<<
>>

Лист-угода про надання Гранта Уряду Японії на підготовку "Проекту системи казначейства - 2"" 11 лютого 2005 року" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2005

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

              Лист-угода 
про надання Гранта Уряду Японії на підготовку
"Проекту системи казначейства - 2"
11 лютого 2005 року

Офіційний переклад
Його Високоповажності
Сергію Терьохіну,
Міністру економіки та з
питань європейської
інтеграції
вул.
М. Грушевського, 12/2
Київ, 01008, Україна

Про японський Грант N TF 054609 для України
(Підготовка Проекту системи казначейства - 2)
Лист-угода
Ваша Високоповажносте!
Пишу від імені Міжнародного банку реконструкції та розвитку
(Банк), щоб висловити згоду Банку як розпорядника коштів Гранта,
наданих Японією, виділити Україні (Одержувач) Грант у сумі, що не
перевищує шестисот сімдесяти трьох тисяч п'ятисот доларів США
(673500 дол. США) (Грант).
Грант надається у відповідь на запит Одержувача про фінансову
допомогу та для цілей і на умовах, які викладено або на які
існують посилання в Рамковій Угоді стосовно грантів технічної
допомоги між Одержувачем і Банком, датованій 14 січня 1998 року
( 996_013 ), та в Додатках 1 й 2 до цього листа-угоди
(Лист-угода). Додаток 1 слід тлумачити разом з Додатком 2. Якщо в
Додатку 2 до Листа-угоди викладено загальні умови Гранта, то в
Додатку 1 до Листа-угоди визначено, як певні загальні умови
застосовуються до Гранта. Одержувач засвідчує шляхом підтвердження
нижче своєї згоди, що він уповноважений укласти угоду та взяти
Грант для зазначених вище цілей та на вказаних вище умовах.
Просимо підтвердити Вашу згоду з викладеним вище від імені
Одержувача, підписавши цей лист із зазначенням дати, і повернути
нам додану копію цього Листа-угоди. Після отримання Банком копії
цього Листа-угоди, підписаного Вами, цей Лист-угода набере
чинності з дня його підписання Вами.
З повагою
МІЖНАРОДНИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ
Від імені Банку: _____________ (підпис) _________________
Пол Бермінгем
Директор
по Україні, Білорусі та Молдові,
регіон Європи та Середньої Азії
ПОГОДЖЕНО Й ПІДТВЕРДЖЕНО:
УКРАЇНА
Від імені України: (підпис) _______
Прізвище: ______ С.
Терьохін ___________
Посада: ______ Міністр _________________
Дата: 24.02.2005 __________
Додаток 1
СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ ГРАНТА
------------------------------------------------------------------ |A. Сторони Листа-угоди | |----------------------------------------------------------------| |A.1 Одержувач Гранта |Україна | |---------------------+------------------------------------------| |A.2 Розпорядник |Міжнародний банк реконструкції та розвитку| |----------------------------------------------------------------| |B Цілі надання Гранта Фонду розвитку стратегії та людських | |ресурсів (ФРСЛР) | |----------------------------------------------------------------| |B.1 Назва Проекту |Проект системи казначейства - 2 | |---------------------+------------------------------------------| |B.2 Цілі розроблення |Метою Проекту є вдосконалення сфери | |Проекту |застосування та функціональних можливостей| | |системи управління державними фінансами та| | |відповідної нормативної бази й процедур, | | |розроблених у рамках Проекту системи | | |казначейства - 1, з метою створення умов | | |для перетворення системи в ліпший | | |інструмент розподілу бюджету й технічної | | |ефективності, ліпшого виконання, аудиту й | | |контролю, а також подальшого досконалішого| | |управління грошовими ресурсами | |---------------------+------------------------------------------| |B.3 Мета Гранта |Грант ФРСЛР має на меті підготувати | |ФРСЛР |згаданий вище Проект | |----------------------------------------------------------------| |C. Категорії витрат Гранта, суми та відсотки фінансування | |----------------------------------------------------------------| | | Сума Гранта, який |Відсоток витрат, які| | | було виділено | потрібно | | | (виражена в доларах | фінансувати | | | США) | | |---------------------+---------------------+--------------------| |C.1 Послуги | 673500 | 100 | |консультантів | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |C.2 Товари, навчання | 0 | 0 | |та додаткові витрати | | | |виробництва | | | |---------------------+------------------------------------------| |C.3 Загальна сума | 673500 | |Гранта | | |----------------------------------------------------------------| |D. Ретроактивне фінансування | |----------------------------------------------------------------| |D.1 Чи дозволене |Ні | |ретроактивне | | |фінансування? | | |---------------------+------------------------------------------| |D.2 Сума |Немає в наявності | |ретроактивного | | |фінансування, якщо | | |дозволене | | |----------------------------------------------------------------| |E. Виконавчі домовленості Гранта | |----------------------------------------------------------------| |E.1 Чи потрібні |Ні | |проміжні неперевірені| | |фінансові звіти? | | |---------------------+------------------------------------------| |E.2 Періодичність |Немає в наявності | |неперевірених | | |фінансових звітів, | | |якщо потрібні | | |---------------------+------------------------------------------| |E.3 Вимоги стосовно |Річний аудит | |аудиту | | |---------------------+------------------------------------------| |E.4 Додаткові |Жодних | |зобов'язання | | |----------------------------------------------------------------| |F. Адміністративна інформація Гранта | |----------------------------------------------------------------| |F.1 Номер траст-фонду|TF 054609 | |---------------------+------------------------------------------| |F.2 Дата затвердження|22 грудня 2004 року | |Гранта | | |---------------------+------------------------------------------| |F.3 Очікувана дата |17 січня 2006 року | |закриття Гранта | | ------------------------------------------------------------------
Додаток 2
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Й УМОВИ ГРАНТА
1. Цілі та діяльність
1.1 Метою Гранта є допомога в підготовці проекту, визначеного
в Розділі B Додатка 1 до Листа-угоди (Проект).
1.2 Діяльність (Діяльність), для якої надається Грант,
охоплює таку діяльність, яка може бути потрібною для підготовки
Проекту і яку час від часу затверджує Банк. Ця діяльність може
охоплювати підготовку техніко-економічного обґрунтування,
детальних розробок, екологічних, соціальних, економічних та інших
оцінок, розробку планів упровадження Проекту, проведення
консультацій заінтересованих сторін, навчання в країні,
дослідження та семінари, обстеження та надання технічних послуг
(зокрема аудити) і товарів, потрібних для здійснення такої
діяльності.
2. Загальні принципи впровадження
2.1 Одержувач через Державне казначейство України: (i)
здійснює Діяльність з належною старанністю та ефективністю; (ii)
своєчасно надає кошти, обладнання, послуги та інші ресурси, які
потрібні для цієї мети; (iii) надає всю необхідну інформацію, що
охоплює Діяльність та використання коштів Гранта, на обґрунтований
запит Банку; (iv) час від часу обмінюється думками з
представниками Банку стосовно ходу здійснення та результатів
Діяльності; (v) уживає всіх необхідних заходів для того, щоб Банк
мав змогу відвідувати свою територію для цілей, пов'язаних з
Грантом; та (vi) спонукає до того, щоб усі товари та послуги, які
фінансуються з коштів Гранта, використовувалися виключно для цілей
Гранта. Не обмежуючися згаданим вище, Одержувач готує й надає
Банкові, на відповідний запит Банку, відразу після завершення
Діяльності, звіт про результати й наслідки Діяльності за формою та
змістом, що задовольняють Банк.
3. Придбання
3.1 Загальні положення
a) Усі послуги консультантів, які потрібні для здійснення
Діяльності та які фінансуються з коштів Гранта, придбаються згідно
з вимогами, які викладено або на які існують посилання в Розділах
I (крім пункту 1.24) та IV у виданні "Рекомендації: добір та
наймання консультантів позичальниками Світового банку",
опублікованого Банком і датованого травнем 2004 року (Рекомендації
стосовно консультантів), та подальшими положеннями цього
Розділу 3.
b) Написані з великої літери терміни, що використовуються
нижче в цьому Розділі 3 для опису певного методу придбання або
методу розгляду Банком контрактів, стосуються відповідного методу,
описаного в Рекомендаціях стосовно консультантів.
3.2 Окремі методи придбання послуг консультантів
a) Відбір за якістю й вартістю. Якщо підпунктом "b",
наведеним нижче, не передбачене інше, то послуги консультантів
придбаються згідно з контрактами, присудженими на основі відбору
за якістю й вартістю. Короткий перелік консультантів для кожного
контракту на послуги, попередня оцінка вартості яких не перевищує
суми, на яку існує посилання в підрядковій примітці 21
Рекомендацій стосовно консультантів, може охоплювати виключно
консультантів, які є громадянами цієї країни.
b) Інші методи придбання послуг консультантів. Крім відбору
за якістю й вартістю, для придбання послуг консультантів можуть
використовуватися наведені нижче методи для тих проектних завдань,
які Банк погоджує як такі, що відповідають вимогам стосовно
їхнього використання, визначеним у Рекомендаціях стосовно
консультантів: (i) Відбір на основі якості; (ii) Відбір в умовах
фіксованого бюджету; (iii) Відбір за найменшою вартістю; (iv)
Відбір на основі кваліфікації консультантів; (v) Відбір з одного
джерела та (vi) Відбір індивідуальних консультантів; в умовах,
описаних у пункті 5.4 Рекомендацій стосовно консультантів, такі
контракти можуть присуджуватись індивідуальним консультантам на
основі відбору з єдиного джерела й підлягають попередньому
розгляду Банком.
c) Курси навчання, що не потребують послуг консультантів,
будуть придбаватися безпосередньо в того, хто надає послуги за
умови попереднього затвердження Банком змісту курсу, переліку
учасників та бюджету.
3.3 Розгляд Банком рішень про придбання
Перший контракт, присудження якого здійснюється за певним
методом придбання, підлягає попередньому розглядові Банком. Якщо
Банк не визначить інакше, повідомивши про це Одержувачу, усі інші
контракти, вартість яких за попередньою оцінкою становить менше
200000 дол. США в еквіваленті, підлягають розглядові Банком після
придбання.
4. Зняття коштів Гранта
4.1 Сума Гранта кредитується на рахунок, що його відкриває
Банк у своїх бухгалтерських книгах на ім'я Одержувача (Рахунок
Гранта). Одержувач може зняти суму Гранта відповідно до положень
цього Розділу 4 та до таких додаткових інструкцій, які Банк
визначає, повідомивши про це Одержувачу, для фінансування
обґрунтованої вартості товарів та послуг, які необхідні для
здійснення Діяльності й фінансуються з коштів Гранта.
4.2 Таблиця в Розділі C Додатка 1 до цього Листа-угоди подає
Категорії статей, що фінансуються з коштів Гранта, розподіл сум
Гранта на кожну Категорію та відсоток витрат для статей, щоб
забезпечити фінансування в рамках кожної Категорії.
4.3 Незважаючи на згадані вище положення Розділу 4.2, ніякі
зняття коштів не здійснюються з Рахунка Гранта:
a) для виплат, що здійснюються раніше дати цього Листа-угоди;
b) з метою будь-якої виплати особам чи суб'єктам
господарювання, якщо Банкові відомо, що така виплата заборонена
рішенням Ради Безпеки ООН, яке прийнято відповідно до Розділу VII
Статуту ООН ( 995_010 );
c) після Очікуваної дати закриття, визначеної в Розділі F.3
Додатка 1 до цього Листа-угоди, або такої пізнішої дати, яку може
встановити Банк із цією метою, повідомивши про це Одержувачу (Дата
закриття). Однак зняття можуть здійснюватися з Рахунка Гранта
після Дати закриття для витрат, що були здійснені раніше Дати
закриття, якщо відповідна заява на зняття коштів одержана Банком
упродовж чотирьох (4) місяців після Дати закриття, після чого
будь-яка сума Гранта, що залишається не знятою з Рахунка Гранта,
анулюється.
4.4 Якщо, на думку Банку, сума Гранта, розподілена на
будь-яку з Категорій, викладених у Розділі C Додатка 1 до цього
Листа-угоди, буде недостатньою для фінансування витрат у рамках
такої Категорії, Банк може, повідомивши про це Одержувачу в
письмовій формі, перерозподілити на таку Категорію суму Гранта,
розподілену потім на іншу Категорію, яка, на думку Банку, не буде
необхідною для оплати інших витрат, за умови, що в жодному разі
сукупна сума Гранта, розподілена на Категорію C.2 (Товари,
навчання та додаткові витрати виробництва), не зможе перевищити
10% суми Гранта.
4.5 Коли Одержувач бажає зняти з Рахунка Гранта будь-яку
суму, він подає до Банку письмову заяву на зняття суми у формі,
яку визначає Банк. Заяви на зняття коштів: (i) підписуються від
імені Одержувача особою чи особами, яких він уповноважив на це в
письмовій формі та (ii) супроводжуються такою документацією до
заяви, яку обґрунтовано вимагає Банк. Заяви на зняття коштів та
відповідна супровідна документація готуються своєчасно стосовно
витрат на здійснення Діяльності. Завірені зразки підписів особи чи
осіб, уповноважених підписувати заяви на зняття коштів, надаються
раніше або разом з першою заявою, на якій ставиться його чи її
(або їхні) підпис (або підписи). Кожна заява на зняття коштів на
суму Гранта та її супровідна документація повинні бути достатніми
за формою та змістом, щоб переконати Банк у тому, що Одержувач має
право зняти суму з Рахунка Гранта й що ця сума буде використана
для здійснення Діяльності. Банк виплачує суми, зняті Одержувачем з
Рахунка Гранта, лише Одержувачу чи за розпорядженням Одержувача.
4.6 Зняття коштів Гранта здійснюються у валюті Гранта. Банк,
на запит Одержувача, та діючи як представник Одержувача, купує за
валюту Гранта, зняту з Рахунка Гранта, такі валюти, які будуть
потрібні для оплати витрат, що фінансуються з коштів Гранта.
Щоразу, коли необхідно для цілей цього Листа-угоди визначити
вартість однієї валюти в показниках іншої валюти, таку вартість
обґрунтовано визначає Банк.
4.7 Для сприяння здійсненню Діяльності Одержувач може
відкрити й вести спеціальний депозитний рахунок (Спеціальний
рахунок) у фінансовій установі, прийнятній для Банку, на умовах,
які задовольняють Банк. Внески на Спеціальний рахунок та виплати
зі Спеціального Рахунка здійснюються згідно з такими процедурами,
які визначає Банк, повідомивши про це Одержувачу.
4.8 Використання будь-яких коштів Гранта для сплати податків,
які стягуються Одержувачем чи на території Одержувача з товарів
або послуг, що фінансуються в рамках Гранта, чи з їхнього
ввезення, виробництва, придбання або постачання, здійснюється
згідно з політикою Банку, що вимагає економічного та ефективного
використання коштів грантів, таких як цей Грант. Для цього, якщо
Банк будь-коли визначить, що сума будь-яких податків, які
стягуються з будь-яких товарів чи послуг, що фінансуватимуться з
коштів Гранта, є надмірною або іншим чином необґрунтованою, Банк
може, повідомивши про це Одержувачу, коригувати відсоток
фінансування таких товарів чи послуг, який визначено або на який
існує посилання в Розділі C Додатка 1 до цього Листа-угоди, для
забезпечення відповідності такій політиці Банку.
5. Рахунки та аудити
5.1 Одержувач забезпечує експлуатацію системи фінансового
управління та готує фінансові звіти (Фінансові звіти) згідно з
послідовно застосовними стандартами бухгалтерського обліку,
прийнятними для Банку, у спосіб, що адекватно відображає операції,
ресурси та витрати, пов'язані з Діяльністю.
5.2 Якщо Розділ E.3 Додатка 1 до цього Листа-угоди визначає
вимогу стосовно Річного аудиту, Одержувач: (i) повинен пройти
процедуру аудиту Фінансових звітів за кожний фінансовий рік, яку
виконують незалежні аудитори, прийнятні для Банку (Аудитори),
згідно з послідовно застосовними стандартами бухгалтерського
обліку, прийнятними для Банку; (ii) надає Банкові, як тільки вони
в нього з'являться, але за будь-яких обставин не пізніше шести (6)
місяців після закінчення кожного такого року (або такої іншої
дати, погодженої Банком), перевірені Фінансові звіти за такий рік,
в обсязі й подробицях, що задовольняють Банк; та (iii) надає
Банкові таку іншу інформацію стосовно перевірених Фінансових
звітів та стосовно Аудиторів, про яку Банк може час від часу
обґрунтовано робити запит.
5.3 Одержувач зберігає всю документацію (контракти,
замовлення, рахунки-фактури, рахунки, квитанції та інші
документи), що підтверджують витрати, зроблені для здійснення
Діяльності, до, принаймні, одного (1) року, після того як Банк
одержав перевірені Фінансові звіти, що охоплюють фінансовий рік, в
якому було здійснено останнє зняття коштів з Рахунка Гранта.
Одержувач створює умови для перевірки такої документації
представниками Банку.
6. Призупинення та анулювання
6.1 Банк може будь-коли, повідомивши про це Одержувачу,
призупинити право Одержувача на подальші зняття коштів з Рахунка
Гранта, якщо сталася й триває будь-яка з таких подій: (i)
Одержувач не виконує будь-якого зі своїх зобов'язань, які
визначено або на які існують посилання в цьому Листі-угоді; або
(ii) було призупинено право Одержувача на зняття коштів за
будь-якою угодою з Банком.
6.2 Банк може, повідомивши про це Одержувачу в письмовій
формі, припинити право Одержувача на подальші зняття коштів з
Рахунка Гранта; ii) будь-коли після того, як право Одержувача на
зняття коштів з Рахунка Гранта було призупинено згідно з
положеннями викладеного вище Розділу 6.1; або (ii) якщо Одержувач
не зміг ужити заходів, які задовольняють Банк, упродовж шести (6)
місяців, після того як цей Лист-угода набрав чинності, для
здійснення Діяльності або (iii) якщо Банк вирішив будь-коли після
консультацій з Одержувачем припинити свою підтримку Проектові або
(iv) якщо Одержувач відхилив свій запит до Банку про допомогу у
фінансуванні Проекту.
7. Повернення грошей
Якщо будь-коли Банк визначає:
a) що будь-яка сума Гранта, знята з Рахунка Гранта, була
використана для здійснення виплати на покриття витрат, які (i) є
неприйнятними для фінансування згідно з цим Листом-угодою чи (ii)
не підтверджені супровідною документацією, наданою Банкові або
b) стосовно будь-якого контракту, який фінансується з коштів
Гранта, причетний до практики корупції, шахрайства, змови чи
примусу, до яких вдалися представники Одержувача або бенефіціара
Гранта під час придбання чи виконання такого контракту, без вжиття
Одержувачем своєчасних і відповідних заходів, що задовольняють
вимоги Банку, для виправлення ситуації, і встановлює суму витрат
стосовно такого контракту, який за інших обставин був би
прийнятним для фінансування з коштів Гранта або
c) що придбання будь-якого контракту, що фінансується з
коштів Гранта, не відповідало процедурам, які викладено або на які
існують посилання в цьому Листі-угоді, і визначає суму витрат
стосовно такого контракту, який за інших обставин був би
прийнятним для фінансування з коштів Гранта або
d) після консультацій з Одержувачем, що сума Гранта, знята з
Рахунка Гранта, не буде потрібна для фінансування витрат на
здійснення Діяльності, які фінансуватимуться з коштів Гранта.
Одержувач після повідомлення Банку своєчасно поверне Банкові
суму, що дорівнює такій сумі. Якщо Банк не погодиться на інше, усі
суми, повернені таким чином Банкові, будуть анульовані Банком і,
відповідно, зменшено суму Гранта.
8. Оприлюднення інформації
Банк може оприлюднити цей Лист-угоду й будь-яку пов'язану з
ним інформацію згідно зі своєю політикою стосовно розкриття
інформації.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР):

 1. Стосовно Угоди про позику № 8404-UA (Проект "Модернізація системи соціальної підтримки населення України")Зміни до Угоди про Позику і листа-додатка № 2. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 2. Стосовно Другого проекту і передачі електроенергії Позика № 8462-UA Зміни до Угоди про позику та часткове скасування коштів позики. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 3. Стосовно: Другий проект з передачі електроенергіїПозика ФЧТ № TF017661 Внесення змін до Угоди про позику Фонду чистих технологій (далі - “ФЧТ”). Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 4. Стосовно: Позика МБРР № 8549-UAПроект розвитку дорожньої галузі Переглянуті показники моніторингу результативності Проекту. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 5. Стосовно: Позика МБРР № 8195-UAДругий проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху Друге внесення змін до Угоди про позику. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 6. "УГОДА про позику (Проект розвитку дорожньої галузі) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 листопада 2015 року". Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2015 рікк
 7. "УГОДА про позику (Проект "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 березня 2015 року". Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2015 рікк
 8. Проектна угода (Проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху) між Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодором) та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " Датовано 21 квітня 2009 р."Позика N 7677-UA. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2009 рікк
 9. Поправка до Статей угоди " (Керуючим, заступникам та країнам-членам)" 17 лютого 2009 року. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2009 рікк
 10. Угода про позику (Друга позика на політику розвитку) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " 2 лютого 2008 року" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2008 рікк
 11. Лист " Стосовно позики N 4868-UA (Проект з передачі електроенергії): унесення змін до фінансових умов Угоди про позику ( 996_063 )" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2008 рікк
 12. Угода про позику (Третя позика на політику розвитку) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " 22 грудня 2008 року" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2008 рікк
 13. Про надання авансової позики на підготовку Проекту "Фінансування розвитку села" Внесення змін до Листа-угоди N Р 4020-UA " 15 березня 2006 р."Світовий банк Поштова адреса: Телефон: Міжнародний банк 1818 H (202) 477-12-34 реконструкції Street N.W. Телеграфна адреса: та розвитку Washington, INTBAFRAD Міжнародна асоціація D.C. 20433 Телеграфна адреса: розвитку U.S.A. INDEVAS. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2006 рікк
 14. Угода про позику (Другий проект розвитку експорту) між Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Відкритим акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України"" Від 26 вересня 2006 р." ПОЗИКА НОМЕР 4836-UA. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2006 рікк
 15. Посібник Світового банку з надання коштів для реалізації проектів " Департамент позик" 1 травня 2006 року. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2006 рікк
 16. Загальні умови надання позик " Датовано 1 липня 2005 р. (зі змінами, унесеними станом на 12 лютого 2008 р.)"{ Додатково див. зміни до Загальних умов в :. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2005 рікк
 17. Лист-угода про надання Гранта Уряду Японії на підготовку Пілотного проекту " 17 березня 2005 року" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2005 рікк
 18. Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України і Міжнародним банком реконструкції та розвитку стосовно співробітництва у сфері державної служби та адміністративної реформи "Дата підписання: 27.05.2004 р."Дата набуття чинності: 27.05.2004 р.. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2004 рікк
 19. Лист-угода стосовно японського гранта для підготовки Проекту реформування енергетичного сектора Грант N TF053330 "Дата підписання: 18.11.2004 р."Дата набуття чинності: 18.11.2004 р.. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2004 рікк
 20. Угода про виконання Проекту (Проект енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва) між Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Київською міською державною адміністрацією від 25 квітня 2000 р. " Номер Позики 4534 UA"Угода від 25 квітня 2000 року між Міжнародним банком реконструкції та розвитку (далі - Банк) та Київською міською державною адміністрацією (далі - Київська міська держадміністрація).. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2000 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -