<<
>>

Угода про позику (Другий проект розвитку експорту) між Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Відкритим акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України"" Від 26 вересня 2006 р." ПОЗИКА НОМЕР 4836-UA. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2006

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Угода про позику (Другий проект розвитку експорту) між Міжнародним банком реконструкції та розвитку та Відкритим акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України" Від 26 вересня 2006 р. ПОЗИКА НОМЕР 4836-UA УГОДА, датована 26.09.2006 р., між МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ (Банк) та ВІДКРИТИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (Укрексім) (Позичальник). ОСКІЛЬКИ (A) Україна (Гарант) та Позичальник, будучи впевнені в обґрунтованості і пріоритетності Проекту, зазначеного у Додатковій статті 2 до цієї Угоди, звернулися до Банку по допомогу у фінансуванні Проекту; (B) згідно з угодою (Гарантійна Угода ( 996_056 ) від тієї ж дати, що і цей документ, між Гарантом та Банком Гарант погодився гарантувати зобов'язання Позичальника стосовно Позики та прийняти на себе такі інші зобов'язання, які визначені Гарантійною Угодою; та ОСКІЛЬКИ Банк погодився, на підставі, серед іншого вищезазначеного, надати Позичальникові Позику згідно з умовами, визначеними цією Угодою; ТОМУ сторони цього документа цим домовились щодо такого:... дивитись законодавчий акт

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>
Розділ 1.01. "Загальні умови, які використовуються для Позикових та Гарантійних угод для одновалютних позик" Банку від 30 травня 1995 р. ( 996_050 ) (з поправками, внесеними до 1 травня 2004 р.) зі змінами, встановленими нижче у цій Угоді (Загальні Умови), становлять невід'ємну частину цієї Угоди:
(a) у Розділ 5.08 Загальних Умов внесено такі зміни та доповнення:
(b) Розділ 6.03 (c) Загальних Умов змінено та доповнено шляхом заміни слів "корупційний або шахрайський" на слова "корупційний, шахрайський, змовницький або примусовий".
Розділ 2.01. Банк погоджується надати Позичальникові, згідно з умовами, визначеними або зазначеними в цій Угоді, позику у сумі, що дорівнює ста п'ятидесяти чотирьом мільйонам п'ятистам тисячам доларів США (154500000 дол. США).
Розділ 2.03. Кінцевою датою має бути 31 грудня 2011 р. або така пізніша дата, визначена Банком. Банк невідкладно повідомляє Позичальника про встановлення такої більш пізньої дати.
Розділ 2.04. Позичальник сплачує Банку разову комісію за надання Позики у сумі, що дорівнює одному проценту (1%) суми Позики, на частину якої може бути надана знижка, як може бути визначено Банком в певний час. На Дату набуття чинності або негайно після неї Банк від імені Позичальника знімає з Рахунку Позики і сплачує собі суму такої комісії.
Розділ 2.05. Позичальник сплачує Банку комісію за зобов'язання за ставкою три чверті від одного відсотка (3/4 від 1%) річних на основну суму Позики, не знятої з рахунку в певний час.
Розділ 2.07. Проценти та інші збори сплачуються кожні півроку за заборгованістю на 15 квітня та 15 жовтня кожного року.
Розділ 2.08. Позичальник погашає основну суму Позики згідно з графіком погашення, який наведено у Додатковій статті 3 до цієї Угоди.
Розділ 3.03. За винятком випадків, коли Банком узгоджено інше, Позичальник утримує до завершення проекту ГУП і забезпечує, щоб ГУП функціонувала протягом усього періоду таким чином, з таким персоналом і бюджетними джерелами, які необхідні і достатні для реалізації Проекту, а також прийнятні для Банку.
Розділ 5.01. Згідно з Розділом 6.02 (l) Загальних Умов визначається наступний додатковий випадок, а саме, коли Установчі документи Позичальника повинні бути змінені, призупинені, анульовані, скасовані або відхилені таким чином, що це впливатиме істотно та негативно на операції або фінансовий стан Позичальника, або його можливість здійснення Проекту, або на виконання будь-яких з його зобов'язань згідно з цією Угодою.
Розділ 5.02. Згідно з Розділом 7.01 (h) Загальних Умов, визначається наступний додатковий випадок, а саме, настання випадку, визначеного у Розділі 5.01 цієї Угоди.
Розділ 6.02. Наступне положення визначене як додатковий аспект у значенні Розділу 12.02 (a) Загальних умов, який має бути включено до висновку або висновків, які мають бути надані Банку, а саме, що Субсидіарні кредитні угоди, зазначені у Розділі 6.01 були належним чином затверджені або схвалені Позичальником та мають юридичну обов'язкову силу для Позичальника та БУ відповідно до їх умов.
Розділ 6.03. Дата, яка настає через дев'яносто (90) днів після дати цієї Угоди визначається цим для цілей Розділу 12.04 Загальних умов.
Розділ 7.01. Голова Правління Позичальника призначається представником Позичальника для цілей, визначених у Розділі 11.03 Загальних Умов.

Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР):

 1. Стосовно Угоди про позику № 8404-UA (Проект "Модернізація системи соціальної підтримки населення України")Зміни до Угоди про Позику і листа-додатка № 2. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 2. Угода про позику (Додаткове фінансування для проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України") між УКРАЇНОЮ та МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 3. УГОДА ПРО ПОЗИКУ (Додаткове фінансування Проєкту«Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»)між УКРАЇНОЮта МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 4. Стосовно: Позики ФЧТ № TF017112(Другий проект розвитку міської інфраструктури)Друга зміна, внесена до Угоди про позику ФЧТ та часткове скасування надходжень позики. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 5. Стосовно: Позики МБРР № 8391-UA(Другого проекту розвитку міської інфраструктури)Трете доповнення до Угоди про позику і часткове розторгнення. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 6. Угода про позику (Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19, для Проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України") між УКРАЇНОЮ та МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2020 рікк
 7. Стосовно Другого проекту і передачі електроенергії Позика № 8462-UA Зміни до Угоди про позику та часткове скасування коштів позики. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 8. Стосовно: Другий проект з передачі електроенергіїПозика ФЧТ № TF017661 Внесення змін до Угоди про позику Фонду чистих технологій (далі - “ФЧТ”). Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 9. Стосовно: Позика МБРР № 8549-UAПроект розвитку дорожньої галузі Переглянуті показники моніторингу результативності Проекту. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 10. Стосовно: Позика МБРР № 8195-UAДругий проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху Друге внесення змін до Угоди про позику. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2019 рікк
 11. "УГОДА про позику (Проект розвитку дорожньої галузі) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 листопада 2015 року". Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2015 рікк
 12. "УГОДА про позику (Проект "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей") між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 березня 2015 року". Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2015 рікк
 13. Проектна угода (Проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху) між Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодором) та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " Датовано 21 квітня 2009 р."Позика N 7677-UA. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2009 рікк
 14. Поправка до Статей угоди " (Керуючим, заступникам та країнам-членам)" 17 лютого 2009 року. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2009 рікк
 15. Угода про позику (Друга позика на політику розвитку) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " 2 лютого 2008 року" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2008 рікк
 16. Лист " Стосовно позики N 4868-UA (Проект з передачі електроенергії): унесення змін до фінансових умов Угоди про позику ( 996_063 )" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2008 рікк
 17. Угода про позику (Третя позика на політику розвитку) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку " 22 грудня 2008 року" Офіційний переклад. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2008 рікк
 18. Про надання авансової позики на підготовку Проекту "Фінансування розвитку села" Внесення змін до Листа-угоди N Р 4020-UA " 15 березня 2006 р."Світовий банк Поштова адреса: Телефон: Міжнародний банк 1818 H (202) 477-12-34 реконструкції Street N.W. Телеграфна адреса: та розвитку Washington, INTBAFRAD Міжнародна асоціація D.C. 20433 Телеграфна адреса: розвитку U.S.A. INDEVAS. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2006 рікк
 19. Посібник Світового банку з надання коштів для реалізації проектів " Департамент позик" 1 травня 2006 року. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2006 рікк
 20. Загальні умови надання позик " Датовано 1 липня 2005 р. (зі змінами, унесеними станом на 12 лютого 2008 р.)"{ Додатково див. зміни до Загальних умов в :. Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР). 2005 рікк
- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -