<<
>>

Лист-угода про надання Гранта Уряду Японії на підготовку Пілотного проекту " 17 березня 2005 року" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2005

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

              Лист-угода 

про надання Гранта Уряду Японії на

підготовку Пілотного проекту

17 березня 2005 року

Офіційний переклад

Його Високоповажності

Сергію Терьохіну,

Міністру економіки та з

питань європейської

інтеграції

вул.

М. Грушевського, 12/2

Київ, 01008, Україна

Про: УКРАЇНА - Грант N TF 054610

(Пілотний проект лісовідновлення, що фінансується Фондом

"Біокарбон")

Лист-угода

Ваша Високоповажносте!

Пишу від імені Міжнародного банку реконструкції та розвитку

(Банк), щоб висловити згоду Банку як розпорядника коштів гранта,

наданих Японією, виділити Україні (Одержувач) грант у сумі, що не

перевищує трьохсот двадцяти тисяч п'ятисот доларів США (320500

дол. США) (Грант).

Грант надається у відповідь на запит Одержувача про фінансову

допомогу та для цілей і на умовах, які викладено в Рамковій угоді

стосовно грантів технічної допомоги між Одержувачем і Банком,

датованій 14 січня 1998 року ( 996_013 ), та в Додатку до цього

листа-угоди, який складає невід'ємну частину Угоди про Грант,

згаданої вище. Одержувач засвідчує, шляхом підтвердження нижче

своєї згоди, що він уповноважений укласти угоду та взяти Грант для

зазначених вище цілей та на вказаних вище умовах.

Просимо звернути увагу на те, що політика Банку вимагає

оприлюднення цього Листа-угоди та будь-якої інформації, пов'язаної

з цим листом, після того як цей Лист-угода набрав чинності й

Одержувач дав свою згоду на таке розкриття. Підписавши цей

Лист-угоду, Одержувач підтверджує свою згоду на таке розкриття.

Просимо підтвердити Вашу згоду з викладеним вище від імені

Одержувача, підписавши цей лист із зазначенням дати, і повернути

нам додану копію цього Листа-угоди. Після отримання Банком копії

цього Листа-угоди, підписаного Вами, цей Лист-угода набере

чинності з дня його підписання Вами.

З повагою

МІЖНАРОДНИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ

Від імені Банку: (підпис)

Пол Бермінгем

Директор

по Україні, Білорусі та Молдові,

регіон Європи та Середньої Азії

ПОГОДЖЕНО Й ПІДТВЕРДЖЕНО:

УКРАЇНА

Від імені України: (підпис)

Прізвище: Людмила Мусіна

Посада: Заступник Міністра,

Міністерство економіки та з

питань європейської інтеграції

України

Дата: 17.03.2005

Додаток

Цілі, строки та умови Гранта

1.

Цілі та діяльність

1.1. Цілями Гранта є допомога Одержувачу в здійсненні

розробки та підготовки запропонованого Проекту Фонду "Біокарбон"

(Проект), який мав би своїми основними завданнями фінансування та

впровадження діяльності з відновлення лісів, спрямованої на

поглинання атмосферного вуглецю, у рамках розуміння Протоколу,

прийнятого на Третій Конференції сторін - учасниць Рамкової

Конвенції ООН стосовно зміни клімату в Кіото (Японія) 11 грудня

1997 року ( 995_801 ) (Кіотський Протокол). Діяльність

(Діяльність), для якої надається Грант, охоплює таке:

a) Поглинання вуглецю: охоплює підготовку та розробку

пілотного проекту поглинання вуглецю й оцінку можливостей

діяльності стосовно поглинання вуглецю, яка має потенціал,

необхідний для розробки пропозицій для фінансування державних і

приватних покупців вуглецю; попередня оцінена вартість цієї

діяльності еквівалентна 249500 дол. США;

b) Розширення потенціалу: складається з семінарів і навчання

на державному рівні за участю державних, місцевих установ та

неурядових організацій, які спрямовані на розвиток підтримки

державних і приватних заінтересованих осіб для здійснення

діяльності стосовно пом'якшення зміни клімату; попередня оцінена

вартість цієї діяльності еквівалентна 9000 дол. США;

c) Дослідження: складаються з фінансової підтримки для

проведення досліджень діяльності, яка відповідає цілям Гранта, що

їх визначає Одержувач на основі консультацій з Розпорядником;

попередня оцінена вартість цієї діяльності еквівалентна 32000 дол.

США та

d) Управління грантом: складається з надання коштів на

покриття додаткових виробничих витрат Державного комітету лісового

господарства Одержувача та місцевих адміністрацій задля сприяння

управлінню Грантом; попередня оцінена вартість цієї діяльності

еквівалентна 30000 дол. США.

2. Загальні принципи впровадження

2.1. Одержувач через Державний комітет лісового господарства:

(i) здійснює Діяльність з належною старанністю та ефективністю;

(ii) своєчасно надає кошти, обладнання, послуги та інші ресурси,

які потрібні для цієї мети; (iii) надає всю інформацію, що охоплює

Діяльність та використання коштів Гранта, яку обґрунтовано вимагає

Банк; (iv) час від часу обмінюється думками з представниками Банку

стосовно ходу здійснення та результатів Діяльності; (v) уживає

всіх необхідних заходів для того, щоб Банк міг відвідувати

територію Одержувача для цілей, пов'язаних з Грантом та (vi)

спонукає до того, щоб усі послуги, які фінансуються з коштів

Гранта, використовувалися виключно для цілей Гранта. Не

обмежуючись згаданим вище, Одержувач, на відповідний запит Банку,

готує і надає Банку відразу після завершення Діяльності звіт за

формою та змістом, що задовольняють Банк, про результати і

наслідки Діяльності.

3. Послуги консультантів

3.1. Якщо Банк не погодиться на інше, придбання послуг, які

потрібні для здійснення Діяльності та які фінансуються з коштів

Гранта, регулюється положеннями Доповнення 1 до цього Додатка.

4. Зняття коштів Гранта

4.1. Сума Гранта кредитується на рахунок, що його відкриває

Банк на свої книги на ім'я Одержувача (Рахунок гранта), і може

зніматися з цього рахунка Одержувачем відповідно до положень цього

пункту 4 для фінансування обґрунтованої вартості послуг, які

необхідні для здійснення Діяльності і фінансуються з коштів

Гранта.

4.2. Наведена нижче таблиця визначає Категорії статей, що

фінансуються з коштів Гранта, розподіл сум Гранта на кожну

Категорію та відсоток витрат на статті, що фінансуються в рамках

кожної Категорії:

Категорія Сума Гранта, Відсоток витрат,

яку виділено які потрібно

(у доларах) фінансувати

1) Послуги консультантів 304900 100

2) Семінари і навчання 9000 100

3) Додаткові виробничі витрати 6600 100

Усього 320500

Для цілей цього пункту:

a) термін "семінари і навчання" означає витрати, здійснені

для фінансування вартості семінарів і навчання на державному рівні

за участю державних, місцевих установ та неурядових організацій та

b) термін "додаткові виробничі витрати" означає витрати,

здійснені для фінансування вартості перевезень, зв'язку і

канцелярських товарів відповідно до Частини "d" Діяльності.

4.3. Незважаючи на положення пункту 4.2, наведеного вище:

a) зняття коштів не здійснюються з Рахунка гранта: (i) для

виплат на фінансування витрат, здійснених раніше дати підписання

цього Листа-угоди Банком, крім випадків, коли зняття коштів,

сукупна сума яких не перевищує 10000 дол. США, можуть

здійснюватися в рахунок платежів на фінансування витрат до цієї

дати, але після 22 грудня 2004 року або (ii) для будь-якого

платежу особам чи суб'єктам господарювання, якщо Банкові відомо,

що такий платіж заборонений рішенням Ради Безпеки ООН, прийнятим

відповідно до Розділу VII Статуту ООН ( 995_010 );

b) Одержувач може знімати кошти Гранта лише у міру того, як

Японія надає такі кошти Банку для цілей Гранта;

c) Зняття коштів з Рахунка гранта не здійснюються після 31

липня 2006 року або такої пізнішої дати, яку Банк встановлює,

повідомивши про це Одержувачу (Дата закриття). Однак зняття коштів

можуть здійснюватися після Дати закриття для витрат, здійснених

раніше Дати закриття, якщо відповідна заява на зняття коштів

одержана Банком упродовж чотирьох (4) місяців після Дати закриття,

після чого будь-яка сума Гранта, що залишається не знятою з

Рахунка гранта, анулюється та

d) Якщо, на думку Банку, сума Гранта, виділена на будь-яку

Категорію в таблиці в пункті 4.2, наведеному вище, буде

недостатньою для фінансування витрат у рамках такої Категорії,

Банк може, повідомивши про це Одержувачу у письмовій формі,

перерозподілити на таку Категорію суму Гранта, розподілену потім

на іншу Категорію, яка, на думку Банку, не буде необхідною для

фінансування інших витрат.

4.4. Коли Одержувач бажає зняти з Рахунка гранта будь-яку

суму, він подає до Банку письмову заяву на зняття такої суми у

формі, яку визначає Банк. Заяви на зняття коштів: (i) підписуються

від імені Одержувача Міністром економіки та з питань європейської

інтеграції або такою іншою особою, яку він або вона уповноважив

(уповноважила) на це у письмовій формі та (ii) супроводжуються

такою документацією до заяви, яку обґрунтовано вимагає Банк.

Завірені зразки підписів особи, уповноваженої підписувати заяви на

зняття коштів, надаються з першою заявою, на якій ставиться його

або її підпис. Кожна заява на зняття суми Гранта та її супровідна

документація повинні бути достатніми за формою та змістом, щоб

переконати Банк у тому, що Одержувач має право зняти таку суму з

Рахунка гранта і що таку суму буде використано для здійснення

Діяльності. Банк виплачує суми, зняті Одержувачем з Рахунка

гранта, лише Одержувачу або за розпорядженням Одержувача.

4.5. Банк може вимагати зняття коштів з Рахунка гранта на

основі звітів про витрати для витрат за контрактами для: (i)

послуг консультаційних фірм, вартість яких не перевищує 200000

дол. США в еквіваленті; (ii) послуг індивідуальних консультантів,

вартість яких не перевищує 100000 дол. США в еквіваленті та (iii)

семінарів, навчання і додаткових виробничих витрат, причому усі

вони фінансуються на таких умовах, які визначає Банк, повідомивши

про це Одержувачу.

4.6. Зняття коштів Гранта здійснюються у валюті Гранта. Банк,

на запит Одержувача та діючи як представник Одержувача, купує за

валюту Гранта, зняту з Рахунка гранта, такі валюти, які будуть

потрібні для оплати витрат, що фінансуються з коштів Гранта.

Щоразу, коли необхідно для цілей цього Листа-угоди визначити

вартість однієї валюти в показниках іншої валюти, таку вартість

обґрунтовано визначає Банк.

4.7. Для сприяння здійсненню Діяльності Одержувач може

відкрити і вести у доларах спеціальний депозитний рахунок

(Спеціальний рахунок) у комерційному банку на умовах, які

задовольняють Банк, які охоплюють зокрема відповідний захист проти

заліку, арешту або конфіскації. Перерахування коштів на

Спеціальний рахунок та виплати зі Спеціального рахунка

здійснюються відповідно до положень Доповнення II до цього

Додатка.

5. Рахунки та аудити

a) Одержувач забезпечує існування або спонукає до

забезпечення існування системи фінансового управління, зокрема

документацію та рахунки, та готує фінансові звіти згідно з

послідовно застосовними стандартами бухгалтерського обліку,

прийнятними для Банку, які адекватно відображають операції,

ресурси та витрати, пов'язані з Діяльністю.

b) Одержувач: (i) має фінансові звіти, на які існують

посилання в підпункті "a", наведеному вище, за кожний такий

фінансовий рік (або за інший період, погоджений Банком),

перевірені незалежними аудиторами, прийнятними для Банку, згідно з

послідовно застосовними стандартами аудиту, що задовольняють

вимоги Банку; (ii) надає Банкові, як тільки вони у нього

з'являться, але, за будь-яких обставин, не пізніше шести місяців

після закінчення кожного такого року (або такого іншого періоду,

погодженого Банком): (A) завірені копії фінансових звітів, на які

існують посилання в підпункті "a", наведеному вище, за такий рік

(або за такий інший період, погоджений Банком), як такі, що

перевірені аудиторами та (B) висновок згаданих вище аудиторів

стосовно таких звітів в обсязі і подробицях, що задовольняють Банк

та (iii) надає Банкові таку іншу інформацію стосовно такої

документації та рахунків, а також аудиту таких фінансових звітів

та стосовно згаданих вище аудиторів, яку обґрунтовано вимагає

Банк.

c) Для усіх витрат, стосовно яких здійснювалися зняття коштів

з Рахунка гранта на основі звітів про витрати, Одержувач: (i)

зберігає до, принаймні, одного (1) року, після того як Банк

одержав висновок аудиторів за фінансовий рік або що охоплює

фінансовий рік, в якому було здійснене останнє зняття коштів з

Рахунка гранта, усю документацію (контракти, замовлення,

рахунки-фактури, рахунки, квитанції та інші документи), що

підтверджують такі витрати; (ii) створює умови для перевірки такої

документації представниками Банку та (iii) забезпечує включення

таких звітів про витрати до аудиту за кожний фінансовий рік або

інший період, погоджений Банком, на який існують посилання в

підпункті "b", наведеному вище.

6. Призупинення та анулювання

6.1. Банк може будь-коли, повідомивши про це Одержувачу,

призупинити право Одержувача на подальші зняття коштів з Рахунка

гранта, якщо сталася і триває будь-яка з таких подій: (i)

Одержувач не виконав будь-якого зі своїх зобов'язань, що їх

визначено в цьому Листі-угоді або (ii) було призупинено право

Одержувача або будь-якого іншого суб'єкта господарювання, якому

Банк надав позику під гарантію Одержувача, на зняття коштів за

будь-якою угодою про позику з Банком або за будь-якою угодою про

кредит з метою розвитку, грант чи угодою фінансування з

Міжнародною асоціацією розвитку.

6.2. Банк може, повідомивши про це Одержувачу в письмовій

формі, припинити право Одержувача на подальші зняття коштів з

Рахунка гранта: (i) будь-коли після того, як право Одержувача на

зняття коштів з Рахунка гранта було призупинено згідно з

положеннями пункту 6.1, наведеного вище або (ii) якщо Одержувач не

зміг вжити заходів, які задовольняють Банк, упродовж шести (6)

місяців після дати набрання чинності цим Листом-угодою для

здійснення Діяльності або (iii) якщо Банк вирішив будь-коли після

консультацій з Одержувачем припинити свою підтримку Проекту або

(iv) якщо Одержувач відхилив свій запит до Банку про надання

допомоги у фінансуванні Проекту.

Доповнення I

Послуги Консультантів

Розділ I. Загальні положення

A. Усі послуги консультантів придбаються відповідно до

Розділів I та IV видання "Рекомендації: добір та наймання

консультантів позичальниками Світового банку", датованого травнем

2004 року (Рекомендації стосовно консультантів), та положень цього

Доповнення.

B. Написані з великої літери терміни, які використовуються

нижче в цьому Додатку для опису певних методів придбання або

методів розгляду Банком певних контрактів, мають значення, надані

їм в Рекомендаціях стосовно консультантів.

Розділ II. Окремі методи придбання послуг консультантів

1. Відбір на основі кваліфікації консультантів. Послуги,

попередня оцінена вартість яких не перевищує 200000 дол. США в

еквіваленті за контракт, можуть придбаватися за контрактами,

укладеними відповідно до положень пунктів 3.1, 3.7 та 3.8

Рекомендацій стосовно консультантів.

2. Відбір з одного джерела. Послуги для завдань в умовах, які

відповідають вимогам пункту 3.10 Рекомендацій стосовно

консультантів для методу відбору з одного джерела, можуть, за

попередньою згодою Банку, придбаватися відповідно до положень

пунктів 3.9 - 3.13 Рекомендацій стосовно консультантів.

3. Індивідуальні консультанти. Послуги для завдань, що

відповідають вимогам, визначеним у першому реченні пункту 5.1

Рекомендацій стосовно консультантів, можуть придбаватися за

контрактами, укладеними з індивідуальними консультантами

відповідно до положень пунктів 5.2 - 5.3 Рекомендацій стосовно

консультантів. За обставин, які описані в пункті 5.4 Рекомендацій

стосовно консультантів, такі контракти можуть укладатися з

індивідуальними консультантами за методом відбору з одного

джерела.

Розділ III. Розгляд Банком рішень про придбання

Якщо Банк не визначить інакше, повідомивши про це Одержувачу,

Попередньому розгляду Банком підлягає: (i) кожний контракт на

послуги консультантів, що їх надає фірма, попередня оцінена

вартість якої складає 200000 дол. США чи більше в еквіваленті;

(ii) перший контракт на послуги консультантів, що їх надає фірма і

які придбаються за методом, передбаченим в пункті 1 Розділу II,

наведеному вище та (iii) кожний контракт на послуги консультантів,

що їх надає фірма і які придбаються за методом, передбаченим у

пункті 2 Розділу II, наведеному вище та (iv) перші два (2)

контракти на послуги консультантів, що їх надають індивідуальні

консультанти та що придбаються за методом, передбаченим у пункті З

Розділу II, наведеному вище. Крім того попередньому затвердженню

Банком підлягає документоване обґрунтування, на яке існують

посилання в пункті 5 Додатка 1 Рекомендацій стосовно консультантів

для кожного контракту на наймання індивідуальних консультантів,

оцінена вартість якого складає 100000 дол. США або більше в

еквіваленті. Усі інші контракти підлягають Подальшому розглядові

Банком.

Доповнення II

Спеціальний рахунок

1. Для цілей цього Додатка:

a) термін "прийнятні Категорії" означає Категорії, визначені

в таблиці в пункті 4.2 Додатка до цього Листа-угоди;

b) термін "прийнятні витрати" означає витрати стосовно

обґрунтованої вартості послуг, які потрібні для здійснення

Діяльності та які фінансуються з коштів Гранта та

c) термін "Санкціонована сума" означає суму 32050 дол. США,

що знімається з Рахунка гранта і нараховується на Спеціальний

рахунок відповідно до пункту За цього Доповнення.

2. Виплати зі Спеціального рахунка здійснюються виключно на

прийнятні витрати відповідно до положень цього Доповнення.

3. Після отримання Банком документа, що задовольняє його

вимоги та підтверджує, що Спеціальний рахунок було належним чином

відкрито, зняття Санкціонованої суми і подальші зняття коштів для

поповнення Спеціального рахунка здійснюються таким чином:

a) Одержувач надає Банкові один або більше запитів про

перерахування на Спеціальний рахунок суми або сум, яка (які) не

перевищує (не перевищують) сукупну Санкціоновану суму. На основі

такого запиту або запитів Банк, від імені Одержувача, знімає з

Рахунка гранта і перераховує на Спеціальний рахунок таку суму або

суми, стосовно якої (яких) Одержувач зробив запит.

b) (i) Для поповнення Спеціального рахунка Одержувач надає

Банкові запити про перерахування сум на Спеціальний рахунок у такі

інтервали, які визначить Банк.

(ii) Раніше або під час такого запиту Одержувач надає Банкові

документи та іншу супровідну документацію, яка потрібна відповідно

до пункту 4 цього Доповнення для виплати або виплат, стосовно яких

робиться запит про поповнення рахунка. На основі кожного такого

запиту Банк, від імені Одержувача, знімає з Рахунка гранта і

перераховує на Спеціальний рахунок таку суму, стосовно якої робить

запит Одержувач і яка підтверджена згаданими вище документами та

іншою супровідною документацією як така, що була виплачена зі

Спеціального рахунка для фінансування прийнятних витрат. Усі такі

перерахування з Рахунка гранта здійснюються Банком в рамках

прийнятних Категорій та у відповідних еквівалентних сумах, які

обґрунтовані згаданими вище документами та іншою супровідною

документацією.

4. Для кожної виплати, здійсненої Одержувачем зі Спеціального

рахунка, Одержувач, у такий час, який обґрунтовано вимагає Банк,

надає Банкові такі документи та іншу супровідну документацію, які

свідчать, що така виплата була здійснена виключно для фінансування

прийнятних витрат.

5. Незважаючи на положення пункту 3 цього Доповнення, до

Банку не буде робитися запит про подальше перерахування коштів на

Спеціальний рахунок:

a) якщо, будь-коли Банк визначив, що усі подальші зняття

коштів повинні здійснюватись Одержувачем безпосередньо з Рахунка

гранта;

b) якщо Одержувач не зміг надати Банкові впродовж періоду, що

його визначено в пункті 5b ii Додатка до цього Листа-угоди,

будь-який звіт аудиторів, який потрібно надати Банкові відповідно

до згаданого вище пункту стосовно аудиту документації та рахунків

для Спеціального рахунка;

c) якщо будь-коли Банк повідомив Одержувачу про свій намір

призупинити повністю або частково право Одержувача на зняття

коштів з Рахунка гранта відповідно до положень пункту 6.1 Додатка

до цього Листа-угоди або

d) коли загальна не знята сума Гранта дорівнює вдвічі більшій

еквівалентній Санкціонованій сумі.

Згодом зняття з Рахунка гранта решти не знятої суми Гранта

здійснюються відповідно до таких процедур, які Банк визначить,

повідомивши про це Одержувачу. Такі подальші зняття здійснюються

лише після і в міру того, як задовольняються вимоги Банку, що усі

такі суми, що залишаються на Спеціальному рахунку на дату такого

повідомлення, використовуватимуться для виплат на фінансування

прийнятних витрат.

6. a) Якщо Банк визначив будь-коли, що будь-яка виплата зі

Спеціального рахунка: (i) здійснена для фінансування витрати або у

сумі, що не є прийнятною відповідно до пункту 2 цього Доповнення

або (ii) не була Підтверджена супровідною документацію, наданою

Банкові, Одержувач, відразу після повідомлення з Банку: (A) надає

таку додаткову супровідну документацію, яку може вимагати Банк;

або (B) перераховує на Спеціальний рахунок (або, якщо Банк

відповідним чином зробить запит, повертає Банкові) суму, яка

дорівнює сумі такої виплати або її частини, що не є прийнятною або

обґрунтованою. Якщо Банк не погодиться на інше, Банк більше не

перераховує на Спеціальний рахунок жодних сум, доки Одержувач не

надав таку супровідну документацію або не перерахував чи не

повернув таку суму, яка потрібна у даному випадку.

b) Якщо Банк визначив будь-коли, що будь-яка сума, яка

залишається не знятою на Спеціальному рахунку, буде непотрібна для

покриття подальших виплат на фінансування прийнятних витрат,

Одержувач, відразу після повідомлення Банку, повертає Банкові таку

непогашену суму.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР):

 1. Стосовно Угоди про позику № 8404-UA (Проект "Модернізація системи соціальної підтримки населення України")Зміни до Угоди про Позику і листа-додатка № 2. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 2. Угода про позику (Додаткове фінансування для проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України") між УКРАЇНОЮ та МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 3. УГОДА ПРО ПОЗИКУ (Додаткове фінансування Проєкту«Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»)між УКРАЇНОЮта МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 4. Стосовно: Позики ФЧТ № TF017112(Другий проект розвитку міської інфраструктури)Друга зміна, внесена до Угоди про позику ФЧТ та часткове скасування надходжень позики. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 5. Стосовно: Позики МБРР № 8391-UA(Другого проекту розвитку міської інфраструктури)Трете доповнення до Угоди про позику і часткове розторгнення. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 6. Угода про позику (Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19, для Проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України") між УКРАЇНОЮ та МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 7. Стосовно Другого проекту і передачі електроенергії Позика № 8462-UA Зміни до Угоди про позику та часткове скасування коштів позики. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 8. Стосовно: Другий проект з передачі електроенергіїПозика ФЧТ № TF017661 Внесення змін до Угоди про позику Фонду чистих технологій (далі - “ФЧТ”). Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 9. Стосовно: Позика МБРР № 8549-UAПроект розвитку дорожньої галузі Переглянуті показники моніторингу результативності Проекту. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 10. Стосовно: Позика МБРР № 8195-UAДругий проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху Друге внесення змін до Угоди про позику. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 11. "УГОДА про позику (Проект розвитку дорожньої галузі) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 листопада 2015 року". Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2015 рікк
 12. "УГОДА про позику (Проект "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 березня 2015 року". Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2015 рікк
 13. Проектна угода (Проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху) між Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодором) та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " Датовано 21 квітня 2009 р."Позика N 7677-UA. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2009 рікк
 14. Поправка до Статей угоди " (Керуючим, заступникам та країнам-членам)" 17 лютого 2009 року. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2009 рікк
 15. Угода про позику (Друга позика на політику розвитку) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " 2 лютого 2008 року" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2008 рікк
 16. Лист " Стосовно позики N 4868-UA (Проект з передачі електроенергії): унесення змін до фінансових умов Угоди про позику ( 996_063 )" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2008 рікк
 17. Угода про позику (Третя позика на політику розвитку) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " 22 грудня 2008 року" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2008 рікк
 18. Про надання авансової позики на підготовку Проекту "Фінансування розвитку села" Внесення змін до Листа-угоди N Р 4020-UA " 15 березня 2006 р."Світовий банк Поштова адреса: Телефон: Міжнародний банк 1818 H (202) 477-12-34 реконструкції Street N.W. Телеграфна адреса: та розвитку Washington, INTBAFRAD Міжнародна асоціація D.C. 20433 Телеграфна адреса: розвитку U.S.A. INDEVAS. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2006 рікк
 19. Угода про позику (Другий проект розвитку експорту) між Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Відкритим акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України"" Від 26 вересня 2006 р." ПОЗИКА НОМЕР 4836-UA. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2006 рікк
 20. Посібник Світового банку з надання коштів для реалізації проектів " Департамент позик" 1 травня 2006 року. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2006 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -