<<
>>

Лист-угода стосовно японського гранта для підготовки Проекту реформування енергетичного сектора Грант N TF053330 "Дата підписання: 18.11.2004 р."Дата набуття чинності: 18.11.2004 р.. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2004

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

              Лист-угода 
стосовно японського гранта для підготовки
Проекту реформування енергетичного сектора
Грант N TF053330

Дата підписання: 18.11.2004 р. Дата набуття чинності: 18.11.2004 р.
Неофіційний переклад
Пану Миколі Деркачу
Міністру економіки та з
питань європейської
інтеграції
вул.
М. Грушевського, 12/2
Київ-8 01008 Україна
Шановний пане Деркач,
Я направляю Вам цей лист від імені Міжнародного банку
реконструкції та розвитку (далі "Банк"), щоб підтвердити згоду
Банку, як розпорядника коштами наданого Японією гранта, виділити
Україні (далі "Одержувач") грант у розмірі, що не перевищує
шістсот сімдесят тисяч доларів США (670000 доларів США) (далі
"Грант").
Цей Грант надається у відповідь на прохання Одержувача надати
йому фінансову допомогу для цілей і на умовах, зазначених в
рамковій Угоді про технічну допомогу у формі гранта між
Одержувачем та Банком від 14 січня 1998 р. ( 996_013 ) та додатку
до цього Листа-угоди, який є невід'ємною частиною зазначеної угоди
про надання гранта. Підтверджуючи свою згоду нижче, Одержувач тим
самим заявляє, що він має повноваження укласти угоду про грант і
знімати кошти Гранта для згаданих цілей і на зазначених умовах.
Просимо взяти до уваги, що Банк проводить політику, згідно з
якою цей Лист-угода і будь-яка інформація, пов'язана з ним,
повинні бути оприлюднені після набуття чинності цим Листом-угодою
і після того, як Одержувач погодиться на таке оприлюднення.
Підписавши цей Лист-угоду зі свого боку, Одержувач тим самим
підтверджує свою згоду на згадане вище оприлюднення.
Будь ласка, від імені Одержувача підтвердьте свою згоду з
вищенаведеним, підписавши із зазначенням дати та повернувши нам
копію цього Листа-угоди, що додається. Після одержання Банком
копії цього Листа-угоди, підписаного Вами, цей Лист-угода набирає
чинності з дати його підписання.
Щиро Ваш,
МІЖНАРОДНИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ
ТА РОЗВИТКУ,
директор у справах України, Пол Бермінгем
Білорусії та Молдови
регіон Європи і Центральної Азії
УЗГОДЖЕНО ТА ПІДТВЕРДЖЕНО:
УКРАЇНА ________________________
(Уповноважений представник)
Прізвище _______________________
Посада _________________________
Дата ___________________________

ДОДАТОК
Цілі й умови Гранта

1.
Цілі та заходи
1.1. Метою Гранта є надання допомоги Одержувачу в підготовці
проекту реформування енергетичного сектору (далі "Проект"),
головна ціль якого полягає в уніфікації енергосектора Одержувача з
внутрішнім енергоринком Європейського Союзу (ЄС). Заходи (далі:
"Заходи"), на які виділяється Грант, включають наступне:
Компонент (A): Уніфікація з внутрішнім енергоринком ЄС
Розробка комплексної стратегії, спрямованої на уніфікацію
енергоринку Одержувача з внутрішнім ринком ЄС, включаючи (i)
аналіз існуючої правової, організаційної та технічної бази
електроенергетичного, газового та вугільного ринків Одержувача та
підготовку програми приведення законодавства галузі у
відповідність з останніми настановами ЄС; (ii) аналіз відповідного
екологічного законодавства та визначення основних питань та
можливого підходу щодо приведення національних екологічних
стандартів у відповідність з настановами ЄС; (iii) оцінку існуючих
міжнародних торгових домовленостей з електроенергії та газу,
включаючи національні правила їх передачі і транспортування, та
пропозицію програми для поступового прийняття за основу норм та
стандартів ЄС; (iv) підготовку індикативної довгострокової
інвестиційної програми для першочергових проектів в інфраструктурі
енергетики, які підходять для міжнародного фінансування та
відповідають результатам технічного аналізу згідно з компонентом
(B) Заходів; та (v) пропозицію методології та відповідних процедур
для постійного контролю та оцінки виконання довгострокової
інвестиційної програми. Орієнтовна вартість цих заходів -
еквівалент 290000 доларів США.
Компонент (B): Визначення першочерговості розвитку
інфраструктури енергетики
Проведення дослідження, спрямованого на допомогу Одержувачу,
міжнародним фінансовим організаціям та донорам в визначенні
першочергових інвестицій в інфраструктуру енергетики з метою
збільшення інтеграції між енергоринком Одержувача та внутрішнім
ринком ЄС шляхом визначення оптимального часу, розміру та виду
інвестицій, які були б потрібні для сприяння розширенню торгівлі
енергоресурсами з ЄС в наступні десять років (2005 - 2015).
Дослідження має включати: (i) аналіз попиту на енергоресурси на
території Одержувача та підготовку індикативного прогнозу попиту
на електроенергію та вугілля до кінця 2005 р.; (ii) аналіз
постачання енергоресурсів, визначення основних питань виробництва
електроенергії, газу та вугілля та оцінку інвестиційних потреб для
підтримання енергетичного балансу в країні в наступні десять років
з урахуванням різних рівнів торгівлі енергоресурсами; (iii)
уточнення аналізу системи передачі енергії, виконаного в 1999 р.,
та визначення першочергових інвестицій, необхідних для задоволення
стандартів ЄС; та (iv) оцінку екологічних, економічних і
фінансових наслідків стратегій альтернативного розвитку та
виконання заходів щодо розповсюдження результатів, в тому числі
проведення семінарів. Орієнтовна вартість цих заходів - еквівалент
380000 доларів США.
2. Загальний порядок впровадження
2.1. Одержувач: (a) через Міністерство палива та енергетики
виконує Заходи з належною ретельністю й ефективністю; (ii)
оперативно забезпечує фінансування, засоби, послуги й інші
ресурси, необхідні для досягнення цієї мети; (iii) надає всю
інформацію про заходи і використання коштів Гранта, яку Банк може
запросити; (iv) час від часу обмінюється думками із представниками
Банку про хід виконання заходів і їхні результати; (v) вживає всіх
заходів, які є необхідними для відвідання представниками Банку
території Одержувача для цілей, пов'язаних із Грантом; та (vi)
забезпечує використання всіх товарів та послуг, фінансованих за
рахунок Гранта, виключно для виконання Заходів. На додаток до
вищезазначеного, Одержувач, якщо Банк зробить такий запит, повинен
після завершення Заходів оперативно підготувати і надати Банку
звіт про результати і наслідки Заходів, який має задовольняти
вимогам Банку стосовно формату та змісту.
3. Закупівлі та послуги консультантів
3.1. Якщо Банк не дасть згоди на інше, закупівля товарів та
послуг, які є необхідними для впровадження Заходів і мають
фінансуватися за рахунок коштів Гранта, регулюється положеннями
доповнення I до цього додатка. Ці положення можуть бути
деталізовані в затвердженому Банком Плані закупівель на перші 15
місяців або довший період виконання Заходів. Одержувач скорегує
План закупівель відповідно до напрямків, прийнятних для Банку, та
надасть цей скорегований варіант для затвердження Банку не пізніше
шести місяців після дати попереднього Плану закупівель. 3.2. Одержувач гарантує, що всі імпортовані товари, які
будуть фінансуватися за рахунок коштів Гранта, будуть застраховані
від ризиків, пов'язаних із їхнім придбанням, транспортуванням і
постачанням до місця використання або монтажу, та що будь-яке
відшкодування збитків по такому страхуванню буде здійснюватися у
вільно конвертованій валюті для заміни або ремонту таких товарів.
Одержувач гарантує, що будь-які засоби, необхідні для впровадження
Заходів, постійно використовуватимуться і підтримуватимуться у
належному стані відповідно до встановленого порядку і що у разі
необхідності будь-який ремонт або будь-яке відновлення таких
засобів проводитиметься оперативно.
4. Зняття коштів Гранта
4.1. Кошти Гранта перераховуються на рахунок, відкритий
Банком у його бухгалтерських книгах на ім'я Одержувача (Рахунок
Гранта), і вони можуть бути зняті з нього Одержувачем із
дотриманням положень цього розділу 4 для здійснення витрат на
покриття розумної вартості товарів і послуг, які необхідні для
реалізації Заходів і підлягають фінансуванню за рахунок коштів
Гранта. 4.2. За рахунок коштів Гранта можуть фінансуватися витрати по
таких позиціях, при цьому вони повинні використовуватися винятково
на виконання Заходів:
Категорія Асигнована сума Частка витрат (%),
Гранта що фінансуються
(в дол. США)
(1) Послуги консультантів 650000 100%
(2) Навчання 7000 100%
(3) Товари 10000 100% закордонних
витрат,
100% місцевих витрат
(франко-завод) і 80%
місцевих витрат на
інші позиції,
придбані на місці
(4) Операційні витрати 3000 100%
РАЗОМ 670000
Для цілей цього Листа-угоди:
(a) "закордонні витрати" означає витрати у валюті будь-якої
країни, крім національної валюти Одержувача, на товари або
послуги, поставлені з території будь-якої країни, крім країни
Одержувача;
(b) "місцеві витрати" означає витрати в національній валюті
Одержувача на товари або послуги, поставлені з території країни
Одержувача;
(c) "операційні витрати" означає витрати, виконані для
фінансування прийнятної вартості канцелярських товарів,
телефонного та факсимільного зв'язку в рамках компонента (A)
Заходів.
4.3. Незважаючи на положення пункту 4.2 вище:
(a) Зняття коштів із Рахунку Гранта не може здійснюватися з
метою: (i) покриття витрат, виконаних до дати підписання цього
Листа-угоди Банком; (ii) сплати будь-яких податків, що стягуються
Одержувачем або на його території, при розрахунках за категорією
3-товари; (iii) здійснення будь-яких платежів фізичним особам чи
установам або оплати будь-якого імпорту товарів, якщо такі платежі
чи імпорт, за інформацією Банку, заборонені рішенням Ради Безпеки
Організації Об'єднаних Націй, прийнятим на виконання глави VII
Статуту Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 ).
(b) Кошти не можуть зніматися з Рахунку Гранта після 15
березня 2006 року або іншої більш пізнішої дати, що Банк
встановлює шляхом письмового повідомлення Одержувача (далі "дата
закриття"). Проте після дати закриття кошти можуть зніматися для
покриття витрат, понесених до дати закриття, якщо Банк отримає
відповідну заявку на зняття коштів не пізніше чотирьох місяців
після дати закриття, після чого будь-які невикористані з Рахунку
Гранта кошти анулюються.
(c) Якщо, на думку Банку, сума Гранта, виділена на будь-яку з
категорій таблиці, наведеної в пункті 4.2 вище, буде недостатньою
для фінансування витрат на таку категорію, Банк має право шляхом
надання письмового повідомлення Одержувачу перерозподілити на таку
категорію раніше асигновані на іншу категорію кошти Гранта, які,
на думку Банку, не знадобляться для фінансування інших витрат.
4.4. Якщо Одержувач має намір зняти якусь суму з Рахунку
Гранта, він передає Банку письмову заявку на зняття такої суми у
форматі, визначеному Банком. Заявки на зняття коштів повинні: (i)
підписуватися від імені Одержувача Міністром економіки та з питань
європейської інтеграції Одержувача або будь-якою іншою особою, яку
він або вона уповноважує це робити у письмовій формі; (ii)
супроводжуватися такими підтвердними документами, які Банк може
вимагати. Завірені зразки підписів особи, уповноваженої
підписувати заявки на зняття коштів, повинні бути надані разом із
першою заявою з його або її підписом. Кожна заявка на зняття
коштів Гранта і документи, що підтверджують її, повинні бути
достатніми за формою і по суті, щоб переконати Банк у тому, що
Одержувач має право зняти таку суму з Рахунку Гранта і що така
сума буде використана на впровадження Заходів. Банк виплачує суми,
що знімаються Одержувачем із Рахунку Гранта, тільки Одержувачу або
на його розпорядження. 4.5. Банк має право зажадати, щоб зняття коштів із Рахунку
Гранта здійснювалося на підставі видаткових відомостей для витрат
за контрактами на: (i) товари; (ii) послуги консалтингових фірм,
вартість яких становить в еквіваленті менше 100000 доларів США,
крім тих, що вказані в розділі IV. (ii) доповнення I; (iii)
послуги окремих консультантів, вартість яких становить в
еквіваленті менше 50000 доларів США, крім тих, що вказані в
розділі IV. (ii) доповнення I; та (iv) операційні витрати - на
таких умовах, які Банк визначає у письмовому повідомленні на ім'я
Одержувача. 4.6. Зняття коштів Гранта здійснюється у валюті Гранта. Банк,
на прохання Одержувача і діючи як його агент, купує на валюту
Гранта, зняту з Рахунку Гранта, такі валютні кошти, які потрібні
для оплати витрат, що мають фінансуватися з коштів Гранта. У разі
необхідності визначення для цілей цього Листа-угоди паритету
однієї валюти стосовно іншої, такий паритет визначається Банком. 4.7. Щоб полегшити реалізацію Заходів, Одержувач може
відкрити і вести в доларах США спеціальний депозитний рахунок
(Спеціальний рахунок) у закордонному комерційному банку на
прийнятних для Банку умовах, включаючи належний його захист від
контрпретензій, конфіскації або арешту. Внесення коштів на
Спеціальний рахунок і зняття з нього коштів здійснюються
відповідно до положень доповнення II до цього додатка.
5. Фінансова звітність і аудит
(a) Одержувач використовує або забезпечує використання
системи управління фінансами, включаючи облікову документацію, і
готує у прийнятному для Банку форматі фінансові звіти, які повинні
бути достатніми для відображення відповідно до належної практики
бухгалтерського обліку операцій, ресурсів і витрат, пов'язаних із
Заходами.
(b) Одержувач: (i) забезпечує аудит облікової документації та
фінансових звітів, зазначених у підпункті (a) вище, на кожний
фінансовий рік (або інший період за погодженням з Банком), у
відповідності із прийнятними для Банку стандартами аудита, які
послідовно застосовуються незалежними аудиторами, прийнятними для
Банку; (ii) надає Банку, як тільки вони будуть підготовлені, але у
будь-якому випадку не пізніше шести місяців після закінчення
кожного такого року (або іншого періоду за погодженням з Банком),
(A) засвідчені копії перевірених фінансових звітів, зазначених в
підпункті (a) цього розділу, та (B) висновок зазначених аудиторів
по таких фінансових звітах у такому обсязі і з такою деталізацією,
як цього вимагає Банк; та (iii) надає Банку іншу інформацію, яку
час від часу Банк може вимагати стосовно зазначеної облікової
документації та її аудита, а також відносно зазначених аудиторів.
(c) Для усіх витрат, у зв'язку з якими зняття коштів з
Рахунку Гранта здійснювалося на основі видаткових відомостей,
Одержувач: (i) зберігає, принаймні протягом одного року після
того, як Банк одержав звіт про аудит за фінансовий рік, у якому
було зроблене останнє зняття коштів з Рахунку Гранта, всю
документацію (контракти, замовлення, рахунки-фактури, накладні,
квитанції й інші документи), що підтверджує такі витрати; (ii)
забезпечує можливість представникам Банку перевіряти таку
документацію; (iii) забезпечує, щоб така облікова документація і
звітність включалися до щорічного (або за інший період, погоджений
з Банком) аудиту, вказаного у підпункті (b) вище.
6. Зупинення та припинення зняття коштів
6.1. Банк може у будь-який час після надання Одержувачу
письмового повідомлення зупинити право Одержувача робити подальше
зняття коштів із Рахунку Гранта, якщо відбулася і продовжує
відбуватись одна з таких подій: (i) Одержувач не виконав будь-яке
зі своїх зобов'язань, зазначених у цьому документі; чи (ii) було
зупинене право Одержувача або будь-якої іншої установи, якій Банк
надав позику під гарантію Одержувача, робити зняття коштів за
будь-якою угодою Банку про позику або за будь-якою угодою про
кредит на цілі розвитку з Міжнародною асоціацією розвитку. 6.2. Банк може шляхом надання Одержувачу відповідного
письмового повідомлення припинити право Одержувача робити подальше
зняття коштів із Рахунку Гранта: (i) у будь-який час після того,
як право Одержувача знімати кошти із Рахунку Гранта було зупинене
відповідно до положень пункту 6.1 вище; або (ii) якщо Одержувач
протягом шести місяців від дати набрання чинності цим
Листом-угодою не розпочав прийнятну для Банку діяльність,
спрямовану на реалізацію Заходів; або (iii) якщо у будь-який час
після консультацій з Одержувачем Банк вирішив припинити
фінансування Проекту; або (iv) якщо Одержувач відкликав своє
прохання про допомогу Банку у фінансуванні Проекту.
Доповнення I
Закупівлі та послуги консультантів

Розділ I. Загальні положення
A. Усі товари та послуги (крім послуг консультантів)
закуповуються відповідно до положень розділу I "Посібника з питань
закупок у рамках позик МБРР і кредитів МАР", виданого в травні
2004 р., та положень цього доповнення.
B. Всі послуги консультантів закуповуються відповідно до
розділів I та IV Інструкції про підбір консультантів (МБРР,
травень 2004 р.) та положень цього доповнення.
C. Терміни, що містяться в цьому доповненні для
характеристики методів закупівлі або методів перевірки, які
використовує Банк, мають значення, присвоєні їм в Інструкції по
закупках або Інструкції про підбір консультантів.
Розділ II. Особливості закупівлі товарів та послуг
(крім послуг консультантів)
Шоппінг. Товари закуповуються за контрактами, які укладаються
на основі шоппінгу.
Розділ III. Особливості закупівлі послуг консультантів
A. Відбір на основі співвідношення якості та витрат. Крім
застережень про протилежне, зазначених в частині В цього розділу,
послуги консультантів закуповуються за контрактами, які
укладаються з урахуванням відбору на основі співвідношення якості
та витрат. Для цілей пункту 2.7 Інструкції про підбір
консультантів, скорочений перелік консультантів для послуг,
вартість яких становить приблизно менше 100000 доларів США в
еквіваленті на кожний контракт, може складатись повністю з
місцевих консультантів.
B. Інші процедури
1. Відбір на основі найменших витрат. Послуги для виконання
завдань, які, на думку Банку, відповідають вимогам пункту 3.6
Інструкції про підбір консультантів, можуть закуповуватись за
контрактами, які укладаються з урахуванням відбору на основі
найменших витрат відповідно до положень пунктів 3.1 та 3.6
Інструкції про підбір консультантів. 2. Відбір на основі кваліфікації консультантів. Послуги,
вартість яких становить приблизно менше 100000 доларів США в
еквіваленті за кожний контракт, можуть закуповуватись за
контрактами, які укладаються відповідно до положень пунктів 3.1,
3.7 та 3.8 Інструкції про підбір консультантів. 3. Індивідуальні консультанти. Послуги на виконання завдань,
які відповідають вимогам, викладеним в першому реченні пункту 5.1
Інструкції про підбір консультантів, можуть закуповуватись за
контрактами, що укладаються з індивідуальними консультантами
відповідно до положень пунктів 5.2 - 5.3 Інструкції про підбір
консультантів. За умов, вказаних в пункті 5.4 Інструкції про
підбір консультантів, такі контракти можуть укладатися з
індивідуальними консультантами на основі фінансування з одного
джерела.
Розділ IV. Перевірка Банком рішень про закупівлю
Крім застережень про протилежне, про що Банк письмово
сповіщає Одержувача, (i) кожен контракт на послуги консультантів,
які надаються фірмою, вартість яких становить приблизно 100000
доларів США в еквіваленті; та (ii) перші два контракти, укладені
за кожним з методів, що зазначені в пунктах A, B.1, B.2 та B.3
розділу III, підлягають попередній перевірці з боку Банку. Крім
цього, документ про обґрунтування, вказаний в пункті 5 додатка 1
Інструкції про підбір консультантів, по кожному контракту наймання
індивідуального консультанта вартістю приблизно 50000 або більше
доларів США в еквіваленті, підлягає попередньому ухваленню Банком.
Всі інші контракти підлягають подальшій перевірці.
Доповнення II
Спеціальний рахунок
1. Для цілей цього Доповнення:
(a) Термін "прийнятні позиції" означає позиції (1), (2), (3)
та (4), зазначені в таблиці пункту 4.2 додатка до цього
Листа-угоди;
(b) Термін "прийнятні витрати" означає витрати на сплату
прийнятної вартості товарів і послуг, які є необхідними для
здійснення Заходів, що мають фінансуватися з коштів Гранта; і
(c) Термін "санкціонована сума" означає суму, еквівалентну
70000 доларів США, що підлягає зняттю з Рахунку Гранта і
депонуванню на Спеціальний рахунок відповідно до пункту 3 (a)
цього доповнення.
2. Платежі зі Спеціального рахунку здійснюються винятково на
прийнятні витрати відповідно до положень цього доповнення. 3. Після отримання Банком задовільної для нього інформації
про те, що Спеціальний рахунок був відкритий належним чином,
зняття санкціонованої суми і подальше зняття коштів для поповнення
Спеціального рахунку здійснюються у такий спосіб: (a) Одержувач надає Банку запит або запити про депонування на
Спеціальний рахунок суми або сум, що не перевищують розміру
санкціонованої суми. На основі такого запиту або запитів Банк від
імені Одержувача знімає з Рахунку Гранта і депонує на Спеціальний
рахунок суму або суми, що зажадав Одержувач.
(b) (i) Для поповнення Спеціального рахунку Одержувач
надсилає Банку запити про депонування коштів на Спеціальний
рахунок із такими інтервалами, які визначає Банк;
(ii) До або під час кожного такого запиту Одержувач надає
Банку документи й іншу інформацію, які є необхідними відповідно до
пункту 4 цього доповнення для депонування коштів з метою
поповнення Спеціального рахунку. На основі кожного такого запиту
Банк від імені Одержувача знімає з Рахунку Гранта і депонує на
Спеціальний Рахунок таку суму, яку зажадав Одержувач і яка, як
підтверджують зазначені документи та інформація, була сплачена зі
Спеціального рахунку для покриття прийнятних витрат. Всі такі
депозити знімаються Банком із Рахунку Гранта по прийнятній позиції
(прийнятним позиціям) і у відповідному еквівалентному обсязі,
підтвердженому зазначеними документами та інформацією.
4. Стосовно кожного платежу, зробленого Одержувачем зі
Спеціального Рахунку, Одержувач, коли запитає Банк, надає Банку
відповідні документи й іншу інформацію, які підтверджують, що
такий платіж був проведений винятково для покриття прийнятних
витрат. 5. Незважаючи на положення пункту 3 цього доповнення, Банк не
робить подальші перекази на Спеціальний рахунок: (a) якщо у будь-який час Банк встановить, що всі подальші
зняття коштів повинні здійснюватися Одержувачем безпосередньо з
Рахунку Гранта;
(b) якщо Одержувач не надасть Банку протягом часу,
зазначеного в пункті 5.1 (b) (ii) додатка до цього Листа-угоди,
будь-який з аудиторських звітів, які мають бути надані Банку
відповідно до зазначеного пункту стосовно аудиту облікової
документації і звітності по Спеціальному рахунку;
(c) якщо у будь-який час Банк повідомить Одержувача про свій
намір зупинити цілком або частково право Одержувача робити зняття
коштів з Рахунку Гранта відповідно до положень пункту 6.1 додатка
до цього Листа-угоди, або
(d) якщо загальний розмір не знятих коштів Гранта
дорівнюватиме еквіваленту подвоєної санкціонованої суми.
З цього моменту зняття з Рахунку Гранта невибраної суми
Гранта, що залишилася, здійснюється у такий спосіб, який Банк
визначає у своєму повідомленні Одержувачу. В подальшому кошти
знімаються тільки після того, як Банк переконається, що всі кошти,
які залишилися на Спеціальному Рахунку на момент такого
повідомлення, будуть використовуватися для проведення платежів на
прийнятні витрати. 6. (a) Якщо у будь-який час Банк встановить, що якийсь платіж
зі Спеціального рахунку: (i) був зроблений на витрати або у сумі,
що не є прийнятними відповідно до пункту 2 цього доповнення; або
(ii) не був підтверджений документами, наданими Банку, Одержувач
після повідомлення від Банку оперативно: (A) надає такі додаткові
підтвердні документи, які Банк може запросити; або (B) депонує на
Спеціальний рахунок (або, якщо Банк того зажадає, відшкодовує
Банку) суму, що дорівнює сумі такого платежу або його частини, яка
не є прийнятною або належним чином не підтвердженою. Якщо Банк не
погодиться на інше, подальші депозити Банку на Спеціальний рахунок
не здійснюються до тих пір, поки Одержувач відповідно не надасть
підтвердні документи або не зробить такий депозит чи таке
відшкодування; (b) Якщо Банк у будь-який час встановить, що якась сума на
Спеціальному рахунку не буде потрібною для покриття подальших
платежів на прийнятні витрати, Одержувач після надходження
повідомлення від Банку оперативно відшкодовує Банку таку суму.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 14.01.2005 — 2004 р., № 52, том 2, стор. 896, стаття 3499, код акта 31208/2004

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР):

 1. Стосовно Угоди про позику № 8404-UA (Проект "Модернізація системи соціальної підтримки населення України")Зміни до Угоди про Позику і листа-додатка № 2. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 2. Стосовно Другого проекту і передачі електроенергії Позика № 8462-UA Зміни до Угоди про позику та часткове скасування коштів позики. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 3. Стосовно: Другий проект з передачі електроенергіїПозика ФЧТ № TF017661 Внесення змін до Угоди про позику Фонду чистих технологій (далі - “ФЧТ”). Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 4. Стосовно: Позика МБРР № 8549-UAПроект розвитку дорожньої галузі Переглянуті показники моніторингу результативності Проекту. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 5. Стосовно: Позика МБРР № 8195-UAДругий проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху Друге внесення змін до Угоди про позику. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 6. "УГОДА про позику (Проект розвитку дорожньої галузі) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 листопада 2015 року". Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2015 рікк
 7. "УГОДА про позику (Проект "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 березня 2015 року". Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2015 рікк
 8. Проектна угода (Проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху) між Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодором) та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " Датовано 21 квітня 2009 р."Позика N 7677-UA. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2009 рікк
 9. Поправка до Статей угоди " (Керуючим, заступникам та країнам-членам)" 17 лютого 2009 року. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2009 рікк
 10. Угода про позику (Друга позика на політику розвитку) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " 2 лютого 2008 року" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2008 рікк
 11. Лист " Стосовно позики N 4868-UA (Проект з передачі електроенергії): унесення змін до фінансових умов Угоди про позику ( 996_063 )" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2008 рікк
 12. Угода про позику (Третя позика на політику розвитку) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " 22 грудня 2008 року" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2008 рікк
 13. Про надання авансової позики на підготовку Проекту "Фінансування розвитку села" Внесення змін до Листа-угоди N Р 4020-UA " 15 березня 2006 р."Світовий банк Поштова адреса: Телефон: Міжнародний банк 1818 H (202) 477-12-34 реконструкції Street N.W. Телеграфна адреса: та розвитку Washington, INTBAFRAD Міжнародна асоціація D.C. 20433 Телеграфна адреса: розвитку U.S.A. INDEVAS. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2006 рікк
 14. Угода про позику (Другий проект розвитку експорту) між Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Відкритим акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України"" Від 26 вересня 2006 р." ПОЗИКА НОМЕР 4836-UA. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2006 рікк
 15. Посібник Світового банку з надання коштів для реалізації проектів " Департамент позик" 1 травня 2006 року. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2006 рікк
 16. Загальні умови надання позик " Датовано 1 липня 2005 р. (зі змінами, унесеними станом на 12 лютого 2008 р.)"{ Додатково див. зміни до Загальних умов в :. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2005 рікк
 17. Лист-угода про надання Гранта Уряду Японії на підготовку Пілотного проекту " 17 березня 2005 року" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2005 рікк
 18. Лист-угода про надання Гранта Уряду Японії на підготовку "Проекту системи казначейства - 2"" 11 лютого 2005 року" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2005 рікк
 19. Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України і Міжнародним банком реконструкції та розвитку стосовно співробітництва у сфері державної служби та адміністративної реформи "Дата підписання: 27.05.2004 р."Дата набуття чинності: 27.05.2004 р.. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2004 рікк
 20. Угода про виконання Проекту (Проект енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва) між Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Київською міською державною адміністрацією від 25 квітня 2000 р. " Номер Позики 4534 UA"Угода від 25 квітня 2000 року між Міжнародним банком реконструкції та розвитку (далі - Банк) та Київською міською державною адміністрацією (далі - Київська міська держадміністрація).. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2000 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -