Позичальника.

7. Датою закриття є 31 серпня 2024 року.

ДОДАТКОВА СТАТТЯ 3

Графік погашення/амортизації, пов'язаний із зобов'язаннями

У поданій нижче таблиці зазначені Дати погашення основної суми Позики та відсоток сукупної основної суми Позики, що підлягає сплаті на кожну Дату погашення основної суми Позики ("Частковий платіж").

Погашення основної суми рівними частинами

Дата погашення основної суми

Частковий платіж (у відсотках)

Щороку кожного 15 лютого і 15 серпня, починаючи з 15 лютого 2024 року до 15 серпня 2033 року

5%

ДОДАТКОВА СТАТТЯ 4

Умови, пов'язані з результатами (УПР)

Умова, пов'язана з результатами

Сума позики

(дол. США)

УПР 22: Позичальник запровадив у календарному 2020 році при призначенні ДСДМС підвищення порогу рівня забезпечення прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 25 відсотків, а для дітей - до 130 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

120,000,000

УПР 23 : Позичальник запровадив у календарному 2021 році при призначенні ДСДМС підвищення порогу рівня забезпечення прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 35 відсотків.

40,000,000

УПР 24: Позичальник запровадив у календарному 2022 році при призначенні ДСДМС підвищення порогу рівня забезпечення прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 45 відсотків.

40,000,000

УПР 25: Позичальник запровадив у календарному 2023 році при призначенні ДСДМС підвищення порогу рівня забезпечення прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 50 відсотків.

20,000,000

УПР 26: Позичальник здійснив виплату (і) тимчасових екстрених допомог на дітей для щонайменше 88 тис. фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та належать до першої та другої груп платників єдиного податку; та (іі) допомоги по безробіттю для щонайменше 400000 зареєстрованих безробітних протягом календарного 2020 року.

49,250,000

УПР 27: Позичальник: (і) вніс зміни до законодавства з метою ліквідації схеми безготівкової монетизації та (іі) видав нормативно-правові акти щодо обмеження прав місцевої влади в частині надання субсидій на житлово-комунальні послуги за виняткових обставин.

15,000,000

УПР 28: Позичальник (і) запровадив віддалений доступ до не менше ніж 80% видів діючої соціальної допомоги; та (іі) здійснив виплати соціальних допомог та пенсій шляхом прямих грошових переказів через банківські рахунки для щонайменше 90% одержувачів.

15,000,000

ДОДАТОК

Розділ 1. Визначення

1. "Керівництво щодо протидії корупції" - це (для потреб параграфа 5 Додатку до Загальних умов) "Керівництво щодо запобігання й протидії шахрайству й корупції в проектах, що фінансуються за рахунок позик МБРР та кредитів і грантів МАР", затверджене 15 жовтня 2006 року та переглянуте в січні 2011 року і 1 липня 2016 року.

2. "Схема безготівкової монетизації" означає механізм, який використовується для здійснення виплат одержувачам за програмою ЖС відповідно до положень нормативно-правових актів позичальника, а саме, Постанов Кабінету Міністрів Позичальника (України) № 807 від 14 серпня 2019 року та № 373 від 17 квітня 2019 року.

3. "Категорія" - це категорія, зазначена в таблиці в Розділі III А Додаткової статті 2 до цієї Угоди.

4. "COVПD-19" означає коронавірусну хворобу, спричинену новим коронавірусом 2019 року (SARS-CoV-2).

5. "ППВ" - це Програми прийнятних видатків, а саме частки бюджетних призначень Позичальника, виділені на фінансування виплат, передбачених програмою ДСД, як зазначено в ОПП.

6. "Правомочні фізичні особи-підприємці" означає індивідуальні підприємці, які відповідають критеріям правомочності для отримання тимчасової допомоги на дитину, встановленої нормативно-правовим актом Позичальника, а саме Постановою Кабінету Міністрів Позичальника (України) № 329 від 22 квітня 2020 року.

7. "РВЕСМ" - це Рамкові вимоги до екологічного та соціального менеджменту, розроблені Позичальником для Проекту й датовані 10 листопада 2020 року; ці зимоги визначають умови проведення екологічного відбору на конкретних об'єктах, а також процедури та дії, спрямовані на підготовку та виконання екологічних оцінок і розробку планів природоохоронних заходів за Проектом, визначають заходи з мінімізації ризиків та моніторингу, а також інституційні заходи, яких необхідно вжити під час Проекту для усунення або компенсації негативних впливів на навколишнє природне та соціальне середовище, або для їх зниження до прийнятних рівнів, а також дії, необхідні для забезпечення реалізації таких заходів із урахуванням змін, що можуть час в:д часу вноситися до них за узгодженням з Банком.

8. "План природоохоронних заходів" або "ППЗ" - це план управління захистом довкілля на рівні об'єкту, складений згідно з РВЕСМ та положеннями пункту 1 частини D розділу I додаткової статті 2 до цієї угоди та прийнятний для Банку, що визначає елементи конкретних дій, заходів і політики, спрямованих на досягнення мети ППЗ, визначає заходи з мінімізації ризиків та моніторингу, а також Інституційні заходи, які необхідно вжити під час впровадження та виконання заходів Проекту та Суб-проектів з метою компенсації або зниження несприятливого впливу на довкілля до прийнятних для Банку рівнів, включаючи бюджетні кошториси та кошториси витрат, джерела фінансування, а також інституційні та процедурні заходи, необхідні для забезпечення виконання таких дій, заходів та політик.

9. "Виняткові обставини" означають умови, необхідні для надання виплат за програмою ЖС як виняток, визначені в Постанові Кабінету Міністрів України (Позичальника) № 848 від 21 жовтня 1995 року зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України № 807 від 14 серпня 2019 року.

10. "Загальні умови" - це "Загальні умови надання позик Міжнародним банком реконструкції та розвитку для фінансування МБРР, фінансування інвестиційних проектів МБРР" від 14 грудня 2018 року (зі змінами від 1 серпня 2020 p.);

11. "Програма ДСД" - це вдосконалена програма виняткових заходів останньої надії Позичальника у сфері боротьби з бідністю, передбачена Законом України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" від 1 червня 2000 року № 1768-III.

12. "Законодавство Позичальника, що регулює Програму ДСД" - це Закон України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" від 1 червня 2000 року № 1768-III та відповідні нормативні акти, що регулюють Програму ДСД, відповідно до редакції, яка час від часу може змінюватися.

13. "ЖС" - це житлові субсидії; програма ЖС - це програма соціальної допомоги Позичальника, передбачена Постановою Кабінету Міністрів України № 848 від 21 жовтня 1995 р. зі змінами, запровадженими Постановою Кабінету Міністрів України № 807 від 14 серпня 2019 р.

14. "Мінсоцполітики" - це Міністерство соціальної політики Позичальника або будь-які його правонаступники.

15. "Область" - це основна адміністративно-територіальна одиниця Позичальника, що становить територіальну основу для організації та функціонування місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування.

16. "Операційні витрати" - це обґрунтовані та необхідні додаткові витрати, пов'язані з управлінням та впровадженням Проекту, всі з яких здійснюються на підставі періодичних бюджетів, прийнятних для Банку, включаючи оренду транспортних засобів; оренду приміщень; оплату різних комунальних послуг; оплату банківських послуг; придбання та ремонт канцелярського приладдя та офісної техніки, обладнання та апаратного забезпечення; оновлення програмного забезпечення; експлуатацію, технічне обслуговування обладнання та придбання запасних частин для нього; витратні матеріали; транспортування; місцеві та міжнародні переїзди; витрати на зв'язок та рекламу; витрати на друкарські послуги та публікації (електронні та/або паперові); переклад, а також інші витрати, що можуть узгоджуватися з Банком, але за виключенням послуг консультантів, заробітної плати або гонорарів державних службовців та працівників апарату органів Позичальника.

17. "Платежі за ППВ" - це місячні трансфертні платежі, що здійснюються Позичальником прийнятним бенефіціарам за Програмою ДСД з урахуванням критеріїв визначення права на одержання допомоги, а також умов і положень законів та інших нормативно-правових актів Позичальника, які стосуються Програми ДСД.

18. "УПР" - умови, пов'язані з результатами, зазначені в Додатковій статті 4 до цієї Угоди;

19. "ГУП" - це Група управління Проектом, зазначена в підпункті (с) пункту 1 частини А розділу I Додаткової статті 2 до цієї Угоди.

20. "ОПП" - це Операційний посібник Проекту, зазначений в пункті 1 частини А розділу I Додаткової статті 2 цієї Угоди, затверджений Мінсоцполітики для Проекту, який включає, окрім іншого, індикатори моніторингу результативності Проекту, зі змінами, що можуть вноситися до нього час від часу за попередньої письмової згоди Банку.

21. "Правила закупівель" - означає для потреб пункту 85 Додатку до Загальних умов "Правила закупівель Світового банку для позичальників ФІП; Закупівлі в рамках фінансування інвестиційних проектів" від липня 2016 р. зі змінами від листопада 2017 р. та серпня 2018 р.

22. "Прожитковий мінімум" - означає вартість продуктів харчування, товарів і послуг достатніх для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я та задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості, визначену відповідно до нормативно-правового акту Позичальника, а саме Закону України "Про прожитковий мінімум" № 966-XIV від 15 липня 1999 р. (зі змінами від 20 січня 2018 р.)

23. "Дата підписання" - пізніша з двох дат підписання цієї Угоди Позичальником і Банком, і це значення застосовується до всіх посилань на "Дату підписання Угоди про Позику" в Загальних умовах.

{Текст Угоди українською та англійською мовами додано до Листа Міністерства закордонних справ України № 72/14-612/1-5671 від 31.12.2020}


Документи та файли

Сигнальний документ — f501619n148.pdf
Сигнальний документ — f501619n149.pdf

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР):

 1. Стосовно Угоди про позику № 8404-UA (Проект "Модернізація системи соціальної підтримки населення України")Зміни до Угоди про Позику і листа-додатка № 2. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 2. Угода про позику (Додаткове фінансування для проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України") між УКРАЇНОЮ та МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 3. УГОДА ПРО ПОЗИКУ (Додаткове фінансування Проєкту«Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»)між УКРАЇНОЮта МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 4. Стосовно: Позики ФЧТ № TF017112(Другий проект розвитку міської інфраструктури)Друга зміна, внесена до Угоди про позику ФЧТ та часткове скасування надходжень позики. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 5. Стосовно: Позики МБРР № 8391-UA(Другого проекту розвитку міської інфраструктури)Трете доповнення до Угоди про позику і часткове розторгнення. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 6. Угода про позику(Проект «Східна Україна: возз'єднання, відновлення та відродження (Проект 3В)»)міжУКРАЇНОЮтаМІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 7. Стосовно Другого проекту і передачі електроенергії Позика № 8462-UA Зміни до Угоди про позику та часткове скасування коштів позики. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 8. Стосовно: Другий проект з передачі електроенергіїПозика ФЧТ № TF017661 Внесення змін до Угоди про позику Фонду чистих технологій (далі - “ФЧТ”). Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 9. Стосовно: Позика МБРР № 8549-UAПроект розвитку дорожньої галузі Переглянуті показники моніторингу результативності Проекту. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 10. Стосовно: Позика МБРР № 8195-UAДругий проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху Друге внесення змін до Угоди про позику. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 11. "УГОДА про позику (Проект розвитку дорожньої галузі) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 листопада 2015 року". Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2015 рікк
 12. "УГОДА про позику (Проект "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 березня 2015 року". Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2015 рікк
 13. Проектна угода (Проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху) між Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодором) та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " Датовано 21 квітня 2009 р."Позика N 7677-UA. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2009 рікк
 14. Поправка до Статей угоди " (Керуючим, заступникам та країнам-членам)" 17 лютого 2009 року. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2009 рікк
 15. Угода про позику (Друга позика на політику розвитку) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " 2 лютого 2008 року" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2008 рікк
 16. Лист " Стосовно позики N 4868-UA (Проект з передачі електроенергії): унесення змін до фінансових умов Угоди про позику ( 996_063 )" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2008 рікк
 17. Угода про позику (Третя позика на політику розвитку) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " 22 грудня 2008 року" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2008 рікк
 18. Про надання авансової позики на підготовку Проекту "Фінансування розвитку села" Внесення змін до Листа-угоди N Р 4020-UA " 15 березня 2006 р."Світовий банк Поштова адреса: Телефон: Міжнародний банк 1818 H (202) 477-12-34 реконструкції Street N.W. Телеграфна адреса: та розвитку Washington, INTBAFRAD Міжнародна асоціація D.C. 20433 Телеграфна адреса: розвитку U.S.A. INDEVAS. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2006 рікк
 19. Угода про позику (Другий проект розвитку експорту) між Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Відкритим акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України"" Від 26 вересня 2006 р." ПОЗИКА НОМЕР 4836-UA. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2006 рікк
 20. Посібник Світового банку з надання коштів для реалізації проектів " Департамент позик" 1 травня 2006 року. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2006 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -